Nieuwsbrief MGO

Maasland Gilde Oss e.o.

Nieuwsbrief januari 2018

Nieuwe Huisvesting

Met trots kunnen we melden dat het Maasland Gilde voortaan gehuisvest is in Bibliotheek Oss, een mooie locatie, die algemeen bekend is, centraal ligt en goed bereikbaar is.
In de bibliotheek gaan onze activiteiten plaatsvinden in het Taalhuis, dat te vinden is op de eerste verdieping. Zo nodig kunnen de baliemedewerkers van de bibliotheek bezoekers de weg wijzen.
Met ingang van 30 januari is het Taalhuis op dinsdagen van 14.00 tot 16.00 uur gereserveerd voor de spreekuren van samenspraak en op de  donderdagochtenden voor het algemene spreekuur.
De stadsgidsen kunnen in de bibliotheek vergaderen en hebben daar hun opslag. We kunnen nu ook lezingen geven met gebruik van beamer of televisiescherm!
Een groot voordeel van de samenwerking met de bibliotheek is dat de vaste activiteiten worden opgenomen in de agenda van de bibliotheek. De nieuwsbrief van de bibliotheek, met agenda, wordt naar een groot aantal adressen verstuurd en dat vergroot onze naamsbekendheid en levert meer aandacht op voor de diverse activiteiten.
Met de nieuwe huisvesting hopen we mooie kruisbestuiving tot stand te brengen tussen Maasland Gilde, Bibliotheek en Stadsarchief Oss.

Afscheid Ad Bloem

Heel wat rondjes heeft Ad Bloem door Oss gelopen als stadsgids. Vanwege privé omstandigheden heeft Ad helaas minder tijd voor dit vrijwilligerswerk en hij ziet zich genoodzaakt ermee te stoppen. We danken Ad voor zijn jarenlange inzet voor het Maasland Gilde, we zullen zijn kennis voor het ballenwerpen missen.

Jaarlijkse bijdrage deelnemers

Het Maasland Gilde heeft als kernactiviteiten tekenen/schilderen, stich & bitch, samenspraak, conversatie, kalligrafie. Verder zijn er projecten als muziek beluisteren, bezoek atoomschuilkelder, virtuele wandeling, stadswandelingen en natuurwandelingen.
Bij inschrijving voor deelname aan een activiteit wordt eenmalig € 5,00 gevraagd.
Als vervolgens langer dan een jaar aan een activiteit wordt deelgenomen, dan geldt het volgende: Jaarlijks wordt aan die actieve deelnemers een bijdrage ad € 5,00 in de telkens terugkerende kosten gevraagd.
Daarmee worden onder meer nieuwe folders, flyers, administratie-, telefoon- en kantoorkosten betaald. De inning van de bijdrage wordt verzorgd door de coördinator van de activiteit.

Jaarplan 2018 en Jaarverslag 2017

In het  jaarplan worden de komende ontwikkelingen geschetst en in het jaarverslag wordt teruggeblikt op het verloop van de activiteiten en projecten in het voorbije jaar. Beide zorgvuldig samengestelde werkstukken kunt u inzien met onderstaande links.
Jaarverslag 2017
Jaarplan 2018

Bijeenkomst over minima-regelingen

Op de volgende dinsdagen: 30-01, 27-02, 27-03 en 24-04 telkens van 15.30 tot 17.00 uur zijn medewerkers van de gemeente en ONS Welzijn aanwezig in het Taalhuis van de bibliotheek om informatie te geven over de voorzieningen voor de minima, zoals bv. Stichting Leergeld. De gemeente Oss vindt het belangrijk dat ieder gezin mee kan doen, thuis, op school en in de samenleving. Voor inwoners met een laag inkomen zijn er daarom (financiële) regelingen.

Contactgegevens

Maaslandgilde Oss, Postbus 815, 5340 AV Oss.
Bezoekadres: Raadhuislaan 10, 5341 GM Oss.
Website: www.maaslandgildeoss.nl
e-mail : maaslandgildeoss@hetnet.nl

Spreekuren in het Taalhuis:
Samenspraak
Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Algemeen spreekuur
Donderdag van 10.00 tot 11.00 uur op afspraak en van 11.00 tot 12.00 uur vrije inloop.

Maasland Gilde Oss afd. PR

maaslandgildeoss@hetnet.nl

06-53954841

www.maaslandgildeoss.nl

MailerLite