SEPTEMBER 2018

CAPE WINELANDS - SUNFIELD TRAILRUN 2018

Sunfield het vir die tweede jaar ons trail run aangebied in samewerking met die Cape Winelands Sports Council.

Sunfield was bevoorreg om mev Anroux Marais (Minister van sport), mnr Conrad Pool (Drakenstein Burgemeester) en Dr Helena von Schlict (Kaapse Wynlande Burgemeester) teenwoordig te hê om ons trail run te open.

Danksy die Suidoosterfees het Jarrad Ricketts, Talita Luiters, Che-V en die “Unknown”- dansgroep ook opgetree.   Om die oomblik in tyd vas te vang het Photographers Dissolve die fotos geneem.  

Baie dankie aan almal wat gehelp het om van die Trailrun ‘n sukses te maak.   Hou hierdie spasie dop . . 

 

Sunfield presented our 2nd trail run this year in co-operation with Cape Winelands Sport Council.  

It was a great privilege to have Mrs Anroux Marais (Minister of Sport), Mr Conrad Pool (Drakenstein: Mayor) and Dr Helena von Schlict (Cape Winelands:  Mayor) opening the event.  

Various artists namely Jarrad Ricketts, Talita Luiters, Che-V and the “Unknown dance group also performed.  The trail run was captured on film by .  This wonderful event was captured on film by Photographers Dissolve.  We would like to thank each and every person, and sponsor that made this day possible.  Watch this space.....

FAIRVIEW LA-CAPRA GOATRUN 2018

Neem deel aan die La Capra Goat Run 2018 en ondersteun so ander liefdadigheidsorganisasies.   NS Sunfield is ook een van die liefdadigheidsorganisasies.

Enter the La Capra Goat Run and support other charity organisations.  PS Sunfield is also one of the charity organisations.

NMG CONSULTANTS / NMG KONSULTANTE

To all friends of Sunfield,
NMG Healthcare Consultants specialises in corporate Healthcare and Wellness. Ensuring employers and their staff belong and partake in the most appropriate healthcare arrangement. We evaluate, design, implement and manage employers total healthcare offering through our team of accredited experts. We believe you should focus on your core business and leave all healthcare related matters such as your medical scheme and associated products (i.e Gap Cover) to us to handle.
As a friend of Sunfield, NMG financially supports the home and by making use of our services this ongoing contribution can be enhanced and sustained.
Please contact Steven van Niekerk at 021 – 943 1800 or svanniekerk@nmg.co.za for any assistance or advice.
Belvedere Office Park Block B | Pasita Street | Bellville | South Africa
NMG Consultants and Actuaries (Pty) Ltd is a registered Financial Services Provider – FSP6713
www.nmg.co.za
support

 

DARLING WILD FLOWER SHOW

Huis Liebenberg se inwoners was by Darling se blommeskou en hope pret gehad.

House Liebenberg’s residents went to the Darling flowershow and had huge fun.

LOSLIT DAG / CASUAL DAY 2018

Loslit Dag spel “HOPE PRET” by Sunfield . . .  Silverfox het ons meer kom leer oor slange, skerpioene en spinnekoppe . . .  Curves het ons kom wys hoe maklik dit is om fiks te bly en ons huismoeders het ‘n verskeidenheid van aktiwiteite aangebied.   Dankie ook aan Waldie en Lennert wat vir ons tjops en wors gebraai het, want op Loslit Dag braai ons.

Casual Day spells “HUGE FUN” at Sunfield.   Silverfox gave a presentation on snakes, scorpions and spiders . . . Curves showed us how easy it is to stay fit and the housemothers had a variety of activities.  Thank you to Waldie and Lennert for the braai, because on Casual Day we braai.

 

 

 

ADVERTENSIE BORDE

 Advertensieborde op Sunfield se terrein is die ideale geleentheid om besighede bloot te stel aan die publiek.   Dit is baie meer bekostigbaar in vergelyke met ander advertensie mediums.   Sunfield is finansieel afhanklik van drie inkomstebronne naamlike inwonerstariewe, staatsubsidies en fondsinsamelingsprojekte.  Ons het verskeie fondsinsamelingsprojekte soos loslit dag, gholfdag en dan ook advertensieborde. 

In kort behels advertensieborde dat ‘n advertensiebord aan die voorkant van ons gronde langs die R301 opgerig word wat deel vorm van Route 62.   Die adverteerder betaal ‘n eenmalige bedrag vir die vervaardiging van ‘n bord (2450 mm x 600 mm) en bly die eiendom van die adverteerder.   Sunfield is verantwoordelik vir die vervaardiging en opsit van die borde op die perseel langs die hoofroete.   ‘n Jaarlikse fooi vir die huur van spasie word gevra van die adverteerder.

 

Van so min as R11 per dag geniet u besigheid daaglikse blootstelling.   In vergelyke met ander mediums van advertensie en blootstelling is hierdie medium sekerlik die mees bekostigbaarste.   Deur deelname aan die advertensiebord-projek word u firma deel van die groep van groeiende firmas wat hul besigheid so adverteer. 

 

Indien u belangstel om ons te ondersteun en so ook u besigheid te bemark, kan u ‘n e-pos stuur aan elmarie@sunfieldhome.co.za of skakel 

021 873 5038.

WOONSTELLE BESKIKBAAR / APARTMENTS AVAILABLE

Woonstelle beskikbaar by Sunfield Home, navrae kan gerig word aan ons Uitvoerende Bestuurder, Elmarie van Schalkwyk, by: elmarie@sunfieldhome.co.za of 021 8735038.

Apartments available at Sunfield Home.  Enquiries can be directed to our Executive Manager, Elmarie van Schalkwyk, elmarie@sunfieldhome.co.za or 021 8735038.

ADVERTISEMENT BOARDS

Advertising billboards on Sunfield’s premises creates the ideal publicity opportunity for businesses’ and is more cost effective than other advertising mediums.   Sunfield generates our income from three income sources namely resident’s fees, government subsidies and fundraising projects.   We have a variety of fundraising projects such as casual day, golf day etc and the advertising billboards also resorts under fundraising.  

 

The advertising billboards runs on the concept that a billboard is erected on our premises next to the R301 that forms part of Route 62.   The advertiser pays a once of fee for the making of the billboard (2450 mm x 600 mm) and it remains the property of the  advertiser.    Sunfield is responsible for the making of the board and erecting it on the premises next to the main road.  An annual fee is charged to hire the space for the billboard.

 

From as little as R11 per day your business will receive daily exposure and if you compare this with other advertising media, this is an affordable way of advertising.  By taking part in Sunfield’s advertising billboard project you can join in with other business’s that uses this way of advertising.  

If you are interested to support us and market your business, you can send an e-mail to elmarie@sunfieldhome.co.za or phone 021 8735038.

 

MYSCHOOL CARD

Step 1.  GET A FREE MYSHCOOL MYVILLAGE MYPLANET CARD ONLINE AT www.myschool.co.za or call 0860 100 445, any Woolworths store.  Or contact Garine de Wet @ garine@sunfieldhome.co.za.

Step 2. SWIPE YOUR CARD AT ANY RETAIL PARTNER STORE AND A PORTION OF YOUR SPEND WILL BE DONATED.

Step 3; CLICK ON RED BUTTON BELOW.

A WINNER IS A DREAMER WHO NEVER GIVES UP!
WALDIE OPERATIONAL MANAGER
waldie@sunfieldhome.co.za
021 8735038
Sunfield Home
MYSCHOOL

SUNFIELD HOME

Bainskloof Rd

Wellington

021 8735038

www.sunfieldhome.co.za

 

SHARE TWEET FORWARD
MailerLite