Nyhetsbrev Resurscentrum för litteratur & litteraturfinansiering

Våren / Sommaren 2018

GDPR träder i kraft - bekräfta gärna att du vill fortsätta ta emot nyhetsbrevet

Dataskyddsförordningen (GDPR) ger varje enskild person mer kontroll över sina person-uppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Läs mer om hur vi på Region Norrbotten hanterar dina personuppgifter.

Med anledning av detta ber vi dig att bekräfta att du vill fortsätta prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi kommer att fortsätta skicka två nyhetsbrev: ett om Resurscentrums verksamhet och ett om litteraturfinansiering, varje ca 4 gånger om året. Så som tidigare, dina personuppgifter (namn, e-postadress, IP-adress) kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. 

Fortsätta prenumerationen

För att avsluta prenumerationen, klicka gärna länken längs ner på detta nyhetsbrev. Om du väljer att avsluta din prenumeration nu, kan du alltid förnya prenumerationen på vår hemsida. Om du vill att dina uppgifter raderas från våra sändlistor, kontakta oss gärna! 

Nytt projekt Min berättelse 2018-2019

I hös startar ett nytt projekt som lyfter fram Norrbottens kulturarv i form av nedskriven och berättad litteratur. Min berättelse består av en utställning om norrbottensförfattare som skriver på minoritetsspråk och urfolksspråk, samt programverksamhet i biblioteken i Norrbotten. Projektet täcker hela länet under våren 2019.

Har du idéer eller önskemål kring projektet? Vill du medverka?

Hör gärna av dig till Resurscentrum för litteratur: milka.jafri@norrbotten.se 

Min berättelse är en del av det regionala kulturarvsåret  2019. Projektet genomförs i samarbete med Regionbiblioteket samt Biblioteken i Norrbotten och finansieras av Region Norrbotten och Kulturrådet.

Läs mer

Bokfest på Luleå Stadsbibliotek 10/11

Luleå Stadsbibliotek bjuder in författare i regionen till en samlad fest i november. Författarna får chansen att presentera aktuella utgivningar och erbjuds ett kostnadsfritt bokbord. Arrangemanget vänder sig till alla författare i Norrbotten som har utgivit böcker under det senaste året. Bokfesten är tänkt att ersätta enstaka boksläpp med en samlad ”minifestival”.

Anmäl dig redan nu till
Annica.aasa@lulea.se eller 
ann-christin.cruuka@lulea.se 

Ange om du vill ha 10, 15 eller 20 minuter för presentationen. Ange även om du kan tänka dig att dela bord med någon annan.

Bekräftelser och mer information följer i september. OBS! Datumet är preliminärt. 

Läs mer

Författarfondens arbetsstipendier

Sveriges författarfond fördelar arbetsstipendier två gånger per år. Nästa ansökningsperiod för arbetsstipendier infaller 20 augusti – 20 september 2018. Då kan du söka t.ex. konstnärsbidrag till författare, översättare och kulturjournalister direkt på deras webbplats.

Läs mer

Rubus Arcticus stipendium

Stipendiet är avsett för konstnärlig utveckling av professionella kulturskapare med Norrbottensanknytning. Stipendiet kan täcka t.ex. kostnader för fortbildning, studieresor, praktik eller utgöra ersättning för tidigare, redan genomförda insatser. 

Sök senast 1 september 2018. 

Läs mer

Resurscentrum för litteratur

Region Norrbotten

Bergströmska gården

Rådstugatan 7, 972 38 Luleå

072-205 32 67

milka.jafri@norrbotten.se

www.resurscentrumforlitteratur.se

 

MailerLite