Tipy pro stravenkový paušál
WAK INTRA 2021


Přechod z papírových stravenek na peněžitý příspěvek na stravování přinesl odlišný postup zadání částky jednotlivým zaměstnancům.


Aby se příspěvek zaměstnanci vyplatil, je potřeba zadat do pracovního poměru každého zaměstnance mzdovou složku 2180 - výše příspěvku za směnu. Lze to udělat dvěma způsoby:

1) pokud vyplácíte ve formě stejnou výši příspěvku pro všechny pracovníky, částku příspěvku zadejte do číselníku Hodnoty mzdových složek a v prac.poměru u mzdové složky zaškrtněte volbu Hodnota (jako výchozí hodnota v číselníku je již zadaná výše příspěvku 75,60Kč)

Zadání peněžitého příspěvku na stravování


2) druhým způsobem je zadání individuální částky pro každého pracovníka – v pracovním poměru vyplňte na mzdovou složku 2180 konkrétní částku příspěvku za směnu.

Oba dva způsoby zadání lze v rámci firmy kombinovat.


Jak systém WAK INTRA vypočítává celkovou výši příspěvku?

Při výpočtu mezd dojde ke zjištění počtu směn pracovníka podle jeho odpracované doby, která se podělí denním fondem a vynásobí výši příspěvku za směnu.

Pokud zaměstnanec odpracuje celý měsíc bez jakýchkoliv výjimečných událostí, bude odpracovaná doba, z ní vypočtený počet směn a celková výše příspěvku v pořádku.

 

Výjimky potvrzující pravidlo

Protože na odpracovanou dobu v rámci měsíce mají vliv události jako je dovolená kratší než jeden den, služební cesta apod., nemusí být počet směn pro vyplacení příspěvku vždy v souladu s odpracovanou dobou. 

V tomto případě odpracovaná doba podělená denním fondem nekoresponduje s počtem směn, za které se má peněžitý příspěvek vyplatit a je potřeba provést jednu z možných korekcí:

  • zadat počet směn pro vyplacení příspěvku na mzdovou složku 1519-Počet odpracovaných směn pro strav. paušál. MZS se zadává do pracovního poměru zaměstnance.
nebo 

  • zadat celkovou částku příspěvku za celý měsíc v Kč. V tomto případě, je nutné celkovou výši příspěvku rozdělit na nedaněnou část (mzs 2181) a daněnou část (mzs 2182) a to dle skutečného počtu směn a maximální výše 70% horní hranice stravenkového paušálu za směnu.


Kompletní popis změn v modulu Zaměstnanci pro rok 2021 si stáhněte ve formátu PDF.

Další náměty, jak efektivně pracovat ve WAK INTRA, 

naleznete na webových stránkách v části Ukázky systému 

nebo na video kanálu Youtube.


Příjemnou práci Vám přeje tým pracovníků WAK System

e-mail: waksystem@waksystem.cz, tel. +420 731 182 344

 

Další projekty:     odi.waksystem.cz  |  dips.waksystem.cz  |  kiskan.waksystem.cz

 

WAK System, 1998 - 2021  
Sdílet na FaceBooku Sdílet na FaceBooku
MailerLite