Het laatste nieuws van Mr. - 2 april 2019

‘BELGISCHE VREDERECHTER WERKT DEJURIDISEREND’

Minister Dekker (Rechtsbescherming) bezocht in België het vredegerecht, een vorm van laagdrempelige, snelle en goedkope – vaak gratis – rechtspraak. Vroeg naar de rechter gaan voor beginnende conflicten, dat dejuridiseert juist, vindt hij. Mr. was erbij.

Lees meer

DIGITAAL STRAFDOSSIER LEIDT TOT GEZONDHEIDSKLACHTEN

Terwijl de digitalisering van de civiele rechtspraak stilligt, wordt in de strafrechtspraak steeds meer met digitale dossiers gewerkt. Uit recent onderzoek blijkt dat dit wel wat vergt van Rechtspraakmedewerkers: zo’n driekwart rapporteert gezondheidsklachten en 60 procent vindt dat zijn productiviteit is gedaald ten opzichte van werken met papieren dossiers.

Lees meer

MATTHIJS DE JONGH OVER DE GESCHIEDENIS VAN HET ONDERNEMINGSRECHT

Mr. van de week is Matthijs de Jongh, die op 29 maart zijn oratie hield als hoogleraar Ondernemingsrecht en zijn geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Titel: Twee eeuwen tegenstrijdig belang. De Jongh is ook raadsheer in het gerechtshof Amsterdam.

Lees meer

GRATIS ONLINE CURSUS GERARD SPONG

Ingezonden Mededeling
In deze gratis cursus zet mr. Gerard Spong uiteen − aan de hand van alle fasen in het strafproces, van het politieverhoor tot aan het laatste woord van de verdachte ter terechtzitting − welke stappen u het beste kunt zetten wanneer u een cliënt bijstaat die verdacht wordt van een strafbaar feit. Zorg dat u helemaal op de hoogte bent!

Lees meer

CONCEPTVONNISSEN VERDWENEN ONDER IN DE KAST

Onder in de kast van een juridisch medewerkster van de rechtbank Gelderland lag een stapel procesdossiers waarvan de vonnistermijn was verstreken. Het gerechtsbestuur legde voorwaardelijk strafontslag op, vanwege haar lakse handelen. De Centrale Raad van Beroep moest oordelen of die disciplinaire straf terecht was (ECLI:NL:CRVB:2019:859).

Lees meer

AANTAL GESCHRAPTE ADVOCATEN STIJGT

In 2018 zijn achttien advocaten onherroepelijk geschrapt van het tableau, zo blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse Orde van Advocaten. In 2017 waren het er tien, in 2016 zeven.

Lees meer

41E EDITIE HET «JAR» VERKLAARD SEMINAR

Ingezonden Mededeling
Sdu en het Hugo Sinzheimer Instituut organiseren dit voorjaar voor de 41e editie het «JAR» Verklaard Seminar op donderdag 13 juni 2019 in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst behandelen onze expertsprekers de meest relevante uitspraken die in de voorgaande zes maanden zijn gepubliceerd in «JAR».

Lees meer

JURISTE WINT PROCEDURE OVER BSN IN BTW-NUMMER

De privacy-juriste Isabelle Wárlám (Wárlám Legal) heeft na een jarenlange strijd aan het langste eind getrokken in de procedure tegen de Belastingdienst over haar btw-nummer. Het btw-nummer van een eenmanszaak bestaat onder meer uit het BSN (Burgerservicenummer) van de ondernemer, en dat is volgens Wárlám in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), op grond waarvan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) eerder ook een verwerkingsverbod uitvaardigde. De rechtbank Amsterdam heeft haar in het gelijk gesteld.

Lees meer

BESTUURSRECHTERS WILLEN HELDERE TAAL EN SNELLE PROCEDURES

De drie hoogste bestuursrechtelijke colleges hebben nieuwe kwaliteitsnormen vastgesteld. Met deze zogeheten ‘professionele standaarden’ willen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven de kwaliteit van hun werk borgen. De professionele standaarden zijn op in 1 april 2019 in werking getreden.

Lees meer

DE STEEKPROEF: ALGEMENE PRAKTIJK VERSUS NICHE

Van onze kennispartner Wolters Kluwer
De steekproef 'De algemene praktijk versus de niche' is onderdeel van een serie steekproeven (6) gericht op de tendens in de advocatuur. Beantwoord 3 ja of nee vragen en ontvang over een week het volledige artikel.

Naar de steekproef

NIEUW RECORD VOOR EUROPEES HOF

Het Europees Hof van Justitie en het Gerecht hebben vorig jaar het recordaantal van 1769 zaken afgedaan. Daarvan kwamen er 760 voor rekening van het Hof en 1009 voor het Gerecht. Vorig jaar en in 2016 waren er nog ongeveer 1600 zaken bij beide instanties.

Lees meer

CRVB: DUIDELIJKHEID OVER BELANGHEBBENDE

Met twee uitspraken heeft de grote kamer van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) duidelijkheid geschapen over wie volgens de Algemene wet bestuursrecht belanghebbende is binnen het sociaal domein. Zowel een zorgaanbieder als een verzekeraar/garantsteller kan daardoor wel opkomen tegen besluiten waardoor ze gedupeerd zijn. De CRvB volgt daarmee de conclusie van raadsheer advocaat-generaal Widdershoven.

Lees meer

RECENTE VACATURES

Jurist

Als ambitieuze organisatie streven wij naar een hoge kwaliteit en optimaliseren wij continu het toelatingsproces. Helpt jouw deskundigheid ons hierbij verder? Het bericht Jurist verscheen eerst op Jbmatch.nl.

Officier van justitie in opleiding, thema fraude of milieu

Het Functioneel Parket is het landelijk onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich specialiseert in complexe zaken op de gebieden fraude, milieu en afpakken. Het bericht Officier van justitie in opleiding, thema fraude of milieu verscheen eerst op Jbmatch.nl.

Juridisch Beleidsmedewerker

Als juridisch beleidsmedewerker heb jij landelijk overleg waardoor jij invloed kan uitoefenen. Jij bent in staat om juridische context te vertalen naar kansen en mogelijkheden. Het bericht Juridisch Beleidsmedewerker verscheen eerst op Jbmatch.nl.

BLOGS

#doescollegiaal

SummerCourt 2019: een kijkje in de keuken van de juridische praktijk

Turen naar de was

SNELRECHT

Verzet tegen aantasting bouwwerk alleen mogelijk bij reputatieschade

Mr. Online

De Mr.-nieuwsbrief is een uitgave van Uitgeverij Mr. Zonder voorafgaande toestemming is het overnemen van (delen van) de inhoud niet toegestaan. Copyright © Mr. Online. Alle rechten voorbehouden.

Mr. en het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) werken op diverse terreinen samen. Voor meer informatie over het NGB klik hier.