Przedstawiamy nasz newsletter!
Nowości z Krainy Trzech Rzek

lipiec - grudzień 2019

Szanowni Państwo, członkowie LGD Kraina Trzech Rzek!

Wraz z końcem roku 2019 pragniemy podsumować działania zrealizowane przez nas i współpracujące z nami podmioty. Ogromna ilość inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, które mogły się urzeczywistnić dzięki grantom otrzymanym przez lokalnie działające organizacje pozarządowe, dofinansowania dla przedsiębiorców, wydarzenia aktywizujące i projekty własne LGD przyczynia się do rozwoju społecznego. 

Poniżej przedstawiamy skrót informacji z naszej działalności w drugiej połowie 2019 roku. 

Już w styczniu nabór dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje firmy. 

Ponad 1 800 000 zł przeznaczymy na inwestycje, dzięki którym powstaną nowe miejsca pracy. 

Beneficjentem dofinansowania może być pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która jest obywatelem UE i mieszka na terenie LGD, lub podmiot mający osobowość lub zdolność prawną, który ma swoją siedzibę lub oddział na terenie LGD. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest, aby działalność gospodarcza była prowadzona przez przynajmniej 365 dni w ciągu ostatnich 3 lat. W ramach realizowanej operacji konieczne jest utworzenie przynajmniej 1 nowego miejsca pracy i utrzymanie go 3 lata po wypłacie środków. Maksymalny poziom wsparcia to 70% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 140 000 zł.

Granty w LGD Kraina Trzech Rzek

Grantobiorcy zakończyli realizację zadań w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD Kraina Trzech Rzek. Blisko 300 000 zł przekazaliśmy m. in. Stowarzyszeniom, Kołom Gospodyń Wiejskich, Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym podmiotom działającym na rzecz społeczności lokalnych na realizację inicjatyw służących mieszkańcom. Warsztaty, imprezy integracyjne, publikacje, mapy, budowa i przebudowa infrastruktury - poniżej przedstawiamy zrealizowane projekty.

Przygoda z lawendą

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Długiej Goślinie zorganizowało wyjazd studyjny do Lawendowej Wioski w Kleszczewie, wykonało prace związane z nasadzeniami lawendowymi oraz zorganizowało warsztaty lawendowe dla mieszkanek wsi.

Kwota dofinansowania: 5 133,95 zł

Stacja serwisowa dla rowerów przy głównym szlaku komunikacyjnym w Długiej Goślinie

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Długiej Goślinie zrealizowało także projekt polegający na zainstalowaniu w Długiej Goślinie, stacji naprawy rowerów oraz zorganizowaniu Turniej piłki nożnej “Kawalerowie kontra Żonaci”

Kwota dofinansowania: 7 487,47 zł

Cykl tematycznych spotkań filmowych

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiardunkach zorganizowała spotkania z mieszkańcami, na których zostały wyświetlone stare zdjęcia. Mieszkańcy dowiedzieli się jak wyglądała wieś dawniej i poznali jej historię. Prezentacje zostały poprzedzone pogadanką o ekologii. Zaproszony historyk opowiedział o legendach, przeczytał archiwalne dokumenty i pokazał stare monety.
Kwota dofinansowania: 5 000 zł

AleBabki dla kobiet - uczymy się, motywujemy, działamy!

Stowarzyszenie AleBabki wzięło udział w wyjeździe studyjnym do Chmielna, Przywidza i Lawendowej Osady. Następnie zorganizowały w Ryczywole cykl warsztatów dotyczących rozwoju osobistego poświęcony takim tematom jak: autoprezentacja, automotywacja, komunikacja międzyludzka, kreatywne myślenie oraz budowanie pewności siebie, a także warsztatu rękodzielnictwa, w ramach których wykonano mydełka i kremy.

Kwota dofinansowania: 7 000,00 zł

Naturalnie Razem. Ekologiczny piknik integracyjny w Stajni Kawalkada.

Klub Sportowy Kawalkada, zorganizował piknik integracyjny dla mieszkańców Rakowni i okolicznych wsi.

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł

Budujemy bezpieczne społeczeństwo

Fundacja "Na prostej drodze" zorganizowała szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w Obornikach. Podczas spotkania uczestnicy pozyskali wiedzę z zakresu postępowania z poszkodowanym, będącym w stanie zagrożenia życia.

Kwota dofinansowania: 5 818,00 zł

Organizacja warsztatów muzycznych dla środowiska chóralnego oraz dla lokalnej społeczności

Stowarzyszenie Chór Pro Musica im. Józefa Czypka zorganizowało warsztaty Gospel. Gośćmi i zarazem prowadzącymi warsztaty był Chór Gospel Joy z Poznania. Uczestnicy warsztatów otrzymali ciasto, drożdżówki, owoce, cukierki, napoje ciepłe i zimne a na koniec drobny upominek w podziękowaniu za udział.

Kwota dofinansowania: 5 140,00 zł

Integracja z lokalną społecznością poprzez organizowanie koncertów i wyjazdy na konkursy krajowe i zagraniczne.

Stowarzyszenie Chór Pro Musica im. Józefa Czypka zrealizowało projekt, w ramach którego odbył się szereg koncertów dla mieszkańców Obornik: obchody jubileuszu 35-lecia Chóru, biesiada wspomnień oraz Maryjne spotkania muzyczne. Chór wyjechał także na Międzynarodowy Konkurs Chóralny do Białegostoku. Otrzymali tam Brązowy Dyplom w kategorii sakralnej.

Kwota dofinansowania: 6 240,00 zł

„Przyroda zbliża pokolenia"

W ramach projektu odbyły się spotkania integracyjne dla seniorów i młodzieży z Gminy Suchy Las, spacery wraz z umieszczeniem foto pułapki, przygotowanie miejsca pod spotkanie integracyjne, warsztaty "Las w Słoiku", dyskusja "Co możemy na co dzień zrobić dla środowiska", spotkanie integrujące podsumowujące. Uczestnicy warsztatów opracowali plakaty dotyczące postaw ekologicznych na co dzień.

Kwota dofinansowania: 5 478,00 zł

Różne pokolenia – jeden świat – wspólne korzenie

Zorganizowano konkurs przyrodniczy, w którym rywalizowali seniorzy z Klubu Seniora Dębowy Liść oraz dzieci i młodzież z Zespołu Szkół im. O Mariana Żelazka. Odbył się również wspólny spacer w terenie, nagrywanie słuchowiska, warsztaty bębniarskie oraz biesiadowanie nad brzegami Balatonu.  Słuchowiska przygotowane przez seniorów i młodzież z Chludowa, miały swoją oficjalną premierę na spotkaniu kończącym projekt. 

Kwota dofinansowania: 6 198,00 zł

Walk Walk Aktywnie i Turystycznie

Stowarzyszenie Aktywni Razem zaprojektowało i wydało mapę oraz posadowiło tablicę turystyczną. W okresie letnim odbyły się dwa rajdy nordic walking: do Dąbrówki Leśnej oraz Chlebowa, na które zakupiono kije Nordic Walking i poczęstunek.

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Publikacja o Wargowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Wargowie Koło Gospodarnych Kobiet Wargowianki, wydało publikację prezentującą walory swojej miejscowości. W ramach projektu sfinansowano projekt i wydanie publikacji. 

Kwota dofinansowania: 9 998,00 zł

Z kijami na Zielątkowskie trasy.

Koło Gospodyń Wiejskich “Pieczona Pyra”, pod auspicjami Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Suchym Lesie zrealizowało projekt, w ramach którego w Zielątkowie zostało otwartych pięć tras Nordic Walking. Wyznaczenie, oznaczenie tras, wydanie map turystycznych oraz wykonanie dużej tablicy zamontowanej na ścianie remizy OSP.

Kwota dofinansowania: 10 979,00 zł

Spakuj się na na rzekę rusz!

Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie APLAGA przygotowało mapę prezentującą teren wokół rzeki Warty w promieniu ok. 15 km od Obornik. Na mapkach przedstawiony jest kilometraż rzeki, miejsca charakterystyczne i wyjątkowe, historyczne oraz atrakcje turystyczne. Mapa została rozpowszechniona na wydarzeniach i w gazecie lokalnej.
Kwota dofinansowania: 9 330,00 zł

Warsztaty Florystyczne w Skrzetuszu

Koło Gospodyń Wiejskich ze Skrzetusza, przeprowadziło warsztaty florystyczne dla mieszkanek Skrzetusza i członkiń. Przygotowano Wianki na drzwi, stroiki wielkanocne oraz dekoracje pokojowe ze świecą i żywymi kwiatami

Kwota dofinansowania: 6 250,00 zł

Warsztaty dla dzieci i dorosłych - Żerniki 2019

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Żerniki, zorganizowało piknik dla mieszkańców wsi pt. “Warsztaty dla dzieci i dorosłych”. Nieustającym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z decoupage. Dodatkową atrakcją był przyjazd na sygnałach Ochotniczej Straży Pożarnej z Rożnowa. Panowie, fachowo przeprowadzili kurs pierwszej pomocy, a także uatrakcyjnili swój pobyt kurtyną wodną. W ramach projektu odbył się także wyjazd do zoo i kina.

Kwota dofinansowania: 5 562,00 zł

Budowa oświetlenia i zasilania energetycznego wiejskiego placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Pławno

Gmina Murowana Goślina zrealizowała projekt, który polegał na budowie oświetlenia wraz z zasilaniem energetycznym wiejskiego placu zabaw i boiska sportowego. W ramach realizacji zadania wybudowane zostały trzy aluminiowe słupy oświetleniowe. W ramach projektu odbyła się także impreza integracyjna na zmodernizowanym boisku.
Kwota dofinansowania: 12 516,00 zł

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i integracja mieszkańców w Domu Osiedlowym w Biedrusku.

Gmina Suchy Las wykonała utwardzenie kostką brukową pod istniejącą wiatą rekreacyjną. Zarząd Osiedla Biedrusko, zorganizował Piknik Rodzinny, podczas którego odbyło się wiele atrakcji dla mieszkańców. Pod wiatą, znalazło się idealne miejsce na strefę dziecięcą, w ramach której przeprowadzono warsztaty recyklingowe.
Kwota dofinansowania: 8 550,00 zł

Biesiada pod wiatą

Stowarzyszenie Rozwojowi w Gorzewie posadowiło wiatę rekreacyjną przy świetlicy wiejskiej . Mieszkańcy włożyli ogrom pracy w przygotowanie terenu pod jej budowę. Następnie, w jesienne popołudnie, wokół wiaty zebrały się różne pokolenia, aby upiększyć to miejsce poprzez nowe nasadzenia roślinne.

Kwota dofinansowania: 18 399,00 zł

"W zdrowym ciele zdrowy duch - dla dzieci i dorosłych na świeżym powietrzu ważny jest ruch"

Kółko Rolnicze w Skrzetuszu wybudowało siłownię zewnętrzną. Znalazły się tam takie urządzenia jak surfer, jeździec, orbitrek, motyl i biegacz.

Kwota dofinansowania: 13 530,00 zł

Rekreacyjny zakątek OSP Skrzetusz

OSP w Skrzetuszu wykonało nową wiatę rekreacyjną. Członkowie OSP  i zgromadzeni partnerzy projektu i mieszkańcy, uroczyście otworzyli wiatę z grantu LGD Kraina Trzech Rzek.

Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł

Niepełnosprawny, ale aktywny

Stowarzyszenie Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych “Ludzki gest” im. Jana Pawła II wykonało wiatę w której można wypożyczać, zakupione w ramach projektu, riksze i rowery przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł

Utworzenie małego placu zabaw na terenie sołectwa Marszewiec.

Stowarzyszenie Gronostaj Promotion zrealizowało projekt polegający na utworzeniu nowego placu zabaw w Marszewcu. 

Kwota dofinansowania: 14 999,00 zł

Ogrodzenie boiska na terenie sołectwa Marszewiec.

Stowarzyszenie Gronostaj Promotion otrzymało grant, dzięki któremu wykonało nowe boisko wielofunkcyjne. W ramach projektu wykonano piłkochwyty i bramki, a także przeprowadzono turniej dla mieszkańców i przybyłych gości.

Kwota dofinansowania: 14 895,00 zł

OSP Ludomy turystycznie

OSP w Ludomach zrealizowało projekt polegający na utwardzeniu terenu i wybudowaniu wiaty z miejscem na ognisko. Z okazji zakończenia inwestycji, zorganizowano uroczyste otwarcie obiektu.

Kwota dofinansowania: 22 498,00 zł

Raduszyn wita!

Stowarzyszenie Dolina Trojanki posadowiło tablicę turystyczną, na której znalazły się najciekawsze informacje o miejscowości i okolicznych wartościowych turystycznie miejscach.
Kwota dofinansowania: 6 051,00 zł

Rowerem do rezerwatu "Bagno Chlebowo"

W listopadzie odbył się rajd rowerowy z Ryczywołu do rezerwatu Bagno Chlebowo zorganizowany przez Stowarzyszenie “3xP-Puszcza Pełna Przygód”. W ramach projektu oznaczono szlak rowerowy, posadowiono tablice turystyczne w Ryczywole i Lipie oraz stworzono miejsce postoju dla turystów w Lipie.

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Biedrusko turystycznie

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Aktywnych Obywateli, w ramach projektu, posadowiło w Biedrusku stację naprawy rowerów, zaprojektowało i wydało mapę turystyczną oraz tablicę turystyczną. Został zorganizowany także piknik “Dzień Sąsiada”. Zakupiono statuetki dla wygranych drużyn, nagrody oraz napoje. 

Kwota dofinansowania: 16 183,00 zł

Pozostałe informacje
Liderzy Rozwoju Lokalnego

40 osób, liderek i liderów lokalnych; członkiń i członków Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, sołtysek i sołtysów oraz niezrzeszonych działaczy społecznych, bierze udział w projekcie realizowanym przez LGD. Odbyły się już warsztaty stacjonarne, dotyczące takich tematów jak: praca lidera, odbiorcy działań, jak zachęcać innych do współpracy i aktywności, a także jak w tym wszystkim też dbać o własne zdrowie i nie wypalić się. W kolejnym roku planujemy 2 wyjazdy szkoleniowe i studyjne.

Spotkania szkoleniowo doradcze dla przedsiębiorców

W grudniu odbyły się spotkania, skierowane do przedsiębiorców planujących rozwijanie swoich firm. W Obornikach zjawiło się ponad 60 potencjalnych wnioskodawców. W pozostałych gminach członkowskich odbyły się spotkania doradcze. Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki na rozwój przedsiębiorczości, zapraszamy na bezpłatne doradztwo w biurze LGD

Spotkanie dla Grantobiorców

W grudniu spotkaliśmy się także z potencjalnymi grantobiorcami - podmiotami działającymi społecznie. Podczas spotkania zostały przedstawione dotychczas zrealizowane zadania granatowe oraz omówione planowane nabory. Do zaprezentowania swoich projektów zaprosiliśmy naszych Grantobiorców, którym gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie. na przestrzeni lat 2016 - 2019 zrealizowano 51 Grantów.

Projekty współpracy przed nami

Już na początku roku 2020 rozpoczynamy realizację projektów współpracy. Pierwszy będzie dotyczył wytyczenia szlaków turystycznych i posadowieniu wiat wraz ze stacjami naprawy rowerów na terenie 4 LGDów. Kolejny, zagraniczny projekt, będzie poświęcony przedsiębiorczości kobiet na terenach wiejskich w Unii Europejskiej

Korona Zachodu Polski

28 września w Rożnowicach odbyły się zawody Nordic Walking, Rajd NW, a także bieg przełajowy w ramach ogólnopolskiego wydarzenia Korona Zachodniej Polski. Impreza, organizowana była przez Stowarzyszenie NW Włóczykije, Stowarzyszenie MONAR oraz Stowarzyszenie Marsz po Zdrowie.

Nasza Lokalna Grypa Działania Kraina Trzech Rzek wsparła to wydarzenie, poprzez ufundowanie termoizolatorów na bidony sportowe dla uczestników zawodów.

Konkursy dożynkowe

Na przełomie sierpnia i września, tradycyjnie już włączyliśmy się w organizację dożynek w Gminach Członkowskich poprzez organizację konkursów dożynkowych. W Ryczywole i Bogdanowie odbyły się konkursy na najładniejsze stoisko wystawiennicze, w Nieszawie ocenialiśmy przystrojone obejścia, a w Chludowie pojazdy w korowodzie dożynkowym.

Wizyta w ogrodzie różanym Państwa Hoffmannów

Gospodyni ogrodu, Pani Svietka urzekła wszystkich uczestników swoją ogromna pasją i wiedzą na temat hodowli kwiatów. Opowiedziała jak pielęgnować róże, by kwitły jak najdłużej i nie chorowały. Na zakończenie LGD Kraina Trzech Rzek zaprosiła uczestników na jagodzianki i herbatkę.

Konsultacje LSR

Przeprowadziliśmy konsultacje planowanych zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Aktualnie jesteśmy na etapie uzgadniania zmian z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Niedziela ze smakiem

Drużyna LGD Kraina Trzech Rzek wygrała konkurs kulinarny, organizowany podczas Niedzieli ze smakiem w Obornikach! Zaprezentowaliśmy Piersi z kurczaka w śmietanie, sałatkę z pora z mandarynkami oraz surówkę w warzywną. Na deser podaliśmy ryż z musem malinowym i bitą śmietaną oraz truskawki ze śmietaną. Ponadto przygotowaliśmy koktajl truskawkowy i napój z pigwy i mięty. Przepis na zwycięskie danie znajdziecie w książce kucharskiej wydanej przez LGD.

Powitanie lata z Krainą Trzech Rzek

Na przełomie czerwca i lipca, odbyło, razem z ponad 100 mieszkańcami obszaru, powitaliśmy lato. W ramach rajdu pieszego odwiedziliśmy Nadleśnictwo Oborniki wraz z Salą Edukacyjną. Weszliśmy także na wieżę obserwacyjną służącą do ochrony prezciwpożarowej. Spływ odbył się na Warcie, między przystanią Binduga i przystanią Kowale.

Opublikuj na Facebooku Opublikuj na Facebooku Przekaż email Przekaż email

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

ul. M. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, tel.: 791 222 764, 535 978 545, 883 777 918.

biuro@kraina3rzek.pl, www.kraina3rzek.pl

MailerLite