Het laatste nieuws van Mr. - 24 september 2019

BEDRIJFSJURIST 2.0 IS NIET LANGER EEN SHOWSTOPPER

Juristen en IT – het blijft een beetje behelpen. Uit een onderzoek van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen blijkt dat ze (te) laat worden betrokken bij advisering over innovatieve projecten. Ook voelen bedrijfsjuristen zich onvoldoende geëquipeerd om te adviseren over digitale innovatie.

Lees meer

NIELS BAAS OVER HET JUBILEUM VAN DE NOTARIËLE ESTATE PLANNERS

Mr. van de week is Niels Baas, voorzitter van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), die op 26 september het twintigjarig jubileum viert. Baas is kandidaat-notaris bij Meijer Notarissen in Amsterdam.

Lees meer

MIJN KAARSJE VOOR DERK WIERSUM

De liquidatie van Derk Wiersum laat ook Mr.-columnist Jurjen Boorsma niet onberoerd. Boorsma, in het dagelijks leven strafrechtadvocaat in Amsterdam, schreef daarover onderstaande column. “Derk Wiersum was dubbel moedig.”

Lees meer

TOGA ACADEMIE – ADVOCATUUR IS TOPSPORT. HAAL HET BESTE UIT JEZELF!

Ingezonden Mededeling
Topprestaties kunnen niet zonder plezier. Wat we dus niet doen? Saaie cursussen omdat het nu eenmaal moet. Webinars waarbij u in slaap valt. Zonde van uw tijd. Wel: boeiende cursussen waar u echt beter van wordt. Topdocenten die hun passie voor het vak overbrengen. De Toga Academie biedt kwaliteit én plezier. 

Kijk voor het cursusaanbod op toga-academie.nl.

‘KANTONRECHTER MOET NABIJHEIDSRECHTER WORDEN’

Onderzoekers lijken er al uit te zijn. Minister Dekker voor Rechtsbescherming werpt weinig bezwaren op. Daarom zal de kantonrechter de komende jaren steeds meer gaan lijken op de Belgische vrederechter.

Lees meer

BEDRIJFSJURISTEN VALLEN NIET ONDER WWFT

Bedrijfsjuristen vallen niet onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (wwft). Dat blijkt uit de (concept) memorie van toelichting bij de voorgestelde implementatiewet van de gewijzigde vierde antiwitwasrichtlijn. Daarin staat: “Personen die voor een cliënt zelf werkzaam zijn, zoals bedrijfsjuristen of bedrijfsfiscalisten, zijn niet onafhankelijk en vallen daardoor niet onder de reikwijdte van de Wwft.”

Lees meer

LEERGANG EFFECTIEVE CONFLICTHANTERING

Ingezonden Mededeling
Veel conflicten kunnen buiten de rechtszaal al worden opgelost. Bekijk de 5 tips om met conflicten om te gaan en lees meer over de leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen.

Lees meer

GREETJE FIMERIUS (MAASDAM BROERS FISCHER ADVOCATEN) OVER DE KRACHT VAN EEN BOUTIQUE KANTOOR

Overstap van de week is Greetje Fimerius. Fimerius heeft zich per 1 september als partner bij Maasdam Broers Fischer advocaten aangesloten. Fimerius is gespecialiseerd in het (Europese) aanbestedingsrecht. Hiervoor was zij werkzaam bij Houthoff en AKD.

Lees meer

NOVA: ‘DEKKER NIET GEVOELIG VOOR ARGUMENTEN’

Minister Dekker (Justitie en Veiligheid) is volgens de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) niet gevoelig voor inhoudelijke argumenten als het gaat om gefinancierde rechtsbijstand. Bij de NOvA is daardoor het vertrouwen om snel tot een oplossing te komen voor de onderbetaling van sociaal advocaten tot een minimum gedaald. Algemeen deken Johan Rijlaarsdam: “Verder overleg is zinloos. We blijven weg uit het topberaad.”

Lees meer

FACILY LAW ZOEKT FRANCHISENEMERS

Ingezonden Mededeling
Werk jij als zelfstandige? Loop jij als jurist ook aan tegen het feit dat je alleen bent en niet binnen een team werkt? Dat je als jurist je klanten moet doorverwijzen naar een advocaat, in voorkomende gevallen? Mis je teamoverleg en een professionele back-office?

Lees meer

‘VERNIETIGING ONAFHANKELIJKE RECHTSPRAAK BEDREIGT EU’

De vernietiging van onafhankelijke rechtspraak in diverse lidstaten bedreigt het voortbestaan van de Europese Unie als geheel. Dit schrijven de presidenten van de drie grote Europese rechtersorganisaties in een brandbrief aan Ursula von der Leyen, de toekomstig president van de Europese Commissie.

Lees meer

NVVR ZET GEVOLGEN MILJOENENNOTA 2020 OP EEN RIJ

Het public affairs-bureau Van Oort & Van Oort zocht in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak uit wat de Miljoenennota precies betekent voor de rechtspraak en het Openbaar Ministerie.

Lees meer

WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSCLAIMS HEBBEN (GEEN) KANS VAN SLAGEN?

Van onze kennispartner CPO
De cursus 'Actualiteiten aansprakelijkheid in de financiële sector' biedt een grondig overzicht van de actuele stand van zaken in rechtspraak, wetgeving en literatuur. Aan de orde komen onderwerpen als zorgplicht bij renteswaps, zorgplicht bij overkreditering, zorgplicht bij beleggingsverzekeringen, aansprakelijkheid van de AFM en DNB, prospectusaansprakelijkheid en collectieve afwikkeling van beleggersschade. 

Lees meer

NOTARISSEN ADVISEREN OVER DIGITAAL EUROPA

Notarissen uit Europa, waaronder Nederlandse, gaan de Europese Commissie adviseren over een ‘digitaal Europa’, omdat de plannen ook relevant zijn voor het notariaat. Die gaan bijvoorbeeld over de digitale uitwisseling van documenten.

Lees meer

RECENTE VACATURES

Jurist Concentratietoezicht Zorgmarkten

Wil jij als jurist graag fusiezaken behandelen in de zorgsector? Spreken actuele en maatschappelijk projecten die bijdragen aan gezonde concurrentie en marktwerking jou aan? Dan is de vacature Jurist Concentratietoezicht Zorg bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) echt iets voor jou! Het bericht Jurist Concentratietoezicht Zorgmarkten verscheen eerst op Jbmatch.nl.

Senior Juridisch Adviseur Grondzaken

Als senior juridisch adviseur grondzaken verwachten we dat je advies kunt uitbrengen over complexe contracten en dat je deze beoordeelt op (beheers) risico’s. Het bericht Senior Juridisch Adviseur Grondzaken verscheen eerst op Jbmatch.nl.

Juridisch Adviseur

Ben jij een ervaren jurist? Wil jij aan de slag in een uitdagende adviesfunctie én voor onze bezwaarschriftencommissie? Het bericht Juridisch Adviseur verscheen eerst op Jbmatch.nl.

BLOGS

Hasj beetje vrijgeven? Kierewiet! Volk gezonder door sportieve dwangbehandeling

Zijn we nog nodig?

Een bitterzoet afscheid van urenlang studeren

SNELRECHT

Van enquête tot gedwongen uitstoting

Mr. Online

De Mr.-nieuwsbrief is een uitgave van Uitgeverij Mr. Zonder voorafgaande toestemming is het overnemen van (delen van) de inhoud niet toegestaan. Copyright © Mr. Online. Alle rechten voorbehouden.

Mr. en het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) werken op diverse terreinen samen. Voor meer informatie over het NGB klik hier.