PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2018/05

0
0
0
0
0

Kaip pasaulio lietuviai Lietuvą sujungs

Žinių radijo laidoje pokalbis apie renginį „Šimtas Lietuvos veidų – Sujunkime Lietuvą“ su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininke Dalia Henke. Vengrijos Lietuvių bendruomenės atstove, renginio „100 Lietuvos veidų – Sujunkime Lietuvą“ koordinatore Jurga Gailiūte, daugelį lietuvių bendruomenių aplankiusiu aktoriumi Dainiumi Vengeliu, Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės pirmininke Jūratė Caspersen. 

PADĖK SUBURTI VISO PASAULIO LIETUVĄ ROTUŠĖS AIKŠTĖJE!

Šiandien Lietuva - daugiau nei trys milijonai skirtingų istorijų visame pasaulyje. Kai kuriems mūsų Lietuva yra namai nuo vaikystės, daliai iš mūsų – vieta, kur atsirado mūsų įpročiai ir svajonės, kurias išsivežėm į pasaulį.

Susitikime 2018 liepos 1-ąją dieną Vilniuje, Rotušės aikštėje papasakoti savo istorijos. Švęskime Lietuvos šimtmetį, bendraukime, susipažinkime.

Jūsų nedidelė parama padėtų pasakoti istorijas: atvažiuoti į Vilnių toli įsikūrusioms bendruomenėms, mūsų bendrus vakarus padaryti dar jaukesnius.

Tegu viso pasaulio Lietuva skamba iš Vilniaus!

Visų r ė m ė j ų vardai bus rodomi švieslentėje, ekrane rotušės aikštėje per renginį liepos 1 d.

0
0

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas

Liepos 8–11 d. Vilniuje

Vienas svarbiausių įvykių Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikloje – PLB Seimas. Tai yra aukščiausias PLB valdymo organas, šaukiamas kas treji metai. Jis sprendžia visus PLB reikalus, renka pirmininką, valdybą, Kontrolės komisiją ir Konfliktų sprendimo komitetą.

0
0

PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis susitiko su Prezidentu Valdu Adamkumi, pakvietė Prezidentą apsilankyti PLB XVI Seime. Prezidentas atvyks į PLB XVI Seimo iškilmingą posėdį, pasveikins susirinkusius į posėdžius.

Dalia Henke susitiko su Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu, kuris taip pat maloniai sutiko apsilankyti iškilmingame Seimo atidaryme ir tarti sveikinimo žodį.    

0
0

Dėl referendumo dėl dvigubos pilietybės

Gegužės 11 d. Seime vyko Darbo grupės pasirengimo referendumui dėl dvigubos pilietybės klausimams spręsti posėdis. Posėdyje dalyvavo PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis.

Šiuo metu Konstitucijos 12 straipsnis numato, kad „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.“

Gegužės 31 d. LR Seime buvo svarstomas Referendumo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Įstatymo pakeitimo iniciatorių tikslas – sumažinti reikalavimus, taikomus privalomam referendumui dėl dvigubos pilietybės, idant būtų sukurtos palankios sąlygos tam, kad iš Lietuvos išvykę emigrantai, gyvenantys užsienio šalyse, įgydami kitų  šalių pilietybę, galėtų išlikti ir Lietuvos piliečiais, arba atvirkščiai – iš Lietuvos emigravusių asmenų palikuonys, turintys kitų valstybių pilietybę, galėtų pretenduoti įgyti ir Lietuvos pilietybę, taip išlaikydami ir stiprindami savo prigimtinį ryšį su Tėvyne.

Projektui po pateikimo pritarta ir pradėta svarstymo procedūra.

0

PLB Valdybos pranešimas spaudai:

LR Seimas turi pareigą ir galią spręsti Lietuvai gyvybiškai svarbius klausimus

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) pritaria Lietuvos Respublikos vadovų bei politikų šiuo metu daromiems žingsniams išspręsti pilietybės išsaugojimo problemą bei sudaryti realias sąlygas planuojamo referendumo realiai sėkmei. Diskutuojant dėl referendumo kartelės svarbu priminti, jog svarstant Lietuvai gyvybiškai svarbius klausimus, kaip stojimas į Europos sąjungą bei NATO, visos politinės jėgos jau buvo radusios valios ir pakeitusios Referendumo įstatymo nuostatas taip, kad buvo užtikrinta referendumo sėkmė.

„Nesutinku, kad pilietybės išsaugojimas yra tik užsienio lietuvių klausimas. Gyvenantys Lietuvoje niekada nežino, kada šis klausimas tiesiogiai palies juos. Žmonės migruoja, artimieji išvažiuoja ir grįžta, užsienyje gimsta mūsų anūkai, gal kada nors jie norės grįžti, todėl, jei šis klausimas nėra svarbus dabar, jis gali toks tapti ateityje. Taip pat būtina prisiminti, kad praėjusių metų pabaigoje patys lietuviai projekte „Idėja Lietuvai“ pasisakė už dvigubos pilietybės įteisinimą. Tikėtina, kad Lietuvos Respublikos Seimas paskelbs referendumą, sprendimas bus priimamas Lietuvoje. Norint įvykdyti Konstitucijos straipsnio pakeitimą, reikia surinkti milijoną tris šimtus Lietuvos piliečių balsų. Užsienyje gyvenančių bei turinčių balsavimo teisę LR piliečių yra tik 300 tūkstančių, taigi daugiau negu 1 milijono balsų UŽ reikės Lietuvoje. Todėl nepakeitus referendumo kartelės nematome galimybės referendumui įvykti“, – sakė PLB pirmininkė Dalia Henke.

„Jeigu Tauta būtų norėjusi, kad kvalifikacinė dauguma būtų ½, tai ir būtų įrašiusi į Konstituciją. Tačiau neįrašė, o paliko tai Referendumo įstatymui, kurį demokratiškai išrinktas Seimas gali keisti laikydamasis atitinkamų procedūrų“, – sakė Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas Dr. Rimvydas Baltaduonis.

Pasaulio lietuviai, kalbėdami apie pilietybės išsaugojimo klausimus, ragina Lietuvos ir užsienio lietuvių žiniasklaidą, Lietuvos intelektualus bei visuomenininkus, politikus ir meno pasaulio žmones tęsti diskusijas apie pilietybės suteikiamas pareigas bei teises, iškylančias grėsmes ir galimybes.

0

Arūno Sartanavičiaus nuotr.

Dalia Henke: Lietuvoje trūksta informacijos apie tai, ką veikia pasaulio lietuviai, ir tai mus supriešina

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmininkė Dalia Henke pastebi, kad informacijos apie tai, kuo gyvena ir ką veikia pasaulio lietuviai, mūsų šalyje mažai, tai neretai veda į žmonių susipriešinimą: jūs gyvenate ten, o mes čia. „Grubiai tariant, ne vienas ima manyti, kad jie išvažiavo, išdavė tėvynę, gal priėmė kitą pilietybę, tai jie mums nebereikalingi. Tačiau lietuvių bendruomenės atlieka didžiulį darbą atstovaudamos mūsų šaliai, mus visus vienija noras būti reikalingiems Lietuvai, jaustis neatsiejama jos dalimi“, – apie tai, kuo šiandien gyvena į pasaulio lietuvių bendruomenes susibūrę tautiečiai, pasakoja D. Henke.

Plačiau skaitykite čia:
0
0

Nuotraukoje iš kairės: Švedijos LB valdybos narys Marijus Sabalas, Švedijos užsienio reikalų ministrė Margot Wallström, PLB pirmininkė Dalia Henke 

Baltijos šalių dienos

Gegužės 26 dieną Stokholme PLB pirmininkė Dalia  Henke dalyvavo Švedijos lietuvių, latvių ir estų bendruomenių organizuojamame kultūriniame renginyje „Baltijos šalių dienos,” skirtame šių šalių nepriklausomybių šimtmečiams paminėti. 

0

PLB veiklos pristatymas

Gegužės 2 d. Užsienio reikalų ministerijoje vyko vasarą rotacijos būdu į atstovybes vykstančių URM darbuotojų mokymai.

Mokymuose dalyvavusi PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis į atstovybes išvykstantiems ir dirbsiantiems su lietuvių bendruomenėmis darbuotojams papasakojo apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklą.

Užsienio reikalų ministerijos nuotr.

0
0

„Mano tėviškės spalvos“ Rygoje

Gegužės 19 dieną Rygoje vyko tarptautinis dainų iš šokių festivalis „Mano tėviškės spalvos“, kurį jau 11-tą kartą organizuoja Latvijos Lietuvių Bendruomenė, vadovaujama Rolando Žalnieriaus, ir Rygos lietuvių vidurinė mokykla, vadovaujama Jolantos Naglės. Skambant Marijono Mikutavičiaus dainai „Trys milijonai“ visi dalyviai išsirikiavo gražiai išpuoštoje didžiulėje mokyklos sporto salėje. Festivalį muzikiniu kūriniu pradėjo Rygos lietuvių vidurinės mokyklos 8 A klasės mokinys, smuikininkas Oskars Naudinš. Festivalio dalyvius pasveikino, linkėjo gražios šventės ir kolektyvų vadovams įteikė atminimo dovanėles atstovai iš Lietuvos užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos Latvijoje ambasados ir kiti garbingi svečiai. Festivalyje dalyvavo 18 meno saviveiklos kolektyvų iš Lietuvos ir Latvijos, per 300 atlikėjų: iš Joniškio, Švenčionių, Panevėžio, Palangos, Marijampolės, Liepojos, Daugpilio, Bauskės, Jūrmalos ir Rygos. Be jau minėtų Lietuvos ir Latvijos kolektyvų festivalyje dalyvavo ir Edukacinio centro Lighthause sportinių šokių grupė iš Londono. Festivalis buvo skirtas Lietuvos ir Latvijos valstybių nepriklausomybės 100-mečiui paminėti. Festivalio organizatorius PLB valdybos narys Rolandas Žalnierius teigia, kad tokie festivaliai suburia kolektyvus tolesniam bendradarbiavimui ir draugystei.

Į festivalį atvyko PLB Kultūros komisijos pirmininkė, Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen.

Nuotraukoje Jūratė Caspersen ir Rolandas Žalnierius

0
0

TV žygio „MISIJA – PASAULIO LIETUVA" dalyvius Hamburge pasitiko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. 

Sužinokite daugiau apie TV žygį „MISIJA – PASAULIO LIETUVA":

0
0

Tarptautinis jaunųjų talentų konkursas

Gegužės 6 d. Londone vyko tarptautinis jaunųjų talentų konkursas organizuojamas 13–us metus iš eilės. Konkurse dalyvauja vaikai bei paaugliai nuo 5 iki 18 metų. Konkurse dalyvavo 153 dalyviai iš Jungtinės Karalystės, Airijos, Latvijos, Lietuvos.

Konkurso dalyviai varžosi trijose kategorijose: instrumentininkų, vokalistų ir šokėjų. Iš kiekvienos  grupės dalyvių pasirodymo vertinimo komisija išrenka pirmos ir antros vietos laimėtojus. Vienam konkurso nugalėtojui (nepriklausomai nuo amžiaus ir kategorijos) atitenka konkurso nugalėtojo apdovanojimas.

Visi konkurso dalyviai apdovanojami specialiai konkursui sukurtais atminimo medaliais. Renginio organizatorius - EC LIGHTHOUSE.

PLB valdybos nariai Arūnas Teišerskis (nuotraukoje antras iš dešinės) ir Rolandas Žalnierius (pirmas iš kairės) dalyvavo vertinimo Komisijos darbe (nuotrauka renginio organizatorių).

 

0

Kviečiame nominuoti įkvepiančias lietuves, kurios nusipelno būti įvertintos už talentą, profesionalumą ir pasiekimus. Mokslininkės, išradėjos, verslininkės, menininkės, politikės, tyrėjos… – visos Lietuvos moterys, kurias gerbiame ir žavimės už jų profesines žinias ir gebėjimus.

Plačiau skaitykite čia:
0

Lietuviai pasaulyje kviečiami giedoti 100-mečio „Tautišką giesmę“

Šią savaitę iš Lietuvos Prezidentūros rūmų parko į interneto portalus ir socialinius tinklus paleistas pirmasis pliūpsnis kvietimų lietuviams pasaulyje liepos 6-ąją giedoti šimtmečio „Tautišką giesmę“. Tokiu būdu startavo visą birželį truksianti pilietinė kampanija, siekianti šiemet vieningam Lietuvos himno giedojimui pakviesti 4 milijonus tautiečių visame pasaulyje.
Pirmąjį kvietimą tiesioginiame didžiųjų Lietuvos portalų eteryje ištransliavo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė

0
0

Skaitykite „Pasaulio lietuvį“!

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite