Tack för ditt stöd under 2020

2020 var ett annorlunda år för oss alla. New Hopes hjälpverksamhet har ändå varit i full gång och under året har vi delat ut över 1,7 miljoner i stöd till 13 välskötta och fantastiska projekt. Men året innebar också minskade insamlade medel med 61%, framförallt beroende på att vi inte kunde sälja vår vanliga adventskalender. Vi hoppas alla att 2021 ska bli bättre i alla aspekter, säkert är dock att vi mer än någonsin är beroende av stöd för att fortsätta stötta projekten.

Det här har pengarna gått till
I KENYA har vi tre projekt bland dem vårt största projekt någonsin, skolan Kiotani i Lukenya Hills, Machakos. Under 2020 färdigställdes ytterligare ett elevhem, så skolan har nu kapacitet för ca 160 internatelever. Ytterligare mark för odling av grönsaker köptes in och skuggande träd planterades. I mars stängdes all skolverksamhet och barnen fick återvända till de slumområden de kom från. Vi stöttade med matpaket till behövande familjer. Den kurator som New Hope betalar lönen för fick ändrade arbetsuppgifter och har under nedstängningen av skolan organiserat ett tillfälligt mödrahem för de unga flickor som blivit med barn under pandemin. 
Barnhem i Lwala, västra Kenya bor ca 50 föräldralösa barn, här har vi givit stöd till lärarstödd läxläsning.
Skolan och barnhemmet New Hope i norra Mombasa var precis på väg att stå på egna ben och drivas vidare med intäkter från skolavgifter. Pga av pandemin är nu situationen för skolan mycket kritisk och skolans framtid är osäker på grund av den fattigdom som följer i pandemins fotspår. Vi har därför beslutat att fortsätta det stöd som vi givit sedan 2012 som innefattat att förbättra skolbyggnaden samt att höja den akademiska standarden genom att uppmuntra lärare att stanna kvar på skolan. New Hope sponsrar dessutom en liten föräldralös pojke inom ramen för denna verksamhet.

KRETA stödjer vi Barnhemmet House of Angels i Heraklion, ett skyddat boende för misshandlade kvinnor i Heraklion. Planen är att utöka verksamheten med ett större center för barn som lämnats av sina föräldrar.

Barnhemmet Novy Dom i Reni, UKRAINA är idag det projekt som varit med längst då vi har varit med och finansierat barnhemmet från det att det startade och huset köptes in 2003. Sedan 2014 stöttar New Hope driften av barnhemmet.

Barncentret PEFAN i Addis Abeba, ETIOPIEN här stödjer vi med skolavgifter och kostnader för verksamheten. Under 2020 var skolorna stängda och vi utökade vårt stöd till att ge matpaket till behövande familjer. New Hope har också stöttat en utflykt för alla barnen till ett rekreationsområde någon timma från Addis för att skapa den familjekänsla som är signum för Pefan.

I INDIEN stödjer vi två projekt. Theodori Skolan i Chandrapura Jharkand får stöd till två ämneslärare samt skolluncher, då det statliga stödet inte räcker till lunch åt alla klasser. Flickornas fotbollslag uppmuntrades genom att de fick ny utrustning och flickornas lag har varit framgångsrika i lokala tävlingar, vilket betyder mycket för flickornas självkänsla.
Rajiv Gandhi Memorial School for the Physically Challenged i Challagundla, Andra Pradesh ett barnhem och skola för barn med funktionshinder får stöd till mathållningen samt till  träningsredskap och två sjukgymnaster som regelbundet kommer till skolan för specialgymnastik med flera av eleverna. Vi har också anslagit medel för renovering av buffelstallet.

I NEPAL har vi stöttat utsatta familjer genom att skänka matpaket, samt stöd till hemundervisning där lärare stöttat elever med läxläsning.

Skolan Alpha & Omega i Nkroful, GHANA har fått bidrag till att köpa in en skolbuss som kommer att användas att frakta barn till och från skolan i Nkroful, på landsbygden ca 6 timmars bilresa från Accra. Med denna buss kan även mindre barn med lång skolväg få möjlighet att komma till skolan.

New Hope har under 2020 betalat lönerna för tre pedagoger på skolan Navajeevana i Galle, SRI LANKA som är en skola för barn med funktionsnedsättning.

Barncenter och förskolan, Starting Chance i Kapstaden, SYDAFRIKA har fått ekonomiskt stöd för byggnation av ett utbildningscenter för lärare kopplat till förskoleverksamheten. Man skall också ha en läkarmottagning för små barn och resurser att kunna ta hand om barn med funktionsnedsättningar.

Sommarlägret Latgales Dzinters i Daugavpilz, LETTLAND som vi har stöttat under flera år fick ställas in men stödet har flyttats fram och vi kommer att sponsra sju lägerveckor för totalt ca 400 barn under 2021.

Än en gång tack för alla bidrag under året och inte minst för julgåvor och stöd för vår alternativa kalender 
(nästa jul hoppas vi komma tillbaka med en kalender med vinster)

Dela på Facebook Dela på Facebook Dela på twitter Dela på twitter Skicka vidare med epost Skicka vidare med epost