Změny v evidenci EET a mzdách
v souvislosti s opatřeními kvůli koronaviru

Vážení zákazníci,

dne 27. 3. vstoupily v platnost navržená opatření na zmírnění koronavirové krize

Mezi tato opatření patří pozastavení elektronické evidence tržeb, rozšíření ošetřovného, odpuštění části záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ a změny termínů zkoušek na středních školách.

Pokusili jsme se pro Vás zmapovat zajímavé odkazy k dané problematice.

 

Jak se daná opatření promítnou do WAK INTRA, se dočtete v dalších dvou částech tohoto newsletteru.

JAK NA OŠETŘOVNÉ A KARANTÉNU
VE WAK INTRA

Souhrnný pohled na problematiku ohledně karantény a ošetřovného přinášíme v dokumentu Evidence OČR a karantény ve WAK INTRA, formát PDF.

MOŽNOST POZASTAVENÍ EET
VE WAK INTRA

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byl přijat samostatný zákon, o některých úpravách v oblasti evidence tržeb.

Podle tohoto zákona nebude nutné až do uplynutí 3 měsíců od ukončení nouzového stavu evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb.

Finanční správa praktické dopady tohoto zákona popisuje v odpovědi na dotaz Opatření související s šířením nového typu koronaviru COVID-19 a dále v sekci Evidence tržeb odpovědí na dotazy související s nouzovým stavem (COVID-19)..

Pokud této možnosti hodláte využít, musíte ve WAK INTRA ukončit platnost EET pro příslušnou pokladnu:

Pozastavení povinnosti EET ve WAK INTRA

  • jděte do menu Číselníky / Pokladny
  • vyhledejte si příslušnou pokladnu
  • zadejte do pole Zařazena do datum, od kterého nechcete zasílat doklady do EET

Od této chvíle nebudou vystavené pokladní doklady zasílány do EET.

Pozastavení EET WAK INTRA


Aktivování evidence EET ve WAK INTRA

Aktivace pokladny pro evidenci EET se provede zadáním data platnosti, od kterého se mají doklady opět evidovat.

  • jděte do menu Číselníky / Pokladny
  • vyhledejte si příslušnou pokladnu
  • vyprázdněte pole Zařazeno do
  • zadejte do pole Zařazena od datum, od kterého chcete zasílat doklady do EET

Věříme, že vám tyto informace přispějí k lepší orientaci v dnešní nelehké

době, která, jak všichni pevně věříme, brzy pomine.

Příjemnou práci Vám přeje tým pracovníků WAK System

e-mail: waksystem@waksystem.cz, tel. +420 251 612 552

 

Další projekty:     odi.waksystem.cz  |  dips.waksystem.cz  |  kiskan.waksystem.cz

WAK System, 1998 - 2020    
Sdílet na FaceBooku Sdílet na FaceBooku
MailerLite