view_in_browser
Aktualności Farmacja Samorząd Prawo
Newsletter NIA
Aktualnie, Regularnie, Przystępnie
XI DEBATA EKSPERTÓW FLU FORUM Z UDZIAŁEM FARMACEUTÓW

www.nia.org.pl

Flu Forum to największe spotkanie przedstawicieli instytucji publicznych i samorządów zawodowych, ekspertów medycznych, posłów, a także dziennikarzy podczas którego inaugurowany jest sezon grypowy.  W ramach tegorocznej edycji zwrócono szczególną uwagę na maksymalne wykorzystanie sezonu szczepień i ułatwienie do nich dostępu pacjentom. Spotkanie odbyło się 10 września br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Polska na końcu Europy

Polska jest jednym z krajów wśród których wskaźnik wyszczepialności utrzymuje się na bardzo niskim poziomie i wynosi 4%. Brak profilaktyki przeciwko grypie generuje wielomilionowe koszty dla budżetu i jest przyczyną obniżenia jakości życia. Zgodnie z zaprezentowanym przez PZH danymi, liczba zachorowań na grypę w sezonie 2018/2019 wynosiła ok. 4,6 mln osób z których aż 17,5 tys. wymagało hospitalizacji.

Dwa panele dyskusyjne – wspólne konkluzje

 • Czy szczepienie się opłaca?

W ramach wydarzenia odbyła się debata ekspertów podzielona na dwa panele dyskusyjne. „Szczepić czy ryzykować – kto odnosi największe korzyści ze szczepienia” to tytuł debaty w której wzięli udział prof. dr hab. med. Adam Antczak – Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, dr hab. Jarosław Pinkas – Główny Inspektorat Sanitarny, prof. dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz – konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii, dr n.med. Elżbieta Kozak-Szkopek – konsultant mazowiecki w dziedzinie geriatrii, dr Andrzej Paciorkowski – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, Koordynator ogólnopolskiego programu Szkoła Cukrzycy, prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – Konsultant Krajowy ds. nefrologii, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska – Konsultant Krajowy ds. pediatrii, dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch – Warszawski Uniwersytet Medyczny i Marek Wójcik – Związek Miast Polskich.

Eksperci zgodnie przyznali, że szczepienia osób nalężących do grup ryzyka, a więc kobiet w ciąży, osób powyżej 65 r.ż., dzieci i chorych przewlekle jest kluczem do zmniejszenia rozprzestrzeniania się grypy w Polsce, a koszty poniesione na szczepienia są opłacalną inwestycją w przyszłość. Zaapelowano także do decydentów o wsparcie programów profilaktycznych realizowanych przez samorządy i wypracowanie ulg dla przedsiębiorstw, które finansują szczepienia swoim pracownikom. Podkreślono również, że wprowadzenie szczepień przeciwko grypie do koszyka refundacyjnego znacznie zwiększyłoby dostępność do tego rodzaju szczepienia dla osób starszych.

 • Zwiększenie uprawnień farmaceutów i pielęgniarek szansą poprawy statystyk

W ramach drugiej debaty – Jak skutecznie zwiększyć dostępność szczepień zalecanych? głos w dyskusji zabrali mgr. farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, dr n. farm. Piotr Merks – Związek Zawodowy Pracowników Farmacji, dr Mariusz Janikowski – Naczelna Izba Lekarska, Zofia Małas – prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, dr hab. med. Ernest Kuchar – Polskie Towarzystwo Wakcynologii, dr Bożenia Janicka – Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, dr Jacek Krajewski – Federacja Porozumienie Zielonogórskie oraz dr n. hum. Mateusz Mądry – Domański Zakrzewski Palinka. Zaproszeni goście przedstawili pomysły pozwalające usprawnić istniejący model realizacji szczepień w Polsce. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – Elżbieta Piotrowska Rutkowska podczas wystąpienia „Szczepienia w aptekach – dotychczasowe doświadczenia w Europie i na świecie” przestawiła modele usług szczepień realizowane z powodzeniem przez farmaceutów w innych krajach.

Czytaj więcej i zobacz prezentację NIA tutaj.

Prawo Farmaceutyczne
www.nia.org.pl

Sejmowa Komisja Zdrowia za obniżeniem kar dla aptek

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, które odbyło się 11 września br. posłowie przyjęli poprawki do projektu nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne. Zmiany polegają m.in. na pięciokrotnym obniżeniu kar dla aptek w stosunku do wcześniejszego projektu.

Zgodnie z projektem, kary miałyby otrzymywać apteki, które nie będą wywiązywać się z obowiązków wynikających z tzw. dyrektywy fałszywkowej. Początkowo kary miały wynieść nawet 100 tys. zł, jednak po interwencji wielu organizacji, m.in. Naczelnej Izby Aptekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zgodziło się, by wynosiły one maksymalnie 20 000 zł. Jednocześnie wprowadzono 6-miesięczny okres vacatio legis, co oznacza, że kary zaczną obowiązywać dopiero od 1 lipca 2020 r.

Teraz nowelizacja trafi do Senatu. Planowane terminy posiedzeń to 25, 26 i 27 września br.

Transmisja z obrad Komisji Zdrowia dostępna poniżej.

Braki leków
www.tvn24.pl

Nawet 600 tysięcy złotych zarobku miesięcznie. Tak działają mafie lekowe

Mafię tworzą lekarze, farmaceuci i właściciele hurtowni. Z polskich aptek wykupują lekarstwa i wywożą tam, gdzie można sprzedać je nawet kilkanaście razy drożej. Żeby było to możliwe, przestępcy otwierają fikcyjne ośrodki zdrowia w stodołach i pustostanach. To biznes wart miliardy, na którym wielu nieuczciwych przedsiębiorców zdążyło już zbić fortuny. Dziennikarki "Superwizjera" TVN przyjrzały się temu procederowi.

Przez Świecko przy granicy polsko-niemieckiej prowadzi jedna z dróg, którą każdego roku z Polski nielegalnie wywożone są leki warte 2 miliardy złotych. Koncerny farmaceutyczne ze Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy Francji sprzedają polskim hurtowniom lekarstwa kilkukrotnie taniej niż do Niemiec. To efekt negocjacji Ministerstwa Zdrowia z producentami leków. Różnica cen stała się jednak okazją do nadużyć i szybkiego zarobku.  

W 2018 roku policja zatrzymała blisko 20 osób - to farmaceuci, lekarze oraz właściciele hurtowni. Na nielegalnym wywozie leków, rekordziści mieli zarabiać nawet 600 tysięcy złotych miesięcznie. Zatrzymanym postawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy. Policja i prokuratura ogłosiła sukces w walce z mafia lekową. Kilkanaście miesięcy później wybuchł najpoważniejszy w Polsce kryzys związany z brakiem leków.

Czytaj więcej  i obejrzyj pełny materiał video tutaj.

www.rynekaptek.pl

Dłuższa lista leków zagrożonych wywozem

Minister Zdrowia opublikował obwieszczenie z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski.

Resort zdrowia publikuje wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie ze stanem na dzień 15 września 2019 r.

Na aktualnej liście leków zagrożonych wywozem znajduje się 350 pozycji preparatów, w tym m.in. Euthyrox N, Glucophage XR, Pradaxa czy Xarelto.

Na poprzednim wykazie z 5 lipca znajdowały się 324 pozycje leków.

Lista dostępna tutaj.

Ustawa o zawodzie
www.rynekaptek.pl

Komu zależy na dyskredytacji ustawy o zawodzie farmaceuty? Komentarz NIA

W wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" przedstawiciel kancelarii prawnej KRK Kieszkowska Rutkowski Kolasiński stara się podważyć zasadność wprowadzenia ustawy o zawodzie farmaceuty, używając przy tym nieprawdziwych argumentów - wskazuje Tomasz Leleno, rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej.

We wtorek, 17 września, "DGP" opublikował wywiad z Maciejem Konarowskim, adwokatem w kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, który krytycznie odniósł się do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Naczelna Izba Aptekarska wystosowała komentarz odnosząc się do poruszonych przez adwokata kwestii:

"Uniezależnienie czy wzmocnienie pozycji farmaceuty?

Mit: Ustawa nie wzmacnia pozycji farmaceuty, a wręcz przeciwnie. Uzależnia go od samorządu aptekarskiego.

Fakt: Projekt ustawy definiuje opiekę farmaceutyczną jako świadczenie zdrowotne oraz dopuszcza możliwość prowadzenia przez apteki dodatkowych usług na rzecz pacjentów. Usługi te będą w przyszłości świadczone przez farmaceutów, co w naturalny sposób przyczyni się do wykorzystania ich wiedzy i kompetencji, a także wzmocni ich rolę w systemie ochrony zdrowia. Podobne rozwiązania funkcjonują m.in we Włoszech, Danii, Belgi, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji czy Portugalii.

Opinia o kandydacie na kierownika apteki – szczególne władztwo czy dbałość o wysokie standardy?

Mit: Zdaniem pana mecenasa za absurd należy uznać przyznanie samorządowi aptekarskiemu uprawnienia do wydawania opinii o kandydacie na kierownika apteki. Pan mecenas próbuje przebić się do mediów z tezą sugerującą szczególne władztwo samorządu w tym zakresie.

Fakt: Uprawnienie do opiniowania kandydata na kierownika apteki przysługuje samorządowi aptekarskiemu od wielu lat. Opinia nie jest wiążąca dla organu nadzorczego. Zawiera informacje o przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej farmaceuty, będącego kandydatem na kierownika (m.in. czy był karany dyscyplinarnie, czy brał udział w nielegalnym wywozie leków, czy regularnie uczestniczy w obowiązkowych szkoleniach uzupełniających jego wiedzę). Opinia wydawana jest na podstawie danych pochodzących z rejestru farmaceutów, prowadzonego przez samorząd aptekarski. Utrzymanie tych przepisów leży również w interesie pracodawców, którzy będą mieli pewność, że zatrudniony przez nich farmaceuta – kierownik apteki, posiada niezbędne kompetencje oraz spełnia najwyższe standardy etyczne. Czytaj więcej tutaj.

Apteka dla aptekarza
www.gazetaprawna.pl

Czy apteki należy otwierać w nieskończoność?

Ustawa wprowadzająca zasadę apteka dla aptekarza, która weszła w życie w połowie 2017 r., zadziałała tak, jak przewidywano, jednak z opóźnieniem. Jeszcze przez kilka miesięcy otwierano więcej placówek niż zamykano, dopiero 2018 r. przyniósł odwrócenie trendu. Teraz aptek ubywa, i to coraz prędzej.

Zdaniem ekspertów do dopiero początek. Zgodnie z obowiązującymi od czerwca 2017 r. przepisami nową aptekę może prowadzić tylko farmaceuta lub farmaceuci w ramach wybranych spółek osobowych. W przypadku nowych placówek  obowiązują kryteria geograficzno-demograficzne: 3 tys. mieszkańców w danej gminie na jedną aptekę oraz minimum 500 m odległości między sąsiadującymi placówkami. Jeśli jednak nowa apteka powstanie w odległości co najmniej 1 km od obecnie istniejącej, kryterium dotyczące liczby mieszkańców nie będzie obowiązywać

Nie można też w nieskończoność otwierać nowe aptek. Ich liczba w dużej mierze jest uzależniona od liczby farmaceutów, których w Polsce brakuje - podkreśla Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej

W wielu miastach aptek jest po prostu za dużo. Nie są w stanie konkurować ze sobą, co przekłada się na ich rentowność, zwłasza w obliczeniach rosnących kosztów działalności.

- Są miejsca w promieniu kulkuset metrów gdzie zlokalizowanych jest 5-6 placówek. Już wiele miesięcy temu ostrzegaliśmy, że w tej sytuacji otwieranie nowych punktów mija się z celem. Nasze prognozy się sprawdziły, rynek powoli się stabilizuje  - wyjaśnia Tomasz Leleno.

(...) Eksperci wskazują na jeszcze jeden pozytyw - dziś apteki jeśli już powstają, to tam, gdzie ich naprawdę brakuje. We wsiach i w mniejszych miejscowościach od 2017 r. przybyło ponad 300 placówek .

Czytaj więcej tutaj .

60 lat PGEU
www.nia.org.pl

Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU) ma już 60 lat

Z tej okazji 10 września br. w Parlamencie Europejskim odbyło się wydarzenie specjalne, które miało na celu ukazanie wkładu społeczności farmaceutów w poprawę komfortu zdrowotnego pacjentów. Spotkanie było też okazją do dyskusji na temat przyszłej roli aptek jako placówek ochrony zdrowia jeszcze trafniej odpowiadających na potrzeby pacjentów.

W wydarzeniu uczestniczyli posłowie do Parlamentu Europejskiego, urzędnicy Komisji Europejskiej, przedstawiciele Organizacji Współpracy Europejskiej i Rozwoju (OECD), członkowie PGEU, przedstawiciele organizacji pacjenckich, a także wiele innych organizacji związanych z sektorem zdrowotnym. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat ważnej roli farmaceutów w systemie ochrony zdrowia.

– W ciągu ostatnich 60 lat zaistniało wiele zmian systemowych, rola farmaceutów stopniowo ewoluowała, a ich potencjał został dostrzeżony wraz z rozwojem europejskich systemów opieki zdrowotnej. Chcę podkreślić, że farmaceuci są gotowi do dalszego rozwoju, zapewniając wysoką jakość świadczonych usług oraz edukując pacjentów jak bezpiecznie i skutecznie stosować leki i wyroby medyczne – powiedział Michał Byliniak, prezydent PGEU i wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

– Bardzo blisko współpracujemy z pozostałymi przedstawicielami zawodów medycznych, między innymi po to, aby skuteczniej odpowiadać na wyzwania wynikające z postępującego procesu cyfryzacji sektora zdrowotnego. Chcemy być dla pacjentów zaufanym źródłem informacji – powiedział prezydent PGEU.

Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU) jest organizacją skupiającą społeczności farmaceutów z 32 krajów Europy. Jej zadaniem jest reprezentacja interesów swoich członków, monitoring prawodawstwa oraz inicjatyw związanych z rynkiem farmaceutycznym na poziomie unijnym. Przedstawiciele organizacji pozostają w stałym kontakcie z władzami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. PGEU została założona w 1959 roku we Frankfurcie. Jej misją jest promowanie roli farmaceutów jako kluczowych pracowników służby zdrowia w ramach krajowych systemów opieki zdrowotnej, wnoszących dynamiczny i wciąż ewoluujący wkład w poprawę zdrowia pacjentów. Początkowo zrzeszała sześciu członków-założycieli – Francję, Niemcy, Belgię, Luksemburg, Holandię i Włochy. Obecnie reprezentuje ponad 400 tys. społeczność farmaceutów dbających o zdrowie ponad 500 milionów ludzi w całej Europie. Jej członkami są europejskie stowarzyszenia krajowe oraz organy przedstawicielskie aptek i farmaceutów, pochodzące z 32 krajów Europy.

– Dzisiejsze wydarzenie to doskonała okazja to tego, aby zwrócić się do nowo wybranych Europosłów, urzędników Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich z gorącym apelem o utrzymanie zdrowia jako wysokiego priorytetu UE – podsumował Michał Byliniak.

Po pierwsze farmaceuta - kampania edukacyjna
www.nia.org.pl

Najważniejsze wnioski z raportu "Farmaceuta w Polsce. Ogólnopolskie badanie wizerunkowe 2019".


Chcesz wiedzieć...


 • Jak pacjenci postrzegają farmaceutów?
 • Skąd czerpią wiedzę o lekach?
 • Czy w aptece oczekują porady dotyczącej zdrowia?

Zapraszamy do obejrzenia materiału podsumowującego raport „Farmaceuta w Polsce. Ogólnopolskie badanie wizerunkowe 2019”, który został opracowany w ramach kampanii edukacyjnej Po pierwsze farmaceuta.

Dowiedz się więcej na http://www.popierwszefarmaceuta.pl

Informacje
www.nia.org.pl

Proukty lecznicze ze skróconym pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu (sierpień 2019)

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w sierpniu 2019 r. Czytaj tutaj.

Zapowiedzi
www.poland-pharma.pl
Serializacja, ZMOPL, e-Recepty w praktyce. Perspektywa apek. X Poland Commerce Pharma Forum 2019

Podczas X Poland Pharma Commerce Forum - dwudniowej, tematycznej konferencji, spotkają się liderzy branży farmaceutycznej. Wydarzenie to przestrzeń wymiany doświadczeń, a także niepowtarzalna okazja do skonfrontowania różnych punktów widzenia. Na temat informatycznych wyzwań i probelmów z którymi w ostatnim czasie muszą mierzyć się polskie apteki, prelekcję wygłosi Prezes NRA - Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

  Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-19 września w Warszawie. Więcej informacji dostępnych tutaj.

  www.forumezdrowia.pl
  Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska - Rutkowska panelistą konferencji Forum e-Zdrowia

  W debacie "Nowoczesne opieka farmaceutyczna / eRecepta 2.0" wezmą także udział: Jürgen Brandstätter – IHE Europe / Pharmacy Domain, Bartłomiej Wnuk – Dyrektor CSIOZ, Monika Zamarli – Federacja Diabetyków, Tomasz Zdrojewski – Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN / Gdański Uniwersytet Medyczny, Piotr Merks  – Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Tomasz Zieliński – Wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego, Aleksandra Kuźniak – PharmaNET / Apteki Gemini, Katarzyna Dubno – Adamed, Tomasz Judycki – Prezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej.

  Celem wydarzenia jest przedstawienie oraz przedyskutowanie głównych aspektów, strategicznych wyzwań i kluczowych działań dotyczących cyfrowej transformacji obszaru zdrowia.

  Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 września w Sopocie.

  Więcej informacji tutaj.

  www.nia.org.pl

  IV Mistrzostwa Polski farmaceutów w maratonie MTB

  21 września br. w Józefowie k. Warszawy już po raz czwarty odbędą się Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB. Organizatorem wydarzenia jest HURTAP S.A., przy współudziale Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. Impreza odbywa się pod patronatem Naczelnej Izby Aptekarskiej, z kolei patronat medialny nad wydarzeniem objął Aptekarz Polski.

  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej integracji osób związanych z całą branżą farmaceutyczną.

  Więcej informacji tutaj.

  Share to Facebook Share to Facebook Share to Twitter Share to Twitter Forward email Forward email
  Naczelna Izba Aptekarska

  ul. Długa 16, Warsaw
  Poland

  tel. 226350670
  nia@nia.org.pl
  Anulowanie subskrypcji