Skaitykite savo naršyklėje
Apygardos Valdytojos naujienlaiškis 2020-2021 #5
facebook youtube instagram linkedin
Šiame naujienlaiškyje skaitykite:
 • Lapkričio mėnesio tema - Rotary fondas pasaulyje ir Lietuvoje
 • Nauji lėšų pritraukimo būdai, kvietimai ir mokymai
 • Tęsiame apygardos konferencijos projektą VR "Angelų takais"
 • Rotary švyturiai kampanijos statusas
 • Rotary jaunimo naujienos - Rotaract, Interact, DofE
 • Rotary bendrystė - keliaukime virtualiai po pasaulį ir Lietuvą
 • Įžanga į gruodžio mėnesį - gerumo dovanos belaukiant Kalėdų

#LeadersAreReaders #LyderiaiMėgstaSkaityti

Šis naujienlaiškis ilgas, tikiuosi, kiekvienas ras kažką sau įdomaus, aktualaus ir naujo. Gero skaitymo ir švenčių laukimo!

Lapkritis - Rotary Fondo mėnuo

Kaip žinia, kiekvienas metų mėnuo Rotary organizacijoje turi pagrindinę temą, į kurią kviečiame sutelkti klubų pastangas. Lapkričio mėnuo pasaulyje yra skiriamas Rotary Fondo veiklos skaitinimui ir lėšų pritraukimui.

Rotary fondo istorija

Rotary Fondas (The Rotary Foundation) veikia jau 103 metus, nuo Rotary International konvencijos Atlantoje 1917 metais, kurios metu kadencija baigiantis RI Prezidentas Arch Klumph pradėjo The Endowment Fund, 1928 metais pervadintą į The Rotary Foundation.

A.C.Klumph buvo Rotary Club of Cleveland chartijos narys nuo 1911 metų, 1916-1917 metų Rotary International Prezidentas ir 1928-1935 pirmasis The Rotary Foundation Patikėtinių Tarybos pirmininkas. Pirmasis fondo įnašas siekė tik $26.50, kurį atliko Kasas City RC (Missouri, USA). 

The Rotary Foundation 13-ą kartą iš eilės gauna geriausią 4* Charity Navigator reitinguose ir yra viena iš aukščiausiai įvertintų organizacijų pasaulyje. Fondo administravimo išlaidos siekia tik 5,5%, tai irgi vienas iš efektyviausių rodiklių.

Neliečiamojo kapitalo (endowment) fondai

Endowment fondai lietuviškai vadinami neliečiamojo kapitalo fondais. Jų esmė - neliečiamasis kapitalas investuojamas rinkose, o fondo projektai remiami iš uždirbtų investicinių pajamų. Galimybė kurti tokius fondus Lietuvoje atsirado su nauja Labdaros ir paramos fondų įstatymo redakcija nuo 2013 metų sausio. Minimalus neliečiamasis kapitalas, kad toks fondas būtų laikomas įsteigtas ir būtų galima pradėti jį valdyti – 72 405 eurai, kuris turi būti suformuotas ne vėliau kaip per 3 metus nuo sprendimo dėl neliečiamojo kapitalo formavimo registravimo. Įnašai gali būti viekartiniai, reguliarūs ar net turtas, paliekamas testamentu.

Ryškiausias neliečiamojo kapitalo fondo pavyzdys yra Vilniaus Universiteto fondas, o bene pirmasis garsiai prabilęs apie savo turto didžiosios dalies palikimą ne įpėdiniams, bet labdaros fondui, prakalbo Marius Jason Jakulis

Skaitykite daugiau šiose nuorodose:

Lietuvos apygardos fondai

2020 lapkričio mėnesį Lietuvos Rotary apygardos fondo komanda paskelbė kvietimus klubams teikti paraiškas apygardos finansavimui gauti. 2020-2021 finansiniais metais iš bendro apygardos biudžeto klubų projektų ko-finansavimui numatyta EUR 15,000 pagal formulą 5+5+5: 

 • skelbiami 2 kvietimai paprastiems klubų projektams bei
 • kviečiame klubus rengti didelius, reikšmingus tarptautinius projektus, prie kurių biudžeto, siekiant tarptautinio ko-finansavimo prisidėtų apygarda. 

Planuojant Globalios dotacijos projektus, labai svarbu įsigilinti į 7 Rotary Fondo fokuso sritis bei finansuotinas veiklas, būtinai atkreipti dėmesį, kokios veiklos ir išlaidos tinkamos finansavimui, ir iš anksto pasitarti su apygardos fondo komiteto komanda ir koordinatoriais 18 zonoje bei RI būstinėje Evanstone, JAV.

Lietuvos Rotary apygardos komandą sudaro:

 • Andrius Barniškis, DRFC (komiteto pirmininkas) - Klaipėdos Senamiesčio RK
 • Virginijus Kontrimas, PDG, Senior advisor (vyresnysis patarėjas) - Kauno RK
 • Diana Cibulskienė , Stewardship (valdymas) - Šiauliai-Saulė RK
 • Faustas Tolkušinas, Fundraising (lėšų rinkimas), Scholarship (stipendijos) - Vilniaus Gedimino RK
 • Ričardas Barakūnas, Grants (dotacijos) - Panevėžio RK
 • Rosvydas Marcinkevičius, Paul Harris Society Coordinator - Kaunas Hansa RK
 • Sonata Lygnugarienė, PolioPlus - Klaipėdos Aditės RK

Svarbiausią informaciją apie apygardos Rotary Fondą galite rasti virtualiose nuorodose:

 • pagrindiniai faktai istorinėje apygardos svetainėje (informaciją naujoje svetainėje tikimės turėti netrukus)
 • 2020 m. birželio 11 d. fondo mokymų medžiaga ir video įrašas yra pateikti apygardos Workplace platformoje
 • 2020 lapkričio 19 d. apygardos valdybos neformalaus posėdžio su fondo komiteto nariais ir kraštų asistentais bei Rotaract ir Interact komitetų vadovėmis apie komiteto planus, poreikius bei iššūkius vaizdo įrašas taip pat yra Workplace platformoje

Apygarda 2020 m. kovo mėnesį taip pat įkūrė specialų kovai su COVID-19 pandemija skirtą fondą http://endcoronavirusnow.lt

Atskiri apygardos klubai yra įkūrę savo labdaros ir paramos fondus. Prie naujausio iš jų - Motorinio neurono ligos labdaros ir paramos fondo - įkurto Vilniaus Perkūno RK ir startavusio su EUR 18,720 suma, prisidėjo ir apygarda (skirusi startui EUR 3,000 sutaupytų perkėlus konferenciją į virtualią erdvę) bei visa eilė Vilniaus krašto klubų, surinkusių EUR 3,720 (ačiū RK "Vytis“, Vilnius International RK, Vilniaus RK, Vilniaus Šv. Kristoforo RK, Vilniaus Senamiesčio RK, Lietuvos Tūkstantmečio RK, Vilniaus Karaliaus Mindaugo RK, Vilniaus Gedimino RK, Trakų RK ir Druskininkų RK)

Lėšų pritraukimo kvietimai ir mokymai
Rotary apygardos ko-finansavimo kvietimai

Rotary Fondas kviečia klubus teikti paraiškas Apygardos projektams kofinansuoti.

Paraiškos pildomos adresu www.rotaryfondas.lt.

Pirmojo pusmečio projektai vertinami iki gruodžio 15d. Paraiškos buvo priimamos iki lapkričio 30d. 

Antrojo pusmečio projektai vertinami iki balandžio 15d. Paraiškos priimamos iki kovo 31d.

Tuo pačiu, norėtume paskatinti Rotariečius aktyviau ir drąsiau planuoti Globalios Dotacijos projektus, kurie turi daug didesnį poveikį, apjungia platesnį ratą žmonių bendruomenėje, vienija Rotariečius ir skatina tarptautinį bendradarbiavimą.

Daugiau informacijos apie paraiškų teikimo tvarką, Fondo veiklą ir medžiagą iš Apygardos Fondo seminaro rasite čia: www.rotaryfondas.lt/informacija/visiems/

Išsamų Fondo komiteto naujienlaiškį skaitykite:

www.rotaryfondas.lt/informacija/uploaded/txt/FondoNaujienos_2020m_ruduo.pdf

Atviri finansavimo pritraukimo mokymai

2020 m. gruodžio 9 d. (trečiadienį), 10:00 - 12:00 val. ES programos „Europa piliečiams“ biuras Lietuvoje kviečia ne pelno organizacijas ir pilietinių projektų rengėjus į finansų paieškos įgūdžius plečiantį virtualų seminarą „Paramos telkimas ne pelno projektams: galimybės ir patirtys sutelktinio finansavimo ir aukojimo platformose“.

Seminaras skiriamas ne pelno organizacijoms – NVO, kultūros, švietimo, jaunimo organizacijoms, taip pat savivaldybių įstaigoms, bendruomenėms, asociacijoms ir kitoms, - dirbančioms su tarptautiniais socialiniais, kultūros ar atminties projektais.

REGISTRUOKITĖS ČIA: https://bit.ly/3qdYsUD

Patirtimi dalinsis projektų rengėjai, sėkmingai pritraukę lėšas per KickStarter, Indiegogo ir Aukok.lt platformas.

Rotary bendruomenės skiriamos lėšos projektams

Kiekvienas klubas beio mūsų bendruomenės narys projektams skiria įvairias lėšų sumas tiek mokėdami nario mokesčius, tiek aukodami papildomai. Rotaract klubai skaičiuoja, kad jie kasmet projektams finansuoti pritraukia ir skiria apie EUR 50,000 - būtų šaunu, jeigu visi mūsų klubai pradėtų kauoti ir dalintis keliais faktiniais rodikliais - kokkie projektams skiriamų lėšų suma ir kiek jiems skirta valandų. Būtent tai pastaraisiais metais kaupia ir skelbia Rotary International.

Keli konkretūs lengvai apskaičiuojami rodikliai:

 • kiekvienas Rotary klubo narys iš savo mokamų nario mokesčių dalies, pervedamos į apygardos biudžetą, įvairiems paramos projektams skiria ne mažiau kaip EUR 33 kasmet, tame tarpe EUR 16 įnašams į Rotary Foundation 2020-2021 metais. Šie įnašai kasmet auga bent po  EUR 1.
 • kiekvienas mūsų bendruomenės narys, deklaruodamas savo asmeniškai sumokėtus pajamų mokesčius, turi galimybę visus ar dalį 1,2% (anksčiau 2%) skirti savo klubo projektams. Malonu, kad tai darančių Rotary narių skaičius kasmet auga, jų sumokamų mokesčių suma į valstybės biudžeta irgi kasmet dideja, tik šiemet sumenko pati klubams pervedamų lėšų suma, nes po mokestinės reformos pasikeitė mokesčio bazė ir skiriamo procento dydis.

Daugiausiai lėšų klubo projektams, deklaravę savo kasmetines pajamas, pritraukė:

 • 2020-2021 metais už 2019 metus 
  • EUR 6220 - Vilniaus Šv.Kristoforo RK
  • EUR 6138 - Klaipėdos Aditės RK
  • EUR 3010 - Dipolis RK
 • 2019-2020 metais už 2018 metus 
  • EUR 10536 - Vilniaus Šv.Kristoforo RK
  • EUR 6433 - Šiaulių Saulės RK
  • EUR 5353 - Klaipėdos Aditės RK
 • 2019-2018 metais už 2017 metus
  • EUR 8276 - Vilniaus Šv.Kristoforo RK
  • EUR 3639 - Dipolis RK
  • EUR 3603 - Klaipėdos Aditės RK

Šią informaciją, kaip ir kitų paramos gavėjų pritrauktas lėšas, kasmet viešai apibendrintai skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Faktiškai į klubo sąskaitą pervesta lėšų suma gali šiek tiek skirtis, jeigu pajamas deklaravė nariai gavo prašymus patikslinti savo pajamų deklaracijas, todėl prisiminkite tai padaryti laiku.

Ačiū už Jūsų dosnumą.

Apygardos konferencijos projekto "Angelų takais" statusas

Sveikiname SIdabrinės gervės laureatus - VR instaliacijos "Angelų takais" autorius V.Žuką ir K.Buožytę

Vitalijus Žukas ir Kristina Buožytė buvo įvertinti „Sidabrine gerve“ už šiais metais geriausią profesinę meistrystę, atsiskleidusią virtualios realybės filme „Angelų takais“. Džiaugiamės Jūsų partneryste su Rotary bendruomene.

Dar kartą ačiū visiems rėmėjams, apygardos konferencijos metu skirusiems paramą virtalios realybės kūrinio "Angelų takais" instaliacijai Nacionaliniame vėžio centre.

Jūsų dosnumo dėka jau surinkome EUR 3250, todėl tęsiame kvietimą remti iki Kalėdų, kad galėtume įrengti ne vieną, o net dvi ar daugiau instaliacijas. 

Mums didelį įspūdį paliko konferencijos metu instaliacijos autoriaus Vitalijaus Žuko pasakojimas apie žiūrovų įspūdžius ir netgi mokslinius tyrimus, patvirtinančius teigiamą virtualios realybės instaliacijų ir vaizdų poveikį sunkiai sergantiems ligoniams, todėl konsultuojamės su Rotary fondo ekspertais Evanstone dėl galimybių paruošti globalios dotacijos projektą ir šią patirtį įdiegti ne tik didesniame vietų skaičiuje Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse.

Jūsų patogumui trys patogūs būdai aukoti:

 • siųsdami SMS numeriu 1398, įrašykite žodį ROTARY ir paremkite projektą 5 EUR - žinutes galite siųsti nors ir kiekvieną dieną ar valandą - gerumo nebus per daug
 • konferencijos puslapyje spauskite mygtuką PAREMTI, ir būsite nukreipti į saugos atsiskaitymo per Jūsų pasirinktą banką puslapį, kur galėsite pervesti bet kokio dydžio paramą
 • arba atlikite tradicinį pavedimą į specialią projekto sąskaitą, kurios rekvizitai
  • Gavėjas: Rotary International Apygarda 1462
   Gavėjo sąskaita: LT933500010009936203
   Banko pavadinimas: Paysera LT, UAB
   Banko kodas: 35000
   SWIFT: EVIULT2VXXX
 • su aukojančiais pavedimu ar paramos mygtuku galime papildomai sudaryti ir paramos sutartį, kurios šabloną rasite konferencijos puslapio apačioje

Konferencijos ROTARY SAPIENS įrašą internete jau peržiūrėjo daugiau nei 700 žiūrovų. Jeigu dar nespėjote - tikrai verta skirti vieną iš jaukių žiemos vakarų įkvepiantiems pranešimams apie šiandienos pasiekimus ir netolimą ateitį

Ačiū instaliacijos "Angelų takais" rėmėjams

Dar kartą ačiū rėmėjams ir tikimės pagausinti jų būrį iki Kalėdų:

 • Projekto Mecenatai (EUR 100 ar daugiau)
  • Artūras Laucevičius (Mažeikių RK), 
  • Jurgita Turulienė (Vilniaus Perkūno RK),
  • Juozas Šarkus (Vilniaus RK), 
  • Loreta Bosienė (Klaipėdos Karalienės Luizės RK), 
  • Marius Grigelionis (Vilniaus Vyčio RK), 
  • Mantas Jokšas (Klaipėdos Senamiesčio RAC), 
  • Marius Čiuželis (Lituanica International RK), 
  • Mantas Kazlauskas (Lituanica International RK) , 
  • Saulius Remeika (Vilniaus Vienybės RK),
  • Viktorija Trimbel (Lituanica International RK), 
  • Vilniaus RK, 
  • Vilkaviškio RK, 
  • Vilniaus Senamiesčio RK, 
  • Lituanica International RK, 
  • Klaipėdos Rotary klubas "Aditė".
 • Projekto Rotary Sapiens (EUR 50) : 
  • Sigita Pūkienė (Lituanica International RK), 
  • Eglė Kesylienė (Vilniaus. šv. Kristoforo RK), 
  • Lietuvos Tūkstanmečio RK, 
  • Vygantas Sliesoraitis (Vilniaus Perkūno RK), 
  • Laura Aldonė (Vilniaus Tarptautinis RK), 
  • Vygintas Grinis (Kauno RK), 
  • Karolis Pocius (Vilniaus šv. Kristoforo RK), 
  • Laimutis Grigaliūnas (Utenos RK)
  • Tomas Marcinkus (Vilniaus Tarptautinis Rotary Klubas)
  • Vėgėlė Algirdas Stasys (Vilniaus RK), 
  • Kėdainių RK, 
  • Vilniaus Vytis RK, 
  • Evaldas Vaineikis (Šiaulių RK), 
  • Kšištof Narkevič (Trakų RK), 
  • Marius Astikas (Vilniaus Gedimino RK), 
  • Laura Gobužaitė (Lituanica International RK), 
  • Živilė Ramoškienė (Kauno Romuvos RK), 
  • Asta Blažinskienė (Vilniaus Gedimino RK), 
  • Albina Radzevičiūtė (Vilniaus Perkūno RK), 
  • Laura Mortensen (MB "Osima LT")
 • Projekto Rotary Viltis 
  • 35 asmenys paaukojo po 10 Eur.
Rotary švyturiai kampanijos statusas
IEŠKOME ROTARY ŠVYTURIŲ

Tęsiame 2020-2021 metų Rotary Švyturių kampaniją - kviečiame Rotariečius aktyviai kviesti į organizaciją naujus narius - arba į savo klubą, arba rekomenduokite kitiems, arba inicijuokite šalia savęs naujus satelitinius klubus, kurie užaugę pradės savarankišką savo kelią. 

Džiaugiamės, kad mūsų apygarda ir toliau rodo įkvepiantį pavyzdį kitiems.

Augti yra svarbu visiems - stovėdamas vietoje nyksti, kai auga kiti.

Nuo 2020 m. liepos 1 d. mūsų apygarda ir tolia išlieka VIENINTELE augančia apygarda - mūsų būrys jau pasipildė 14 naujų narių ir paskutinę lapkričio mėnesio dieną siekė 1657 rotariečius.

Džiaugiamės mūsų gausėjančia aktyvių žmonių bendruomene ir primename, kad Rotary Švyturių kampanijos rezultatus skaičiuosime pagal rotary.org įrašytus naujų narių rekomenduotojus (sponsors) - registruodami naują narį rotary.org duomenų bazėse, prisiminkite nurodyti kiekvieną naują narį pakvietusio prisijungti rotariečio vardą.

Rotary jaunimo naujienos
Rotaract konferencija

 2020 m. lapkričio 14 d. įvyko virtualus Lietuvos Rotaract klubų suvažiavimas - buvo labai įdomu pamatyti gausų dalyvių būrį ir išgirsti projektų naujienas ir planus.  Išsamiai susipažinti su Rotaract klubų veikla galite bendroje interneto svetainėje www.rotaractlithuania.com.

Ačiū organizatoriams už puikų renginį, ačiū Rotaract Tarybos pirmininkei Gabrielei Gegevičiūtei už įkvepiančią lyderystę, Giedriui Medzevičiui už puikų Lietuvos atstovavimą tarptutiniuose renginiuose, kuriue, tikimės, sėkmingai įvyks pavasarį ir apygardos Rotaract komiteto pirmininkei Mingailei Subačiutei

Geriausi linkėjimai išrinktiems ateinančių Rotary metų pareigūnams - nuo liepos 1 dienos Taryos pirmininku taps Lukas Milčius (Vilniaus Geležinio Vilko Rotaract klubas), o šalies atstovu Mantas Jasiukaitis (Kaunas Rotaract club). 

Taip pat džiaugiuosi galėjusi virtualiai pasveikinti 20 aktyviausių Rotaract narių, kurių diplomai atkeliaus paštu greičiau, nei galėsime susitikti karantino metu:

 • Vilniaus Rotaract klubas
  • Arina Valiulytė & Benas Žukauskas
 • Vlniaus Geležinio Vilko Rotaract klubas 
  • Ugnė Rutkauskaitė & Ieva Chodzkaitė
 • Vilniaus Tarptautinis Rotaract klubas
  • Gabija Trimbel, Gintarė Šeirytė & Paulius Fričas
 • Kauno Rotaract klubas
  • Odeta Grabauskaitė & Gertrūda Lazaravičiūtė
 • Klaipėdos Senamiesčio Rotaract klubas
  • Gintarė Budavičiūtė & Justas Poviliūnas
 • International Rotaract Club of Klaipeda
  • Mozaina Pulaj & Lindita Mhilli
 • Šiaulių Auksinio Rato Rotaract Klubas
  • Tautvydas Gibieža & Romena Ramonaitė
 • Panevėžio Rotaract Klubas
  • Kornelija Stoškutė, Diana Urbštanaitytė & Aušrinė Tidikytė
 • Marijampolės Rotaract Klubas
  • Karolis Kemeraitis & Šarūnė Petrošiūtė
 • Vilniaus Pilies Rotaract klubas
  • Ana Agėjavaitė & Tomas Bulachas
Kuriamas Rotary e-klubas ex-Rotaract nariams

Šiuo metu Lietuvoje kuriamas pirmasis Rotary e-klubas (e-club) "Laisvė". Klubo nariais kviečiami tapti Rotaract alumni. Šiandien jau susibūrė 14 buvusių rotaractiečių iš penkių Lietuvos miestų.Kviečiame prisijungti ar rekomenduoti buvusius Lietuvos rotaraktiečius prisidėti prie klubo kūrimo!. Daugiau informacijos suteiks klubo iniciatorė, Rotary Apygardos Rotaract komiteto pirmininkė, ARC Zone 18 Mingailė Subačiūtė.

Surask komandos narį Rotaract tarpe

Rotaract Tarybos pirmininkės Gabrielės Gegevičiūtės iniciatyva, norime pradėti naują apygardos projektą - naujų kolegų paiešką Rotaract, Interact, Inner Wheel ir Rotary bendruomenės narių tarpe.

Idėjos esmė - sukurti apygardos svetainėje viešai arba vidinei prieigai darbo skelbimų erdvę: kiekvienas iš mūsų kuriame savo verslus ar dirbame įvairius įdomius darbos ir kartais ieškome naujų kolegų - pasidalinkite savo bendrovių ir organizacijų skelbimais su Rotary bendruomenės nariais - tikėtina, kad čia galite rasti labai motyvuotą naują kolegą.

Kadangi idėja dar labai šviežia, šiame etape darpo pasiūlymus siūskit tiesiai Bernadetai Domeikaitei, kuri juos patalpins interneto svetainėje ir/arba savaitiniame naujienlaiškyje. Norinčius prisijungti šios idėjos įgyvendinimui, susisiekite su Gabriele Gegevičiūte.

Interact

Dar didesnes galimybes planuoja apygardos Interactą globojanti Nominuotoji Valdytoja Jurgita Turulienė, pratęsdama Tado Juodikio iniciatyvą sertifikuoti apygardą, kad mūsų visuomeninėse veiklose dalyvaujantis jaunimas gautų papildomus balus, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Tai turėtų būti puiki padėka jauniausiems mūsų bendruomenės nariams - interaktiečiams.

Lapkričio 2-6 dienomis visame pasaulyje minima INTERACT savaitė. Mūsų apygarda ją pažymėjo surengiant puikią ir įkvepiančią konferenciją, kuriuoje savo veiklą pristatė visi 16 Lietuvoje jau veikiančių Interact klubų, globojamų apygardos Interact komiteto pirmininkės DGN Jurgitos Turulienės.

Konferencijos įrašus galite peržiūrėti internete, apygardos Youtube paskyroje. Ypač rekomenduojame jais pasidalinti su jums pažįstamais gimnazistais ir paskatinti juos susiburti į Interact klubus savo mieste.

Smagu, kad Kauno Interact klubas taip pat pateikė savo paraišką tarptautiniam Rotary International Interact video konkursui - linkime kuo didžiausios sėkmės.

Kvietimas siekti Edinburgo Hercogo Tarptautinių Apdovanojimų - DofE (Duke Of Edinburgh International Awards)

Mano pačios Rotary klubas Lituanica International pradeda rinkti naują veržlaus jaunimo grupę siekti tarptautinio bronzos, sidabro ar aukso ženklelio - Duke Of Edinburgh International Awards. Tai labai šauni mentorystės programa, kurios metu jaunuoliai, globojami licenzijuotų mentorių - rotariečių - siekia savo asmeninių tikslų įgūdžių, fizinio aktyvumo, socialinės veiklos srityse, programą baigdami žygiu. Klubo partnerystė ir nesenai pasirašytos dvynių (twinning) sutartys su Italijos Leece ir Vokietijos Braunschweig-Richmond Rotary klubais, tikimės, kad atvers galimybę aukso ženklelio siekiantiems dalyviams įškeliauti į įsimintiną tarptautinį žygį.

Norite padėti jaunimui įgyvendinti jų pačių svajones? 

Atrasti magiją už komforto ribų? O jeigu jaunuolis (-ė) mėgsta iššūkius, o gal norėtų metus praleisti užsienyje, pvz. Šiaurės ar Pietų Amerikoje? Susirasti naujų draugų? Dalyvauti žygyje?

O gal tiesiog nori išbandyti naujų veiklų?

Tapti smart jaunuolių tinklo dalimi, semtis patirties ir susitikti asmeniškai su sėkmingo verslo/projektų kūrėjais, ar tiesiog įsitraukti į įdomų projektą?

Visa tai gali padėti įgyvendinti 'The Duke of Edinburgh's International Award" (DofE) programa. 

DofE programa yra pasaulyje gerai žinoma neformaliojo ugdymo, savęs tobulinimo programa, skirta jaunimui nuo 14 iki 24 metų ir įgyvendinama daugiau nei 130 pasaulio šalių. Programos dalyviai patys pasirenka tobulėjimo sritis, išsikelia tikslus ir atkakliai jų siekia. Taip jauni žmonės geriau pažįsta save, pasitiki savimi ir įgyja gyvenimui reikalingų įgūdžių. DofE programos tarptautinius sertifikatus bei pasiekimus atspindinčius ženklelius vertina tarptautinių kompanijų personalo atrankos specialistai.

Sužinokite daugiau apie programą, klauskite ir registruokitės: https://www.rotarylituanica.com/dofe 

Taip pat susipažinkite su programos pristatymu potencialiam dalyviui internete.

Rotary bendrystė - keliaukime virtualiai po pasaulį ir Lietuvą
Žmogui reikia žmogaus - bendraukime ir keliaukime saugiai

Lankydamasi virtualiai mūsų apygardos klubuose, dažnai išgirstu "pasiilgome gyvų susitikimų", "dėl pandemijos sustojo mūsų projektai" ir panašius minimus šių dienų iššūkius. Mūsų gyvenimas tikrai yra pasikeitęs, tačiau noriu visus paskatinti surasti naujas galimybes.

Man tikrai nereikia savęs įžnybti virtualaus susitikimo metu, kad prisiminčiau esanti gyva ir kad mūsų susitikimas GYVAS, tiesiog vyksta ne restorano, viešbučio ar biuro salėje, o virtualioje erdvėje. Išnaudokime šią naują kasdienybę kuo dažniau ir artimiau socialiai, tik be betarpiško tiesioginio artumo. Pavargusiems nuo Zoom, MS Teams ar kitų ekranų, siūlau prisiminti paprastą skambutį - anglų kalboje yra labai gražus posakis "I am always a phone call away" - "Visada esu tiek šalia, kiek pasiekia telefono skambutis". Telieka imti ir paskambinti. 

Žmogui reikia žmogaus, kaip sako puikaus bendravimo projekto SIDABRINĖ LINIJA, įkurto rotariečio Mariaus Čiuželio šeimos, vienas iš šūkių. Beja, ši iniciatyva yra viena iš pažangiausius ir inovatyviausius lėšų pritraukimo būdus taikanti NVO - pasikvieskite Marių į savo klubo susitikimą papasakoti ir apie šį puikų projektą, ir pasisemti patirties.

Bendraukime technologijų pagalba, kad kuo ilgiau liktume sveiki ir gyvi, bei sulauktume to laiko, kada ir vėl galėsime drąsiai apsikabinti ir suremti pečius ne tik perkeltine, bet ir tiesiogine prasme. Ir netaupykime gerų žodžių vienas kitam ir artimiesiems, branginkime laiką kartu, kurį turime. Šį mėnesį, deja, ne vieną iš mūsų palietė netiktis, tačiau linkiu visiems ir kiekvienam kasdien sukurti kuo daugiau gerų šviesių prisiminimų, kurie sušildys ir paguos tą neišvengiamą akimirką, kuri visada ateina ne laiku ir per anksti. 

Išnaudokime laiką, atsilaisvinusį nuo transporto kamščių, kurti ir planuoti naujus prasmingus klubų projektus, keliauti po pasaulį iš patogiausio savo namų krėslo, paskirkime virtualių klubo susitikimų laiką geriau pažinti vienas kitą - mūsų klube Lituanica International turime tradiciją, kurią vadiname #MemberTalks - susitikimus, kurių metu apie 1h mūsų nariai pasakoja kitiems apie savo gyvenimo kelią, asmenybę, požiūrius, svajones, nuotykius, iššūkius ir kitos jam/jai svarbius dalykus. Šie pokalbiai mus neįtikėtinai suartina ir kaskart net ir atrodytų gerai pažįstamas narys atsiveria naujomis spalvomis.

Kvietimai virtualiems susitikimams

VALDYTOJOS VIZITAI Į KLUBUS

Vizitams planuoti atnaujintas mano kalendorius šioje nuorodoje, kur galite pasirinkti savo klubui tinkamiausią susitikimo laiką iš esamų laisvų. 

Šiuo metu visi numatomi susitikimai tik virtualiu Zoom formatu. Mano lūkestis - susipažinti su klubu virtualiai, išgirsti apie tai, kuo klubas gyvena šiuo metu, kokius projektus yra nuveikęs ir planuojantis, bei pasidalinti savo vizija apie Rotary. 

Būtų smagu šiuos virtualius susitikimus surengti iki kadencijos vidurio, kad artėjant pavasariui ir sugrįžus saugių susitikimų galimybei, galėtume susitikti dar kartą visoje Lietuvoje ir pasikalbėti ne tik apie vizija, bet ir kaip mus sekėsi ją įgyvendinti. 

Siūlau susitikimus taip pat daryti  ne tik individualius su vienu klubu, bet bendrus tarp kelių klubų, nes dažnai sutampa klubų susitikimų laikai ir dienos. Ką tik šauniai praleidome vakarą su 4 Šiaulių krašto klubais - Mažeikių ir Joniškio Interact bei Mažeikių Liberta ir Joniškio Rotary. 

Taip pat džiaugiuosi, kad jau antrą kartą Rotary International konvencijoje esu patvirtinta kaip Breakout Session pranešėja ir turėsiu galimybe visą valandą pasakoti apie Lietuvą bei mūsų narių patirtis viso pasaulio rotariečiams. Honolulu 2020 metų konvencija vyko virtualiai, mūsų pristatymą galite rasti internete, o dėl Taipėjaus 2021 Rotary International apsispręs iki 2021 m. vasario 15d.

KELIAUKIME PO KLUBUS LIETUVOJE

Kviečiu visą mūsų bendruomene atsiverti broliams ir sesėms iš kitų Lietuvos Rotary, Rotaract, Interact ir Inner Wheel klubų, ir pakviesti į svečius vienas kitą, ypač kai turite įdomų svečią ar jūsų pačių nariai dalinasi įdomiais pranešimais.

Ačiū klubams, kurie jau ėmesi tokių bendrų renginių, tame tarpe Vilniaus RK, Vilniaus Vienybės RK, Vilniaus Perkūno RK ir kiti. Pasidalinkite renginio informacija su Bernardeta Domeikaite, ji paskelbs ją mūsų apygardos komunikacijos kanaluose ir bendrame kalendoriuje.

KELIAUKIME PO KLUBUS PASAULYJE IR PASIKVIESKIME PASAULĮ Į LIETUVĄ

Jeigu rengiate klubo susitikimą anglų kalba, ar patys šią kalbą mokate ir laisvai naudojate, pasidomėkite įdomiais Rotary susitikimais visame pasaulyje ir būtinai pakvieskite juos į virtualų Lietuvos Rotary bendravimą.

Klubų, kurie kviečia prisijungti brolius ir seses į savo susitikimus, sąrašą rasite šioje nuorodoje https://bit.ly/OnlineRotaryMeetingsDatabase

Pasitelkite Rotary International koordinatorius zonoje ir Europos būstinėje Ciuriche, jeigu turite idėją pasikviesti įdomius pašnekovus iš rotariečių tarpo užsienio šalyse. Pandemija labai suartino visą pasaulį - raskime noro ir laiko jį pažinti.

VIRTUALŪS DRAUGYSTĖS MAINAI

Apygardos Rotary Draugystės mainų programos vadovė Živilė Savickaitė kviečia visus pakeliauti po pasaulį ir sudalyvauti virtualiuose Dragystės mainuose. Jūsų laukia daugiau nei 50 kvietimų iš viso pasaulio. Sužinokite daugiau šioje nuorodoje.

Gruodžio mėnuo belaukiant Kalėdų

Berašant šį naujienlaiškį, ore tvyro neapibrėžtumas, kokių dar teks imtis veiksmų, norint apsaugoti kuo daugiau žmonių nuo klastingo viruso ir sveikatos sistemos pajėgumų perkrovos. Tikiu, kad mūsų bendruomenės nariai elgiasi atsakingai ir rodo pavyzdį visiems kitiems, nelaukdami oficialių nurodymų, galvodami savo galva, ant kurios tinkamai dėvima kaukė, kai tenka prasilenkti su kitais žmonėmis saugiu atstumu. 

Nuoširdžiausia pagarba ir padėka mūsų nariams ir visiems kitiems medikams, kurie jau daugelį mėnesių nesitraukdami ir vos atrasdami kelias valandas poilsiui, nematydami savo šeimos narių, rūpinasi ligoniais ir kovoja už kiekvieną gyvybę. Padėkime jiems padėti mums savo atsakingu elgesiu. Valdytojos asistentai kraštuose šiomis dienomis vėl nuskubėjo į gydymo įstaigas, dalindami apsaugos priemones, įsigytas apygardos COVID-19 fondo. Ačiū visiems aukojusiems ir padedantiems toliau. 

Sutikime Kalėdų šventes kuo arčiau jų tikrosios prasmės - pačiuose mažiausiuose ir artimiausiuose šeimos ratuose, kad su visais kitais galėtume dar daug kartų susitikti, kai bus vėl saugu.

Tegu geriausios Kalėdų dovanos būna mūsų nuoširdūs šilti žodžiai, o kitas dovanas įsigykime saugiau, virtualiuose erdvėse.

Jaukaus švenčių laukimo, besidalinant gerumu!

Nuoširdžiai Jūsų Rotary sesė, 2020-2021 Apygardos Valdytoja
Viktorija Trimbel
Lituanica International Rotary klubas
2020-2021 mėnraštis #5, lapkritis
Rotary International Apygarda 1462

Vivulskio 7, Vilnius
Lithuania

Rašome Jums, nes esate mūsų organizacijos narys, partneris ar draugas.

Atsisakyti Lietuvos Rotary apygardos naujienų
MailerLite