view_in_browser
Nyhetsbrev mars 2020

Utvecklingen med hänsyn till Coronavirusets (COVID-19) spridning.

Folkhälsoinstitutet har höjt risken för spridning inom Sverige till "mycket hög" . Läget förvärras både nationellt och internationellt för varje dag.  Att denna händelse påverkar all verksamhet är ställt utom allt tvivel. Vi har, i militära termer uttryckt, en motståndare som inte tar hänsyn till kontinent, land, religiositet, språk eller annan särställning. Världen har för första gången i modern tid en gemensam, oberäkniglig och hänsynslös fiende.

Att detta ställer krav på oss även i vår idrottsliga verksamhet med att vara flexibla i planering och att laga efter läge är en självklarhet.

Förbundsmöte-viktig information 

För att kunna genomföra förbundsmötet via webben krävs åtgärder från varje klubb senast tisdag nästa vecka.

Läs mera

Förbundsmöte-allmänt
SR ställde den 13 mars in det fysiska årsmötet i Stockholm. Flera andra förbund har gjort detsamma. Alternativet att flytta fram mötet på obestämd tid fanns men vi har valt att pröva  webbaserat årsmöte i stället. Detta ställer krav på alla deltagare för att detta skall fungera. Handlingar till årsmötet finns här. Årsmötet kommer att ledas från Smålandsidrottens lokaler i Jönköping genom ordf, GS, Tobias Wallerius, Kenneth Alfelt, Annelie Häggström och Amanda Tholin. 

Övriga i sittande styrelse deltar i likhet med klubbrepresentanter, revisorer och valberedning via på länk.

Lena Arvidsson från danssportförbundet tillika vår kontakt i RF deltar också. Lena kommer att föreslås som mötesordförande. En manual kommer att sändas ut till samtliga klubbar före årsmötet.

Inställd SR verksamhet
SR har beslutat att inte delta i lägret i Tjeckien eller på JEM. SR har fått frågan om kommande regattor, träningsläger och liknande. Några förändringar angående övrig planerad verksamhet finns inte idag. Folkhälsomyndighetens och flera källors direktiv och bedömning av risker med mera styr kommande verksamhet. SR kommer att kontakta regattaarrangörer för att göra bedömningar avseende kommande evenemang..

LOK stöd vid minskad aktivitet 
RF får många frågor kring vad som händer med LOK-stödet när aktiviteter ställs in. 

Riksidrottsstyrelsen fattade den 16 mars beslut om att utbetalningar av LOK-stöd inte kommer att minska för att det registreras färre aktiviteter. RF kommer att ta fram en modell för fyllnadsutbetalning av LOK-stöd under hösten för att kompensera för utebliven verksamhet. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019.

Läs mera

Roddare som kandiderar till OS och Paralympics
Våra OS kandidater Lovisa Claesson, Anders Backéus och kandidaten till Paralympics Ebba Einarsson befinner sig alla i Sverige.

Lollo, Anders och förbundstränare Leif Johansson återvände från träningsläger i Portugal under måndagen den 16/3.

FISA information angående tävlingar och OS kvalificering
FISA tillkännagav den 14/3 att alla egna internationella tävlingar till och med maj månad ställs in.

Läs mera

De sista platserna till OS i Tokyo skulle fördelas vid ett Europakval i Varese före VC 2 och ett Världskval i Luzern före VC 3. Eftersom båda tävlingarna är inställda skulle FISA den 17/3 på kvällen offentliggöra hur uttagning istället skulle ske. Kommuniken som kom den 17/3  sade att svar dröjer till i början av april. Den här frågan berör inte bara roddsporten utan flera andra idrotter.

Läs mera

RIG
Samtliga RIG-elever har lämnat Sandagymnasiet. Det finns i dagsläget ingen tid satt för skolstart. De  håller vår RIG-tränare Carin Thorssell informerad om sina träningspass. Carin och eleverna har möte måndag-torsdag kl 08:00 för att stämma av läget, se över respektives elevs träningsmöjligheter och träningsprogram. Detta för att hjälpa till att hålla vardagsrutinerna igång samt att säkerställa att innehållet från ämnena specialidrott 1, 2 och 3 ska kunna följas på bästa möjliga sätt.
Carin säger att skolan och lärarna är väl förberedda efter omständigheterna med så kort varsel.


Roddskola

Sommaren närmar sig och det kan bli dags att planera en roddskola om inte risken för smittospridning äventyrar detta. SR har material som kan vara ett stöd i planeringen och genomförandet av roddskolan. (Bild: Mölndals Roddklubb)

Läs mer

Namnbyte

Halmstads Gymnastik- & Roddförening har vid årsmöte ändrat namn till Halmstads RoddklubbNy klubb

Vi välkomnar en ny roddklubb, Göteborgs Roddarvänner, som medlem till Svenska Roddförbundet.

Adresser till medlemmar

SR har fått frågan från medlemmar "varför får jag som medlem i klubben inte nyhetsbrevet?"  Svaret är att endast medlemmarna i de klubbar som gett SR access till medlemmarnas  mejladresser på Idrott OnLine kan få nyhetsbrevet och att mailadressen finns upplagd. 

Läs mera hur klubben gör

Svenska roddbesättningen

Nu kan du som företag, förening eller privatperson bli medlem i den svenska roddbesättningen! Guld, silver eller brons- DITT medlemskap stödjer Sveriges roddare. Vill du bidra till utvecklingen av svensk rodd?

Läs mera

Svenska Roddförbundet

Idrottens Hus, Box 11016, Stockholm
Sweden

Tel: 08-6996435, 08-6996439,
E-post: info@rodd.rf.se
Bg: 301-1939

Ansvarig utgivare för nyhetsbreven är SR ordförande

facebook

Du får det här nyhetsbrevet om du är registrerad i Idrottonline, har anmält prenumeration eller på annat sätt är del av Svenska Roddförbundets verksamhet.

Avsluta prenumerationen