Delfshaven Helpt is een netwerk van mensen en organisaties in Delfshaven. Wij helpen bewoners die steun nodig hebben in de corona-crisis. bekijk in je browser
Delfshaven Helpt
Nieuwsbrief #3Delfshaven Helpt blijft doorgaan

Het coronavirus is helaas nog steeds niet weg. Het samenwerkingsverband Delfshaven Helpt maakt zich ernstig zorgen over der verspreiding van Covid-19 in onze wijken en de sociale gevolgen daarvan voor de bewoners van Delfshaven.
Heb je hulp nodig? Of ken je iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken? Bijvoorbeeld iemand om boodschappen te doen, een maaltijd te brengen of gewoon om even te praten? Kun je zelf iets doen? Bel 010-7470022.


Brandbrief naar stadsbestuur

OP 22 oktober heeft het samenwerkingsverband Delfshaven Helpt een brandbrief gestuurd naar het stadsbestuur. Het wordt steeds duidelijker dat het corona-virus armere wijken harder raakt. Dat heeft de maken met slechter woon-, leef- en werkomstandigheden. Mensen leven dichter op elkaar, vaak in (te) kleine behuizing. Ook hebben ze vaak banen waarbij thuiswerken niet mogelijk is zoals in de zorg of de schoonmaak. Weinig geld is een extra probleem. Boodschappen laten bezorgen is duur, voor mondkapjes kopen is geen geld en veel mensen hebben geen auto om naar een teststraat te gaan. In armere wijken zijn mensen ook minder gezond waardoor corona ernstiger uitpakt.

Delfshaven Helpt vroeg onder meer om een testlocatie in de wijk, betere bescherming zorgverleners in de wijk, gratis mondkapjes voor mensen met een laag inkomen en financiële ondersteuning bij voedselhulp en projecten rond aanpakken eenzaamheid en armoede. Naar aanleiding van deze brandbrief is een stevig debat geweest tussen gemeenteraad en College van B&W.


Testbus corona in Delfshaven!

Twee weken (van dinsdag 24 november t/m maandag 7 december) kan iedereen zich in de wijk laten testen op corona. Iedere dag (ook zaterdag en zondag) staan er twee testbussen bij Park43, tegenover het Visserijplein, van 11.00 uur tot 19.00 uur.

  • Je kunt zo binnenlopen, een afspraak is niet nodig
  • Je mag je ook laten testen als je geen klachten hebt
  • De test is gratis en duurt vijf minuten
  • De uitslag krijg je binnen twee dagen
  • heb je vervoer nodig, mail de wijkbus (audrey@wilskrachtwerkt.nl) of bel naar 0614417559.

De reacties op de bussen zijn zeer positief, mensen zijn blij dat ze in de buurt terecht kunnen voor een test, ‘er wordt aan ons gedacht’. Ook de huisartsen reageren zeer positief. Zij zien mensen die zich nu hebben laten testen die dat anders niet gedaan hadden vanwege praktische redenen. En positief voor Covid-19 bleken.Waarom is testen belangrijk?
Door de test weet u of u op dit moment besmet bent met het coronavirus. Zo kunt u besmetting van de mensen om u heen voorkomen. Het snel testen en voorkomen van verspreiding is belangrijk om het virus eronder te krijgen.

De bussen staan er nog een week. Verspreid dit bericht dus zo breed mogelijk onder uw achterban.


Download de flyer

Download hier de flyer over de testbus en verspreid deze in uw netwerk. 

Download de flyer
We laten niemand alleen in de donkere dagen in december

Op allerlei plekken in Delfshaven zijn bewoners voorbereidingen aan het treffen voor acties in de laatste week van december zodat bewoners merken dat aan hen wordt gedacht.
De gebiedscommissie en wijkcomite's Delfshaven doen er nog een schepje bovenop en dagen u uit tot coronaproof bewonersinitiatieven.

‘Alles is anders in deze coronatijd. Normaal gesproken zijn er altijd veel activiteiten in december. Vooral mensen die alleen zijn kijken daar erg naar uit. Nu kunnen de meeste van deze activiteiten niet doorgaan vanwege corona. Tegelijkertijd zitten veel mensen thuis en kunnen ze maar beperkt bezoek ontvangen. De gebiedscommissie en wijkcomite's constateren meer eenzaamheid en armoede in de wijken van Delfshaven.

Daarom doen we een beroep op de creativiteit en solidariteit van bewoners, ondernemers, kunstenaars en (culturele) organisaties uit  om inspirerende en coronaproof bewonersinitiatieven te bedenken die een warme sfeer in Delfshaven creëren. Dat kan gaan om hulp aanbieden aan anderen (bijv. levensmiddelen- of eindejaarspakketten samenstellen), koken voor elkaar in kleine kring, maaltijden rondbrengen, muzikale fruitmanden). Maar alle initiatieven die inspireren, de buitenruimte opvrolijken, mensen Corona-proof met elkaar in contact brengen of anderszins liefde uitstralen zijn welkom! 

Delfshaven helpt en zorgt voor elkaar. Samen brengen we licht in donkere dagen.’

Initiatieven indienen kan zoals gebruikelijk bij OpzoomerMee: https://www.opzoomermee.nl/.../10/aanvraagformulier_2018.pdf.

Aanvragen voor 2020 kunnen worden ingediend tot 10 december 2020.  Dus wees er snel bij.
Bij vragen kunt u terecht bij Mieke de Leeuw (mct.deleeuw@rotterdam.nl) of bij de uw bekende gebiedsmanagers of netwerkers. Na 10 december kunt u aanvragen indienen voor 2021.

Foto: Paul van der Blom fotografie

Armoede en eenzaamheid bestrijden

De sociale gevolgen van corona slaan harder toe in armere wijken. De armoede verbreedt en verdiept zich en de eenzaamheid neemt toe. Er zijn steeds meer initiatieven om armoede en eenzaamheid te bestrijden en deze vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.
Een aantal maanden terug is het ouderenplatform Delfshaven opgericht. Er zijn drie werkplaatsen ingesteld om zaken daadwerkelijk aan te pakken. Wilt u meedoen, geeft u op bij Suzana Zornic (06051863554).

Bekijk de werkplaatsen

Devices

Om de groeiende kansenongelijkheid bij kinderen tegen te gaan heeft Delfshaven Helpt tijdens de eerste coronagolf circa 1000 kinderen aan een device geholpen zodat zij lessen konden blijven volgen. Ook heeft het samenwerkingsverband Delfshaven Helpt meegewerkt aan de zomercampus.

Weggeefwinkel Yess!

De weggeefwinkel Yess! van Geloven in Botu komt tegemoet aan een grote behoefte. De initiatiefnemer Nico van Splunter merkte dat er te weinig aandacht was voor structurele armoede. Om die reden is weggeefwinkel Yess begonnen. Hier kunnen wijkbewoners met een kleine beurs terecht voor kleine donaties (brood, groenten en fruit etc.) Hierin is Yess! afhankelijk van reststromen die geschonken worden door diverse bedrijven. De versproducten die geleverd worden, gaan dezelfde dag nog de deur uit. Van de levensmiddelen die langer houdbaar zijn, worden zogenaamde ‘maandpakketten’ gemaakt voor gezinnen die het extra hard nodig hebben. In de wijk Bospolder-Tussendijken waar de winkel is gevestigd leeft één op de drie huishoudens onder het bestaansminimum.
De weggeefwinkel Yess is iedere werkdag geopend van 9.00-16.00u en op zaterdag van 10.00-13.00u.

Buurtmaatjes

Al vanaf april lopen wekelijks mannen, vrouwen en jongeren in de wijk, de buurtmaatjes. Zij vragen mensen op straat hoe het gaat, hoe ze de crisis en de maatregelen ervaren en moedigen bewoners aan het nog een tijdje vol te houden.  Ze hangen posters bij winkels en delen flyers uit.

Bij de info-bussen die door de gemeente drie maal de wijk in werden gestuurd waren zij paraat om info en mondkapjes uit te delen. Tijdens de twee weken testbus in de wijk, staan zij erbij om vragen te beantwoorden en verspreiden zij informatie hierover op straat.

Op zaterdag verzamelen we meestal om 11.00 uur bij Yess!. Wilt u ook meedoen, mail dan met delfshavenhelpt@gmail.com.

Foto: Rijnmond

Mondkapjes

Er is onder de bewoners van Delfshaven grote behoefte aan (gratis) duurzame mondkapjes. Op veel plekken in de wijk zijn bewoners bereid mondkapjes te gaan produceren. Er zijn groepen in de Put, Wijkpaleis, VEC Pier 80,  Zelfregiehuis, Coolhaven en Wijkpastoraat. De gebiedscommissie en wijkcomités stellen budget ter beschikking voor het maken van mondkapjes om deze ter beschikking te kunnen stellen aan bewoners die het moeilijk kunnen betalen. Wilt u meedoen met mondkapjes maken, stuur dan een mail naar i.palm@gebiedsocmmissieRotterdam.nl.

Inloopspreekuren

Veel inloopspreekuren zijn open. Sowieso zijn de spreekuren per telefoon of mail bereikbaar voor vragen over geld, toeslagen of moeilijke brieven. Kijk hier voor een actueel overzicht.

Maaltijden

Er zijn een heleboel plekken in de wijk waar heerlijk gekookt wordt. Veel van de maaltijden in de wijk kun je sowieso afhalen, soms wordt er ook thuisbezorgd. Voor een actueel overzicht van de mogelijkheden in de verschillende buurten, klik hier.


Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld op de website van Delfshaven Helpt of van het Armoedeplatform Delfshaven.

Afmelden
MailerLite