Žiūrėti naršyklėje
Apygardos Valdytojo Arūno Burkšo
NAUJIENLAIŠKIS
2019-20 Rotary metai, birželis

Sveiki, mieli apygardos Rotary bendruomenės nariai, sesės ir broliai, mūsų bičiuliai ir draugai,

Na štai, renku jau ir paskutinio savo naujienlaiškio žodžius. Su nerimu laukti, dabar atrodo, kad lyg šuoliu praskriejo šie metai. Daugumai tai buvo eiliniai, rotarietiški metai, gal kiek karantinas įnešė „ramybės“, tačiau man tai buvo labai įdomūs veiklos, pažinimo ir suvokimo metai.

Birželis visus grąžino į savo vėžes, klubai rengiasi savo ritualiniams renginiams – regalijų ir klubų prezidentų pasikeitimui. Manau, kad nesuklysiu pastebėjęs, jog visi daugiau mažiau gyvena tikros vasaros ritmu, Rotary projektus ir veiklas kiek prislopinę.

Panašiu ritmu gyvenau ir aš, nors lankiausi visur, kur tik buvau kviečiamas. Apie visa tai savo paskutinėje Rotary valdytojo apžvalgoje.

PETS konferencija

Šių metų mūsų Gyvenimas dar vis diktuoja savo tvarkas, kurios mums nepatinka, tačiau mes joms paklūstame. Jau nesyk minėjau, kad mūsų planai sujaukti, kad naujųjų prezidentų pasirengimas savo kadencijoms yra apsunkintas. Birželį dalyvavau Viktorijos kadencijos PETS (Išrinktųjų prezidentų mokymuose) įžanginėje ir baigiamoje sesijose. Jų buvo daugiau: kiekvienai būsimojo prezidento, klubo pareigūno pareigybei, pagal skonį, t.y. pagal pareigas ir funkcijas klubuose.

Būsimiems klubų ir apygardos lyderiams pristačiau savo komandos atliktas veiklas, akcentuodamas „Paramos Lietuvos medikams“ fondo vykdytas priemones, parengtus projektus, pasidžiaugiau puikiais veiklos rezultatais. Pristačiau naujai parengtą mūsų ilgalaikį dokumentą - apygardos Strateginį 2020-2025 metų planą.

Jurbarkas / Kauno krašto Prezidentiniai pietūs ir Žiobrinės prie Nemuno

Rotarietiškos vasaros pradžia pažymėta įsimintinu renginiu Jurbarke kartu su Kauno krašto Rotary ir Rotaract klubų prezidentais bei Jurbarko RK nariais ir su gražia, nuotaikinga Rotary bendruomene. Krašto asistentas Raimondas Krištaponis kartu su Jurbarko RK prezidentu Rimantu Žičkumi pasistengė, kad šis susitikimas visiems įsimintų ilgam. Ypač džiugu, kad tai vyko kitoje nei Jurbarkas Nemuno pusėje, iš kur mano tėvų šaknys, kur Jurbarko RK brolis Vydas Rutka su savo šeima puoselėja nuostabų Suvalkiečio sodybos ansamblį, su neįtikėtinu kiekiu istorinių vertybių, padargų ir rekvizitų. Turėjome fantastišką ekskursiją, kurią mums pravedė patys sodybos šeimininkai, o ponia Aurelija, matyt geriausia Suvalkų gidų gildijos atstovė, linksmino anų laikų istorijomis.

Visiems, vykstantiems kada palei Nemuną, rekomenduoju aplankyti greta Kidulių, Pervazninkuose esančią Suvalkiečio sodybą.

Būtina paminėti, kad Kauno krašto asisitentas Raimondas ir Jurbarko RK prezidentas Rimantas visus klubų prezidentus ir, suprantama, valdytoją prisiviliojo „žiobrinių“ šaukiniu. Iš Nidos atvažiavusį lyg ir sunku būtų nustebinti žuvimi, bet prisipažinsiu, kad „gintariniai“ ant laužo kepti žiobriai greitai ištirpo visų burnose, tačiau liko atmintyje.

Vos spėjus visiems susiburti po pastoge į suvalkiečio klėtį, žemę užklojo švino debesys su dar sunkesne liūtimi. Bet mums jau buvo nebaisu. Sueigoje dalyvavo ir apie besibaigiančią kadenciją, krašto klubų šiltus santykius pasisakė Kauno krašto klubų prezidentai: RK „Hansa“ Donatas Puodžiukynas, RK „Kaunas“ Egidijus Trumpa, linksmoji Raseinių RK prezidentė Inga Stoškevičienė, Marijampolės RK prezidentas Vidas Krapukaitis, Kauno Rotaract klubų atstovai Martynas Steponavičius ir Tomas Rimkus. Kauno krašto asistentas Raimondas Krištaponis kalbėjo ir greta sėdėjusio, būsimojo krašto asistento Arvydo Šabrinkso vardu, o RK „Romuva“ prezidentė Rasa Noreikienė visus aprengė savo klubo marškinėliais, kurie yra įvadas į naują „Ypatinga misija“ klubo projektą, ir pakvietė apjungti visus apygardos klubus kilniam tikslui. Projektas skirtas padėti šeimoms, susiduriančioms su autizmo problematika.

Pasibaigus liūčiai, išsisklaidžius debesims, kelias namo išvykstantiems buvo saugus. Likusieji nakvoti ryte broliškai papusryčiavome kitoje suvalkietiškoje įžimybėje, Kidulių kulinarinio paveldo užeigoje.

  Nuoširdžiai dėkoju broliams Raimondui, Rimantui, kitų metų Jurbarko RK prezidentui Mantui Špigelskiui ir visiems visiems buvusiems kartu ir pasidžiaugusiems nuoširdžia Rotary bendryste.

  Tauragės RK „Sėkmės deivė“

  Gražų pirmąjį birželio šeštadienį su Valentina apsilankėme Tauragėje, kur miesto 513-ųjų gimimo metinių proga Tauragės RK miestui padovanojo „Sėkmės deivę“. Besibaigiančių metų prezidentas Juozas Midvikis kartu su klubo broliais gruodį, Kalėdinio renginio Klaipėdoje metu pasižadėjo savo kraujo brolio, Nacionalinės premijos laureato, buvusio Klaipėdos RK nario Regimanto Midvikio kūrinį (idėjos projektą) paversti kūnu. Ir išties, jau atlaisvėjusio karantino sąlygomis J.Kalvano parko skveras užsipildė išsipuošusių miestelėnų ir svečių būriu. Teatralizuotas skulptūros – dovanos įteikimas miestui simbolizuoja ilgalaikį Tauragės RK veiklos tęstinumą.

  Nuostabią apžvalginę kalbą tarė amžinybėn išėjusio brolio Regimanto kolega, Klaipėdos RK brolis, architektas Vytenis Mazurkevičius. Kalbėjo prezidentas Juozas Midvikis. Miesto meras padėkojo už rotariečių iniaciatyvas ir veiklas savo žmonių gerovei. Aš taip pat pasidžiaugiau aktyvia Tauragės apygardos klubo veikla.

   Po ilgokos foto sesijos su „Sėkmės deive“ Rotary ir Inner Wheel klubų nariai persikelė į greta esančią kavinę, kur vyko kasmetinės estafetės perdavimas - iškilminga regalijų perdavimo ceremonija.

   Apygardos kraštų Prezidentiniai pietūs

   Svarbu ir malonu, kad švelninant karantino sąlygas kraštai organizavo savo prezidentų sueigų susitikimus. Minėjau apie apsilankymą Jurbarke, Kauno krašto susitikime. Deja, mačiau tik nuotraukas ir girdėjau įspūdžius iš Panevėžio ir Šiaulių kraštų, kur Daiva Greičiuvienė ir Evaldas Vaineikis simboliškai palydėjo besibaigiančius metus su savo krašto klubų prezidentais.

   IT pagalba sudalyvavau ir Vilniaus krašto prezidentų virtualioje sueigoje. Pasidžiaugiau ir padėkojau už aktyvią krašto klubų veiklą, ypač didelę paramą mūsų „Paramos Lietuvos medikams“ fondo veikloms. Atsiprašiau klubų, kurių neaplankiau kaip valdytojas, nes pandemija mums gyvenimą suplanavo savaip.

   Gyvai teko sudalyvauti savo, Klaipėdos krašto PP sueigoje. Dalyvavo didžioji dalis klubų esamų ir jau būsimų lyderių. Visi pasidalino įspūdžiais apie savo metus, apie šviesią ateitį. Labai miela, kai asistentė kraštui Raimonda Čejauskienė geru žodžiu paminėjo ir valdytoją, ir kad kartu turėjome įsimintinus Rotary metus.

    Pasidžiaugiau Klaipėdos krašto klubų veiklomis, padėkojau už kiekvieno iš jų indėlį į mūsų gerovės kūrimo krepšelį. Atskira padėka Vikintui Zulonui, kuris nepriekaištingai dvejus metus moderavo krašto prezidentinių pietų sueigą, o paskutiniuosius metus buvo ir apygardos teisinių klausimų patarėjas.

    TRF dotacija FFP2 respiratoriai

    Vienas paskutiniųjų metų veiksmų – baigti FFP2 respiratorių pirkimai iš TRF skirtos dotacijos. 

    Patinka man tautos patarlė: „neskubėk ir būsi pirmas“. Remiantis šia patarle, neskubėdami vykdėme respiratorių pirkimus. Per keletą pirkimų įsigijome 16000 FFP2 respiratorių tam panaudoję TRP skirtą 22993 eurų dotaciją ir mūsų „Paramos Lietuvos medikams“ fondo 382 eur lėšas.

    Dar iki liepos pirmosios visa respiratorių partija bus paskirstyta apygardos klubams, kuriuos patys klubai pristatys savo miestų ir gyvenviečių globojamoms sveikatos įstaigoms.

     Ypatingai dėkoju Vilniaus krašto valdytojo asistentui Mariui Grigelioniui už tinkamos kokybės ir kainos respitarorių paiešką bei pirkimų organizavimą.

     Nominacinis komitetas. DGN Jurgita Turulienė

     Jau esu informavęs, kad apygardos Nominacinis komitetas įvykdė jam deleguotą funkciją. Sėkmingai savo darbą baigė išrinkdamas 2022-2023 metų apygardos valdytoją. Vadovaujantis mūsų apygardos teisės aktais, pasibaigus galimiems apeliacijų terminams ar pan., pakartotinai konstatuoju, kad RI apygardos 1462 valdytoja 2022-2023 metais bus Vilniaus šv. Kristoforo RK sesė Jurgita Turulienė. Apie tai jau informavome ir RI būstinę. Tikiu, kad aktyvi ir ypač sportiška Jurgita tokiu pat keliu ves ir mūsų apygardą ateityje. Sėkmės jai naujame kelyje, visų mūsų vardu.

     Lietuvos geografinis centras

     Vėl gi tenka cituoti tautos išmintį. „Svečiuose gerai, bet namie geriausia“. Daug kraštų ir šalių mes aplankome, bet neretai tiesiog praskrendame pro greta esančias įstabias gimtinės vietas. O jos ne bet kur. Viena jų pačiame Lietuvos centre, greta Kėdainių – Lietuvos geogafinis centras, kur mūsų apygardos Kėdainių klubas didele dalimi yra prisidėjęs, kad ši vieta būtų gražesnė ir patrauklesnė.

     Negaliu šiuo kartu per daug pasakyti, bet ši vieta tapo svarbia man, baigiančiam 2019-2020 Rotary metus ir Viktorijai, kuri valdytojos pareigose startuoja netrukust.

      Manau, kad mūsų birželio 19 dienos susitikimas Lietuvos geografiniame centre taps ir simbolinis apygardos atminties ženklas.

      I-oji apygardos Protariada, Kaunas

      Kaunas Žalgirio arena. Yra dainų, kuriomis apdainuojamas Kaunas, jog tai Lietuvos širdis. O man vieta, kur žaidžia Žalgiris yra ir Kauno širdis, nes ten dažniausiai susirenka tūkstantinė lietuvių armija, o jų širdys plaka vienu ritmu.

      Bet tą birželio dieną Žalgirio arenoje plakė Rotary proto širdys. Čia vyko I-oji Rotary apygardos Protariada. Mano asistentas Kauno kraštui Raimondas Krištaponis, kuriam pritarė ir likę keturi kitų kraštų asistentai, visus metus rengėsi šiam renginiui. Karantinas bandė išmušti juos iš balno, bet nepavyko. Neapsieita be siurprizų – Klaipėdos krašto (valdytojo krašto) komanda nesugebėjo suburti pilnos komandos, tad valdytojo atstovavimas komandą pastatė „į savo vietą“. Taip gal ir geriau, geros pamokos ateičiai. Nors pasipriešinti aiškiems Vilniaus krašto (atstovavo „Druskininkų“ RK komanda) ir Panevėžio krašto (atstovavo RK „Rokiškis“ klubo broliai) lyderiams vilčių nebuvo. Pastarieji tapo pirmosios Protariados nugalėtojais, vos 1 tašku aplenkę Druskininkų klubą. Tretieji - RK „Tauras“, atstovavę Kauno kraštą, ketvirti RK „Šiauliai“ broliai iš to paties pavadinimo krašto. Ne paskutiniai, bet penkti likome mes, Klaipėdos krašto komanda: RK „Tauragė“ klubo brolis Eugenijus, mano asistentė Raimonda, mano Valentina ir aš kažkiek trukdžiau.

      Prizininkai apdovanoti įspūdingomis apygardos įsteigtomis taurėmis. Nugalėtojams įteikta ir GranPrix, kuri bus pereinamoji. „Protingiausio žaidėjo“ taurė su aliuzija į O.Rodeno „Mąstytoją“ įteikta RK „Rokiškis“ broliui Algimantui Šablinskui.

      Šis renginys tapo ir savotiška mano padėkos, ir atsisveikinimo su kraštais ir jų asistentais diena. Vieni kitiems įteikėme simbolines dovonėles, tarėme padėkos žodžius.

       O PROTARIADAI 2021 linkiu augti, pasiekti visus apygardos kraštų klubus, lavinti mąstymą, atmintį, palaikyti puikią nuotaiką ir bendrystę. Kaip palinkėjo vienas iš renginio vedėjų Arūnas Valinskas, treniruokite atmintį, skaitykite knygas!

       Vytauto Kernagio - Beno, Nidos bardų skverelyje, įgarsinimas

       Skaičiuojant paskutines birželio ir savo kadencijos dienas, įgyvendinau vieną svarbiausių savo ir apygardos uždavinių. Dar 2009 metais su mūsų apygardos finansiniu prisidėjimu Nidoje „įsikūrė“ paminklas Žmogui, su kuriuo užaugo ištisos kartos lietuvių, kurio sukurtos ir atliekamos dainos skamba liog šiol. Mes nuolat svajojome ir planavome, kad jos skambėtų ir Nidos Bardų skverelyje, kur ir stovi paminklas kompozitoriui, dainininkui, aktoriui, bardui Vytautui Kernagiui - Benui. Dar jo jaunystėje filmuotame filme „Mažoji išpažintis“ ištarta frazė „Benai, plaukiam į Nidą“ tapo legendiniu šūkiu, o ne vienai kartai sukelia nostalgiją ir sentimentus savo jaunystės ir nevaržomo gyvenimo laikams.

       Už Nidoje vykusios XVIII Rotariados metu sutaupytas ir specialiai aukotas lėšas finansavome įgarsinimui reikalingos IT įrangos įsigyjimą ir instaliavimą. Nuo birželio 22 dienos apskritus metus jau galima pasiklausyti maestro dainų, ar net pasirinkti norimą. Tereikia internetu suvesti 88.lt adresą ir Jus nuves į Nidos Bardų skverelį.

       Dalyvaujant apygardos Rotary bendruomenės nariams, tarp kurių ir Neringos meras Darius Jasaitis, RK „Klaipėda“, mano asistentas Kauno kraštui Raimondas Krištaponis, RK „Romuva“, 2020-2021 metų RK „Vilnius“ prezidentas Mindaugas Glinskis, suprantama, Klaipėdos RK „Karalienė Luizė“ sesė Valentina Burkšienė, su būriu indėjinių asmenų įteikėme dovaną Neringos kurortui. Pagrindinis idėjos išpildytojas - Vaidas Pilkauskas, kuris buvo didžiulė pagalba ir atrama šios idėjos realizavime. Dėkoju Vytauto Kernagio fondui ir asmeniškai Vytautui Kernagiui jaunesniajam, Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro, Paslaugos Neringai kolektyvams už pagalbą ir bendradarbiavimą, įgyvendinant šį projektą.

        Lankantis Nidoje, kviečiu būtinai aplankyti Bardų skverą, pasirinkti ir pasiklausyti mieliausią melodiją.

        Padėka. Baigiamasis žodis

        Už nuoširdų darbą apygardos klubų ir Lietuvos žmonėms mes sukaupėme daug „karmos“ taškų, kas virto į PHF ženklelius. Vėl leisiu pajuokauti, kad su apygardos fondo komiteto pirmininku kadencijos pradžioje aptarėme, kad minimaliai naudosime mūsų įnašą į TRF ir „paimsime“ kokius 7 PHF ženklelius, tačiau taip susidėliojo „žvaigždės“, kad su Covid - 19 iššūkiais, GG projektu ir kt. „uždirbome“ net 22 ženklelius, kuriuos, visų mūsų vardu su didžiausia padėka įteiksiu ypač pasižymėjusiems mūsų apygardos ir visuomenės nariams.

        Na, ir paskutinio 2019-2020 metų valdytojo Naujienlaiškio, paskutiniai žodžiai.

        Pati nuoširdžiausia Padėka klubų prezidentams ir klubų nariams, apygardos pareigūnams, atskiras Ačiū asistentams ir mano aktyvui, kuris visad buvo greta ir pasiekiamas bet kuriuo metu. Per šiuos metus sutikta daug Rotary idėja tikinčių žmonių, šviesių ir degančių akių, kurie ir mane įkvėpė valdytojo pareigas vykdyti atsakingai. Visa puokštė mano padėkų visai Rotary bendruomenei, neužmirštant Rotaract ir Interact jaunimo indėlio, sesėms ir broliams, kurie asmeninį laiką ir meilę skiria savo krašto žmonėms, Lietuvai.

         Palankaus vėjo Jūsų mintims ir jų įgyvendinimui!

         Klubų gimtadieniai

         Birželio mėnesį Rotary International chartijas yra gavę šie klubai - Alytaus, Anykščių, Druskininkų, Kauno Hansa, Naujosios Akmenės, Plungės, Vilkaviškio, Vilniaus Senamiesčio, Vilniaus šv. Kristoforo, Vilniaus International, Vilniaus Lituanica International, Vilniaus Vienybės Rotary klubai.

         Dėkoju už Jūsų nuveiktus darbus ir sveikinu su Jūsų švente!

         ROTARY SUJUNGIA PASAULĮ! 

         Kviečiu Jus, mielieji sesės ir broliai,  sujungus visų mūsų pastangas kurti šviesesnę Lietuvą ir prisidėti prie Taikos pasaulyje!

         Rotary International Apygarda 1462

         Vivulskio 7, Vilnius
         Lithuania


         Atsisakyti naujienlaiškip
         MailerLite