Nezobrazují-li se Vám informace korektně, klikněte prosím zde.
Výplata mimořádného příspěvku
při nařízené karanténě


Vážení uživatelé,

update WAK INTRA, který jsme vám tento týden aplikovali, doplnil do systému mzdové složky nutné pro správný výpočet mimořádného příspěvku v karanténě, tzv. izolačky. 

Součástí update je i úprava  formuláře Přehled o výši pojistného, do kterého se nově vykazuje částka vyplaceného příspěvku.


1. NOVÉ MZDOVÉ SLOŽKY

 • 3470 - Příspěvek při nařízené karanténě - maximální výše příspěvku 370Kč/den je uvedena v číselníku Hodnoty mzdových složek
 • 3415 - Vyplatit příspěvek při nařízené karanténě - parametr, kterým zajistíte vyplacení příspěvku při nařízené karanténě. Tímto parametrem je možné zapnout vyplácení příspěvku hromadně pro všechny zaměstnance (zapnutí se provádí nastavením hodnoty ANO v číselníku Hodnoty MZS složek) nebo individuálně pro jednotlivé zaměstnance zadáním do pracovního poměru. Ve výchozím nastavení je parametr "vypnut", tj. v číselníku Hodnoty MZS složek je hodnota NE pro období od 1.3.2021 do 30.4.2021.
 • 2470 - Náhrada příspěvkem při nařízené karanténě - celková výše náhrady příspěvkem při nařízené karanténě, tiskne se na výplatní pásce a v ročním mzdovém listu
 • 9470 - Úhrn vyplacených příspěvků při nařízené karanténě - celková výše vyplacených příspěvků za celou firmu. O tuto částku se poníží odvody soc.pojištění.


2. ZADÁNÍ NAŘÍZENÉ KARANTÉNY

Před zpracováním aktuálního měsíce doporučujeme provést základní úvahu ohledně náhrad mzdy-karanténa a s tím související nastavení vyplacení příspěvku:

 1. pokud v aktuálním měsíci budete mít POUZE nařízené karantény z důvodu COID-19, doporučujeme "zapnout" vyplacení příspěvku hromadně pro všechny zaměstnance v číselníku Hodnoty MZS složek nastavením mzs 3470 na hodnotu ANO.
 2. pokud v aktuálním měsíci budete mít i jiné karantény než COVID-19, MUSÍTE "zapnout"vyplacení příspěvku každému zaměstnanci individuálně zadáním mzs 3470 s hodnotou ANO do jeho pracovního poměru.


Jak zadat nařízenou karanténu do pracovního poměru

V případě nařízené karantény zadáte zaměstnanci do pracovního poměru mzdovou složku 2415-Náhrada mzdy-karanténa obdobně, jako zadáváte nemoc, tj. včetně datumů trvání karantény. Maximální délka může být 14 dnů. Po zadání nezapomeňte pomocí tlačítka Výpočet provést nápočet dnů a částky náhrady.

Izolačka-karanténa

Zapněte vyplácení příspěvku nastavením mzdové složky 3470 na hodnotu ANO buď v číselníku, nebo zadáním do prac.poměru.

Po výpočtu mezd vzniknou ve výsledcích výpočtu mzdové složky:

 • 2415 - částka náhrady mzdy za karanténu, zobrazí se na pásce
 • 2470 - celková částka příspěvku ve výši max. 370Kč za den. Částka příspěvku je na výplatní pásce zahrnuta do řádku Mzda - k výplatě (mzs 2902).

Celkový úhrn vyplacených příspěvků za organizaci bude spočítán na mzdové složce 9470 v pracovním poměru organizace. O tuto částku bude ponížen odvod na sociální pojištění na přehledu o výši pojistného.
Bude-li úhrn příspěvků vyšší než celkové pojistné (pojistné za zaměstnance + pojistné za zaměstnavatele), bude na přehledu vykázána částka pojistného k úhradě v záporné hodnotě. V takovém případě se tato částka považuje za přeplatek na pojistném a Přehled o výši pojistného  se považuje za žádost o vrácení tohoto přeplatku. Více na stránkách ČSSZ.


Závěrem upozornění: pro správný výpočet je nutné mít u zaměstnanců v pracovním poměru zadanou mzdovou složku 3001-Průměr pro náhrady mezd.

  Další náměty, jak efektivně pracovat ve WAK INTRA, 

  naleznete na webových stránkách v části Ukázky systému 

  nebo na video kanálu Youtube.


  Příjemnou práci Vám přeje tým pracovníků WAK System

  e-mail: waksystem@waksystem.cz, tel. +420 731 182 344

   

  Další projekty:     odi.waksystem.cz  |  dips.waksystem.cz  |  kiskan.waksystem.cz

   

  WAK System, 1998 - 2021  
  Sdílet na FaceBooku Sdílet na FaceBooku
  K odhlášení odběru novinek a odstranění e-mailu adresáta z databáze
  klikněte zde.
  MailerLite