Výplata mimořádného příspěvku
při nařízené karanténě


Vážení uživatelé,

update WAK INTRA, který jsme vám tento týden aplikovali, doplnil do systému mzdové složky nutné pro správný výpočet mimořádného příspěvku v karanténě, tzv. izolačky. 

Součástí update je i úprava  formuláře Přehled o výši pojistného, do kterého se nově vykazuje částka vyplaceného příspěvku.


1. NOVÉ MZDOVÉ SLOŽKY

 • 3470 - Příspěvek při nařízené karanténě - maximální výše příspěvku 370Kč/den je uvedena v číselníku Hodnoty mzdových složek
 • 3415 - Vyplatit příspěvek při nařízené karanténě - parametr, kterým zajistíte vyplacení příspěvku při nařízené karanténě. Tímto parametrem je možné zapnout vyplácení příspěvku hromadně pro všechny zaměstnance (zapnutí se provádí nastavením hodnoty ANO v číselníku Hodnoty MZS složek) nebo individuálně pro jednotlivé zaměstnance zadáním do pracovního poměru. Ve výchozím nastavení je parametr "vypnut", tj. v číselníku Hodnoty MZS složek je hodnota NE pro období od 1.3.2021 do 30.4.2021.
 • 2470 - Náhrada příspěvkem při nařízené karanténě - celková výše náhrady příspěvkem při nařízené karanténě, tiskne se na výplatní pásce a v ročním mzdovém listu
 • 9470 - Úhrn vyplacených příspěvků při nařízené karanténě - celková výše vyplacených příspěvků za celou firmu. O tuto částku se poníží odvody soc.pojištění.


2. ZADÁNÍ NAŘÍZENÉ KARANTÉNY

Před zpracováním aktuálního měsíce doporučujeme provést základní úvahu ohledně náhrad mzdy-karanténa a s tím související nastavení vyplacení příspěvku:

 1. pokud v aktuálním měsíci budete mít POUZE nařízené karantény z důvodu COID-19, doporučujeme "zapnout" vyplacení příspěvku hromadně pro všechny zaměstnance v číselníku Hodnoty MZS složek nastavením mzs 3470 na hodnotu ANO.
 2. pokud v aktuálním měsíci budete mít i jiné karantény než COVID-19, MUSÍTE "zapnout"vyplacení příspěvku každému zaměstnanci individuálně zadáním mzs 3470 s hodnotou ANO do jeho pracovního poměru.


Jak zadat nařízenou karanténu do pracovního poměru

V případě nařízené karantény zadáte zaměstnanci do pracovního poměru mzdovou složku 2415-Náhrada mzdy-karanténa obdobně, jako zadáváte nemoc, tj. včetně datumů trvání karantény. Maximální délka může být 14 dnů. Po zadání nezapomeňte pomocí tlačítka Výpočet provést nápočet dnů a částky náhrady.

Izolačka-karanténa

Zapněte vyplácení příspěvku nastavením mzdové složky 3470 na hodnotu ANO buď v číselníku, nebo zadáním do prac.poměru.

Po výpočtu mezd vzniknou ve výsledcích výpočtu mzdové složky:

 • 2415 - částka náhrady mzdy za karanténu, zobrazí se na pásce
 • 2470 - celková částka příspěvku ve výši max. 370Kč za den. Částka příspěvku je na výplatní pásce zahrnuta do řádku Mzda - k výplatě (mzs 2902).

Celkový úhrn vyplacených příspěvků za organizaci bude spočítán na mzdové složce 9470 v pracovním poměru organizace. O tuto částku bude ponížen odvod na sociální pojištění na přehledu o výši pojistného.
Bude-li úhrn příspěvků vyšší než celkové pojistné (pojistné za zaměstnance + pojistné za zaměstnavatele), bude na přehledu vykázána částka pojistného k úhradě v záporné hodnotě. V takovém případě se tato částka považuje za přeplatek na pojistném a Přehled o výši pojistného  se považuje za žádost o vrácení tohoto přeplatku. Více na stránkách ČSSZ.


Závěrem upozornění: pro správný výpočet je nutné mít u zaměstnanců v pracovním poměru zadanou mzdovou složku 3001-Průměr pro náhrady mezd.

  Další náměty, jak efektivně pracovat ve WAK INTRA, 

  naleznete na webových stránkách v části Ukázky systému 

  nebo na video kanálu Youtube.


  Příjemnou práci Vám přeje tým pracovníků WAK System

  e-mail: waksystem@waksystem.cz, tel. +420 731 182 344

   

  Další projekty:     odi.waksystem.cz  |  dips.waksystem.cz  |  kiskan.waksystem.cz

   

  WAK System, 1998 - 2021  
  Sdílet na FaceBooku Sdílet na FaceBooku
  MailerLite