FR - Medlemsinfo

FR Medlemsinformation

Exklusivt för dig som är medlem i Fiskbranschens Riksförbund

Fiskbranschens Riksförbund (FR) bjuder in till en undersökning för att förstå konsekvenserna av Cronaviruset för verksamheter inom sjömatsnäringen. Enkäten tar max 2 minuter att fylla i och är helt anonym.

Möte hos Regeringskansliet torsdagen den 12 mars 2020

Livsmedelsföretagen (LI), LRF, Dagligvaruhandeln m fl var kallade till Landsbygdsminister Jennie Nilsson i torsdags, för att regeringen ville informera sig om läget i livsmedelsbranschen.

I samarbete med Svenskt Näringsliv har en kravlista lämnats in under förra veckan, se nedan.

På måndagsmorgonen meddelade regeringen sitt beslut om lättnader för näringslivet, såsom statligt sjuklöneansvar, korttidspermitteringar och anstånd med skatteinbetalningar. 

Viktigast ur ett försörjningsperspektiv är nu att få beslut om myndighetsprotokoll, så att alla företag i livsmedelskedjan kan agera korrekt och bibehålla produktion vid upptäckt smitta hos personalen. Näringsdepartementet har fått underlag för detta.

På LI:s sida hittar du information om Corona ur ett arbetsgivarperspektiv, sanering av produktionsanläggningar mm:

https://www.livsmedelsforetagen.se/coronaviruset-samlad-information-fran-livsmedelsforetagen/

Ett uppföljningsmöte med Regeringskansliet är planerat i dag, tisdag

Fiskbranschens riksförbund har till LI gjort följande inspel inför detta möte:

HaVs språrbarhetssystem

Vi kräver att HaV:s spårbarhetssystem inte får stå i vägen för att snabbt kunna allokera livsmedel/fiskprodukter till nya kunder.

Exempelvis skall man kunna sända fiskprodukter vidare till slutkunder utan krav på att mellanleden skall behöva upprätta fullständig dokumentation för varje enskild artikel i HaV:s spårbarhetssystem.

Fullspårbarhet kommer vi ändå att bibehålla i leverantörernas egna affärssystem, livsmedelssäkerheten blir således intakt och påverkas inte. Det blir en återgång till det system för spårbarhet man hade tidigare. Det gäller alla livsmedel tillämpas i resten av EU.

Systemet gäller bara för svensk fisk och EU-fångad/landad fisk vilket just nu skapar en komplexitet för produkter med kort hållbarhet.

Offentliga foodservicemarknaden

I nuläget är både produktion och varuförsörjning beroende av att det finns tillgång på kvalificerad arbetskraft.

Vi vill därför poängtera fördelarna med att verksamheter som skolor och dagis fortsatt är i gång.

Mer information kring mötet som hålls imorgon kommer vi att återkomma till under veckan.

Ekonomiska åtgärder med anledning av covid-19

I denna länk ser du en sammanfattning av vad Regeringen vidtagit för åtgärder i den extra ändringsbudgeten.

I länkar i dokumentet hittar du sedan ytterligare länkar till myndigheterna och mer detaljerad information.

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ekonomiska-atgarder-med-anledning-av-covid-19/

Corona-nytt från FR

Informationsansvarig på kansliet för frågor kring Corona

FR:s kansli kommer att hålla sina medlemmar uppdaterade kontinuerligt om olika aktiviteter som påverkar branschen. 

Vi har därför utsett Fredrik Strömblad som vår koordinerare av information till medlemmarna.

Behöver någon mer få denna informationen?

Du kan enkelt skicka detta brev vidare genom att använda "Forward"-knappen nedan. 

Kontakta oss på info@fiskbranschen.se om du har några frågor eller funderingar!

Fiskbranschens Riksförbund, Sverige

Ansvarig utgivare

Krishan Kent

Fiskbranschens Riksförbund

info@fiskbranschen.se

SHARE FORWARD