تور ۹ روزه کوبا از ایران 

20-28March
با پرواز ترکیش
(ظرفیت محدود)

۲۵۰ یورو کمیسیون ویژه آژانس همکار

(هاوانا، سیئنفوئگوس، ترینیداد، سانتاکلارا، وینیالس، پینار دل ریو، وارادرو)

خدمات خارج از نرخ پکیج 
هزینه بلیط تهران استانبول تهران
هزینه ترجمه مدارک برای سفارت
هزینه ویزای سفارت (۵۰یورو)
عوارض و مالیات خروج از کشور
حمل و نقل‌های  خارج از برنامه
هزینه ورودی های خارج از برنامه
گشت های اختیاری خارج از برنامه
هزینه ها ومخارج دلخواه و شخصی
انعام قابل پرداخت به راهنما، راننده

خدمات داخل نرخ پکیج 
بلیط رفت و برگشت از استانبول به هاوانا ترکیش 
۷ شب اقامت کاسا پارتیکولار در هاوانا و ترینیداد
راهنمای ایرانی همراه گروه از ایران و لوکال کوبا
ترانسفرهای فرودگاهی و بین شهری مطابق بابرنامه
گشت‌ تمام روز شهری هاوانا به همراه ناهار کامل

گشت تمام روز  وینیالس  و  پینار دل ریو  با ناهار
گشت‌ ۲ شب و۲ روزه ترینیداد به همراه ۲  ناهار
۷ وعده صبحانه  و ۴  وعده ناهار در کل اقامت
 بیمه مسافرتی از شرکت معتبر و بین المللی

۲۰۰ یورو نفری کمیسیون آژانس همکار و ۵۰ یورو نفری کمیسیون کانتر

نرخ فروش پکیج سفر به مسافر

هر نفر در اتاق دو تخته و سه تخته  ۱۷۹۵ یورو
هزینه بلیط تهران استانبول تهران (به انتخاب آژانس همکار)
هزینه ویزا ۵۰ یورو نفری

.

.

.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(۱۰ و ۱۵ و ۲۰ اسفند  وقت  وی آی  پی سفارت)

برنامه سفر
روز اول: پرواز و مسیرهای هوایی رفت
روز دوم: گشت شهری هاوانا با اتوبوس با ناهار
روز سوم: قدم زدن در محله های هاوانا
روز چهارم: بازدید از سیئن فوئگوس و رسیدن به ترینیداد با ناهار
روز پنجم: قدم زنی در ترینیداد
روز ششم: بازدید از سانتا کلارا و باز گشت به هاوانا با ناهار
روز هفتم: گشت وینیالس و پینار دل ریو با ناهار
روز هشتم: گشت اختیاری (آپشنال) وارادرو
روز نهم: پرواز و مسیرهای هوایی برگشت

در صورت تمایل برای ثبت نام تور و تحویل مدارک لطفا با جناب آقای سینا غفوریان نماینده ثبت نام یک تراول در ایران تماس برقرار کنید:

۰۹۱۲۷۹۲۹۷۹۴

Whatsapp: 0549 5 1111 50
reservation@yektravel.com

Website Telegram Youtube Google Pinterest Linkedin Instagram Twitter Facebook

T.  +90 212 5 3333 01
info@yektravel.com
www.yektravel.com