View in browser
Land van Ons
15 november 2020
Landscoop

Nieuwsbrief

Van de voorzitter
Diepte- en hoogtepunten deze maand

Een oude wijsheid zegt dat je dieptepunten nodig hebt om hoogtepunten te kunnen ervaren. De afgelopen twee weken hadden we een paar van die dieptepunten. Eerst moesten we een streep zetten door een aansprekend grondproject waarin we de laatste maanden veel energie hadden gestoken. Veel emotie bij de verkopende partij en het was over…

En afgelopen week kregen we te horen dat de boekweit, die eind oktober al terug had moeten zijn van de pellerij, waarschijnlijk pas na 1 januari terug is. Nu ben ik niet zo van het vloeken, maar een paar slechte nachten heb ik er wel van gehad.

Het aardige is dan dat als je de ergernis voorbij bent, er ook weer nieuwe kansen en ideeën voorbij komen. Die liggen nu te rijpen en we komen erop terug.

En dan het hoogtepunt dat we binnenkort één jaar met elkaar zijn. En wat voor jaar. Een jaar dat de mensheid hard werd geconfronteerd met een minuscuul virus. Pech? Of laat de natuur ons op hardhandige wijze zien dat we als mens uit een ander vaatje moeten gaan tappen. Daar zijn wij met z’n allen wel van overtuigd, nu nog alle andere Nederlanders.

Voorzitter bestuur,

Wie jarig is..  we zijn een klein cadeautje voor je in gereedheid aan het brengen. Nog een paar weken wachten en dan mag je het uitpakken.

In deze nieuwsbrief:  een interview met Frank Berendse over hoe je merkt of een perceel voldoende leeft. Een kijkje op het land van boer Mosselman, pionier in boerennatuur. En actua van de percelen: beplantingsplan Lettele.

Veel leesplezier!

Van onze coöperatie

Deze informatie is alleen zichtbaar voor deelnemers van Land van Ons.

We zijn jarig!
Let op je brievenbus eind deze maand

We bestaan één jaar, en wat een groeizaam jaar! Op 26 november 2019 trad Land van Ons voor het eerst in de publiciteit. Sindsdien hebben we mooie hectares land kunnen kopen, met dank aan iedereen!

Alle 8767 leden krijgen binnenkort een zakje met boekweitkiemen toegestuurd. Boekweit, het gewas op ons eerste perceel, is een uitstekende nectarplant voor insecten. We zijn benieuwd of boekweit letterlijk in de smaak valt en daarmee voor de boer aantrekkelijk is om weer in Nederland te gaan. Je krijgt dus een voorproefje. De eerste bevindingen verwachten we begin 2021. Op de foto zijn medewerkers van re-integratiebedrijf Meesterwerkprojecten in Oldenzaal met de cadeauzakjes aan de slag.

Nog een perceel bij Triemen
Aankoop vijfde perceel nabij

In augustus kochten we een klein (4.3 ha) weideperceel in Friesland, in de buurt van Triemen. We hadden toen al ons oog laten vallen op een nabijgelegen perceel van ruim 16 ha. Inmiddels komt dat binnen handbereik, wat betekent dat deelnemers binnenkort op Mijn Grond meer informatie over dit perceel vinden, om vervolgens de aankoop in stemming te brengen. Het aantrekkelijke van dit tweede perceel is dat het grenst aan een groot natuurterrein van Staatsbosbeheer. Op de tekening is het zwarte kader het natuurgebied. Het kleine rode kader geeft de ligging van ons huidige bezit aan. In het grote rode kader ligt het perceel waar we over in onderhandeling zijn. Volgende week spreken we met SBB en de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden over samenwerking bij de inrichting en beheer van dit gebied voor weidevogels.


Vraag en antwoord ALV op Mijn Grond

Tijdens de algemene ledenvergadering zijn in de chat veel vragen gesteld, en die kwamen die niet allemaal aan de orde. We hebben de vragen gerubriceerd en op Mijn Grond beantwoord. Je kunt ze ook downloaden.

Opnamestudio met regisseur en filmbewerker gezocht
We zijn op zoek naar een studio en een regisseur om de maandelijkse webinairs te verzorgen. Aanvullend zoeken we iemand die video's en opnames wil bewerken. Ken je een studio en geschikte mensen: Laat het ons weten.

Fotograaf gevraagd
Ben je fotograaf en wil je het perceel Oud Ade bij Leiden 'omarmen', meld je aan!

Kennis delen binnen Land van Ons

Naast kopen en beheren van grond vinden wij het belangrijk om kennis te delen met onze deelnemers. Bijvoorbeeld door webinars, films, achtergrond foto’s en films van de percelen en activiteiten op locatie. Marja van Berkel en Nelleke Remerie hebben de organisatie  daarvan op zich genomen. De eerste webinars krijgen nu vorm. 

Neem deel aan de webinar over Boekweit
Aanstaande dinsdag 17 november vanaf 20.00 uur gaat Peter Brul in onze eerste webinar van alles vertellen over boekweit, heel interessant! Dinsdag ontvangen alle deelnemers de link voor deelname, die is dan ook te vinden op Mijn Grond onder KennissessiesVan onze percelen
Ruim 37 hectare in eigendom
Onze percelen

Lettele (Overijssel), 4 ha weidegrond.

Oud Ade (Zuid-Holland), 21,3 ha veenweide in 10 percelen.

Triemen (Friesland), 4,3 ha in 3 percelen weidegrond met stukken plas-dras.

Hooghalen (Drenthe), 8 ha es-grond.

Oud Ade
Gedurfde plannen van studenten

Vorige maand presenteerden studenten uitdagende toekomstscenario’s voor Oud Ade: verhoog het waterpeil en laat er waterbuffels op grazen, leg een voedselbos aan met noten- en fruitbomen, richt het in als toevluchtsoord voor weidevogels. Meer

Beplantingsplan voor Lettele
Heggen, natuuroever en waterpoel

Hopelijk lukt het deze winter om, met hulp van vrijwilligers, een haag langs het perceel te planten en knotwilgen op de oever van het aangrenzend waterloop. Ook komt er een poel midden op het perceel. Meer...

Publiciteit in vakbladen

In de agrarische pers stijgt de interesse voor Land van Ons. Binnenkort verschijnt er in het vakblad Veeteelt een achtergrondartikel en in Dynamische Perspectief, het ledenblad van de Biologisch Dynamische Vereniging, een interview met één van onze deelnemers.

Wat jij kan doen
Geef onze grond door

Jij als deelnemer bent onze beste ambassadeur: heb je je vrienden en familie al verteld dat je ‘grootgrondbezitter’ bent? Je kan ze ook een stukje m2 cadeau geven voor Sinterklaas en Kerst!

Mocht je een Engelstalige promotiefilmpje nodig hebben, gebruik dan deze 7 minuten-presentatie van Judith Everaars (vanaf 1.01). En zie op Mijn Grond 'Flyer beschikbaar voor leden'.

Ken je het promotieflimpje van afgelopen februari al/nog? De principes van Land van Ons uitgelegd in 3,5 minuten.

Werkgevers: geef m2 land cadeau
Kerstgeschek aan je medewerkers

Wist je dat je als bedrijf ook mee kan doen? Zo kan je bijvoorbeeld heel gemakkelijk al je medewerkers één of meerdere m2 cadeau geven voor Kerst!


Instagram live

Volg ons nu op instagram

Instagram is deze maand live gegaan. Zit je op instagram? Volg ons, tag ons en gebruik #landvanons en #boerenlandvolleven. 
#landvanons

Geen goed nieuws:  

Veel boerenlanddieren op Rode Lijst

De otter is niet langer bedreigd, maar haas en konijn staan voor het eerst op de Rode Lijst van de Zoogdierenvereniging. De haas is een dier van het boerenland, van hooilanden en veenweidegebied. Net als de hamster en de korenwolf moet de haas het hebben van ruige landjes: percelen met brede randen en overhoekjes. De zorgwekkende situatie is nog te repareren, met aandacht voor variatie op landbouwgronden. 

Deanneke in gesprek met Frank Berendse
‘Als ik zie wat er in korte tijd is bereikt… Land van Ons bruist van leven!’

Als natuurwetenschapper Frank Berendse over een landbouwperceel loopt, dan merkt hij al snel of het perceel nog voldoende leeft. 'Geen natuurgebied maar voedsel van het land zonder schade aan de natuur of het milieu. Schone, rijke grond die weer een gezonde voedingsbodem wordt voor mens, plant en dier. Zo moeten we het zien.' Meer...

Strokenteelt
'Hier geen kale akkers meer. Er staan altijd gewassen op het land.'

Net als Land van Ons pionieren vele boeren met boerennatuur. Boer Mosselman bijvoorbeeld: volop aan het omschakelen van gangbare naar biologische (stroken)teelt. 'Ik voel een enorme vrijheid met een keuze voor de lange termijn. Dat geeft veel positieve energie.' Meer...

AGENDA
17 november om 20.00 uur - Webinar 'Boekweit: teelt, herkomst en meer', door landbouwkundige Peter Brul. (Let op: nieuw tijdstip!) Klik hier voor de livestream.

Januari - Webinar over bodemschimmels met Ties Temmink

11 februari - Webinar over boekweit en je gezondheid met Rineke Dijkinga

m2 cadeau geven
zelf m2 land kopen

Land van Ons wil een kentering bewerkstelligen in het uitputten van grond en verdwijnen van plantaardig en dierlijk leven uit ons landschap. Dit doen we vanuit het besef dat ons land en onze grond letterlijk de bodem is onder ons bestaan. En daarmee een tegenwicht en rustpunt is in ons hectische en op economische groei gerichte bestaan. Door het verwerven en daarna behouden van het juridische eigenaarschap van (landbouw) grond realiseren we een langjarige en daarmee duurzame aanpak.

Copyright © 2020 Land van Ons.

Bijdragen van:  Peter van den Boom, Pieter Lagerwaard, Franke Remerie, Maria Evers en Deanneke Steenbeek.

Op de website vertellen deelnemers over hun motivatie om zich bij Land van Ons aan te sluiten. 

instagram facebook twitter linkedin email

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. Je ontvangt deze e-mail omdat je hebt aangegeven deze te willen ontvangen. Heb je geen interesse meer?

Schrijf je hier uit.