Ei näe kutset täispikkuses? Vajutage siia...

 

Ajakava


12.45
Registreerumine,
kohv ja küpsised (Bekker)


13.15 
Avasõnad
Kristjan Mändmaa, Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna dekaan

13.30—13.55
Miks rakendada tervishoiusektoris disaini? Ülevaade teenusedisaini hetkeseisust Eestis
Maarja Mõtus, Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini osakonna juhataja
Kitty Kubo, Connected Health klastri innovatsioonijuht

13.55—14.20
Healthcare Inc. – inimkesksest lähenemisest kuni disainist juhitud innovatsioonini
Samantha Hookway, Göteborgi ülikooli teadur
Anton Svensson, Sahlgrenska ettevõtlus- ja innovatsioonikooli lektor

14.20—14.45
Juhtumianalüüs Healthcare Inc. näitel
Reetta Turtiainen, Göteborgi ülikooli üliõpilane
Cintia Vimiero, Sahlgrenska ettevõtlus- ja innovatsioonikooli üliõpilane

14.45—15.10
Palliatiivse ravi teenuse disainimine
Dr. Jerry Dahlberg, Sahlgrenska ülikooli haigla

 

15.10—15.40
Lõuna (EKA kohvik)

 

15.40—16.05
Huukkahaavi programm – jätkusuutliku arengu ja kvaliteedijuhtimise meetodid ja vahendid Lapimaa suurhaiglates
Ilari Sainio, Lapimaa ülikooli haigla

16.05—16.30
Koosloome meetodi abil tuleviku tervishoiuteenuste disainimine. Hoolekandeteenuse mobiilirakendus
Mira Alhonsuo, Lapimaa ülikooli teadur
Maileena Tuokko, Lapimaa ülikooli üliõpilane

16.30—16.55
Veredoonorlus. Juhtumianalüüs Põhja-Eesti Regionaalhaigla näitel       Maarja-Liis Raamat, Eesti Kunstiakadeemia üliõpilane
Joosep Laht, Eesti Kunstiakadeemia üliõpilane


16.55—17.20
Innovatsioon Põhja-Eesti Regionaalhaiglas – väljakutsed ja võimalused
Terje Peetso, Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige

17.20—18.00
Paneelarutelu


Registreerumine

Seminaril osalemiseks palume registreeruda aadressil https://goo.gl/forms/okPtQJ7HQxpmG5Vk1 hiljemalt reedeks, 9. novembriks 2018. Seminari töökeeleks on inglise keel.Seminar on kaasrahastatud valdkondadevahelist koostööd arendava Põhjamaade ministrite nõukogu programmi Nordplus Horiztonal (NPHZ‑2018/10108 Co-Designing Healthcare) ja Euroopa Regionaalarengu Fondi EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus (Sisutegevuste projekt) 2014-2020.4.01.16-0045 vahenditest.

Eesti Kunstiakadeemia

 

 

tootedisain@artun.ee

https://www.artun.ee/erialad/tootedisain/ulevaade/

www.artun.ee

 

Facebook Instagram

.