Przedstawiamy nasz newsletter!
Nowości z Krainy Trzech Rzek

czerwiec 2021

Szanowni Państwo, członkowie LGD Kraina Trzech Rzek!

Jesteśmy w połowie kolejnego roku wdrażania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Ostatnie kilkanaście miesięcy było niezwykle trudnych dla wszystkich, a działanie w zmieniających się i niepewnych warunkach wymusiło zmiany w dotychczasowym sposobie działania. 

Tym bardziej, z radością i dumą chcemy przedstawić Państwu sprawozdanie z naszej działalności w pierwszej połowie 2021 roku.

Nabory na rozwój infrastruktury rekreacyjnej, dofinansowania dla przedsiębiorców i na remont zabytków, konkurs Działaj Lokalnie oraz wydarzenia aktywizujące - czyli co nowego w LGD Kraina Trzech Rzek.

Nabory na Granty
W 2021 roku Rada LGD wybrała do finansowania wnioskodawców, którym przyznano granty na rozwój ogólnodostęnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.

W pierwszym półroczu 2021 działania LGD Kraina Trzech Rzek były skupione na wsparciu stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i innych organizacji społecznych, które postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i wybudować lub wyremontować palce zabaw, wiaty rekreacyjne, siłownie zewnętrzne i inne potrzebne miejsca dla mieszkańców.

Złożono aż 27 wniosków na kwotę 721 886,24,24 zł
Rada LGD wybrała do finansowania 20 wniosków, których łączna kwota wynosi 512 906,00 zł

Zadania mieszczące się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniach o konkursie:

 1. Plac zabaw oraz siłownia realizowane przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Żerniki.
 2. Wiata rekreacyjna w Ocieszynie miejscem spotkań i integracji realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ocieszynie.
 3. Rozwój boiska w Wiardunkach – Tworzymy plac zabaw! realizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wiardunkach.
 4. Kontener magazynowy do przechowywania sprzętu sportowego i rekreacyjnego realizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Kambuza w Wojnówku .
 5. Sport i rekreacja w Nieszawie realizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Nieszawie.
 6. Posadowienie siłowni zewnętrznej we wsi Sycyn będącej częścią boiska wielofunkcyjnego realizowane przez Towarzystwo Miłośników Dziedzictwa Kulturowego i Przyrody Wielkopolski "Siedlisko".
 7. Siłownia zewnętrzna Objezierze realizowane przez Klub Sportowy Orkan Objezierze
 8. Wiata rekreacyjna w Marszewcu realizowane przez Stowarzyszenie Gronostaj Promotion.
 9. Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku do piłki nożnej jako zalążek do stworzenia kompleksu rekreacyjno-sportowego w Dąbrówce Leśnej realizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce Leśnej Zaradni.
 10. Budowa wiaty rekreacyjnej o powierzchni zabudowy 10,0 m x 7,0 m w Białężynie, Gmina Murowana Goślina realizowane przez Gminę Murowana Goślina.
 11. Rozbudowa placu zabaw na boisku sportowym w wiardunkach realizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich W Wiardunkach.
 12. Terapeutyczny ogród sensoryczny w Ludomach realizowane przez Stowarzyszenie Aktywni Razem.
 13. Czyste środowisko, najlepsze uzdrowisko, czyli o ekologii przy ognisku realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ocieszynie
 14. Plac zabaw w Uścikówcu realizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Uścikówcu.
 15. Zagospodarowanie działki na terenie parku w Zielątkowie, gmina Suchy Las (a) i integracja mieszkańców Zielątkowa realizowane przez Gminę Suchy Las.
 16. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kowalewko realizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Kowalewko.
 17. Ogrodzenie placu zabaw w Pacholewie realizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich "Niezapominajki" w Pacholewie.
 18. Projekt Siatkówka realizowane przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Długiej Goślinie.
 19. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej we wsi Nieszawa Koło Gospodyń Wiejskich w Nieszawie.
 20. Kontener socjalny na potrzeby rozwoju KGW "Aktywne Kowanowo" realizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich "Aktywne Kowanowo".

Nabory na Rozwój działalności gospodarczej i Remont Zabytków

W maju odbyły się nabory na dofinansowania na "Rozwój działalności gospodarczej", "Remont zabytków"

Na pierwszy z nich przewidziano 720 046,60 zł, a na drugi 370 528,00 zł. Kwoty na oba nabory mogą ulec zwiększeniu, po przeliczeniu przez Urząd Marszałkowski limitu dostępnych środków po bieżącym kursie EURO.

Przedsiębiorcy złożyli 12 wniosków.

Na remont zabytków złożono 4 wnioski.

Posiedzenie Rady, która będzie oceniać wnioski odbędzie się w najbliższym czasie. Wyniki będę dostępne na naszej stronie.

Już niedługo wyniki naborów pojawią się na naszej stronie.

Działaj Lokalnie

Za nami kolejny nabór na dofinansowania w ramach programu Działaj Lokalnie. Już drugi rok jesteśmy w gronie Afiliowanych Ośrodków Działaj Lokalnie. Razem z Polsko - Amerykańsko Fundacją Wolności i Fundacją Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce ....................

W maju trwał nabór dla organizacji społecznych i grup nieformalnych na realizację inicjatyw społecznych. Dofinansowania w wysokości do 3 000 zł zostały rozdysponowane na najlepsze projekty, które aktywizują lokalną społeczność, zaspokajają potrzeby mieszkańców oraz przeciwdziałają negatywnym skutkom pandemii.

W naborze złożono 20 wniosków na łączną kwotę 59 903,72 zł

Wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne.

Suma przewidziana na granty wynosiła 30 000 zł.

Złożone wnioski poddane zostały ocenie formalnej, a następnie skierowane zostały do oceny merytorycznej członkom Lokalnej Komisji Grantowej.

Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej odbyło się 23 czerwca. Po długiej dyskusji ustalono przyznaną liczbę punktów dla poszczególnych wniosków. Ze względu na wysoką jakość wniosków, Zarząd LGD zadecydował o zwiększeniu puli środków przewidzianych na realizację projektów.

Komisja wyłoniła 13 wniosków z największą liczbą punktów, które otrzymały dofinansowanie.

Łączna kwota przyznanych dotacji to 38 923,80 zł.

A wybrane projekty to:

 1. Rower za uśmiech - uśmiech za rower realizowany przez Stowarzyszenie Lokalni w Gminie Suchy Las
 2. Na legendarnym szlaku Wiardunek cz. II - Poszukiwanie zaginionego konia, realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wiardunkach
 3. I SUMMER GRAND PRIX KOWALEWKO realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Kowalewko
 4. Klub Malucha realizowany przez Klub Malucha przy Bibliotece Publicznej im. Bonawentury Graszyńskiego Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie
 5. "Piękno z natury - w harmonii ze środowiskiem". Warsztaty tworzenia naturalnych kosmetyków i środków realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich KISZEWO
 6. Impreza sportowo- rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w tenisie stołowym z okazji Dnia Dziecka. Realizowany przez Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego Warta Oborniki
 7. Aktywacja i integracja międzypokoleniowa w dobie pandemii realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich KAMBUZA
 8. Pomóż. Reaguj. Uratuj. realizowany przez OBORNICKIE STOWARZYSZENIE WODNIACKIE "APLAGA"
 9. Integracja od małego do dużego. Koło Gospodyń Wiejskich w Nieczajnie
 10. FotoRelacje realizowany przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach - patronat przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach
 11. Ruch i zabawa dla każdego Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach – patronat Koło Gospodyń Wiejskich w Uścikówcu
 12. Integracja pokoleń - zabawa dla dzieci i dorosłych realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich "Niezapominajki" w Pacholewie
 13. Wyjdź z domu, dołącz do nas realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich ,,Uchorowianki'' w Uchorowie

Gratulujemy i życzymy pomyślności w realizacji projektów!

A  co zostało zdziałane rok temu w ramach Działaj Lokalnie? Obejrzyjcie film :)

Wydarzenia aktywizujące
Warsztat refleksyjny

23 lutego odbył się coroczny warsztat refleksyjny, dotyczący realizacji LSR i działań LGD w minionym roku. Dokonano analizy efektów pracy stowarzyszenia i oceny postępu wdrażania naszej strategii, na podstawie wyników raportu ewaluacyjnego. Raport za zeszły rok znajduje się w poście: http://kraina3rzek.pl/2021/02/warsztat-refleksyjny-za-nami/ 

W warsztacie uczestniczyli pracownicy Biura, członkowie Zarządu i Rady LGD oraz Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia. Podczas spotkania stosowano zasady podwyższonego reżimu sanitarnego. Analizie podlegał przebieg realizacji finansowej i rzeczowej LSR, osiąganie wskaźników, jakość kryteriów i procedur – zweryfikowano ich zrozumiałość i skuteczność. Na podstawie wyników ewaluacji, oceniono jakość pracy biura oraz organów LGD.

Gala Działaj Lokalnie

25 lutego spotkaliśmy się z realizatorami projektów, na sali konferencyjnej Centrum Rekreacyjnym w Obornikach.

W pełnym reżimie sanitarnym i przy zachowaniu zasad dystansu społecznego mogliśmy spędzić choć krótką chwilę w gronie liderów lokalnych.

Energia społeczna wyzwolona działaniami Kół Gospodyń Wiejskich, Grup nieformalnych i Stowarzyszeń to niezwykły zasób naszych społeczności. Wszystkie projekty przyczyniały się do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii Covid-19. W czasie Gali podsumowaliśmy program realizowany w roku 2020. Zrealizowano 13 inicjatyw na łączną kwotę blisko 37 000 zł. Każdy opowiedział o realizowanym projekcie. Mogliśmy się dzięki temu lepiej poznać i dowiedzieć się o zmianach jakie nastąpiły dzięki realizacji projektów.

Szkolenia dla wnioskodawców

Wszystkie tegoroczne nabory zostały poprzedzone szkoleniami. W trybie online spotkaliśmy się z osobami planującymi wnioskowanie zarówno na "Rozwój działalności gospodarczej", "Remont zabytków", jak i projekty społeczne w programie Działaj Lokalnie.

Zorganizowaliśmy także dyżury doradcze w Gminach członkowskich, dzięki którym mogliśmy spotkać się z osobami zainteresowanymi naborami i udzielić niezbędnych informacji.

Rozpoczęcie Lata w Krainie Trzech Rzek

W ostatnią niedzielę, 20 czerwca rozpoczęliśmy lato!

Mimo panującego upału, 53 członków naszego stowarzyszenia stawiło się na miejscu zbiórki. Po krótkiej odprawie i instruktażu, weszliśmy na swoje tratwy i wyruszyliśmy w stronę Stobnicy. Łagodny wiatr łagodził upał i pchał nas w stronę mety. Dzięki temu cztery godziny spływania upłynęły nam na opalaniu, odpoczynku i dobrych rozmowach. Po drodze spotkaliśmy między innymi motorowodaników, dzięki którym dreszczyk emocji pobudził entuzjazm uczestników. Spotkaliśmy także szczęśliwe krowy pasące się w lesie i zażywające chłodzących kąpieli w Warcie.

Dobiliśmy do mety w Stobnicy równo po 4 godzinach. Stamtąd autokar zabrał nas do Przystani Kowale. Tam czekał na nas poczęstunek, cień i spokojne chwile wśród natury.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za Waszą dobrą energię i optymizm. Bardzo cieszymy się z takich dni, w czasie których możemy wyjść zza biurka i spotkać się z aktywnymi mieszkańcami naszego obszaru w pięknym otoczeniu natury.

Liderzy z Krainy Trzech Rzek

Od niemal 2 lat realizujemy projekt pt. „Liderzy z Kraina Trzech Rzek”. W ramach zaplanowanych działań zrealizowaliśmy szkolenia i warsztaty, do których zaprosiliśmy sołtyski i sołtysów, prezeski i prezesów stowarzyszeń, przewodniczące KGW oraz osoby aktywnie działające na rzecz lokalnej społeczności. W ramach projektu zaplanowaliśmy również dwa wyjazdy szkoleniowo -integracyjne. Pierwszy z nich już za nami – w dniach 10-12.06 przebywaliśmy na Podlasiu. Bogaty program wyjazdu to przede wszystkim poznanie perełek regionu. Zwiedziliśmy Tykocin – miasteczko nazywane perłą baroku, z przepiękną zabudową miejską, świątyniami i zamkiem. Urzekły nas Bohoniki, maleńka wioska z meczetem i przyjaznymi mieszkańcami pochodzenia tatarskiego. Klimat Podlasia poczuliśmy w Supraślu, gdzie czas płynie wolno a okalająca, wszechobecna przyroda zachwyca zielenią, w odcieniu niespotykanym w Wielkopolsce. Bardzo ciepło będziemy wspominać wizytę w Sokółce, miasteczka słynącego z cudu eucharystycznego. Spotkaliśmy się tam z posłem na sejm – Mieczysławem Baszko oraz z przedstawicielami LGD Szlak Tatarski. Rozmawialiśmy o realizowanych projektach oraz o wielofunduszowości, realizowanej na Podlasiu w obecnej perspektywie finansowej. Było to dla nas szczególnie interesujące, ponieważ wielkopolskie LGD również w przyszłej perspektywie finansowej będą wielkofunduszowe. Nocowaliśmy w Białymstoku, w kameralnym hoteliku nieopodal centrum miasta. Stolica Podlasia zachwyciła nas wieloma zabytkami, z Pałacem Branickich na czele. Miasto kościołów, synagog i artystycznych murali, zielone jak żadne inne w Polsce. Wszyscy odczuwamy niedosyt Podlasia i ale i potężny ładunek energii, którą ze sobą przywieźliśmy.

Kolejny wyjazd warsztatowy przewidzieliśmy już na początku lipca. Zaplanowaliśmy wizytę w Spółdzielni Socjalnej ArtZagroda oraz warsztaty kończące cykl edukacyjny, rozpoczęty jeszcze w 2019 roku. Będziemy rozmawiać o przeciwdziałania wypaleniu, angażowaniu osób do współpracy oraz planowaniu działań dla społeczności.

Aktualizacja Strategii

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach zmian naszej Strategii.

Ostatnie zmiany dotyczą wprowadzenia kolejnego naboru grantowego w ramach rozwijania działalności gospodarczej oraz międzynarodowego projektu współpracy, który dotyczy tworzenia nowych strategii rozwoju wsi Smart Village.

Kolejna zmiana planowana jest już na przełomie czerwca i lipca. Dzięki niej zostaną przyznane dodatkowe środki w wysokości 521 000 euro na rozwój infrastruktury, podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie koncepcji Smart Village.

Smart Village sposobem na rozwój obszarów wiejskich

Komisja Europejska i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rekomenduje Lokalnym Grupom Działania wdrażanie inicjatyw związanych z tworzeniem koncepcji Smart Village. Już teraz przygotowujemy się do tego przedsięwzięcia poprzez udział w międzynarodowym projekcie współpracy, szkolenia i webinary.

Także Państwu chcemy trochę przybliżyć tę tematykę. Na początek krótki film. 

Projekty współpracy

Druga połowa 2021 roku to także intensywne prace nad realizacją projektów współpracy.

Planujemy realizację dwóch międzynarodowych projektów:

 • Przedsiębiorczość i Turystyka z Czarnkowsko - Trzcianecką LGD oraz MAS Sekcov - Topl'a ze Słowacji. Projekt dotyczy promocji i rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.
 • Drugi projekt, związany z tworzeniem Strategii Smart Village i dobrymi praktykami rozwiązań realizowanych w tym duchu, wraz z Lokalnymi Grupami z Hiszpanii, Finlandii oraz Irlandii.

Kolejne trzy projekty współpracy z LGD z Polski dotyczą:

 • Szlak Ukrytych Skarbów - budowy infrastruktury rowerowej, tworzenia szlaków rowerowych na terenie naszej LGD oraz LGD Trakt Piastów, Puszcza Notecka oraz Czarnkowsko - Trzcianeckiej.
 • Zachowania dziedzictwa kulinarnego we współpracy z LGD Solidarni w Partnerstwie,  Wielkopolską Wschodnią oraz Czarnkowsko - Trzcianecką LGD.
 • Promocji turystycznej obszaru poprzez gry terenowe, Questy i Geocathing wraz z LGD Dolina rzeki Grabi, Krainą Drwęcy i Pasłęki, Doliną Raby oraz Krainą Dinozaurów.
Plany LGD na II połowę 2021 roku

Już w lipcu zaprosimy Państwa na pozostałe wydarzenia Rozpoczęcia Lata z Krainą Trzech Rzek - rajd rowerowy i pieszy z nocnym wejściem na wieżę przeciwpożarową w Nadleśnictwie Oborniki.

Przed nami kolejne wyzwania i ciekawe przedsięwzięcia. Przede wszystkim realizacja Grantów!  Już teraz cieszymy się z każdej infrastruktury i inicjatywy społecznej, która będzie realizowana w tym roku.

W drugiej połowie roku, zostaną także zrealizowane projekty w ramach Działaj Lokalnie.

Jeśli obostrzenia dotyczące pandemii będą nadal łagodzone, planujemy realizację tradycyjnego spotkania dla Liderek Rozwoju Lokalnego - tym razem nietypowo w czasie Adwentu.

Opublikuj na Facebooku Opublikuj na Facebooku Przekaż email Przekaż email

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

ul. M. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, tel.: 791 222 764, 535 978 545, 883 777 918.

biuro@kraina3rzek.pl, www.kraina3rzek.pl

MailerLite