View in browser
Land van Ons
21 oktober 2020
Landscoop

Nieuwsbrief

Van de voorzitter
Rewild the earth

David Attenborough nieuwste en waarschijnlijk ook laatste film, A life on our planet, is wel even drie keer slikken. De mooie plaatjes, waar de film gelukkig ook vol van zit, blijven bij mij niet hangen. Wat pijn doet, tot in het diepst van mijn ziel, zijn al die beelden van de puinhoop die wij als mens op deze planeet hebben aangericht. Een niets ontziende strooptocht naar alles wat ook maar op enige manier geld opbrengt, zonder rekening te houden met die 100 miljoen andere levende organismen die op deze planeet leven.

Lichtpuntje is dat een steeds grotere groep wereldburgers beseft dat het roer drastisch op moet. Niet door voor de zoveelste keer met halfslachtige oplossingen te komen, om alle kolen en geiten toch maar tevreden te houden. Het spreekwoord ‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ zou eigenlijk standaard op het bureau van elke beleidsbeslisser moeten staan.

We zijn zo vindingrijk en creatief als mens. Waarom kunnen we dan in Nederland geen invulling geven aan Attenboroughs oproep: 'rewild the earth'? Er is een wereld te winnen. Nu meteen!

Voorzitter bestuur,

PS. Geniet van de nieuwe opzet en inhoud van onze nieuwsbrief 'Landscoop'. Met sneller overzicht en alleen doorlezen waar jij meer over wilt weten.

In deze nieuwsbrief: Lees over de historie van Oud Ade, de blog over De Trieme en over bergen maaisel in Hooghalen - en alles over het grondwormenboek van Darwin.

Veel leesplezier!

Van onze percelen
Ruim 37 hectare in eigendom
Onze percelen

Lettele (Overijssel), 4 ha weidegrond.

Oud Ade (Zuid-Holland) , 21,3 ha veenweide in 10 percelen.

Triemen (Friesland), 4,3 ha in 3 percelen weidegrond met stukken plas-dras.

Hooghalen (Drenthe), 8 ha es-grond.

Oud Ade
Vroeger boven NAP

'Opmerkelijk aan dit perceel is dat vroeger – en daarmee bedoel ik héél vroeger – dit land niet onder, maar ver boven het NAP lag.' Pieter dook voor ons in de geschiedenis van dit bijzondere stukje veenweidegebied en schreef een boeiend verhaal

Triemen: Maryanka's blog
Klein maar fijn

Zo zou je het stukje Land van Ons in de Noordelijke Friese Wouden prima kunnen omschrijven. Net als de kudde van vijf stuks rundvee - Dexter koeien - die het begraast. Vriendelijke beesten, aldus boerenzoon Harm Schrage. Lees verder...

Hooghalen: gesprek op de es
Bergen maaisel verzetten

Er liggen nu bergen maaisel (400 m3) op het perceel. ‘De motor voor biodiversiteit’, verklaart Han Duyverman. ‘Goed voor zowel het bodemleven als de grondgebruiker', vertelt hij.

Goed nieuws:  

LvO stijgt in de Duurzame top 100

Opnieuw eindigen we hoog in de Duurzame top 100 van het dagblad Trouw. Vorig jaar stonden we op plek 29 (we waren toen nog niet eens gestart), nu staan we op de 14e plaats. De jury spreekt waardering uit voor de snelle groei van het aantal leden en de eerste concrete grondaankopen.

LvO morgen op Climate Adaption Festival 

Morgen geven we een presentatie tijdens het onderdeel PechaKucha Amsterdam van 13.30 - 14.30 uur, meld je aan en luister mee. 

Verdieping
Darwin’s wormenboek een aanrader!

Darwin stelde: ‘wormen prepareren de grond op een uitstekende wijze voor de groei van planten, hij maakt "rijke humus" waarop alles groeit waarvan wij leven. Men kan betwijfelen of er veel andere dieren zijn die zo’n belangrijke rol hebben als deze laag georganiseerde schepsels’.

Met deze woorden sluit de evolutionist één van zijn laatste boeken af: Humusvorming door wormen, met observaties over hun levenswijze.

André Beerten leent dit onlangs vertaalde boek graag aan je uit. Lees zijn hele recensie.

m2 cadeau geven
zelf m2 land kopen

Land van Ons wil een kentering bewerkstelligen in het uitputten van grond en verdwijnen van plantaardig en dierlijk leven uit ons landschap. Dit doen we vanuit het besef dat ons land en onze grond letterlijk de bodem is onder ons bestaan. En daarmee een tegenwicht en rustpunt is in ons hectische en op economische groei gerichte bestaan. Door het verwerven en daarna behouden van het juridische eigenaarschap van (landbouw) grond realiseren we een langjarige en daarmee duurzame aanpak.

Copyright © 2020 Land van Ons.

Bijdragen van:  Maryancka van Peet, Alex Wiersma, André Beerten, Anke den Duyn, Pieter Lagerwaard, Franke Remerie.

Op de website vertellen deelnemers over hun motivatie om zich bij Land van Ons aan te sluiten. 

instagram facebook twitter linkedin email

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. Je ontvangt deze email omdat je hebt aangegeven deze te willen ontvangen. Heb je geen interesse meer?

Schrijf je hier uit.