Latvijas Universitātes fonds

dāsnums vairo sasniegumus

Klāt ir Latvijas Universitātes gadsimta jubilejas svētku nedēļa. Roku rokā ar mecenātiem, LU absolventiem un citiem labvēļiem esam palīdzējuši uzplaukt panākumiem, talantam un inovācijām. Katrs ziedojums ir veicinājis izcilību gan pagājušajā gadsimtā, gan šodien.

Turklāt turpinām būt ar novatorisku skatu nākotnē. Jaunā dizaina LU fonda mājaslapā jau tagad var sekot līdzi spilgtākajiem LU fonda filantropijas mirkļiem.   Paldies par nesavtīgo ieguldījumu – vakar, šodien, rīt! LU vieno!

Pateicībā
Laila Kundziņa,
LU fonda izpilddirektore

LU DIŽMECENĀTAM K. MORBERGAM – 175

Atvērta grāmata “Filantropijas stāsti” un prezentēta Morberga studija

 Vivat Maecenatum caritas!

▶️ 166  "mecenātu vārdnīcas" lappusēs apkopoti zīmīgākie fakti par lielākajiem un dāsnākajiem mecenātiem kopš Latvijas Universitātes dibināšanas.

▶️ Top radoša telpa izstādēm, konferencēm, meistarklasēm, lekcijām un citiem sabiedrību iesaistošiem pasākumiem.

UZZINĀT VAIRĀK
SKATĪT BILDES

Triju "M" sinerģija: mecenāts, Morbergs, mīlestība

Viens no 20. gs. sākuma lielākajiem filantropiem.

Kristaps Morbergs (1844-1928). "Filantropijas stāstu" ilustrācija: Didzis Upens (2019).

Kristapa Morberga stipendijas ieguvēji aicināti doties uz sava mecenāta atdusas vietu Lielajos kapos un godināt viņu, rotājot kapu kopu ar ziediem un sveču gaismu. Lietojiet tēmturi #KM175 un #PaldiesMorbergam.

Norādes >>

ZIEDOT IR PATĪKAMI!

ziedot.lu.lv

Sagaidot Latvijas Universitātes gadsimta jubileju, aicinām LU absolventus un draugus veicināt LU un Latvijas augstākās izglītības un kultūras attīstību! #LUvieno

LU fonds ik gadu atbalsta vairāk nekā 100 talantīgākos un perspektīvākos LU studentus. Stipendijas ir nozīmīgs finansiālais atbalsts mācību procesā, tās veicina izaugsmi un izcilību. Katrs ziedojums sniedz iespēju atbalstīt kādu daudzsološu studentu – nākotnes veidotāju.

Izcilības stipendijas tiks piešķirtas LU pamatstudiju līmeņa studentiem, lai jaunie pētnieki varētu pilnvērtīgāk nodoties izvēlētās studiju programmas dziļākai apguvei un iegūtu starptautiski atzītu augstāko izglītību.

Ziedo no sirds Universitātei!

ZIEDOT JAU TAGAD

LEPOJAMIES!

Īstenoti vērienīgi un nozīmīgi projekti

POCUS – ieguvums mediķiem un pacientiem

Turpmāk divas pilnas komplektācijas portatīvās mērķētās ultrasonoskopijas ierīces palīdzēs mediķiem veikt diagnostiku vēl ātrāk un ērtāk. POCUS nodrošina augstas kvalitātes attēlu vizualizāciju.

“Esam priecīgi, ka, pateicoties Latvijas Universitātei un šim ziedojumam, spēsim attīstīt arī medicīnu, kas ir viens no lielo universitāšu slimnīcu galvenajiem uzdevumiem,” tā gandarījumu pauž Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) galvenā ārste prof. Eva Strīķe.

▶️ Īstenotāji: LU Medicīnas fakultāte un PSKUS prof. Gustava Latkovska vadībā.

Attīstību Latvijas Universitātē stimulē mecenāti Mikrotīkls un Juris Riekstiņš (1941-2019) sadarbībā ar "Friends of the University of Latvia".

UZZINĀT VAIRĀK

Fizmati radījuši jaunu mācību līdzekli programmēšanas apguvei

Šobrīd darba tirgū ir pieprasīti iegulto sistēmu programmētāji. Projekta "Programmējam ar prieku" īstenošanas laikā izgatavoti 100 unikāli mācību materiāla eksemplāri radošākai programmēšanas pamatu apguvei LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) Elektronikas laboratorijā un citiem interesentiem.

▶️ ej.uz/LUprogramme

Inovācijas Latvijas Universitātē sekmē mecenāts "Mikrotīkls" un projekta vadītājs Dr.fiz. Ivars Driķis.

UZZINĀT VAIRĀK
SKATĪT FOTO

LU pētnieku piloteksperiments paver jaunas cerības uzlabot vēža terapijas efektivitāti

LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta (KRMI) pētnieku grupa īsteno unikālu projektu, kurā pēta rezistences rašanos audzēju terapijas rezultātā. Tas ir nopietns un svarīgs solis dziļākai izpratnei par mikrošūnu darbību, un iespēja izprast, kāpēc neizdodas izārstēt vēzi. Mecenāts – Mikrotīkls.

UZZINĀT VAIRĀK

PERPETUUM MOBILE 2019

Jau gadu simteni mecenāti un labdari apliecina, ka dāsnums vairo sasniegumus. PERPETUUM MOBILE 2019 ir Latvijas Universitātes fonda mecenātu atbalstīto pētnieku zinātnisko rakstu krājums, kas akcentē un apkopo vien 12 LU fonda un mecenātu atbalstīto pētnieku aktuālāko sniegumu zinātnē.

IZGLĪTOTIES JAU TAGAD

JAUNRADE

Mēneša mecenāti

Mecenāti – personības, ar kuru labvēlību un gādību LU talantīgākie studenti var saņemt stipendijas, bet pētnieki īstenot zinātniskos projektus!

Pateicībā par ieguldījumu LU attīstībā, ik mēnesi LU fonds dalās stāstos par mecenātu dāsnumu un to pozitīvo ietekmi uz kāda dzīvi.

JŪLIJS

LU Goda doktors Pauls A. Janmeijs atbalsta jaunos fiziķus

Latviešu izcelsmes Pensilvānijas Universitātes profesors Pauls Alberts Janmeijs ar Latvijas zinātniekiem, LU un fizmatiem sadarbojas jau trīs gadu desmitus. “Jāpalīdz jauniešiem pētīt, studēt un izdarīt kaut ko jaunu. Ļoti nozīmīgs ir komandas darbs, ko, kopīgi darot, var sasniegt daudz vairāk,” tā atzīst profesors, ziedojot Kaspara Ērgļa piemiņas stipendijai talantīgākajam Fizikas bakalaura programmas absolventam par izcilāko eksperimentālo noslēguma darbu.

LASĪT

AUGUSTS

LU JF absolventi un sadarbības partneri motivē izpēti, izpratni, izglītību

Izpēte, izpratne, izglītība – ceļš un efektīvu problēmas risinājumu. LU Juridiskā fakultāte (JF) jau kopš Latvijas Universitātes dibināšanas 1919. gadā zināma kā viena no Latvijas lielākajām juristu “kalvēm”. Mecenāti, JF absolventi un sadarbības partneri atbalsta oktobra vidū Rīgā notiekošo LU JF 7. Starptautisko zinātnisko konferenci „Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās".

LASĪT

LU GADSIMTS

Svinēsim 100 izaugsmes gadus kopā!

Šogad Latvijas Universitāte svin savas pastāvēšanas simtgadi – Universitātes Gadsimtu! Šī ir liela un nozīmīga jubileja ne tikai mūsu universitātei, bet visai Latvijas sabiedrībai. LU gadsimts ir veidojis mūsu valsti.

Latvijas Universitātes gadsimts ir vērienīgs notikumu kopums, kura svinēšanu izcelsim ar Universitātes veidošanos, augšanu un attīstību saistītos mirkļus un personības.

UZZINĀT VAIRĀK

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Vivat, crescat, floreat Universitas Latviensis in aeternum!

"Latvijas Universitātes fonds", nodibinājums

Adrese: K. Barona iela 49-24, Rīga, LV-1001

Telefons:  +371 20127040

E-pasts: fonds@fonds.lv

 

www.fonds.lv | www.ziedot.lu.lv

Facebook Linkedin
MailerLite