Senaste nytt från Bona folkhögskola

Det pratas mycket om att det finns problem med invandringen som kräver hårda tag. På Bona tänker vi inte så. Vi försöker att svara på behov i samhället så snabbt vi kan, utan att för den skull tappa bort vår ledstjärna om ett bättre samhälle.

I höst kommer till exempel personalen att arbeta med två teman: etnisk maktordning och interkulturell pedagogik. Vi vill nämligen bli sämre på att sätta "svenskhet" som en dominerande norm i tid och otid.

Ta språket till exempel. Höjer vi blicken så är det tydligt att framtidens Sverige inte bara talar svenska. Visste du att arabiska troligtvis är det näst största språket i Sverige idag, till exempel?

För en höjd blick, det behöver vi ha. Och vi kan våga tänka stort. Visioner och utopier behövs för att vi ska kunna orientera oss, som vår lärare Thomas Holmgren uttryckte det. Och visioner, det är inte något vi var och en bygger. Det gör vi tillsammans.

Anneli Dahlqvist, rektor
anneli@bona.nu

Ska vi tvingas till utbildning?

Marx ekonomiska teoribygge är alltjämt ett av de vassaste tankesystemen för att förstå kapitalismen. Men många av hans idéer kan vara svåra att ta till sig i indivualismens tidevarv. Det säger Thomas Holmgren, som är lärare i distanskursen Socialism idag.

– Det politiska engagemanget är ju annorlunda idag. Det är mer individbaserat och handlar ofta om specifika sakfrågor. Kanske hänger det ihop med att de stora berättelserna om samhället har minskat i betydelse. Men jag tror att de är viktiga för att orientera sig. Det behövs stora visioner och utopier, och det är inte så lätt att ta fram sådana på egen hand, tänker Thomas.

Läs vidare
Gudrun på besök

Många på skolan har inte svenska som modersmål, och det kan vi bli bättre på att hantera. Här tänker vi att svenska inte är det enda språket som kommer att pratas på arbetsplatser i Sverige. Därför är det minst lika viktigt att svensktalande lär sig att handskas med till exempel engelska och arabiska, som att alla kan hantera svenska.

Läs mer

Vättern runt och resa till Tuzla i Bosnien och Hercegovina! Mer på Instagram.

Känner du någon som skulle vilja läsa våra utskick? Skicka dem till bona.nu/signalen eller använd delningsknapparna längre ner.

Bonasignalen ges ut av Bona folkhögskola, en ekonomisk förening i Motala utan vinstintresse. Bona arbetar för en bättre värld varje dag, utifrån radikala idéer från vänster.

Facebook Twitter Instagram

Bona folkhögskola

Svarta gatan 1, Motala
0141 – 20 95 80
info@bona.nu
www.bona.nu

SHARE TWEET FORWARD
MailerLite