view_in_browser
Aktualności Farmacja Samorząd Prawo
Newsletter NIA
Aktualnie, Regularnie, Przystępnie
Ustawa o zawodzie farmaceuty

www.gov.pl

11 października br. projekt ustawy o zawodzie farmaceuty został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Jednym z jego celów jest realizacja postulatów zawartych w dokumencie rządowym „Polityka lekowa państwa 2018-2020”.

www.medexpress.pl

Organizacje biznesowe nie chcą ustawy o zawodzie farmaceuty

- W sprawie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty panuje dwugłos wiceministrów zdrowia - powiedział Medexpressowi Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Martyna Chmielewska: Choć wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewniał podczas Ogólnopolskiego Dnia Farmaceuty, że ustawa o zawodzie farmaceuty wkrótce trafi pod obrady rządu, to niestety tak się nie stało. Jakie nastroje panują wśród farmaceutów w związku z tą sytuacją?

Tomasz Leleno: Widać, że w sprawie tego projektu panuje dwugłos samych wiceministrów zdrowia– z jednej strony wypowiada się Janusz Cieszyński, który 26 września zapewniał farmaceutów podczas Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, że projekt zostanie skierowany pod obrady Rady Ministrów jeszcze przed wyborami. Za chwilę słyszymy wypowiedź wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego, który twierdzi, że nie ma na to szans. Praktycznie w tym samym czasie słyszymy dwa sprzeczne ze sobą komunikaty, co powoduje niepotrzebny szum informacyjny, ale również uderza w wiarygodność składanych przez przedstawicieli rządu obietnic.


M.Ch.: Zastrzeżenia do dokumentu ma Rządowe Centrum Legislacyjne oraz Rada Dialogu Społecznego. Okazuje się, że projekt kłoci się z ustawą o izbach aptekarskich...


T.L.: Znamy opinię w tej kwestii. W naszej ocenie nie powinna ona w żaden sposób wstrzymywać procedowania tego projektu. Tak, jak w przypadku każdego aktu prawnego uwagi w naturalny sposób musiały się pojawić. Skąd wzięła się ich liczba? Nie dlatego, że projekt jest zły. Zdecydowana większość z nich polega na powielaniu stanowisk organizacji biznesowych wzajemnie wspierających swoje działania. Powiedzmy to otwarcie: one tak naprawdę nie chcą tej ustawy. W dużej mierze mówimy o tych samych gremiach, które trzy lata temu torpedowały „Aptekę dla Aptekarza”. Teraz na celownik wzięły projekt ustawy o zawodzie farmaceuty - sztucznie kreują więc rzeczywistość, pokazując jak wiele uwag zgłoszono, sugerując przez to niedopracowanie projektu. Multiplikowanie uwag ma jeszcze jeden cel - paraliż resortu zdrowia. Rolą ministerstwa jest wyważenie, które uwagi należy przyjąć, natomiast które odrzucić.

M.Ch.: Jak odnieść się do tak wielu uwag w tak krótkim czasie? Które przyjąć, a które odrzucić?

T.L.: Kluczowa jest zatem analiza tego, co łączy oraz tego, co dzieli. Dziś tak naprawdę chyba nikt nie kwestionuje potrzeby wprowadzenia do aptek dodatkowych usług, właściwego wykorzystania wiedzy i potencjału farmaceuty. Pojawiają się głosy mówiące o doprecyzowaniu części dotyczącej opieki farmaceutycznej. Co do tego, pełna zgoda.

Natomiast nie wszystkim podobają się zapisy mówiące o niezależności farmaceutów – niezależności dającej im możliwość odmowy wykonania polecenia koordynatora narzucającego im sprzedaż preparatów wątpliwej jakości czy nawet zamknięcie apteki w przypadku, gdy brakuje w niej fachowego personelu. Do niebotycznych rozmiarów rozdmuchano również irracjonalny argument mówiący o „szczególnym władztwie izb aptekarskich”.

M.Ch.: Co ma Pan na myśli?

T.L.: Chodzi o wydawanie przez nasze organy opinii o osobie będącej kandydatem na kierownika apteki i stanowiącej składową wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie nowej placówki. Przypomnę tylko, że taka opinia wydawana jest na wniosek wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, na podstawie danych pochodzących z rejestru farmaceutów, prowadzonego przez samorząd aptekarski.

M.Ch.: Co zawiera ta opinia?

T.L.: Zawiera informacje o przebiegu drogi zawodowej farmaceuty będącego kandydatem na kierownika –m.in. czy był on karany dyscyplinarnie, czy brał udział w nielegalnym wywozie leków, czy regularnie uczestniczył w obowiązkowych szkoleniach.

M.Ch.: Czy ta opinia jest wiążąca dla organu nadzorczego?

T.L.: Ta opinia nie jest w żaden sposób wiążąca dla organu nadzorczego. Jej wydanie leży w interesie wszystkich, którym zależy, aby zatrudniony przez nich kierownik apteki był osobą kompetentną i działającą w sposób etyczny. Mimo tego wydawanie tej opinii wyraźnie komuś przeszkadza, pytanie komu?

M.Ch.: Jakie działania planuje podjąć Naczelna Izba Aptekarska w sprawie ustawy o zawodzie farmaceuty?

T.L.: Ustawa o zawodzie farmaceuty jest naszym priorytetem. Chyba nikogo nie zdziwi, jeśli powiem, że nasze działania skupiają się teraz na tym projekcie. To oznacza, że jesteśmy do dyspozycji wszystkich decydentów. Chcemy rozwiać ich ewentualne wątpliwości, po to, by projekt mógł z powodzeniem przejść kolejne etapy legislacyjne. W naszej ocenie należy spojrzeć na tę regulację przede wszystkim przez spektrum korzyści dla wielu milionów polskich pacjentów. Stosowanie proceduralnych kruczków prawnych nie może go blokować w nieskończoność.

www.rynekaptek.pl

Wyboista droga ustawy o zawodzie farmaceuty, czyli komu zależy na tym, aby na zawsze pozostała (jedynie) projektem?

Gdy jesienią 2016 r. zaczęto procedować ustawę zwaną potocznie Apteką Dla Aptekarza (ADA), w przestrzeni medialnej pojawiły się o niej najprzeróżniejsze opinie - pisze mgr farm. Mariusz Politowicz, kierownik apteki „Pod Wagą” w Pleszewie, członek NRA.

Można przyjąć, że pozytywne wypływały ze środowiska aptekarzy, czyli farmaceutów pracujących w aptekach. Natomiast wszelakie ostrzeżenia przed złem, jakie rzekomo uczyni, wypływały z pozostałych środowisk zainteresowanych utrzymaniem status quo. Warto przypomnieć, że ono oznaczało otwieranie konkurencyjnych aptek czasem drzwi w drzwi z dotychczasowymi, które następnie się likwidowały, gdyż nie wytrzymywały ordynarnego dumpingu. Jego istnienie wzięło się z kilku źródeł. Pierwotnym było niedozwolone prawem łączenie hurtu i detalu aptecznego. Pozwala na karygodny dumping cenowy, co jest zaprzeczeniem jednej z reguł wolności gospodarczej. Brzmi ona, że wszyscy mają równe szanse. Nie, tu nie mają. Hurtownik posiadający apteki zarabia na marży hurtowej, by minimalizując detaliczną, rugować z rynku tych, którzy nie mają jego możliwości.

Przede wszystkim dumping wziął się jednak z kolosalnych zysków wynikających z niekontrolowanego i w większości nielegalnego reeksportu leków, głównie refundowanych. Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa refundacyjna, słusznie wprowadziła sztywne ceny, limity i odpłatności leków refundowanych. Jednakże ich bardzo niskie ceny w Polsce, wykreowały pokusę, by je sprzedawać w bogatszych krajach Unii Europejskiej, w tym np. w kraju ich producenta (reeksport), za to w cenie tam obowiązującej, z definicji dużo wyższej od polskiej. Czytaj więcej tutaj.

www.medexpress.pl

- Opieka farmaceutyczna musi wejść do normalnego porządku prawnego w naszym systemie ochrony zdrowia - mówi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Zapraszamy na wywiad.

e-Recepta
www.nia.org.pl

Poradnik dla farmceutów

CSIOZ opublikował pierwszą wersję poradnika e-Recepta. Pytania i odpowiedzi dedykowanego pracownikom medycznym i aptekarzom.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który dostępny jest tutaj.

Projekt ustawy o wyrobach medycznych
www.rp.pl

Reklama wyrobów medycznych - zmiany

Długo oczekiwaną regulację wprowadza art. 52 pkt. 2 ust. 9, zgodnie z którym reklama wyrobu nie może wykorzystywać wizerunku osób podających się za osoby wykonujące zawody medyczne lub przedstawiać osoby prezentujące wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód. Taki zapis spowoduje, że lekarze, farmaceuci czy pielęgniarki nie będą mogli reklamować wyrobów medycznych, a aktorzy ich udawać. Dziś, kiedy takie zapisy odnoszą się tylko do leków, pojawiają się reklamy, w których przedstawiciele zawodów medycznych zachwalają np. syropy powlekające gardło. Czytaj więcej tutaj.

Projekt, który trafił do konsultacji społecznych dostępny jest tutaj.

Dyżury aptek
www.wyborcza.pl

"W nocy przychodzą tylko po testy ciążowe".

W powiecie trzebnickim aptekarze odmówili pracy w nocy. Starosta doniósł o tym inspekcji farmaceutycznej, a ta zagroziła wszystkim cofnięciem pozwolenia na aptekę. Problem jest w całym kraju.

To szantaż tym bardziej bulwersujący, że popełniany przez urzędników. Jeśli lekarz odmówi dyżuru czy ktoś grozi mu cofnięciem prawa wykonywania zawodu? Albo pozbawieniem majątku? Apteka to przecież majątek aptekarza- komentuje Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Czytaj więcej tutaj.

Braki leków

Czy celowane kontrole Inspekcji Farmaceutycznej poprawią dostępność do leków?

W aptekach wciąż brakuje niektórych leków, między innymi przeciwcukrzycowych, części antybiotyków czy leków na nadciśnienie. Jedną z przyczyn jest tzw. gra deficytami.  

Komentarz rzecznika prasowego NIA Tomasza Leleno.

Słuchaj tutaj.

Specjaliści roku 2018

www.mz.gov.pl

12 października 2019 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się uroczystość „Specjalista 2018”. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski wręczył listy gratulacyjne tym lekarzom, farmaceutom, diagnostom laboratoryjnym, osobom wykonującym inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia i fizjoterapeutom, którzy w 2018 r. uzyskali najwyższe wyniki z egzaminu specjalizacyjnego. Listy gratulacyjne otrzymali również kierownicy specjalizacji.

W uroczystości uczestniczyli także: dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia Anna Goławska, zastępca dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. Wojciech Bik, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych prof. Mariusz Klencki, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Krzysztof Madej, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska oraz prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów prof. Maciej Krawczyk.  

Najwięcej wyróżnień otrzymali lekarze. W tej grupie najwyższe wyniki z egzaminu otrzymało 15 osób, wśród farmaceutów – 14 osób, w grupie diagnostów laboratoryjnych – 9 osób, wśród osób reprezentujących inne zawody medyczne – 6 oraz 1 osoba w grupie fizjoterapeutów.

Wiceminister Maciej Miłkowski pogratulował wyróżnionym specjalistom. Życzył im, aby wiedza zdobyta w toku kształcenia służyła pacjentom i całemu społeczeństwu. Podziękował również kierownikom specjalizacji. Podkreślił, że rola mistrza – mentora w kształceniu podyplomowym kadr medycznych jest nie do przecenienia. 

Podczas tegorocznej uroczystości, która odbyła się na kilka dni przed Świętem Edukacji Narodowej, wiceminister zdrowia zwrócił szczególną uwagę na zasługi instytucji, które zajmują się w Polsce kształceniem podyplomowym kadr medycznych – Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Centrum Egzaminów Medycznych. 

Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Straussowskiej „Obligato” pod dyrekcją Jerzego Sobeńki oraz solisty Jacka Wójcickiego.

Informacje
www.urpl.gov.pl

Decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważnosci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym we wrześniu 2019r.

Wykaz dostępny tutaj.


www.nia.org.pl

Staże dla farmaceutów w Hiszpanii 2019

Ruszyła III odsłona programu staży dla farmaceutów w Hiszpanii. 

W tym roku program umożliwi zdobywanie cennego doświadczenia zawodowego kierownikom aptek szpitalnych, doktorom nauk farmaceutycznych oraz młodym magistrom farmacji.  Aktualnie w szpitalach uniwersyteckich w Badalonie (Barcelona) i Elche (Alicante) staż odbywają 2 farmaceutki

Zapraszamy do śledzenia profilu programu na Facebooku @StażedlaFarmaceutów oraz strony internetowej NIA. Pełne relacje z pobytów ukażą się również w Aptekarzu Polskim.

Share to Facebook Share to Facebook Share to Twitter Share to Twitter Forward email Forward email
Naczelna Izba Aptekarska

ul. Długa 16, Warsaw
Poland

tel. 226350670
nia@nia.org.pl
Anulowanie subskrypcji