EKA ÕPE kuukiri, november 2021 Ei näe kuukirja täispikkuses? Vajutage siia...

Kord kuus info, intervjuud ja lugemissoovitused,
fookusega õpetamisel ja õppimisel loovkõrgkoolis

 

Tere!

Alustab uus kuukiri, mis koondab infot õppimise ja õpetamise kohta EKAs ning jõuab nii koosseisuliste ja koosseisuväliste õppejõudude, tudengite ja tugipersonalini. Kui EKA Nädalakiri keskendub EKAs toimuvatele sündmustele ning eklaste erialasele tegevusele, siis siit kuukirjast leiab olulised teadaanded, mis puudutavad õppetööd, soovituslikke materjale, mis on abiks nii õppijale kui õppejõule ning ka intervjuusid EKA inimestega. Peatselt püüame jõuda ka ingliskeelse tõlkeni. Kuukiri ilmub kuu keskel ning ettepanekud sisu osas on väga teretulnud!

Maarin Ektermann
Üldteooria ainete keskuse juhataja ja õppejõud, kuukirja koostaja rollis

Kui on vaja tõendada, et õpid EKAs – tõendi saab alla laadida haridusportaal.edu.ee. Kuidas see sealt üles leida – juhend on SIIN.

Jaanuaris lõputöö kaitsmine?

Hiljemalt 6. detsembriks tuleks oma õppespetsialistile teada anda kui soovid kaitsta oma lõputöö talvisel kaitsmisperioodil ehk siis 24.-28. jaanuaril 2022.

Alustavad kirjutamiskonsultatsioonid!

Koolitöö, näituste saatetekst, artist statement, lõputöö, projekti tutvustus – tule oma tekstiga, saad tagasisidet ja nõuandeid!

Kirjutamiskonsultatsioonid toimuvad juba neljandat aastat ning need on avatud kõigile BA, MA, Phd taseme tudengitele ning ka õppejõududele! Kirjutamiskonsultatsioonil on erinevad variandid (täpsusta palun broneerimisel, millist abi oleks sinul vaja). Ühe konsultatsiooni pikkus on max 60 minutit ja üks tudeng saab semestris broneerida max 3 konsultatsiooni. Kõnealune tekst/märkmed/mustand tuleks saata vähemalt kolm tööpäeva enne konsultatsiooni ette. Konsultatsioonid saavad toimuda ka distantsilt Zoomis vms platvormil. PS. Kirjutamiskonsultatsioonid ei ole keeletoimetaja ega tõlkija teenus!

Broneeri kohtumine: maarin.ektermann@artun.ee
Kirjutamiskonsultatsioone korraldab Üldteooriaainete Keskus (ÜTAK)

EKA kammerkoor vabaainena ja EAPd

Sel sügisel kerkis üles EKA Kammerkoori kui vabaaine eest antavate ainepunktide küsimus. Vabaaine toimub igal sügisel ja kevadel, 2+2 EAP. Kunagi on aga saanud sama ainet läbida mitu korda – mis ei ole üldiselt aktsepteeritud praktika, aga miks nii oli, ei oska kahjuks öelda. Seega on tekkinud ootus, et kammerkooris osalemise eest võiks saada palju rohkem ainepunkte. 

Õppenõukogu ja rektoraat arutas küsimust ning otsustas, et Kammerkoori punktide arv tudengi õpiaja jooksul on siiski 2+2 EAP, tudeng võib käia kammerkooris loomulikult pikemalt, kuid punkte selle eest ei saa. Otsus toetus ainepunktide üldisele proportsioonile EKAs – kammerkoori eest rohkemate ainepunktide andmine tõuseks esile eriala- ja teooriaainete kõrval, mis on aga EKA õppe fookuses; lisaks ka teiste kõrgkoolide praktikale. 

Kuna see ei olnud aga seni selgelt ainekaardis väljendatud, siis kõigile, kes on osalenud kuni sügissemestrini 2021.a. (sh) heas usus, et nad saavad kammerkoori eest ainepunkte, tuleb koolil need anda – andke palun endast märku kuni 17.01.2022 – maarin.ektermann@artun.ee!!

Vabandust, EKA on broneeritud. Vabandust, ruumipuuduse arutelud võiks mõneks ajaks ära unustada. Vabandust, ruumide kasutuse kohta kogutakse andmeid, et leida leevendust. Vabandust, kogu see tiib on sündmuseks broneeritud. Vabandust, see ei ole avatud ala, see on õppeklass. Eesti koolides peabki olema ruumipuudus.

 

Ruumipuudus varem hajusalt üle linna laiutanud EKA jaoks ei näi olevat pelgalt kohanemise küsimus, see on igapäevategevusi raamiv paratamatus. Hoiad ust lahti, et oleks õhku, kolid ühe-päeva-stuudiot nagu karavani kolme ruumi vahet. Liigutad ruumide paigutust, sest kasutajad ongi erinevad. Otsid kaduma läinud asju ja ei leia. Paindlik, multifunktsionaalne, jagatud, hübriidne – on meie elatud aeg. Ajutiselt nurka liigutatud mööbli, arhiivikastide, ekalaste enda tehtud objektide ja inventariga ongi nii nagu linnaruumis elektritõuksidega, neid ei kaota enam tänavaruumist ära ega ohja administratiivselt ükski Tahvel. Kogu EKA, sh iga koridor ongi jagatud ruum, see on vastutus ja võimalus, kuhu võiks ikkagi ära mahtuda kõik tegevused. See on 1000+ pealine majapidamine, kus on oluline, et ruumi kasutamisel on võrdsed võimalused, seda juhib EKA kogukond, üliõpilased ja personal, mitte asjade kohalolu või reeglid, mis ei näi kõigile ühtemoodi või kõigis keeltes kohale jõudnud. Vihastame, räägime ruumipuudusest, jätame üksteisele ruumides teateid, oleme õnnelikud, et tudengid tunnevad ennast ruumi peremehena ja vabandame. Võibolla mõni teenusdisainer tuleb kohe välja oma tööriistakastiga või kommunikatsioonispetsialist sõnumitega?

 

Keiti Kljavin

urbanistika osakonnast

Õpetamiskonsultatsioonid!

Kuidas õppeühikut ja kursust terviklikult kavandada (ning mis see "õppeühik" täpselt ikkagi on)? Millised õppe- ja hindamismeetodid valida? Mida ikkagi peale hakata e-õppega, millised on Moodle peidetud voorused? 

Konsultatsioone viivad läbi EKA Kunstihariduse osakonnast Anneli Porri ja digiõppe disainer Kaja Toomla. Saadaval on ka "küsida-võib-kõike"-pakett alustavale õppejõule!

Konsultatsioonid saavad toimuda ka distantsilt Zoomis vms platvormil. Ühe konsultatsiooni pikkus on max 45 min ning registreerida saab, kirjutades anneli.porri@artun.ee ja kaja.toomla@artun.ee!

Pikem kursus “Abiks õppejõule”

Kursusel analüüsitakse koos teiste osalejatega õppejõu tööd – ennast õppejõuna, õppekava, täiskasvanud õppija iseärasusi, didaktika põhimõtteid, kasutatakse õppijakeskseid õppemeetodeid, hindamist ja tagasisidet. Millised põhimõtted aitavad head ainekursust üles ehitada? Mis on olulisemad lähtekohad, mida rakendades toetatakse üliõpilaste õppimist? Kuidas õppejõuna probleemide korral tuge leida? 

Kursuse maht on 3 EAP, see on mõeldud nii EKA koosseisulistele kui ka tunnitasulistele õppejõududele ning eriti on oodatud alustavad õppejõud! Juhendab EKA kunstihariduse õppejõud ning kunstiteadlane ja kuraator Anneli Porri, kes on kursuse üles ehitanud just EKA õppejõudude vajadusi silmas pidades.

Kohtumiste ajad: 3., 5., 12., 17., 19., 24., 26. ja 31. jaanuar 2022  kell 15.00-17.15; kas ruumis D413 või Zoomis.

Registreerimine: anneli.porri@artun.ee

Rohkem infot: https://www.artun.ee/kalender/eka-oppejou-koolitus-abiks-oppejoule/

Õppevideod toeks õppejõule

2021. aastal valmis 9 videot, kus EKA erinevate erialade õppejõud räägivad oma hea õpetamise praktikatest.

Videos “Kontakt-, hübriid ja e-õppe eripärad” (11:14) räägivad meediagraafika õppesuuna juht Ionel Lehari ja disainiteaduskonna lektor Sandra Nuut oma kogemusest e-õppega. Kindlasti nõuab distantsõpe õppejõult enda ümberhäälestamist – täpsemat struktuuri ja ettevalmistamist, vähem ruumi kohapealsele improvisatsioonile, kindlakäelisemalt arutelu juhtimist. Osalejate meeleolu on keerulisem tunnetada, kuid arutelu Zoomis võib käivitada need osalejad, kes klassiruumis naljalt sõna ei kipu võtma. Aga nagu ütleb Lehari – ei ole paremat viisi õppimiseks kui õpetamine!

Õpetamismeetod fookuses!

Digiõppe disainer Kaja Toomla tutvustab Fishbowl conversations meetodit (eesti keeles “kalavaagen”) – kui on seminari ettevalmistavate materjalide on hulgas on keskmisest kõrgem kontsentratsioon tõenäoliselt elavat arutelu tekitavatel teemadel, siis tasub seda lähenemist katsetada nii klassiruumis kui Zoomis. 

Auditooriumis: Viiest toolist moodustatakse ruumi keskele sisemine ring, neljale toolile kutsutakse tudengid, üks sisemise ringi toolidest jääb vabaks. Ülejäänud tudengid võtavad tooli ning istuvad välisringi. Õppejõud käivitab arutelu kohtumise eel loetud/vaadatud materjalide pinnalt – aga arutleda võivad aga üksnes siseringi tudengid! Kes soovib vestlusega liituda, midagi lisada, küsida, vaidlustada, peab liikuma siseringi vabale toolile – see aga tähendab, et üks siseringi toolil istunud tudengitest peab oma koha loovutama.

Veebis: Kaamerad võivad olla avatud vaid neil neljal tudengil, kes diskuteerivad. Kes iganes soovib midagi lisada, avab oma kaamera ning üks eelnevast neljast arutlejast peab oma kaamera sulgema. Peab arvestama, et arutelu veebis kaldub olema vähem aktiivne ning seetõttu on eriti oluline, et seminari eeltööna jagatud allikad toetavad erinevate vaatenurkade esilekerkimist!

Erinevate meetodite osas tasub vaadata veel siia lehele, kuhu Kaja on koondanud soovitusi distantsõppe läbiviimiseks: 

https://www.artun.ee/oppimine/e-ope/e-ope/head-e-oppe-praktikad/

Sellelt lingilt leiab aga EKA Moodle'i juhendeid: https://www.artun.ee/oppimine/e-ope/moodle/kasulikku/

 

Novembris tunnustas Haridus- ja Teadusministeerium ettevõtlus- ja karjääriõppesse panustavaid ning seda edendavaid inimesi. "Aasta ettevõtlik õpetaja 2021" silmapaistev nominent oli ka Sven Idarand!

Maarin Ektermann vestles nominendiga ettevõtlusest ja ettevõtlikusest EKAs, õpetamisest ja rööprähklemisest.

Kuidas oled sa ettevõtluse ained EKAs üles ehitanud, milliseid tööriistu kasutad?

Kunagi kui alustasime, siis oli ettevõtlusõpe selline, et räägime suurtes massiloengutes, mis on OÜ ja FIE – see ei jõudnud kuigipalju kohale. Edu Tegu projekti raames tehti ülikoolide uuring, kust tuli välja, et EKA vilistlased on üldse kõige ettevõtlikumad inimesed kõikidest ülikoolidest, paljud loovad ise endale töökoha – kuidas neid siis selleks ette valmistada või mis probleemid üldse võivad tekkida? Ükskõik milline juriidiline keha on valitud, ikka tuleb endale leida finantsid, hoida raamatupidamise korras, jõuda oma sihtgrupini jne. Nii et lihtsalt info andmisest liikusime selleni, et paneme tudengid sellesse süsteemi sisse, isegi kui veel ei ole kindlat mõtet, aga et nii oma ettevõtet tehes kui ka vabakutselisena mõtleks tudeng juba läbi, kellele ja miks ta teeb. MA aine on ehk isegi kõige põnevam, see on üles ehitatud tudengi enda projekti reflektsioonina. Ettevõtlusõpe EKAs ei tähenda, et kõik peaks hakkama äri ajama, vaid pigem laiemalt ettevõtlikust, räägime nendest väljakutsetest, mis Eesti kontekstis ees ootavad ning selle kõrvale olen kutsunud mõned praktikud ja külalised, kes vaatavad mingit valdkonda laiemalt.

 

LOE täispikka intervjuud siit: https://www.artun.ee/intervjuu-sven-idarand/

 

11. novembril toimus teine Eesti loomeülikoolide ühisseminar, korraldajaks Kõrgem Kunstikool Pallas ja teemaks "Loomeruum". Rohkem infot teemade ja esinejate kohta saab siit lingilt: https://pallasart.ee/loomeruum/

Rõõm on aga jagada kahe ettekande salvestust 

Jüri Nael (EMTA kaasaegsete etenduskunstide juhtiv professor): „Ruumi loomisest ruumi loomiseks: EMTA kaasaegsete etenduskunstide magistriprogrammi kogemuse põhjal“

Eik Herman (EKA filosoofia- ja praktikapõhise teooria lektor): „Loomeruumist ja aeglasest haridusest EKA hoone näitel".

VAATA SIIT (ettekanded on samal lingil koos, kokku 01:14:29):

Teine vaatamissoovitus tuleb hiljutiselt õppekäigult. Novembris külastas EKA väike delegatsioon Helsingis Aaltot ning Uniartsi, muuhulgas kohtuti ka dr Kai Lehikoineniga, kes juhatab kunsti hariduse uurimiskeskusest CEREDA (The Center for Educational Research and Academic Development in the Arts). Novembrikuine vaatamissoovitus tulebki CEREDA külalisloengute hulgast: Kathleen Fitzpatrick küsib oma videoloengus “Towards a More Generous University” (40:57), kuidas liikuda ülikooli poole, mis oleks hoolivam, nii sissepoole kui ka aktiivsemalt ühiskonnaga seotud. Fitzpatrick kõneleb küll Ameerika ülikoolide näitel, mille mitmed probleemid nagu kõrged õppemaksud, privatiseerimine jms EKAt veel ei ohusta, aga tema arutelu humanitaarharidusele rohkemate “liitlaste” leidmise üle kõlab aktuaalselt siingi. 

Õppeprorektor Anne Pikkovi töölaualt valisime kaks teemat, mida tutvustada:

Mikrokraadi* programmi ideedekorje 

EKA kuulutas välja teaduskondadele üleskutse esitada ideid, mis looksid atraktiivseid õppimisvõimalusi täiskasvanud õppijatele, see on ka lisarahastus ja suurepärane võimalus eriala mõjusust suurendada. Eesmärk on tuua vilistlasi ja erialast huvitatuid inimesi tagasi kooli. Näiteks disainer, kes on omandanud magistrikraadi 20 aastat tagasi ja tunneb, et tahaks juurde õppida – omandada uusi kompetentse ning kasutada EKA uute tipplaborite võimalusi. Õppekavadele on see ka katsepolügon – saab katsetada e-õppe võimalusi või luua rahvusvaheliselt kõnetav programm. Mikrokraadi väiksem maht tasemeõppekavast on arendusteks hea õppimise koht ka meile endile. Maailma haridusmaastikul on mikrokraadid juba ennast tõestanud, nüüd on meie endi teha kui tugeva märgina me nende keskele end kinnistame.

*Mikrokraad ehk õpiamps – pikem, tervikliku sisuga täiendusõpe, mis on loodud tasemeõppe baasil, et käia rohkem ühte sammu üha muutavate tööturu ja õppijate vajadustega. 

1. detsembriks ootabki EKA mikrokraadide ideid! Ideekavandi saab siit alla laadida, täita ning saata siis õppeprorektor Anne Pikkovile (anne.pikkov@artun.ee).

NB! Mikrokraadi ideed tutvustav seminar toimub 29. november kell 10—11.30, ruumis A303!

 

Õppekavade analüüs

Sel sügisel viisime teist korda läbi õppekavade analüüsi, mille aluse kujundasime ühiselt koos meie õppekavade juhtidega ning mida riik rahastajana on meil palunud teha. Õppekavade analüüs on näidanud, et meil on väga oluline mõtestada ja sõnastada õppekava olevikku ja tulevikku arusaadavalt neile, kes seda kõrvalt vaatavad ja hindavad. Väga paljut sellega seonduvat ei ole me kirja pannud, see on olnud õppekavajuhtide vaiketeadmus ja mõneti nähtamatu töö, kui on analüüsides saanud nähtavamaks. Analüüsides õpitakse ka sõnastama õppekava olulisust ja kontseptsiooni nii, et see on ka ühiskonnale ja võimalikule õppimatulijale arusaadav.

Tänan väga kõiki õppekavade juhte, kes selle protsessi läbi tegid! Analüüside põhjal tehakse koos üliõpilastega jaanuaris põhjalikum esitlus ja arutelu. 

Seoses õppekava analüüsidega arutati novembri õppenõukogus ka tagasiside andmist. Praegu annavad tudengid Tahvlis üsna vähe tagasisidet oma läbitud ainetele. Kuidas seda parandada? Kas tagasiside peaks olema teatud mahus tudengitele kohustuslik (näiteks, et annad tagasisidet oma selle semestri viiele ainele)? Või peaks tudeng analüüsima oma semestri õpikogemust tervikuna? Kindlasti peaks ka Tahvel omalt poolt (vastavalt EKA sisendile) tööriistana mugavamaks muutuma.

Õppekavade sisehindamine EKAs


❄️❄️❄️            Järgmine EKA ÕPE kuukiri ilmub detsembris 2021!              ❄️❄️❄️

Parimate soovidega,
Maarin Ektermann, koostaja
maarin.ektermann@artun.ee

Eesti Kunstiakadeemia

 

Põhja pst 7, Tallinn

kunstiakadeemia@artun.ee

www.artun.ee

 

Facebook Instagram

Saite selle kirja, sest soovime jagada Teiega EKA tegemisi

Loobun EKA kirjadest