Latvijas Universitātes fonds –

ar lepnumu par izcilību!

Paldies par esošo sadarbību!

“Latvijas Universitātes fonds jau savlaicīgi uzsācis gatavoties nākamajam 2020./21. akadēmiskajam gadam. Ir trīs lieliskas ziņas, kas iepriecinās visu studiju līmeņu studentus. Stipendijas, pateicoties LU fonda mecenātu ziedojumiem, saņems dažādu līmeņu un studiju programmu studenti. LU fonds novērtē, ka mecenātu atbalsts turpinās,” akcentē LU fonda izpilddirektore, valdes locekle Laila Kundziņa.

LEPOJAMIES!

Panākumi, kas iedvesmo

Attālināti prezentēts projekts par Alcheimera slimības ierobežošanu

Dr. med. Vladimira Piļipenko vadībā LU Medicīnas fakultātes Farmakoloģijas katedras pētnieki laboratorijas apstākļos pierādījuši pretdiabēta līdzekļa metformīna apturošo iedarbību uz sporādiska tipa Alcheimera slimību. Pētījums īstenots, pateicoties mecenāta “Mikrotīkls” ziedojumam.

IEPAZĪTIES AR REZULTĀTIEM

Labs pētnieks iedvesmo arī citus izzināt un atklāt zinātnes virsotnes. Vieni no pozitīvākajiem piemēriem ir mecenātu atbalstītie LU doktoranti.

Ķīmiķe Viktorija Vitkovska

Meklējot jaunus medikamentus

LU Ķīmijas fakultātes doktorante un stipendiāte Viktorija Vitkovska pašlaik strādā pie jaunu potenciālu pretvēža līdzekļu izstrādes, kas strukturāli balstās uz dabā sastopamu vielu.

UZZINĀT

Molekulārbioloģe Elīna Černooka

Ieskats fundamentālos procesos

Stipendiāte, LU Bioloģijas fakultātes doktorantante Elīna Černooka molekulārā līmenī pēta baktēriju vīrusu jeb fāgu iespējamo pielietojumu dažādās jomās.

UZZINĀT

Molekulārbioloģe Nineļa M. Vainšeļbauma

Ļaundabīgo audzēju ģenētika un evolūcija

LU Bioloģijas fakultātes doktorante, stipendiāte Nineļa Miriama Vainšeļbauma pēta ļaundabīgos audzējus molekulārā līmenī, lai nākotnē rastu risinājumu agresīvās slimības apkarošanai.

UZZINĀT

Fiziķis Andris P. Stikuts

Ar magnētiem spēlējoties 

Nejaušs novērojums kļuvis par atklājumu. LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes doktorants, stipendiāts Andris Pāvils Stikuts pēta mikroskopiskus magnētiskā šķidruma pilienus, saskatot perspektīvu medicīnā. "Zinātniskā pētniecība ir saspēle starp pieredzi un radošumu."

UZZINĀT

VIVAT MAECENATUM CARITAS!

Mēneša mecenāti

Mecenātu, studentu un pētnieku sadarbībā tiek nests Latvijas vārds pasaulē. Pateicībā par ieguldījumu LU attīstībā LU fonds ik mēnesi  dalās stāstos par mecenātu dāsnumu un to pozitīvo ietekmi uz kāda dzīvi.

MARTS

K. Krūmas iedvesmoti, domubiedri ziedo piemiņas stipendijai

Ar LU absolventu ierosinājumu stipendija izveidota 2016. gadā. Arī citi domubiedri un draugi aicināti turpināt iniciatīvu un sniegt savu ieguldījumu labākā Eiropas, tostarp Latvijas, iedzīvotāju nākotnē.

LASĪT

APRĪLIS

Savas zemes patriots A. Eglīte spēcinās izcilību kognitīvo zinātņu jomā

Godinot savu tēvu, Amerikas latvietis Andrejs Eglīte sadarbībā ar “Friends of the University of Latvia” sniedzis atbalstu jaunam projektam cilvēka dažādo maņu mijiedarbību pētīšanai.

LASĪT

MAIJS

Ar atbalstītāja gādību LU seniori iekļaujas mūsdienu sabiedrībā

Kopš 2010. gada ar mecenāta „Japan Tobocco International” atbalstu ar LU Senioru apvienības biedri ir uzņēmuši jaunus apgriezienus, apgūstot jaunas prasmes un gūstot spilgtus iespaidus.

LASĪT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sadarbībā ar LU fondu mecenāti investē Latvijas nākotnē

“Ko es vēlētos novēlēt nākotnes mecenātiem, bez tādiem ļoti būtiskiem apstākļiem kā darīt labu savai valstij un Latvijas Universitātei – mūsu alma mater. Ļoti būtisks ir arī personiskais gandarījums tad, kad tu dod, un negaidi neko par to pretī, tā ir brīnišķīga sajūta,” atzīst LU absolvents, zvērināts advokāts un mecenāts Māris Vainovskis.

IEKLAUSĪTIES MECENĀTOS

TURPINĀM DARBOTIES

Notikumi un aktualitātes

Pazīsti kādu topošo LU studentu?

Līdz 16. augustam LU fonds aicina talantīgākos vidusskolu beidzējus pieteikties stipendijām. Konkursa kārtībā atbalstu varēs saņemt jaunieši, kuri šogad iecerējuši uzsākt pamatstudijas kādā no LU realizētajām studiju programmām.

Krāšņi zied rododendri

Ja vien ir iespēja, iegriezies LU Botāniskajā dārzā, Rīgā, vai LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte"! Tur šobrīd vērojams pasakainais rododendru ziedonis. Līdz šim trīs rododendru šķirnes ir nosauktas par godu LU mecenātiem – "Teterevi Latvijai", "Vilhelmīne" un "Kristaps Morbergs".

LU Botāniskā dārza teritorijas infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši mūsdienu prasībām īstenota ar mecenāta Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu.

#attālinātibetkopā

Arī LU fonda stipendiāti turpināja attālināti tīkloties intelektuāli izklaidējošās aktivitātēs – gan paši rīkojot, gan piedaloties viktorīnās, pieredzes un diskusiju vakaros. Paldies visiem par atsaucību un līdzdarbošanos!

ZIEDOT IR PATĪKAMI!

Turpini atbalstīt izaugsmi!

Apkopojums par ziedojumiem lielākajām 2019. gada kampaņām portālā ziedot.lu.lv >>

Lai no jauna iemirdzas zvaigžņu globuss!

Līdz ar Astronomiskās observatorijas simtgadi LU Muzejs plāno izveidot mūsdienīgu ekspozīciju par astronomisko pētījumu attīstību Latvijas Universitātē.

Viens no ekspozīcijas centrālajiem eksponātiem būs lielais zvaigžņu globuss, kas 20. gs. 30. gados iegādāts LU studentu mācību vajadzībām.

Gadu gaitā globuss stipri cietis, zudis tā krāsojums ar zvaigžņu un zvaigznāju figūru elementiem, bojāti konstruktīvie elementi, tāpēc tam ir nepieciešama nopietna restaurācija. Kopējais mērķis – 3 000 EUR.

ZIEDOT JAU TAGAD!

Vivat, crescat, floreat Universitas Latviensis in aeternum!

"Latvijas Universitātes fonds", nodibinājums

Adrese: K. Barona iela 49-24, Rīga, LV-1001

Telefons: +371 20127040

E-pasts: fonds@fonds.lv

 

fonds.lv | ziedot.lu.lv | friendslu.com

Email Website Facebook Youtube Instagram
MailerLite