Infokiri nr 3

september 2020

Koroona vähendas täiskasvanute elukestvas õppes osalemist

2019. aastal kerkis täiskasvanute elukestvas õppes osalemine Eestis üle 20%, millega täitus elukestva õppe strateegias aastaks 2020 seatud eesmärk. 2019. aasta näitaja kvartalite kaupa oli järgmine: esimeses kvartalis oli osalus 19,4%, teises 21,7%, kolmandas 15,7% ja neljandas 23,6%.
Käesoleval aastal on aga saavutatud taseme hoidmine ohus.
2020. aasta esimese kvartali näitaja ületas möödunud aasta sama perioodi oma, ulatudes 19,6%ni. Koroonaperioodil leidis aset märgatav tagasilöök ja teise kvartali näitaja langes 12,9%le. Viimati oli teise kvartali näitaja nii madal 2014. aastal, mil aasta terviknäitajaks kujunes 11,5%. Tasemeõppes õppivate täiskasvanute arvu koroonaperiood oluliselt ei mõjutanud. Langus tuli sellest, et inimesed osalesid tavapärasest märgatavalt vähem täienduskoolituskursustel ja tööga seotud konverentsidel ning seminaridel.
Andmed põhinevad statistikaameti läbiviidaval tööjõu-uuringul.

TÕN 2020

7.–16. oktoobrini toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN),
mida koordineerib ETKA Andras koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ja õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste õppimissaavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid.

Kui soovid saada rohkem infot oma maakonna TÕNi tegevustest või tahad lisada oma ürituse tegevuskavasse, võta palun ühendust maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatoriga.

Õpitund 2020

7. oktoober Üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus “Õpitund 2020”
Teist korda  toimub sel aastal üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus “Õpitund”, millest on oodatud osa võtma kõik täiskasvanud, kes soovivad midagi uut õppida. Kutsume üles omandama uusi oskusi, mis võiks elus kasuks tulla. Õppida võib üksi, koos sõprade, töökaaslaste või kogukonnaga.

Registreeru Õpitundi SIIN

Leia oma maakonna sündmus TÕN 2020 kalendrist

Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames toimuvad üle Eesti mitmesugused üritused: loengud, õpitoad, näitused, avatud uste päevad, koolitused, ekskursioonid jms.

 

Õpisündmuse lisamiseks võta palun ühendust maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatoriga.

TÕN 2020 kalender

Tunnustamine 2020

2020. aastal esitati neljas kategoorias kokku 291 nominenti, mis jagunesid järgnevalt: 153 õppija nominenti, 49 õpitegu, 50 koolitajat ja 39 tööandjat. Esindatud olid kõik maakonnad ja Tallinn.
Maakonna laureaatidega saab tutvuda siin:

Tunnustamise elektrooniline märgis

Alates 2020. aastast jagame täiskasvanuhariduse tunnustamise konkursi riikliku ja maakonna tasandi laureaatidele märgiseid.

Valitud märk sümboliseerib täiskasvanuhariduse kõige olulisemat tulemust: õppija uusi väljakutseid ja tema ees avanevat maailma. Stiliseeritud rukkilille kujutis, millest suundub välja üks õielehtedest, mõjub pidulikult ja Eesti ühiskonda väärtustavalt.

Tunnustuse pälvinutel on võimalik märgise abil oma saavutusi esile tõsta ning lisada märgis oma Facebooki pildile, kodulehele või teistele infokandjatele.

Tunnustamise märgise info

Tunnustamissündmused

Täiskasvanuhariduse tänusündmus
9. oktoobril toimub täiskasvanuhariduse tänusündmus, kus traditsiooniliselt tunnustatakse aasta õppijat ja õpitegu.
Tänusündmus toimub veebipõhisena ja oodatud on kõik huvilised.
Lisainfo lähiajal Andrase kodulehel

Aasta õppijasõbraliku tööandja tunnustamissündmus

15. oktoobril toimub õppijasõbralikku tööandja tunnustamine koostöös  Eesti Tööandjate Keskliiduga.
Tänusündmus toimub veebipõhisena ja oodatud on kõik huvilised.
Lisainfo lähiajal Andrase kodulehel

Täiskasvanud õppijate foorum

6. novembril toimuva õppijate foorumi fookuses on täiskasvanud õppijate kevadine õpikogemus, rõõmud ja mured, ebaõnnestumised ja õnnestumised ning õppimiskohad.

Foorum toimub veebipõhisena ja osa võtma ning arutlema on oodatud kõik huvilised.
Info lähiajal Andrase kodulehel

Täiskasvanuhariduse foorum

12. novembril toimuv täiskasvanuhariduse foorum keskendub täiskasvanute õppimise kevadise olukorra mõtestamisele ja kogemuste jagamisele. Fookuses on erinevate maakondade, organisatsioonide kogemused täiskasvanutele õppe vahendamisel nii õppija kui ka koolitaja/õpetaja vaates.
Foorum toimub veebipõhisena ja osa võtma ning arutlema on oodatud kõik huvilised.
Info lähiajal Andrase kodulehel

Jätkub täiskasvanuhariduse vabariiklik teavituskampaania

Sel sügisel toimub taas täiskasvanuhariduse teavituskampaania, kus kutsume täiskasvanuid üles õppima midagi uut koos teiste täiskasvanutega! Kampaania käigus on toodetud vahvad seriaalid, kus kaks kanget, Teet Margna ja Kristjan Jõekalda, õpivad uusi ameteid ja omandavad uusi oskusi. Kampaania viime läbi koostöös loovagentuuriga Zavod BBDO ning haridus- ja teadusministeeriumiga.

Veebiseriaale saab vaadata: www.jällekooli.ee

Vaata veebiseriaale SIIT

Täiskasvanute koolitajad

Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise tähtaeg on 1. oktoober 2020.
Dokumentide esitamiseks on kindlasti vajalik tutvuda käesoleval aastal uuendatud (juuni-juuli 2020) kutse- ja hindamisstandarditega ning e-portfoolio koostamise juhendiga.
Info kutse taotlemise kohta on leitav www.andras.ee rubriigist “Koolitajale”, kus asuvad ka kehtivad vormid.

Kutsega koolitajate meistriklasside kohta leiad infot SIIN

Piirkondades jätkuvad tegevused täiskasvanute koolitajatele.
Kõigil huvilistel on võimalik liituda piirkondlike koolitajate töötubadega.

Piirkondlike töötubade eestvedajate kontaktid

Koolitajate VI mittekonverents: hübriidkoolitus

29. oktoobril toimub ETKA Andrase ja EPALE koostöös koolitajate kuues mittekonverents, mis on sel aastal veebipõhine. Mittekonverentsil tunnustatakse aasta koolitajat 2020 ja traditsiooniliselt on võimalus kõigil osaleda aruteludes, mis seekord on fookustatud küsimusele “Millised on koolitajale vajalikud oskused ja tööriistad, et olla konkurentsivõimeline ja toetada õppijat muutunud koolitusvaldkonnas?”.

Aasta koolitaja 2020 nominendid

Registreerumine algab 29.septembril EPALE kodulehel

Mittekonverentsi ühe sisendina toimub koolitajate eelnev arutelu digiõppe mõistete üle.
Ühine aruteluga Õpime internetis, aga kas mõisted selged? 

Osale täiskasvanute koolitajate koolitusvajaduse uuringus

Õppimisvõimalused täiskasvanutele

Kutsekoolide kõrval hakkasid täienduskoolituse riikliku koolitustellimusena kursuseid pakkuma ka rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid.

Käesoleva aasta kevadel kinnitas haridus- ja teadusminister riikliku koolitustellimuse rakenduskõrgkoolidele ning ülikoolidele. Ülikoolidele esitati tellimus esimest korda. Tellimus tugineb tööjõu prognoosisüsteemi OSKA soovitustele ja kursused toetavad uute tehnoloogiate ning digilahenduste kasutuselevõttu erinevates majandussektorites. 2020. aastal on kõrgkoolides riikliku koolitustellimuse raames võimalik koolitusi pakkuda ligikaudu 2000 inimesele. Kursused kestavad 40−160 tundi.

Kutseõppeasutustes pakutakse riikliku koolitustellimuse raames 2020. aastal õppimisvõimalusi ligikaudu 7300 inimesele.

Tutvu õppimisvõimalustega SIIN

Koolitusprogramm täiskasvanute gümnaasiumide ja üldhariduse mittestatsionaarse õppe osakondades töötavatele õpetajatele.

Veel on vabu kohti Tartus toimuvale koolitusele, mille eesmärk on toetada õpetajaid praktiliste oskuste, metoodikate, lähenemiste ja kontseptsioonidega töös madala haridustaseme ja/või madalate õpioskustega täiskasvanutega põhi- ja/või keskhariduse omandamisel. Õppetöö on korraldatud kahepäevaste moodulitena ja toimub 2020/2021. õppeaasta jooksul. Koolitusi viib läbi Loome OÜ (kaubamärgi DevelopDesign ametlik esindaja). Osalemine on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, majutuse ja toitlustuse korraldab haridus- ja teadusministeerium.

Täpsem info ja registreerimine SIIN

Tasuta e-kursused Courseralt

Coursera on üks maailma juhtivaid veebiõppe platvorme, mis koondab erinevate erialade e-kursuseid tippülikoolidelt ja suurettevõtetelt. Courseras saab läbida 100% veebipõhistest loengutest ja praktilistest ülesannetest koosnevaid kursusi erinevates valdkondades.

Pärast kursuse läbimist on võimalik saada laialdaselt tunnustatud tõend omandatud teadmiste ja oskuste kohta. Kui tavaliselt on kursuse läbimist tõendava sertifikaadi saamine tasuline, siis COVID-19 kriisi tõttu on see 2020. aasta lõpuni tasuta. Kursustele saab registreerida kuni 28. oktoobrini 2020 või kuni kohti jätkub ning tasuta sertifikaadi saamiseks tuleb kursus lõpetada hiljemalt 31. detsembril 2020. Õppimist tuleb alustada kahe nädala jooksul alates ligipääsu saamisest. Kursustel osalemiseks peab olema piiavalt hea inglise või vene keele oskus. Pakkumisel on üle 4000 erineva kursuse.

Registreerida saab haridusportaali kaudu. 

#õpimekodus − Eesti e-õppe võimalused täiskasvanutele ühes kohas

Täiskasvanuharidus ei ole pausil, täiskasvanuharidus on distantsõppel. Kuigi üleminek tuli päeva pealt, lüües sassi tõenäoliselt enamiku koolitajate tööplaanid, on seda suurem rõõm tõdeda, et koolitajad on reageerinud kiiresti ning sotsiaalmeediast leiab üha rohkem e-õppevõimalusi ka täiskasvanutele.

MTÜ Eesti Täiskasvanukoolitajate Kogukond, haridus- ja teadusministeerium ning EPALE kutsuvad koolitajaid üles liituma algatusega #õpimekodus. Valminud on kalender Opimekodus.ee, kuhu soovime koondada kõik tasuta ja tasulised e-koolitused, veebiseminarid ja muud internetipõhised õppimisvõimalused täiskasvanutele.

UURINGUD

OECD: Eestis on kutseharidus populaarne üle 25aastaste seas

8.septembril avaldatud OECD haridusstatistika kogumik “Education at a Glance 2020” toob esile, et Eesti kutseharidussüsteemi eripära on kättesaadavus nii esmaõppijatele kui ka oskusi täiendavatele täiskasvanutele. Kõigist keskhariduse tasemel üle 25aastastest õppijatest õpib kutseõppes 77% õpilastest. Keskmine kutseõppes õppijate vanus Eestis on 24 eluaastat ja keskhariduses 18. LOE EDASI...

Kokkuvõte analüüsist
Kogumiku terviktekst

Euroopa Komisjoni töögrupi raport COVID-19 mõjust liikmesriikide täiskasvanuharidusele

Euroopa Komisjoni täiskasvanuhariduse töögrupil on valminud raport “Adult Learning and COVID-19: challenges and opportunities”. See käsitleb lühidalt, kuidas koroona mõjutas erinevaid eluvaldkondi, millised muutused leidsid koroonaperioodil aset liikmesriikides täiskasvanuõppega ning millised on täiskasvanuhariduse roll ja väljakutsed kriisi leevendamiseks. Uuringus on mitmeid viiteid erinevate riikide koroonaaegsetele lahendustele ja väljakutsetele.

Adult Learning and COVID-19: challenges and opportunities

Ela kaasa tublidele õpetajatele ja haridustöötajatele!

Laupäeval, 3. oktoobril algusega kell 18.45 kuulutatakse Alexela kontserdimajas ja Eesti Televisiooni otsesaates toimuval aasta õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab” välja laureaadid. Alates sellest aastast määratakse riiklik hariduspreemia peale seniste kategooriate ka huvialaõpetajale ja senise ühe asemel antakse välja kuni kolm haridustöötaja elutööpreemiat. Rohkem infot aasta õpetaja gala kohta SIIN 

Eesti tänab

Eesti riiklike teenetemärkide kandidaatide esitamine on alanud.
Eesti Vabariik tänab ja tunnustab riiklike teenetemärkidega inimesi, kes oma tegevusega hoiavad ja edendavad iseseisvat Eesti riiki.

Kutsume üles tunnustama väärikaid täiskasvanuhariduse valdkonna edendajaid ja panustajad!
Lähem info kandidaatide esitamise kohta SIIN

 

ETKA Andras

andras@andras.ee
+372 6211671
www.andras.ee

Facebook

Loobu uudiskirjast

MailerLite