Flash Art Czech & Slovak Edition Vám prináša týždenný prehľad diania!

(ONLINE) VÝSTAVY

8/3 

BRATISLAVA Miroslav Žolobanič: Homo DesideransGaléria Artotéka 

 

10/3

BRATISLAVA Mira Podmanická - Krajiny (sochársky cestopis)Galéria X

 

11/3

BRATISLAVA 17:00 online otvorenie výstavy, Tero Abaffy / Pičurdy (čo behali s vlkmi)DOT. Contemporary Art Gallery

BRATISLAVA 18:00 20:00 otvorenie, GROSSI MAGLIONI: Zvieracia matkaKunsthalle LAB

 

12/3

ŽILINA online komentovaná prehliadka, inštalácia v exteriéri, Dagmar Šubrtová: RekultiváciaNová synagóga

 

::: virtuálne prehliadky :::

BANSKÁ BYSTRICA Ako na umenie 3 / portrét a figúraStredoslovenská galéria

BANSKÁ BYSTRICA Ján Viazanička: Krajina stredu, Stredoslovenská galéria

BANSKÁ BYSTRICA ZRENOVOVANÉ – Stála expozícia Dominika Skuteckého, Stredoslovenská galéria

BANSKÁ BYSTRICA HYDROZOA, časť 4., Stála expozícia Stana Filka  Space Is The PlaceStredoslovenská galéria

BANSKÁ BYSTRICA HYDROZOA časť 5, Stála expozícia Stana Filka CUM NATURA, Stredoslovenská galéria

 

::: výstavy prístupné zvonku :::

PRAHA Oxygen. 30 years of moving image, POP-UP Galerie AVU 

ONLINE PODUJATIA

10/3

19:00 online prezentácia výstavy a prác z projektu "Hiking on the data trails" Ateliéru priestorových komunikácií+, Katedra intermédií na VŠVU, Data sanitary dayHotDock project space

 

11/3

10:30 webinár, Všetko o Fonde na podporu umenia v roku 2021 / rozhovor s riaditeľomGrantExpert.sk

 

12/3

18:00 online diskusiaParadox: Co můžou umělci udělat pro umělou inteligenci?, DOX praha

KONČIACE VÝSTAVY

BRATISLAVA KHB | Kunsthalle | LAB Roman Ondak: SK Parking, do 14/3

SENICA Záhorská galéria Jána Mudrocha Lenka L. Lukačovičová, Michal Huba: Antropos / Topos, do 14/3

TRENČÍN Galéria M. A. Bazovského Kolektív autorov: Dokument 2020, do 14/3

TRENČÍN Galéria M. A. Bazovského  Erika Miklóšová: Abstract Landscapes,do 14/3

TRENČÍN Galéria M. A. Bazovského  Lucia Mlynčeková: (Vý)stavoprojekt Trenčín, do 14/3

TRNAVA Výklad Rachel Jutková: Čo sa stane, ak si oblečieš maľbu, odfotíš sa v nej a postneš to na Insta? do 14/3

VÝZVY . GRANTY . ŠTIPENDIÁ

SK MKSR | Pomáhame kultúre | Informačný web: Informácie o plánovaných a odovzdaných formách pomoci pre odvetvie kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu.

SK Slovenský podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ponúka možnosť informovať o vašich umeleckých udalostiach. Ak organizujete výstavu, prehliadku, vzdelávací alebo iný projekt spojený s výtvarným umením, píšte na adresu kunstfiltersk@gmail.com

SK Open call | UROBOROS Festival 2021| do 21/3. Druhý ročník online festivalu sociálne angažovaného dizajnu a umenia UROBOROS 2021 zverejňuje otvorenú výzvu pre experimentálne projekty, ktoré kriticky reflektujú festivalovú tému „Designing in Troubling Times“ a hľadajú odpoveď na otázku ako môže dizajn podporiť udržateľnú pozitívnu zmenu v našej spoločnosti. Vítané sú aj študentské projekty a vybrané projekty budú finančné odmenené.

SK FPU | výzvy. Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

Výzva č. 7/2021, do 22/3

Predbežný harmonogram výziev 2021

SK Mobilitný program i-Portunus vyhlásil výzvu pre podporu krátkodobých rezidenčných programov. Medzinárodne činní umelci musia pochádzať z krajín participujúcich na programe Kreatívna Európa. Podporené budú projekty, ktoré rozvíjajú medzinárodnú spoluprácu, uzávierka 14/3 pre architektov a kultúrnych profesionálov pôsobiacich v oblasti architektúry a 15/4 pre hudbu a kultúrne dedičstvo. Viac: https://www.i-portunus.eu

SK Plánovaný harmonogram grantových a štipendijných výziev Nadácie mesta Bratislavy v roku 2021. 

GP Kultúra – Kultúrne podujatia, do 29/3

GP Kultúra – Rozvoj kapacít organizácií, do 29/3

GP Komunity – Funkčnejšie verejné priestranstvá, 30/4

SK Dotácia pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu, do 31/3.

SK Prihlasovanie do Ceny Oskára Čepana 2021 je sprístupnené na webovej stránke oskarcepan.sk. Výzva bude otvorená do 31/3. Cena Oskára Čepana je ocenením pre vizuálne umelkyne a umelcov do 40 rokov, bez obmedzenia média. Udeľuje sa každoročne od roku 1996. O finalistkách a finalistoch rozhoduje medzinárodná odborná porota. Laureátka/laureát získava finančnú satisfakciu, dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku a samostatnú výstavu. Výstava finalistov/finalistiek sa uskutoční koncom roka v Bratislave, výstavné priestory sú v rokovaní. Organizátor verí, že všetky okolnosti dovolia zrealizovať 26. ročník Ceny plnohodnotne. Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia, spoluorganizátorom je collective.

SK Festival Tehláreň vyhlasuje otvorenú výzvu pre výtvarné, filmové, hudobné, literárne a divadelné umenie. Výzva je určená pre začínajúcich umelcov, študentov alebo absolventov umeleckých škôl, nepodlieha žiadnej téme ani médiu. Je možné prihlásiť sa ako jednotlivec alebo skupina s existujúcim aj novým dielom / projektom. Výzva je otvorená do 31/3. Ďalšie informácie na webe www.tehlaren.sk a soc. sieťach festivalu.

SK Open call | Festival súčasnej fotografie OFF Bratislava | téma: rodinný portrét | do 31/5.  Dvanásty ročník pod názvom rodinný portrét sa zaoberá rodinou v doslovnom i prenesenom význame. Nech tomu hovoríme klan, kmeň, network i rodina, ako umelecky definujeme skupinu, ktorá spolu sníva, smeje sa, učí sa, modlí sa či sa navzájom podporuje...? Prečo je to v dnešnej dobe taká dôležitá téma, v ktorej nenachádzame spoločný konsenzus? Rodina ako nekonformné spolužitie i hodnota v neistote, zázemie v šťastí a počas tragédií je ústrednou témou tohtoročného festivalu. 

SK Súťaž Poster Quadrennial Bardejov 2021. Poster Quadrennial Bardejov (PQB) je medzinárodná súťaž plagátov konajúca sa pravidelne so štvorročnou frekvenciou v meste Bardejov. Buduje prezentačnú platformu grafického dizajnu na východnom Slovensku a vytvára podmienky na prezentáciu diel vizuálnych umelcov. Prihlasovanie do 31/5.

SK Druhý ročník dizajnérskej súťaže Insaid awards je otvorený. Slovenská asociácia interiérových dizajnérov SAID vyhlasuje ďalší ročník slovenskej kategorizovanej súťaže o najlepšie slovenské interiéry. Prihlasovanie do 30/6.                                                                

SK Open call | Pomimo | Krátky komix na tému Rituál, do 30/9.

 

Cz Definice muzea – dotazníkové šetření.

CZ NIPOS nabízí zájemcům bezplatnou právní poradnu v oblasti kultury. Zaměřuje se na poradenství v oblasti právní, v oblasti financování kultury z veřejných rozpočtů a pora­den­ství k neprofesionálním uměleckým aktivitám. Zdroj: Culturenet.cz.

CZ Nadační fond Škoda Auto a Bohemian Heritage Fund vyhlašují program Kultura má zelenou, do 28/2, predĺžené do 30/4. Projekt vypisuje dvě otevřené kulturní výzvy, které dohromady rozdělí 1,2 milionu korun.

CZ Institut umění – Divadelní ústav (IDU) vyhlašuje výzvu pro pořadatele akcí z oblasti výtvarného umění, jejichž obsahem nebo součástí je prezentace současného českého výtvarného umění pro zahraniční experty a publikum, které se uskuteční v roce 2021, do 10/3.

CZ Dotační program | Karlovarský kraj | Podpora kulturních aktivit, do 11/3.

CZ Open call | Mural Art Vltavská 2021, do 12/3.

CZ Open call for papers | Infrastruktury (Dějin) Umění | UHS | do 15/3. Uměleckohistorická společnost v českých zemích a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádají 7. sjezd historiků a historiček umění s tématem Infrastruktury (dějin) umění a vyzývají k zasílání návrhů příspěvků. Sjezd je otevřen všem kolegům a kolegyním z oboru dějin umění a příbuzných disciplín.

CZ Dotační program Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021 – vyhlášení, do 24/3.

CZ Projekt BILANCE navazuje na otevřenou výzvu k mobilní galerii ART_c-19 (facebookovou skupinu stránky Linhartovy nadace), která vznikla v reakci na nouzový stav. Protože se podařilo shromáždit opravdu krásnou uměleckou práci, rozhodli jsme se posunout projekt ještě o kus dál a toto úsilí zBILANCOVAT. Tvůj “umělecký profil" představíme veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí, našeho webu, speciálního newsletteru a youtube kanálu. Newslettery s uměleckými prezentacemi budou odcházet průbežně (začneme již v průběhu měsíce února) ve čtrnáctidenních intervalech.  Do 25/3, info.

CZ Ministerstvo kultury – podpora kulturních projektů vysílaných do zahraničí na rok 2021. Termíny uzávěrek pro podání žádosti do dotačního výběrového řízení: 1. kolo – 30. září 2020, 2. kolo – 31. března 2021Podmínky, formuláře a termíny pro podání žádostí jsou zveřejněny na webu MK. Zdroj: Culturenet.

CZ Výzva | UMPUM, Projekt P, do 31/3.

CZ Open call 2022 | Galerie Fotografic 2022, do 31/3.

CZ Nadace OSF | výzva Akční granty | do 31/3.

CZ Pardubický kraj | výzva Programu podpory kultury a památkové péče na rok 2021, do 31/3. Zdroj: Culturenet.cz.

CZ 3. výzva pro OSVČ v programu COVID – KULTURA, do 30/4.

CZ Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021 - vyhlášení, do 14/5.

CZ Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy (dále jen Fond) v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021, do 17/6.

CZ Studio Bubec - 2 výzvy. 

- uvnitř / venku - společný tvůrčí pobyt v Studiu Bubec 30/8 - 12/9, do 30/6

- rezidenční program: nabídka individuálních a skupinových rezidencí ve Studiu Bubec

 

W Portugalská organizace We Are Interactive hledá partnery pro evropský projekt spolupráce v oblasti umění a technologie. Věnují se tvorbě interaktivních zážitků díky zapojení 3D umění, augmentované reality nebo motion designu. Zdroj: Culturenet.

W Open call | Medzinárodné umelecké rezidencie v Mexiku, Peru a Taliansku na rok 2021, 2022, 2023, do 14/3.

W Open call | BBA Artist Prize 2021, d 15/3.

W Open call | WRHAM real-in technology, d 15/3.

W Open call | The IMPROVISA - Life in Motion Consortium invites EU artists to submit proposals with new approaches to engage audiences in cultural and heritage contents through the principles of improvisation and the use of mobile technologies. D 15/3

W Open call | Hallstatt AIR | Artist in Residence Programm 2021, d 17/3.

W Open callACAC International | Artist in Residence Full Support Program 2021: Invisible Connections, d 21/3.

W Open callASEF & ENCATC | Virtual Crossovers: e-residency for arts journalists, d 22/3.

W Open call | Espírito Santo Art Museum – MAES hosted in the Mozilla Hubs | Museums Without Walls, D 29/3.

W Open call | Artists Residencies in New York | Spend two months from November to December 2021 in New York at iscp - International Studio & Curatorial Program and enrich your artistic self. You will get to collaborate with FUTURA and other artists from Brooklyn. D 1/4.

W Open call | Junge Akademie Human Machine Fellowship | do 1/4. Junge Akademie spadající pod Akademie der Künste spolu s rezidenčním programem E.ON Stiftung nabízí stipendium určené na financování projektu, který zkoumá vztah člověk – stroj. Vztah mezi člověkem a stroji je v umění tematizován od počátku průmyslové revoluce. Díky digitalizaci a novým digitálním technologiím se tento vztah začně proměnil. Tematické stipendium bude do roku 2022 uděleno celkem třikrát. Částka 20 000 eur je určena na platy, náklady spojené s cestováním, realizací, výstavou a dokumentací projektu. Zdroj: Culturenet.cz.

W Open call | Driving the Human invites designers, artists, scientists, initiatives, and agents from any other field of expertise, from anywhere in the world, to join us in shaping sustainable and collective futures that combine science, technology, and the arts in a transdisciplinary and collaborative approach. Our Open Call invites proposals that critically engage with the present and propose alternatives current developments and disruptions, reflecting on what makes us human, and reexamining our relationship with society, the planet, and life itself. D 9/4.

W Open call | Daugavpils Mark Rothko Art Centre | exhibition proposals, D 30/4

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

SK Sensorium | projektový/á manažér/ka | do 11/3. Festival digitálneho umenia a kultúry v Bratislave Sensorium hľadá skúseného projektového manažéra/ku, ktorý by podporil kreatívny tím cca dva dni týždenne.

SK Mimoriadna výzva do 15/3, na predkladanie návrhov na člena/členku Rady Fondu na podporu umenia a to v niektorej z týchto oblastí:

  • tradičná kultúra a folklorizmus,
  • dizajn,
  • tvorba počítačových hier a iných multimediálnych diel,
  • reflexia umenia a umelecká kritika.

SK MKSR | výberové konanie | riaditeľ/ka SCD | do 30/3. Cieľom ministerstva kultúry ako zriaďovateľa Slovenského centra dizajnu je, aby do vedenia nastúpila osobnosť, ktorá zabezpečí efektívne riadenie a stabilizovanie finančnej situácie organizácie, ale aj pokračovanie vo vysoko odbornom a otvorenom dialógu v oblasti dizajnu.

 

CZ AVU | konkurz | koordinátor/ka Zahraničního oddělení, do 10/3. Zdroj: Culturenet.cz.

CZ Kunsthalle Praha – konkurz kurátor/ka vzdělávacích programů. Zdroj: Culturenet.

CZ Město Litoměřice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích. D 26/3.

CZ GHMP vyhlašuje konkurz na pozici šéfkurátora / šéfkurátorky, do 31/3.

CZ Ústav dějin umění AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na zařazení doProgramu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů“, do 31/3.

CZ Rada Olomouckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Muzea a galerie v Prostějově, do 1/4. Zdroj: Culturenet.cz.

CZ Kancelář architektury města Karlovy Vary | konkurz | ředitel/ka, do 30/4.

TRANZIT | Siete a priesečníky

Siete a priesečníky: neoficiálna umelecká scéna v stredoeurópskom priestore

Záznam online semináru

Účastníčky: Klara Kemp- Welch, Zsuzsa László, Mira Keratová, Jana Pisaříková

Moderátorka: Pavlína Morganová

Témou seminára je štruktúra a význam vzťahov, ktoré si vytvárali umelci v rámci stredo- či východo-európskeho kontextu v období 60. a 80. rokov 20. storočia. Región spájalo podobné politické ovzdušie, charakterizované neslobodou prejavu, normalizačnými a cenzúrnymi opatreniami. Situácia spôsobila zintenzívnenie potreby komunikácie, spoločného hľadania slobodného priestoru na tvorbu. V korešpondenčnej výmene (mail-art, konceptuálne projekty, fotografie), ale aj osobných stretnutiach v rámci neformálnych výstav či medzinárodných stretnutí dochádzalo k prienikom a vzájomnému obohacovaniu. Diskusia s prizvanými odborníčkami si kladie za úlohu ukázať viaceré podobné aktivity, pomenovať a rozryť ich význam v spolu-formovaní jednotlivých umeleckých scén.Podstatným motívom seminára je spôsob spracovania a prezentovania tejto formy umeleckej činnosti v súčasnosti. Akým spôsobom vystavovať archívy intermediálnych umelcov a aký tento materiál kladie dnes pred kurátora výzvy?

ABC | Glitters, unicorns, caviar & champagne / umenie?

Glitters, unicorns, caviar & champagne / umenie?

„Kultúra na Slovensku by mala byť pestrá, odvážna a najmä príťažlivá, v skratke POP kultúra“

„Umenie je o snívaní“„Byť ministrom kultúry je ako byť futbalovým trénerom“ „Preto snívam o tom, že
všetci kultúrni hráči budú hrať ako jeden tím, tolerovať sa a snažiť sa, aby kultúra vo svojej rozmanitosti bola všadeprítomná“ „Nie je umením urobiť výstavu, na ktorú nik nepríde“ / Natália M.


„Glitters, unicorns, caviar & champagne / umeNIE?“ alebo aj „Čo ti je? – NIČ!“ je kritickou reflexiou postavenia umelca súčasnosti zasadeného do (nielen) slovenských reálií. 

V rámci pripravovanej sólo výstavy som sa rozhodla vystaviť „NIČ“, pretransformovať sa do pozície kurátorky a prizvať umelcov a umelkyne rôznych odvetví, aby toto plíživé, kruto-krehké „NIČ“ súčasnosti pretavili do 10 minút trvajúcich performancií, odohrávajúcich sa v priestoroch galérie ABC na Baštovej ulici č.6

Andrea Juneková

Video z performance

Viac o výstave

ARTDISPEČING.SK

Otis Laubert 2 / Aucájder ide do sveta

Otis Laubert v rozhovore s Evou Čarnokou o účastiach na medzinárodných výstavách, osobitne spolupráca s Knoll Gallery a výstavy v Gropius Bau v Berlíne a Mattress Factory v Pittsburghu.

artdispecing.sk

ARTYČOK.CZ

PŮDA, HLÍNA, ZEM

Online výstava autorek Nikoly Brabcové a Karin Šrubařové se zabývá hledáním obrazů současného vztahu člověka a půdy.

Rozhovory s Jaroslavem Záhorou, Soňou Jonášovou a Radomilem Hradilem upozorňují na neudržitelnost stávajícího přístupu a potřebu změny systému i paradigmatu.

Mariana Serranová hostující kurátorka této online výstavy vybrala italského umělce Leone Continiho, který ve svém videu A Nation of Migrants – Foreign Farmers propojuje problematiku migrace, zemědělství a proměny krajiny.

Mira Gáberová a Ruta Putramentaite navazují na předchozí projekt Holding the Earth a během performativního setkání dále diskutují o svém vztahu k půdě, vazbách na domovinu a pocitech spojených s dotykem země.

Poslední částí je slideshow fotografií mapující rezidenci Veroniky Čechmánkové, Rony Jankovičové, Tomáše Hrůzy, Karla Kunce a Johna Hilla ve studiu Prototyp, kteří se v roce 2019 společně zabývali tématem půdy, každý vlastní cestou, během skupinových výletů a setkání.

Nikola Brabcová a Karin Šrubařová jsou absolventky Akademie výtvarných umění v Praze. V roce 2014 založily platformu pro současné umění Prototyp.

Poděkování Tomáši Uhnákovi za odborné konzultace k tématu zemědělství, náhledu historických souvislostí a osvětlení současného stavu systému.

Nikola Brabcová, Mariana Serranová, Karin Šrubařová

FUTURA | Veronika Šrek Bromová

Veronika Šrek Bromová: Nejpodivnější časy 

Komentovaná prohlídka

18. 12. 2020 - 14. 3. 2021

Karlin Studios, Praha

Kurátor: Lukas Hofmann

PREDPLATNÉ | ipredplatne.sk

.

Facebook Website

Flash Art Czech & Slovak Edition

Flash Art Czech and Slovak Edition je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia / hlavný partner časopisu, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury České republiky a nezávislého vydavateľa Flash Art srl. Gea Politi a Cristiano Seganfreddo.

Flash Art Czech & Slovak Edition

www.flashart.cz

https://www.facebook.com/flashartczsk/

 

Informácie o výstavách a akciách posielajte na:

newsletter@flashart.cz

  

MailerLite