Etkö näe kuvia? Klikkaa tästä...

JÄRJESTÖTIEDOTE

1/2019 helmikuu

Järjestöpalveluja (linkki nettisivuille)

Varaa tiloja, Hae avustuksia, Lainaa välineitä, Tilaa monistus- ja taittopalveluja

Sisältö

 • Pääkirjoitus
 • Nuorisopalvelujen avustuksia haussa – nyt!
 • Ehdota Helsinki-päivän nuorisostipendin saajaa vuodelle 2019
 • Kesäseteli jaetaan tänäkin vuonna kaikille helsinkiläisille yhdeksäsluokkalaisille
 • Kumpulan koulukasvitarha
 • Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö tiedottaa

Pääkirjoitus

Nuorisopalvelujen historia helsinkiläisen kansalaisjärjestötoiminnan edistäjänä ja mahdollistajana on pitkä. Moninaiset järjestöpalvelut ovat olleet koko organisaatiomme, niin nykyisen kuin aiempien, kulmakiviä. Uusiakin erinomaisia reseptejä kansalaistoiminnan edistämiseen viritellään yhdessä eri toimijoiden kanssa, mutta monin osin voi kokemukseni perusteella todeta: vanhassa vara parempi. Nuorisopalvelujen toteuttamat avustusinfot ja muut vastaavat infot kansalaisjärjestöille ja nuorten ryhmille ovat olleet meidän toimintakonseptissa vuosikaudet. Avustusinfossa toimintakeskus Hapessa (11.2.), jossa teemana olivat avustukset, oli paikalla neljäkymmentä järjestöedustajaa. Aivan loistava meininki. Millaisia avustuksia on tarjolla, miten haetaan ja milloin, millä kriteereillä niitä myönnetään ja sen kymmeniä muita kysymyksiä. Eikä vain avustuksiin liittyen vaan myös laajasti liittyen kaikkeen siihen, miten kaupunki voi tukea kaupunkilaisten omaehtoista tekemistä: mites toimitilat ja milloin niitä voi hakea, onko tosiaan niin, että tilat ovat maksuttomia helsinkiläisille järjestöille (kyllä ovat), onko vielä tilaa toteuttaa kesäleiri, onko teillä tosiaankin kaupunkileiripaikka (kyllä on: Granön leirisaari ja vielä isompi leirisaari Hangon Bengtsårissa, jossa tilaa löytyy myös ensi kesälle) tai kysymys: mistä voisi saada lainaksi rintamerkkikonetta (löytyy Kannelmäen nuorisotalolta). Infoilloissa on säpinää, vuorovaikutusta ja kuten eilenkin paikalle saapuneiden järjestöjen ”törmäilyä” ja ehkäpä yhteisiä hankkeita, joita voidaan vaikkapa projektiavustuksin tukea. Tarvetta näille tosiaankin on. Siinä pystyy myös samalla kertomaan sen erinomaisen asian, että kuntalaisten, järjestöväen kanssa toimiminen kuuluu jokaisen kaupungin työntekijän tehtävänkuvaan tavoitteena, että omaehtoinen tekeminen helpottuu ja sille on tarjolla apua ja tukea.           

Kuten tuossa alkuun jo kirjoitin on nuorisopalvelujen tehtävänä edistää kansalaisjärjestöjen toimintaa. Puoluepoliittiset järjestöt kuuluvat myös olennaisesti tähän joukkoon mukaan ja ovatkin olleet meidän kumppaneita vuosikymmenten ajan. Ylpeänä voin vain todeta, että missään muussa suomalaisessa kaupungissa ei toimii niin laajaa puoluepoliittisten järjestöjen kenttää kuin Helsingissä. Viime vuosina yhteistyö on vain monipuolistunut ja tänä keväänä kaksitoista (12!) puoluepoliittista nuorisojärjestöä toteuttavat laajasti helsinkiläislukioissa Politiikkatorit 2019 -tilaisuuksia. Näissä tilaisuuksissa ja paneeleissa lukiolaiset pääsevät kätevästi osallistumaan heitä kiinnostaviin ja koskeviin yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Samalla puolueiden nuoret ehdokkaat saavat mainion tilaisuuden päästä framille ja kokemusta saamaan tulevia koitoksia varten. Kaiken tämän päälle Stadin ammattiopistossa toteutetaan 7.3. Push-tilaisuus, jossa opiskelijat pääsevät puoluepoliittisia että opiskelijajärjestöjä tenttaamaan ja haastamaan sekä niihin paremmin tutustumaan. Helsingin tapa, jossa kaikki poliittiset nuorisojärjestöt ovat saman pöydän ääressä kehittämässä erilaisia yhteiskunnallisen aktiivisuuden edistämisen muotoja, on Suomessa ainutlaatuinen. Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 14. huhtikuuta 2019 ja niissä valitaan kansanedustajat eduskuntaan vaalikaudelle 2019–2023. Mahtava vaalikevät.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisojaosto linjasi tammikuun kokouksessaan nuorisopalvelun avustukset tällä vuodelle. Jaossa on 2 375 000 euroa, jossa nousua viime vuoteen 165 000 euroa. Nousu aiheutuu nimikkotilojen purkupäätöksestä ja se mahdollistaa viime vuonna luvatun korotuksen vuokra-avustuksiin (korotus 150 euroa). Loma-aikojen leiriavustuksia myönnettiin samaisessa kokouksessa kuluvan toimintakauden leireille 630 000 euroa, jolla 35 hakijaa toteuttavat yli 500 leiriä ja joille arvioidaan osallistuvan noin 12 500 leiriläistä. Aikamoisia leirijärjestäjiä.

Hyvää hiihtolomaa!

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö

Nuorisopalvelujen avustuksia haussa – nyt!

Muutoksia nuorisoyhdistysten avustusohjesäännöissä

Toiminta- ja palkkausavustushakemukset vuodelle 2019 tulee olla jätettyinä viimeistään 28.2.2019. Hakemus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta nuorisopalvelun toiminta- ja palkkausavustushakemus-lomakkeella.

Hakemuksen liitteet on toimitettava viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Avustusvalmistelua nopeuttaa jos liitteet toimitetaan liittämällä ne lähetettyyn sähköiseen hakemukseen. Se onnistuu asiointikansiossa päivittämällä hakemusta tai käyttämällä viestitoimintoa. Tilin-/toiminnantarkastuskertomuksesta liitteenä pitää olla kopio allekirjoitetusta versiosta.

Avustusten käsittelyjärjestelmä uusittiin kesäkuussa 2018. Tästä johtuen vanhaa (ennen kesäkuuta 2018 tehtyä) hakemusta ei voi enää käyttää uuden pohjana. Lisäksi kaikkien hakijoiden tulee liittää hakemukseensa yhdistyksen säännöt ja tiliotekopio sekä vuokra-avustusta hakiessa myös vuokrasopimus, mikäli ei ole toimittanut niitä kesäkuun jälkeen uuteen järjestelmään.

Toiminta- ja palkkausavustuksista päättää nuorisojaosto kevään kokouksessaan. Projektiavustuksia voi hakea läpi vuoden. Hakemus tulee kuitenkin toimittaa aina ennen hankkeen alkamista. Hakemus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta nuorisopalvelun projektiavustushakemus-lomakkeella.

Kumppanuuspäällikkö tekee päätökset alle 3 000 euron projektiavustuksista viikoittain ja yli
3 000 euron projektiavustuksista päättää nuorisojaosto kokouksissaan muutaman kerran kaudessa.

Kaupungin sähköinen asiointi: asiointi.hel.fi

Nuorisotoimintaa harjoittavien helsinkiläisten yhdistysten ja nuorten ryhmien tukemisesta ja avustamisesta vastaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustusta myönnetään yhdistyksen vuosittaisen toiminnan tukemiseen. Avustusta voivat saada vähintään edellisenä vuonna toimintansa aloittaneet helsinkiläiset varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistykset, joiden jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista 2/3 osaa on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä ja yli puolet on 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä.

Avustusta voi käyttää koulutusmenoihin, leiri- ja retkitoiminnan menoihin, harrastus- ja virkistystoiminnan menoihin, kansainvälisen toiminnan menoihin, palkkamenoihin ja tiedotus- ja hallintomenoihin. Avustuksen myöntämisperusteina ovat hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu, taloudellinen asema, muut saadut avustukset ja niiden käyttö, järjestön nuorisopoliittinen ja nuorisokasvatuksellinen merkitys sekä nuorten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Jos toiminta-avustuksen kriteerit täyttävällä yhdistyksellä on vuokrattuna oma toimitila, jossa on toimintaa vähintään neljänä päivänä viikossa, voidaan yhdistykselle myöntää vuokra-avustusta. Vuokra-avustusta haetaan ja myönnetään toiminta-avustuksen yhteydessä. Avustuksen tarve selvitetään hakemuksessa ja haettava summa on sisällytettävä haettavaan toiminta-avustukseen.

Kaikkien vuokra-avustusta hakevien yhdistysten on liitettävä hakemukseensa vuokrasopimus avustusten käsittelyjärjestelmän uusimisen takia. Vuokra-avustuksen maksimimäärää on korotettu ja tänä vuonna se on 450 euroa kuukaudessa.

Palkkausavustus

Palkkausavustusta myönnetään rekisteröityneille helsinkiläisille nuorisojärjestöille tai vastaaville rekisteröityneille yhdistyksille, joilla on alaisuudessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä, jaostoja, osastoja, toimintaryhmiä tai järjestön toiminnan luonne muutoin edellyttää organisoimista. Yhdistyksen jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista tulee 2/3 olla alle 29-vuotiaita.

Palkkausavustus on tarkoitettu päätoimisen työntekijän palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin. Palkkausavustusta hakeville yhdistyksille tehdään toiminnan arviointi kolmen vuoden välein. Arviointi tehtiin viimeksi vuonna 2017.

Projektiavustus

Projektiavustus on kertaluonteinen, nuorisotoiminnalliselle hankkeelle myönnettävä avustus ja sitä voi saada projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen. Projektiavustuksia voidaan myöntää helsinkiläisille nuorten toimintaryhmille ja varhaisnuoriso- tai nuorisoyhdistyksille, jos niiden jäsenistä/aktiivisesti toimintaan osallistuvista vähintään 2/3 on helsinkiläisiä 7-28-vuotiaita.

Lisätiedot: Nuorisotoiminnan avustukset ja Avustusten hakeminen.

Ehdota Helsinki-päivän nuorisostipendin saajaa vuodelle 2019

Vuosittain jaetaan Helsingin kaupunginhallituksen määrärahoista stipendejä helsinkiläisille 15–21-vuotiaille nuorille siten, että stipendit luovutetaan Helsinki-päivän yhteydessä sellaisille nuorille, jotka ovat omalla yritteliäisyydellänsä saavuttaneet merkittäviä tuloksia koulunkäynnissään, opinnoissaan tai harrastustoiminnassaan tai jotka ovat toiminnallaan tai käyttäytymisellään olleet esimerkiksi muille nuorille kuten esimerkiksi osoittaneet avuliaisuutta muita ihmisiä kohtaan ja kykyä ottaa ihmiset huomioon.

Helsinki-päivän stipendit jaetaan viidelle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelujen ja kolmelletoista sosiaali- ja terveystoimialan esittämälle nuorelle Helsinki-päivänä 12.6.2019. Yhden stipendin arvo on 600 euroa.

Ehdotus vuoden 2019 stipendiehdokkaasta pyydetään tekemään sille tarkoitetulla lomakkeella nuorisopalveluihin 22.3.2019 mennessä. Lisätiedot ja ehdotuslomake

Kesäseteli jaetaan tänäkin vuonna kaikille helsinkiläisille yhdeksäsluokkalaisille

Tarvitseeko järjestösi kesäksi kiireapua, leiri- tai kurssiohjaajia tai vaikkapa toimistoapulaista? Haluatteko motivoituneen kesätyöntekijän, ketterän käsi- ja jalkaparin tai kaipaatteko kenties nuoren näkökulmaa ja osaamista järjestönne some-viestintään?

Helsingin kaupungin Kesäseteli jaetaan tänäkin vuonna kaikille helsinkiläisille yhdeksäsluokkalaisille helmikuun alkupuolella. Helsingin kaupunki korvaa 300 euroa työnantajalle, joka palkkaa 9. -luokkalaisen nuoren kesätöihin kesäsetelillä 2.6.-11.8.2019 välisenä aikana.

Voitte ilmoittaa avoimista työpaikoista kohdennetusti Kesäsetelin nettisivun kautta. Työpaikoista voi ja kannattaakin ilmoittaa heti välittömästi, mutta ilmoituksia otetaan vastaan koko kevään ajan aina kesäkuun alkupuolelle asti. Työpaikan ei tarvitse sijaita Helsingissä.

Nuoren bruttopalkan on oltava vähintään 350 euroa, sisältäen lomakorvauksen. Lisäksi työnantaja maksaa normaalit työnantajamaksut. Työtunteja on oltava vähintään 60, joko yhtäjaksoisesti tehtynä tai eri jaksoihin sijoittuvana. Työnantaja voi palkata nuoren myös pidemmäksi ajaksi, jolloin palkankin tulee olla suurempi kuin 350 euroa.

Työnantaja tekee kesätyöntekijän kanssa työsopimuksen ja hoitaa normaalit työnantajan velvollisuudet. Kaupunki suosittaa työnantajaa käyttämään palkkauksen periaatteina alan työehtosopimusta ja edellyttää Vastuullinen Kesäduuni -kampanjan periaatteiden noudattamista.

Lue lisää ja ilmoita kesätyöpaikkasi osoitteesta http://kesaseteli.munstadi.fi/

Kumpulan koulukasvitarha

Haluatteko käyttöönne pienen palan paratiisia keskellä Helsinkiä?

Kumpulan koulukasvitarha on uniikki paikka erilaisille tapahtumille ja kokoontumisille. Tila annetaan helsinkiläisille järjestöille, yhdistyksille ja kaupungin toimialoille käyttöön ilmaiseksi omatoimiperiaatteella. Yrityksiltä ja yksityiskäytöstä peritään maksu. Idyllisessä puutarhamiljöössä on käytössäsi huussit, inva-wc, sähköt, vedet sekä avonainen paviljonkikatos puutarhapenkkeineen ja -pöytineen.

Ota yhteyttä, niin kerron lisää: Outi Kankaanpää, outi.m.kankaanpaa@hel.fi, 040 661 8816, kasvitarha.munstadi.fi

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö tiedottaa

Helsingin kaupungin sähköinen kesätöiden ja kesäsijaisuuksien haku

Helsingin kaupungin seuraava kesätyöhaku alkaa taas alkuvuodesta 2019 ja nuorten kesätyöhaku starttaa vuorostaan maaliskuussa. Kaikista kesätöistä ilmoitetaan sähköisessä rekrytointipalvelussa eRekryssä ja työpaikkoja haetaan kaupungin työpaikkasivujen helsinkirekry kautta.

Bengtsårin leirisaareen haetaan kesäksi vastaavaa kokkia, kokkeja, leipuriharjoittelijaa, keittiöapulaisia sekä monitoimikippareita - haku 4.3.2019 klo 16 mennessä

Bengtsårin leirisaari sijaitsee Hangon saaristossa, noin 120 kilometriä Helsingistä. Kesäkauden aikana saaressa on noin 50 leiriä, joissa on noin 2000 lasta ja nuorta ohjaajineen. Työympäristönä leirisaari on monipuolinen ja tarjoaa toiminnoissaan innostavia työtehtäviä maalla sekä merellä. Työpäivät eivät ole yksitoikkoisia tai rutiininomaisia. Lue lisää...

Nuorten, 16-17 -vuotiaiden, kesätyöpaikkoja kuukauden mittaisiin työsuhteisiin ajanjaksolle 3.6.-11.8.2019 haetaan seuraaviin paikkoihin

 • pop up kesäkahvilaan harjoittelijoita
 • puutarhatyön harjoittelijoita
 • Vartiosaaren ja Granöön huolto- ja kunnostustöihin aputyöntekijöitä
 • viestintä- ja valokuvaustöitä
 • Bengtsårin leirisaaren aputyöntekijää/saarityöntekijä

Palkka on 1 000 euroa/kk. Haku alkaa 4.3.2019 Avoimet työpaikat ‑palvelussa ja hakemukset jätetään 18.3.2019 klo 16 mennessä. Hakulomake löytyy nuorten kesätyöt -linkin alta, 16–17-vuotiaille tarkoitetut kesätyöt helsinkirekry.

SATAKOLKYT − 130 km puhdasta liikkumisen iloa

SATAKOLKYT-hanke kannustaa kaikenikäisiä kaupunkilaisia liikkumaan Helsingin 130 kilometriä pitkällä rantaviivalla. Tavoitteena on samalla innostaa ihmiset Itämeren suojeluun ja saada koko rantaviiva siivottua roskista. Viemme koululaisia retkille rantaan, tarjoamme päiväleirien järjestäjille valmiin ohjelmapaketin rantaretkien toteuttamiseksi, järjestämme tapahtumia rannoilla eri puolilla Helsinkiä sekä kannustamme kaupunkilaisia omatoimisiin rantojensiivoustalkoisiin. Hanke toteutetaan Helsingin kaupungin ja järjestöjen yhteistyönä, mukana Pääkaupunkiseudun Partiolaiset, Helsingin 4H-yhdistys, Helsingin NNKY ja Helsingin Vihreät Nuoret.

Lisätiedot: hankekoordinaattori Eeva Puustjärvi, eeva.puustjarvi@hel.fi, puh. 044 270 0573

FB: Satakolkyt

Aktivistien verkostoitumistapahtuma Nuorten ympäristötilassa 25.3.2019 klo 17-20

Järjestämme Nuorten ympäristötilassa Laajasalon kauppakeskus Saaressa aktivistien verkostoitumistapahtuman ma 25.3.2019 klo 17-20.

Ideana on koota yhteiseen tilaisuuteen erilaisia luonnonsuojelu-, ihmis- ja eläinoikeusjärjestöjä, nuortenryhmiä sekä järjestäytymättömiä aktivistiporukoita, joita kiinnostaa positiivisen muutoksen luominen maailmaan, monenlainen kaupunkiaktivismi yms.

Olisi hienoa, jos tulisitte esittelemään (mieluiten toiminnallisesti) toimintaanne ja verkostoitumaan muiden toimijoiden kanssa. Voimavarojen ja osaamisen yhdistäminen luo yleensä parempia tuloksia.

Tapahtumassa on ekokahvila sekä osallistuvien toimijoiden tuottamaa ohjelmaa (esim. osallistavia työpajoja, rintanappien tekemistä, zine-myyntiä, musiikkia? open mic? tms.)

Tilassa toimitaan turvallisen tilan periaatteiden mukaan ja tila on esteetön.

Toivomme, että ilmoittaudutte mukaan 28.2.2019 mennessä osoitteeseen johanna.ahtinen@hel.fi.

Kertokaa keitä olette/minkälaisesta järjestöstä/porukasta on kyse sekä minkä tyylistä toimintaa haluaisitte tapahtumassa järjestää. Ei siis tarvitse olla mitään kauhean monimutkaista. Pääasia, ettei ole pelkkää pönötystä esittelypöytien takana.

Helsingin kaupunki, Kulttuuri ja vapaa-aika, Nuorisopalvelut

Kumppanuusyksikkö

Käyntiosoite: Fredriksberg A, Konepajankuja 1, Helsinki 51
Postiosoite: PL 51400, 00099 Helsingin kaupunki
kansalaistoiminta@hel.fi
____________________________________
Osoitelähde: Avustusrekisteri

Unsubscribe

MailerLite