Žiūrėti naršyklėje
Apygardos Valdytojo Arūno Burkšo
NAUJIENLAIŠKIS
2019-20 Rotary metai, spalis

Sveiki, pozityvios Lietuvos Rotary bendruomene,

Šiandien dedu paskutinius taškus į spalio mėnesio naujienlaiškį. Manau, kad pats veikliausias mano mėnuo turinio, emocine ir nuvažiuotų kilometrų prasme baigiasi. Vos prieš porą dienų „suskaičiavome viščiukus“ pagrindiniame metų renginyje – visuotiniame metiniame susirinkime ir apygardos konferencijoje. Džiaugiuosi pavykusiu renginiu, tai byloja nuoširdūs sesių, brolių ir svečių žodžiai. Dėkoju dalyvavusiems, padėjusiems rengti, sakyčiau didžią metų Rotary šventę. Tenka apgailestauti, kad yra apygardoje klubų, kurie nesugebėjo tuo pasidžiaugti ir į Klaipėdą atsiųsti bent 1 atstovo. Kadangi esame pozityvi Lietuva, viliuosi, kad nedalyvavimo priežastys buvo labai svarios.

Tikiu, kad RIP M.D. Maloney paskelbta Rotary metų tema – „Rotary sujungia pasaulį“ gyva mūsų apygardoje. Asmeniškai ir su savo komanda tai nuosekliai vykdau.

Spalį svečiavausi, susitikau su 13 apygardos klubų. Dalyvavau ir džiaugiausi puikiomis rotariečių šventėmis, įvykiais. Apie viską, kaip dera, apžvelgsiu savo šioje spalio mėnesio žinutėje.

Iniciatyva įkurti Rotariados komitetą

Spalio pradžioje, prieš valdybos posėdį Vilniuje, aktyvių apygardos rotariečių RK Klaipėdos „Senamiesčio“ brolio Andrejus Geraščenko ir RK Šiaulių „Saulės“ brolio Gintauto Rimšos iniciatyva įvyko pasitarimas dėl Rotariados komiteto įsteigimo. Broliai pristatė Rotariados komiteto viziją. Vyko diskusija, dalintasi patirtimis ir nuomonėmis. Pasitarime dalyvavusių DGE Viktorijos Trimbel, DGN Evaldo Vaineikio ir mano nuomonė sutapo – gruodžio mėnesį planuojam valdybos posėdžiai iniciatyvinės grupės nariai įsipareigojo parengti Rotariados komiteto nuostatus.

Valdybos posėdis

Valdybos posėdžiui su apygardos atsakingąja sekretore Edita pateikėme plačią darbotvarkę. 

Pasirengimas artėjančiai Konferencijai reikalavo daug kruopštaus ir atsakingo apygardos rotariečių darbo. Priminsiu, jog yra sudarytos net kelios darbo grupės įvairiems apygardos dokumentams tobulinti ar naujai sukurti. Svarstyti aktualūs apygardos veiklai klausimai.

Svarbiausi posėdžio akcentai:

  • Iš esmės pritarta papildytai apygardos Įstatų redakcijai, tačiau iki pačios Konferencijos prie jų dar teko gerokai padirbėti. 
  • Pateiktas Vadovavimo apygardai planas (VAP), tačiau dėl darbo grupės vadovo ligos, jį pristatė darbo grupės narė E.Kalčiūnienė. Išsakytos pastabos ir pastebėjimai.  Pasiūlyta po Konferencijos planą suderinti su naująja įstatų redakcija. Pakoreguotą planą pateikti kitam valdybos posėdžiui, gruodžio mėnesį.
  • Eilinį sykį aptartas įstrigusios naujos apygardos internetinės svetainės pertvarkos klausimas. Sutarta, kad DGE V. Trimbel kiek galima skubiau imasi išsiaiškinti situaciją ir pasiūlo  tolimesnę naujos svetainės įsigijimo / pertvarkos eigą.
  • Ne mažiau keblus garbaus mūsų apygardos globėjo C. Leth atminimo stipendijos steigimo klausimas. Informavau valdybos narius, kad savo potvarkiu pavedžiau iki gruodžio mėnesio valdybos posėdžio darbo grupei parengti stipendijos teikimo nuostatus.
  • Aptartas Apygardos Auditoriaus rinkimų klausimas. Pritarta siūlymui Konferencijai teikti auditorės Laimutės Tinglum kandidatūrą
  • Aptartas ypač svarbus savanorystės klausimas. Interact komiteto pirmininko RK „Tauragė“ brolio Tomo Juodikio klausimas dėl Rotary apygardos, kaip jaunimo savanorius priimančios organizacijos galimo akreditavimo. Pavesta T.Juodikiui surinkti visą informaciją dėl akreditacijos paraiškos pildymo ir pateikimo.
  • Aptarti EMMA 2022 konferencijos rengimo Lietuvoje klausimai. Sutarta, kad V. Trimbel kitam posėdžiui pateiks EMMA pristatymo santrauką ir verslo projekto detalesnį planą.
Vizitai į RK „Lituanica International“

Net du kartus spalio mėnesį lankiausi pas jauniausio apygardos RK „Lituanica International“ rotariečius. Su Vilniaus krašto valdytojo asistentu Mariumi Grigelioniu labai lietingą pavakarę susitikome su negausiai dalyvavusiais klubo nariais. Klube svečiavosi ir dar vienas svečias UAB „Ignitis grupė“ vadovas, taip pat rotarietis brolis Darius Maikštėnas. Pasidžiaugėme vieni kitais. Pristačiau Rotary organizacijos, mūsų apygardos ir savo tikslus ir veiklas.

O už savaitės jau teko, kaip sakant užsivilkus „eilutę“, sveikinti RK „Lituanica International“ jų inauguracijos proga. Mes su Valentina prisidėjome prie gausaus būrio svečių sveikinimų. Turėjau mielą pareigą klubo prezidentei, kitų Rotary metų apygardos valdytojai Viktorijai Trimbel uždėti prezidentines regalijas. O pats palinkėjau „Lituanica International“ klubui - vaiskaus ir prasmingo skrydžio.

Apygardos narystės komiteto seminaras

Šį mėnesį apygardos Narystės komitetas inicijavo apygardos klubų seminarą – diskusiją „ Stiprus klubas garantuoja efektyvią jo veiklą“ Karpynėje. 

Dalyvavo didelis būrys klubų atstovų. Pirmininkė RK „Aditė“ sesė N.Požarskienė padarė pranešimą. Aptarta daug svarbių ir ypač aktualių narystės stiprinimo klausimų. Tikiuosi, jog sesė Nijolė pati pasidalins įžvalgomis apie narystę organizacijoje mūsų tinklapyje.

Ačiū komiteto pirmininkei, nariams ir klubų atstovams dalyvavusiems seminare.

Klaipėdos Senamiesčio RK draugystė su Vokietija (D1860)

Klaipėdos Senamiesčio RK kvietimu prisijungiau prie svečių,Vokietijos apygardos D1860 rotariečių sutikimo. 

Trumpai pristačiau apygardą, nuoširdžiai pasidžiaugiau labai aktyviais Klaipėdos Senamiesčio klubo nariais, prasmingais jų projektais, atliekamomis veiklomis.Vizitai Panevėžyje ir Kupiškyje

Spalio antrąją savaitę turėjau labai aktyvią išvyką į Panevėžį ir Kupiškį. 

Vizitą pradėjau nuo pietų su Panevėžio RK broliais. Kaip ir kaskart, atlikau savo valdytojo pareigą, pristačiau šių Rotary metų mūsų apygardos ir pasaulinės RI kryptis ir tikslus, iš esmės tai atlieku kiekviename aplankytame klube.

Nustebino broliai, kai mano garbei vyriškas choras sugiedojo ilgiausių metų, o linkėjimai "Gyvuok, Klestėk, Žydėk", skirti labiau mūsų apygardos klubams, mūsų iniciatyvoms.

Vakarop apsilankiau RK "Arta" klube, kuris spalio pradžioje minėjo savo 17 metų sukaktį. Turėjau progos dalyvauti šventinėje vakarienėje, pabendrauti su (kaip klubo senbuvis brolis Aleksandras juokaudamas išsireiškė - pirmas Lietuvoje klubas, kuriame vienodai abiejų lyčių rotariečių) normaliais rotariečiais.

Sekančią, spalio 9 dieną  pietavau su RK "Kupiškis" nariais. Teko stiprintis gardžiais kupiškėnų cepelinais. Šių vizitų metu vėl teko paliesti narystės klausimus, atsakyti į gausius paklausimus.

Kupiškio RK prezidentas Martynas palydėjo iki supuoklių, kurias Kupiškio klubas įrengė su danų ir norvegų rotariečiais specialių poreikių vaikučiams. Labai nuliūdino tai, kad trijų šalių Rotary klubų finansuoti įrenginiai negali funkcionuoti dėl to, kad Kupiškio savivaldybė neįvykdė įsipareigojimo ir tiesiog neįrengė priėjimo prie supuoklių… Tikiuosi, kad greitoje ateityje šis nesusipratimas bus išspręstas Kupiškio RK narių iniciatyva.

Išties, noriu nuoširdžiai pasidžiaugti šių klubų veiklomis, jų svarbiais projektais. 

Prisipažinsiu, kad kai lankantis miestuose turiu daugiau laisvo laiko tarp klubų susitikimų, sesės ir broliai pasirūpina turininga mano “užklasine” veikla.

Esu labai dėkingas panevėžiečiams, kurie labai deramai pristatė kultūrinį savo miesto gyvenimą. RK “Panevėžys” prezidentas Linas Kakarieka ir trys ypač rimti RK "Panevežys" vyrai mane lydėjo po meno (keramikos, fotografijos) galerijas, ypač įspūdingą keramikos, sakyčiau, sodą, muziejus, biblioteką. 

Prisijungus "Arta" klubo prezidentei Ritai Tėvainienei nuvykome į išskirtinę Glass Remis meno studiją. Matėme begales nuostabių kūrinių. Kūrėjas Remigijus Kriukas mums pravedė neeilinę ekskursiją. Kaip vaikas apsidžiaugiau, kai leido pačiam iš stiklo sukurti... ale meną, net nežinau kas ten gavos, manau, kad greičiau kažkoks bobaužiukas, nei norėtas drambliukas.

Su RK “Arta” sesėmis aplankėme G. Petkevičaitės Bitės biblioteką, kur Panevėžio Rotary klubai dovanoja populiaras knygas. Teko ir pačiam papildyti šią Rotary "bibliotekėlę". Bibliotekos darbuotoja, Rotaract jaunoji sesė Gretė supažindino su šimtmečius menančia bibliotekos istorija. Patekome į "užkulisius" ir pačiam teko į rankas paimti S. Daukanto 1713 m. išleistą 3 kalbų žodyną su nuostabiai dabar skambančiais lietuviškais žodžiais. Pakilnoti įspūdingo dydžio Biblijas.

Mažeikių klubai

Spalio viduryje nuostabiai gražią dieną, mielai atsiliepęs į Mažeikių klubų kvietimą, lankiausi naftininkų mieste. 

Žinia, kad Mažeikiuose yra du Rotary klubai ir vienas Interact. Taigi visi klubai susitarę pakvietė į bendrą susitikimą. Susirinko gražus būrys sesių, brolių ir pora jaunosios kartos atstovių. Po ilgoko mano pristatymo, savo veiklas apžvelgė ir RK „Mažeikiai“ prezidentas Artūras Laucevičius ir RK „Liberta“ prezidentė Erika Ruginienė. Pasidžiaugėme aktyviu Mažeikių Interact klubu. Nudžiugino aiškūs klubų narystės užmojai. Abu klubai planuoja priimti po 4-5 naujus narius. To įrodymas teko jau pasveikinti du naujus „Mažeikiai“ klubo brolius, įteikiant Rotary ženkliukus.

Ačiū klubų vadovams ir visiems susirinkusiems už labai nuotaikingą susitikimą ir saldžius Libertos keksiukus.

Vėl Šiauliai

Spalio 24 d. per trumpą laiką antrą syk vykau į RK „Šiauliai“ renginį. 

Aktyvus šio krašto valdytojo asistentas Evaldas Vaineikis sudėliojo mums su Valentina įsimintą programą. Apie tai kiek vėliau, nes vizitas prasidėjo nuo pietų su RK „Saulė“ klubo nariais. Smagu buvo pasilabinti su gausiai susirinkusiais sesėmis ir broliais. Prezidentas Rolandas apžvelgė klubo reikalus ir, supratau, tradiciškai pagarsino dienos sentenciją: „Žodis gydo, žodis žeidžia. Tačiau žodis negydo taip greit, kaip sužeidžia...“ Išvadą šios minties pasidarėme kiekvienas. Suteikus man žodį, tradiciškai pasidžiaugiau aktyvia klubo veikla, pristačiau jau savo ir mūsų atliktus darbus, kokie dar laukia ateityje. Pakviečiau sudalyvauti jau rytoj Klaipėdoje prasidėsiančioje apygardos konferencijoje. Tradiciškai bendra fotosesija.

Iki pavakario renginio istoriniame Šiaulių mecenato Jokūbo Frenkelio viloje buvo likusios kelios valandos, todėl mielai sutikome su mano asistento brolio Evaldo pasiūlymu susipažinti su kito RK „Šiauliai“ brolio Stanislovo Grušo darbine veikla. 

Stanislovas yra ypač aktyvus rotarietis, Šiaulių miesto garbės pilietis, įvairių klubo iniciatyvų autorius ir dar daug gražių dalykų nuveikęs brolis. Nuvykome į „NMF“ bendrovę, kur Stanislovas pasitiko su plačia šypsena tarpdury ir paklausęs, kiek turime laiko, apvilko svečiams skirtas signalines liemenes, skubiai sudėliojo geros valandos programą. Prisipažinsiu, kad nesu matęs panašios veiklos ir tiesiog lankęsis tokiame fabrike. Aukštų technologijų įranga, automatizuoti ir kompiuterizuoti įspūdingi gamybos procesai. Beje, natūralu, kad brolio Stanislovo sukurta įmonių grupė yra didžiausia darbdavė (apie 2800 darbuotojų) ir valstybei mokesčius mokanti įmonė Šiauliuose. Esame labai dėkingi broliui Stanislovui už skirtą mums dėmesį, savo dalies verslo pristatymą, o kas ypač sužavėjo, tai požiūrio į paties verslą filosofiją.

Šiaulių RK: Socialinės atskirties projektas „Atrask“ ir Moliūgų šventė

J. Frenkelio viloje vyko sunkiai žodžiais apibūdinamas reiškinys. Kol buvo šviesu, kol rinkosi tik patys RK „Šiauliai“ broliai su prezidentu Alvydu Šedžiumi, kitų klubų nariai su šeimomis ir anūkais, jų nuolatiniai pagalbininkai ir partneriai Auksinio rato Rotaract ir Interact klubų nariai (vieni jų vedė suorganizuotą koncertą vaikams vilos salėje,  kiti ruošėsi renginio vedimui, turėjo uždegti žvakeles daugiau nei 700 įvairaus meno moliūguose, rengėsi rinkti aukas vaikų žieminiams batukams), tol dar buvo galima laisviau prieiti ir apžiūrėti meniškai sukurtus pasakų ir animacinių filmų herojus. Tačiau temstant, judėjimas takais J. Frenkelio viloje buvo, vaizdžiai tariant, paralyžiuotas.

Visa organizuota šventė sukvietė, kiek vėliau teko sužinoti, apie 10 tūkst. žmonių. Nežinau kiek (tikiuosi, kad solidžią sumą) surinko jaunimas aukų žieminiams batukams, bet visas renginys, su kareiviška moliūgų sriuba, atrakcijų palapine, jaunojo Rotaract brolio Evaldo vedimu ir dainomis, kitų Šiaulių kolektyvų palaikymu, kur nuolat skambėjo žodis – ROTARY – labai prisidėjo prie mūsų visų gerų darbų viešinimo. Įvyko neįtikėtinas dalykas, šio renginio metu sulaukėme kelių televizijų  (Šiaulių TV ir LNK) dėmesio, kurios išleido žinią į eterį apie gražų ir prasmingą renginį. Šis faktas labai nudžiugino, nes pastaruoju metu ypač sudėtinga kiek „garsiau“ paviešinti mūsų bendruomenės klubų vykdomas veiklas, kurios realiai ir tiesiogiai prisideda prie geresnio (suprantama, kad šiuo projektu – šiltesnio ir sveikesnio) Lietuvos žmonių gyvenimo.

Šiuo kartu ypač didelė padėka visiems „Šiauliai“ RK klubo broliams, prezidentui Alvydui, valdytojo asistentui Evaldui. Jūsų prasminga veikla ypač svarbi vaikučiams, laukiantiems žiemos džiaugsmų, labai svarbi apjungiant Šiaulių klubus ir ypač viešinant Rotary apygardos teisingus darbus.

Beje, Ačiū ir Klaipėdos „Aditė“ sesei Loretai Suodaitienei, tą dieną kartu su Evaldu mus lydėjo po Šiaulius ir parodė miesto lankomas vietas.

Konferencija

Galėčiau teigti, kad nuvilnijo pagrindinis apygardos renginys – konferencija.

Pasirengimas šiam renginiui vyko labai atsakingai. Matyt, kad dar pernai Šiauliuose tai pradėjome daryti. Subūriau puikią ir atsakingą komandą. Mano klubo brolis Tadas Šatkauskas su malonumu sutiko būti komiteto pirmininkas, į pagalbą vėl atėjo mano klubo brolio Ruslano Aleksandravičiaus žmona Evelina, kuri nuolat yra mano „iššūkių“ palydovė, jau galėčiau tarti, kad tiesiog profesionali Rotary renginių koordinatorė. Natūralu, kad prisijungė mūsų Edita, Bernadeta. Suprantama, kad nuolat jaučiu pagalbą ir paramą iš savo Valentinos (savo žmonos ir Klaipėdos RK „Karalienė Luizė“ sesės), kuri yra ramstis visose mano veiklose. Grįžus sausio mėnesį iš Rotary Asamblėjos San Diege, turėjau matymą, kad reikia bandyti surengti HOF („House of friedship“/ „Draugystės namai“) renginį. Šiai veiklai prisijungė mano Klaipėdos krašto asistentė Raimonda Čejauskienė, kuri buvo atsakinga ir už svečių priėmimą bei kultūrinę jų programą.

Matyt, kad iki nušviečiant konferencijos detales, būtina paminėti didelę RK „Senamiestis“ ir mano, Klaipėdos RK „Concordia 1826“ narių geranorišką pagalbą. Konferencijos vedimas pateko į patyrusias „Šilutės“ RK brolio Marijaus Budraičio „rankas“. Sesės ir broliai rūpinosi viskuo. Ačiū Klaipėdos „Senamiesčio“ RK broliams Vaidui ir Kristupui, kurie pusę nakties laukė atvykstančių svečių iš Danijos, o lėktuvo skrydis vis buvo atkėlinėjamas. Ačiū RK „Aditė“ sesei Jūratei Andrijauskienei už įsimintai pristatytą Delfinų terapijos centrą. Patys didžiausi šaunuoliai Klaipėdos Senamiesčio Rotaract klubo sesės ir broliai ir jų koordinatorė Gintarė Budavičiūtė.

Visiems Jums nuoširdžiai AČIŪ.

METINIS SUSIRINKIMAS

Taigi, penktadienį nuo pietų visi apygardos Rotary klubai rinkosi į kasmetinį visuotinį apygardos narių susirinkimą. Iš 56 balso teisę turinčių Lietuvos Rotary apygardos 1462 klubų ja nepasinaudojo net 5 klubai, tik vienas iš jų buvo atsiprašęs, informavęs apie nedalyvavimą. Nespėjau dar pasidomėti nedalyvavimo priežasčių, tačiau nemaloniai nustebino klubai, turintys po 30 ir daugiau narių, nesugebėję atsiųsti nors 1 nario į pagrindinį metų Rotary apygardos renginį. 

Turėjome 10 darbotvarkės klausimų. Šiame naujienlaiškyje smulkiai nedetalizuosiu visų svarstytų klausimų, tik išsakysiu savo nuomonę. Manau, kad darbas vyko darbingoje ir geros nuotaikos aplinkoje. Svarbiausias darbotvarkės klausimas – apygardos naujos įstatų redakcijos pristatymas ir tvirtinimas vyko sklandžiai. Esu dėkingas įstatų rengimo darbo grupės nariams: Vygintui Griniui, Vykintui Zulonui ir Valentinui Vaškevičiui.

Už praėjusius metus savo vaizdingą ataskaitą pateikė PDG Virginijus Šniukas, kuriai vienbalsiai pritarta. Pritarta praeitų Rotary metų finansinei ataskaitai. Išrinktas delegatas į RI teisėkūros (COL) tarybą, juo tapo PDG Vygintas Grinis, pakaitinis PDG Antanas Čepys. Išrinktas atstovas į 2020-2021m. Nominacinį komitetą rinkti Zonos direktorių. Juo tapo PDG Algimantas Lukoševičius, pakaitinis PDG Virginijus Šniukas.

Išrinkti pagrindiniai ir pakaitiniai apygardos klubai į Nominacinį komitetą rinkti 2022-2023 m. apygardos valdytoją.

Vadovaujantis apygardos įstatais privaloma procedūra - prisistatė 2020-2021 m. būsimoji apygardos valdytoja Viktorija Trimbel. Susirinkimas vienbalsiai patvirtino Viktorijos kandidatūrą valdytojos pareigoms.

Pranešimą parengė Apygardos fondo komiteto pirmininkas Virginijus Kontrimas. Pabaigoje pagerbėme Vilniaus „Perkūno“ RK,  įteikę RI Rotary fondo įsteigtą gairelę apygardos klubui, kuris daugiausiai paaukojo Rotary fondui skaičiuojant vienam klubo nariui.

Ačiū visiems klubams, kurie delegavo narius į susirinkimą. O artimiausiu metu bus parengtas susirinkimo protokolas ir patalpintas mūsų apygardos internetinėje svetainėje www.rotary.lt.

VAKARINĖ DALIS, pavadinta skambiai „Rotary dūzgės“, atliepė savo pavadinimą

Renginį vedęs mano klubo brolis Darius Butvydas informavo apie dviejų „šeimos“ susirinkimo dalių renginį. Rimtą, ir mažiau rimtą. Taip ir buvo. Pirmoje dalyje, iškilmingai pagerbti apygardai nusipelnę rotariečiai. PDG Virginijus Šniukas įteikė PHF ženkliukus broliams ir sesėms, kurie labiausiai jo metais pasižymėjo apygardos veikloje. Deja, didesniosios garbingų apdovanojimų nusipelniusių sesių ir brolių negalėjome pasveikinti šventiškoje aplinkoje, nes jie nepasiekė Klaipėdos. O apdovanotieji sulaukė audringų sveikinimų.

Rimtojoje vakaronės dalyje Vilniaus RK „Dipolis“ broliai pasikvietę į svečius aktyvią, elegantišką Vladą Musvydaitę, kuri pristatė Rotary klubams iššūkį eiti – projektą „Judėk prasmingai“, tiesiog žygiuoti ir būti sveikiems. Pristatė mobilią aplikaciją - #walk15, kuri atliks ir “teisėjo“ funkciją Rotary klubų sveikuoliškame žaidime, tuo pat metu remti maratonininkę Aušrą Garunkštytę, paraolimpietę, dalyvausiančią Tokijo paraolimpinėse žaidynėse. Dipolio RK broliai kiekvienam pageidaugančiam suteiks visą info apie tai, tik kreipkitės į klubo prezidentą Lauryną Savicką.

Vilniaus RK „Vytis“ ir „Karaliaus Mindaugo“ klubai pasikvietė viešnias net iš Vokietijos. Jos vaizdingai pristatė „ONE DOLLAR GLASSES“ pasaulinę akciją. Lietuvoje jų tikslas susirasti partnerių, kad padėti 150 mln. regėjimo problemų turintiems žmonėms, kurie tiesiog negali įsigyti akinių.

Džiugu, kad keletas apygardos klubų susidomėjo ir anot mano asistento Vilniaus kraštui Mariaus Grigelionio, tikrai prisidės prie pagalbos „Į išorę“. Marius tiki, kad mes jau galime ne tik gauti, bet ir padėti silpnesnėms ekonomiškai išsivysčiusių šalių žmonėms.

Nuoširdžiai sakau, buvo smagus vakaras. Išties nuotaikingai ir linksmai praleistas vakaras, kurio metu išsiskyrė Panevėžio ir Šiaulių kraštų klubai. Netrūko linksmų aukcionų, pasirodymų, emocijų ir smagių šokių. Ne aš vienas pastebėjau, kad jei PDG Vygintas Grinis daugiau šoka, nei stebėjo, vakarėlis nusisekęs - dūzginis.

KONFERENCIJA

Nuo labai ankstaus šeštadienio ryto dūzgės persikėlė į Klaipėdos dramos teatrą, kur išties jau dūzgė Evelinos komanda, kruopštūs kraštų House Of Friendship (HOF) stendų rengėjai su Raimonda, šaunuoliai mūsų jaunimas:  Klaipėdos  „Senamiesčio“ ir „International“ Rotaract  ir „Ad Astra“ Interact klubų savanoriai su lydere Gintare.

House Of Friendship (HOF) atidarytas iki pačios konferencijos pradžios ir per visas pertraukas buvo galima ten lankytis, susipažinti su kraštų parengta klubų veiklų informacija. Išradingi kraštai pristatė ir savo nacionalinius/tautinius/kultūrinius privalomus. Tikiuosi, kad pirmas blynas visai neblogas,  mano galva didelis pliusas, kad krašto klubai vėl apsijungė bendram tikslui, gal sakysim ne tokiam reikšmingam, tačiau mus vienijančiam.

Man pačiam yra sudėtinga objektyviai vertinti Konferencijos turinio vertę ir jo rezultatą apskritai. Viliuosi, kad bent jau dalyvavusiems padėjo kiek plačiau praplėsti mūsų apygardos pozityvios krypties kelio vaizdą. Esu dėkingas žmonėms skyrusiems labai daug savo laiko, energijos ir širdies. Prisipažinsiu, jog lyg koks Eurovizijos atlikėjas sulaukiau labai daug teigiamų atsiliepimų ir padėkos žodžių. Visa tai maloniai priimu suvokdamas tai kaip komandos darbo vertinimą.

Visi Konferencijos pranešimai yra nufilmuoti ir blokais sukelti apygardos Facebook paskyroje. Kiekvienas norintis gali susikurti galimybę pažiūrėti tai.

Žinau, kad turint aiškų tikslą, nuoširdžiai tuo tikinčią komandą bei sąžiningą darbą, rezultatas teiks pasitenkinimą. Tai taikytina ir Rotary klubo veiklai.

Mes, komanda, pranešėjų mintis ir akcentus išskirsime atskirai. Tai bus patalpinti mūsų apygardos tinklapyje www.rotary.lt. Visi video pranešimai sukelti šioje nuorodoje. Kad peržiūrėtumėte video pranešimus, nebūtina turėti Facebook profilį.

Rotary International Prezidento'2019-20 Mark Daniel Maloney sveikinimas Apygardos Konferencijai
Paskutinė spalio išvyka: aplankyti „Vilnius“ RK, „Vienybės“ RK ir „Karaliaus Mindaugo“ RK

Dar pilnas Konferencijos emocijų su Valentina, išsiruošiau į Vilnių, pasinaudojęs savo asistento Vilniaus kraštui Mariaus Grigelionio sudaryti planu. Puikus planas. Per 4,5 valandos susitikti su trimis klubais. Planas geras, tačiau realiai gavosi kiek skubos ir tie nelemti Vilniaus kamščiai, kodėl turiu susiformavęs kompleksą tiems reiškiniams iš seniau. Viliuosi, kad susitikimai klubuose, nežiūrint į mano skubius pristatymus, pavyko.

RK „Vilnius“. Susirinkimas, kaip ir dera garbingam, vienam seniausių apygardos klubų, parsidėjo klubo himnu. Prezidentas Vytautas Zimnickas apžvelgė einamuosius klausimus. Be mūsų klube svečiavosi ir Vilniaus Rotaract viceprezidentė Gabrielė Gegevičiūtė, pakvietusi brolius dalyvauti/mentoriauti kasmetiniame Rotary akademijos projekte.

RK „Vienybė“. Iš „Artis“ viešbučio (džiaugdamiesi Lietuvos ekonomikos klestėjimu, begale naujų ir gražių automobilių gatvėse srautu) atlėkėme į savo RK „Concordia 1826“ pakrikštyto, net sakyčiau, kad mūsų klubo brolio Kęstučio Linkaus iniciatyva “išnešioto“ klubo posėdį. Energinga prezidentė Kristina Buzina su klubo charterio ir pirmuoju prezidentu Vaidu Vyšniausku net „raudoną kilimėlį“ surado ta proga, laukė mūsų viešbučio „Hollday Inn“ tarpduryje. Vėlgi miela buvo išgirsti gerus Konferencijos vertinimus ir puikiai praleisto laiko Klaipėdoje įspūdžius. Pasidalinau savo informacija, atsakiau į klausimus. Pažadėjau paremti, nes kitaip ir negaliu, viešinti, padėti sukviesti apygardos klubus į planuojamą klubo seminarą, labai aktualia tema. Tačiau tam ateis laikas.

„Karaliaus Mindaugo“ RK.  Taip gavosi, kad vienas paskui kitą lankiau du iš trijų jauniausių apygardos klubų.  Prisipažinsiu, jog džiugina sielą ir net akį, kai susipažįsti su klubo nariais, jų veikla ir sužinai jų amžių. Nežiūrint į tai, kas labai įstabu ir miela, kad vidutinis klubo narių amžius 32 metai, tačiau, žinia, kad daugelis narių yra Rotaract patirtį turintys sąmoningi rotariečiai, sukaupę patirtį tarnystės ir savanorystės projektuose. Pernai pasikrikštijęs klubas tiesiog tęsia savo prasmingų rotarietiškų veiklų sąrašą. Papirko prezidento Andrejaus Avchimovičiaus požiūris ir apygardos veiklos vertinimas, tai ką aš asmeniškai su savo komanda nuoširdžiai darau.

Visur natūraliai stengiuosi palaikyti pozityvią nuotaiką, kad susitikimai klubuose būtų gyvi. Stengiuosi padėkoti klubams ir jų lyderiams, kurie yra verti to. Mano galva, žodis AČIŪ yra didelis stimulas ir dažnai svarbus žmonėms, kurie tai pat nuoširdižai savanoriškai tarnauja mūsų bendruomenėse. Manau, kad vizitai Vilniaus klubuose ir šį kartą buvo nuoširdūs ir šilti.

Taigi, AČIŪ Jums, sesės ir broliai, už Jūsų pozityvumą,  teisingų Rotary darbų tęsimą, tikėjimą ir meilę.

Klubų gimtadieniai

Spalio mėnesį čarterius yra gavę Palangos ir Panevėžio "Arta" Rotary klubai.

Sveikinu ir dėkoju už tarnystę!

ROTARY SUJUNGIA PASAULĮ! 

Kviečiu Jus, mielieji sesės ir broliai,  sujungus visų mūsų pastangas kurti šviesesnę Lietuvą ir prisidėti prie Taikos pasaulyje!

Rotary International Apygarda 1462

Vivulskio 7, Vilnius
Lithuania


Atsisakyti naujienlaiškip
MailerLite