Przedstawiamy nasz newsletter!
Nowości z Krainy Trzech Rzek

czerwiec - listopad 2018

A oto co działo się u nas!

10- lecie Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek

4 października, odbyła się niezwykle ważna dla nas uroczystość, obchody jubileuszu 10 – lecia Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek.

Urodziny są najcudowniejsze, jeśli spędza się je w gronie najbliższych osób – rodziny, przyjaciół. Tak też chcieliśmy je przeżyć. Na nasze zaproszenie odpowiedziało ponad 170 osób – przedstawicieli lokalnych Samorządów, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lokalnych Liderów i Liderek, przedstawicieli organizacji działających na naszym terenie, przedsiębiorców oraz zaprzyjaźnionych Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski.

10 lat naszej działalności, to czas intensywnej pracy związanej z wspieraniem rozwoju lokalnego, którym kierują mieszkańcy. To czas tworzenia partnerstw i współpracy między ludźmi, organizacjami, samorządami i sektorami. To niezliczona ilość spotkań, pomysłów, inicjatyw i wydarzeń. To także ponad 19 mln środków, które zostały przeznaczone w ramach naborów na realizację projektów wspierających rozwój lokalny.

Budowa infrastruktury rekreacyjnej - projekty realizowane przez Gminy członkowskie
Budowa świetlicy wiejskiej w Ocieszynie

W Ocieszynie powstaje świetlica wiejska, w której zlokalizowana będzie także filia biblioteki publicznej. Mieszkańcy zyskają wielofunkcyjną przestrzeń, dzięki której będą mogli się integrować i współpracować.

Budowa strefy rekreacji w Obornikach

Mieszkańcy mogą cieszyć się nowym placem zabaw, siłownią, dwoma parkingami z kostki brukowej, zakątkiem do odpoczynku wraz ze stołem wyposażonym w planszę do gier.

Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie

W Nieszawie została wybudowana świetlica wiejska, w której znajduje się wyposażona sala wielofunkcyjna, kuchnia, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze, które będzie mogło być wykorzystywane także jako dodatkowa sala. Świetlica dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budowa strefy rekreacji w parku w Murowanej Goślinie

W parku w Murowanej Goślinie powstała strefa rekreacji, w ramach której można korzystać z urządzeń na placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Dzięki tej inwestycji, duzi i mali mają możliwość aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu.

Pumptrack w Suchym Lesie

W Suchym Lesie powstał największy w powiecie Poznańskim tor do jazdy na rowerze pumptruck. Składa się on z pełnowymiarowego toru oraz części przeznaczonej dla młodszych amatorów sportów wyczynowych.


Budowa rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipie

W Lipie, przebudowana zostanie sala wielofunkcyjna, założone będą nowe instalacje elektryczne i sanitarne. Świetlica zostanie rozbudowana o nową część, w której znajdą się: zaplecze kuchenne oraz toalety.

Granty w LGD Kraina Trzech Rzek

W ciągu ostatnich kilku miesięcy, otrzymaliśmy akceptację trzech naborów grantowych. Do końca tego roku, zostanie zrealizowanych, przez lokalnie działające stowarzyszenia,  aż 24 projektów dofinansowanych przez Lokalną Grupę Działania Kraina Trzech Rzek, dzięki którym powstało:

10 nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej

5 nowych obiektów infrastruktury turystycznej

12 wydarzeń mających na celu zachowanie cennego dziedzictwa lokalnego

8 wydarzeń mających na celu rozwój kapitału społecznego. 

Realizowane Granty

Jak rozwijają się miejscowości naszego obszaru dzięki realizowanym Grantom? Zobaczcie sami!

Zapraszamy wszystkich do włączania się w realizowane przez stowarzyszenia działające na obszarze LSR, różnorodne projekty realizowane w ramach Grantów z Lokalnej Grupy Działania, poprzez uczestnictwo w organizowanych wydarzeniach oraz korzystanie z infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. 

Poniżej przedstawiamy zrealizowane Granty wraz z informacją o lokalizacji i realizatorze projektu. 

Dzięki uczestnictwu w wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenia, można poznać różnorodne sposoby kultywowania dziedzictwa lokalnego, zintegrować się z mieszkańcami miejscowości, a także zrobić coś dobrego dla swojej społeczności. Dzięki nowopowstałej infrastrukturze polepszyła się jakość życia mieszkańców: stworzyła przestrzeń do integracji międzysąsiedzkiej oraz spędzania aktywnie wolnego czasu.

Po klinkięciu w zdjęcie można przeczytać relację z projektu.

Szanty nad Łomnem

Stowarzyszenie Ostoja Wojnówko, przeprowadziło pod koniec czerwca festiwal Szanty nad Łomnem.

W programie imprezy znalazły się takie atrakcje jak: festiwal piosenki szantowej i turystycznej, animacje i warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży, konkurs na zupę rybną oraz występ gwiazdy wieczoru zespołu Sailor.

Warsztaty rękodzielnicze w Bogdanowie

SPDiMN Przyjaciel realizowało projekt polegający na przeprowadzeniu w Bogdanowie, cyklu 5 warsztatów rękodzielniczych z technik: decoupage, ebru, wikliniarstwa, szycia i kamzashi. Dodatkowo, w czasie spotkań odbywały się zajęcia plastyczne z ekorecyklingu oraz szkolenia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w czasie zajęć.

Siłownia zewnętrzna w Kowanówku

Stowarzyszenie NW Włóczykije otrzymało  grant na utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym zlokalizowanym koło świetlicy w Kowanówku. W ramach projektu przeprowadzono szereg spotkań i warsztatów - dla dzieci teatrzyki kamishibai i pogadanki ekologiczne, a dla dorosłych szkolenia z właściwego użytkowania urządzeń.


Jubileuszowy zlot orkiestr dętych w Murowanej Goślinie

Stowarzyszenie miłośników Orkiestry Dętej w Murowanej Goślinie, z okazji jubileuszu 120-lecia istnienia orkiestry, zorganizowało uroczysty jubileusz, na który zostały zaproszone zaprzyjaźnione orkiestry. W obchodach wzięli udział także strażacy z OSP w Murowanej Goślinie, obchodzący 130 - lecie istnienia OSP.

Łoskoń Stary - nasze miejsce na ziemi

Fundacja Centrum Inicjatyw Naturalnych z Łoskonia Starego, zrealizowała projekt polegający na przygotowaniu i wydaniu publikacji o Łoskoniu Starym oraz zorganizowaniu wydarzenia dla mieszkańców i gości, na którym została ona zaprezentowana.

Warsztaty ze sztrykowania w Ocieszynie

Ochotnicza Straż Pożarna z Ocieszyna, zorganizowała dla mieszkanek wsi cykl warsztatów ze sztrykowania, czyli szydełkowania. Przez kilka kolejnych tygodni, panie spotykały się w remizie wykonując przepiękne prace.

Mural - Powstanie Wielkopolskie

Stowarzyszenie Czynni Rodzinni zrealizowało projekt polegający na wykonaniu na ścianie Szkoły w Ryczywole murala historycznego dotyczącego Powstania Wielkopolskiego i zorganizowaniu uroczystego odsłonięcia połączonego z prelekcją historyczną.

Rowerowe stacje serwisowe w Ryczywole

Stowarzyszenie Czynni Rodzinni  zrealizowało także projekt dotyczący posadowienia w Ryczywole dwóch rowerowych stacji serwisowych, przystosowanych także do naprawy deskorolek.

Miejsce rekreacji w Ruksie Młyn

Towarzystwo MDKiPW "Siedlisko" zrealizowało projekt polegający na postawieniu wiaty rekreacyjnej, ławy ze stołami oraz hotelu dla owadów. Pod wiatą znajdują się zabytkowe maszyny rolnicze, udostępnione do zwiedzania. W ramach projektu odbyło się także uroczyste otwarcie miejsca rekreacji oraz rajdy dla dzieci szkolnych wraz z pogadankami ekologicznymi.

Mural historyczny w Ryczywole

Stowarzyszenie AleBabki, zrealizowało projekt, dzięki któremu w Ryczywole powstał kolejny mural przedstawiający lokalną historię. Na ścianie jednego z budynków przy Rynku znalazł się malunek przedstawiający drogerię, która była w tym miejscu wiele lat wcześniej. W ramach projektu odbyła się też uroczystość z okazji zakończenia projektu.

Rolnik w obiektywie

Stowarzyszenie Aktywni Razem z Ludom zrealizowało kolejny Grant w Lokalnej Grupie Działania Kraina Trzech Rzek pt. Rolnik w obiektywie. Dotyczył on zebrania zdjęć przedstawiających historię rolnictwa, wykonanie aktualnych zdjęć obrazujących pracę na roli, zorganizowanie wystawy oraz wydanie kalendarza.

Ekologiczna ścieżka zdrowia w Parku Dworskim w Ludomach

Stowarzyszenie Aktywni Razem z Ludom, wybudowało w Parku Dworskim w Ludomach Ekologiczną ścieżkę zdrowia wraz z tablicami edukacyjnymi i zorganizowało imprezę integracyjną z okazji otwarcia inwestycji.

Wiata rekreacyjna w Żernikach

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Żerniki posadowiło wiatę rekreacyjną w centrum wsi. Dzięki niej, mieszkańcy będą mogli spotykać się przez cały rok, na wydarzeniach organizowanych dla dzieci, spotkań dla dorosłych i seniorów. W ramach projektu zorganizowano także imprezę integracyjną dla mieszkańców, połączoną ze sprzątaniem i prelekcją ekologiczną.

Kamień upamiętniający Powstańców Wielkopolskich w Żernikach

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Żerniki zrealizowało także projekt poświęcony setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, polegający na posadowieniu kamienia pamiątkowego, wydaniu publikacji historycznej oraz zorganizowaniu wydarzenia upamiętniającego Powstańców.

Gęsina na św. Marcina w Ryczywole

11 listopada, Koło Gospodyń Wiejskich ze Skrzetusza przygotowało dla mieszkańców Ryczywołu stoisko degustacyjne, na którym serwowano tradycyjne potrawy z gęsi. Można było także zapoznać się z przepisami wykorzystanymi przez Panie oraz zabrać ulotkę, na której znalazł się opis wykonania czerniny i pasztetu.

Boisko w Ocieszynie

Ochotnicza Straż Pożarna z Ocieszyna zrealizowała także projekt polegający na utworzeniu boiska rekreacyjnego - mieszkańcy i partnerzy projektu oczyścili teren i przygotowali glebę pod wysiew trawy. Zostały zamontowane bramki i kosze na śmieci. W ramach imprezy na otwarcie przeprowadzono gry i zabawy, ognisko oraz zbiórkę makulatury i sadzenie drzewek.

Siłownia dostosowana do osób z niepełnosprawnościami i starszych w Obornikach

W Obornikach, Stowarzyszenie Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych "Ludzki Gest" im. Jana Pawła II wykonało siłownię zewnętrzną przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i starszych. 

Wiata rekreacyjna w Nininie

W Nininie, Ochotnicza Straż Pożarna posadowiła wiatę rekreacyjną w pobliżu odnowionego przez mieszkańców stawu rybnego. W ramach projektu przeprowadziła także we współpracy z Kołem Wędkarskim imprezę rekreacyjną z zawodami wędkarskimi i nauką bezpiecznego łowienia ryb.

Rozwój przedsiębiorczości - planowane nabory

 W przyszłym roku planujemy przeprowadzenie naborów na dofinansowania w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Wszystkie informacje dotyczące warunków przyznania pomocy i kryteriów oceny operacji dostępne są na naszej stronie www.kraina3rzek.pl . Przed rozpoczęciem naborów będziemy także przeprowadzać szkolenia oraz doradztwo. Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub wizyty w naszym biurze.

Pozostałe informacje
Sportowe rozpoczęcie lata z Krainą Trzech Rzek

7 lipca odbyła się impreza rekreacyjna, złożona z rajdu rowerowego, rajdu pieszego i spływu tratwami. Uczestnicy na zakończenie spotkali się na wspólnym poczęstunku.

Szkolenia dla Grantobiorców

W lipcu i październiku odbyły się szkolenia dla Gratobiorców, których celem było poznanie zasad realizacji i rozliczania dofinansowań z LGD.

Konkursy dożynkowe

Tradycyjnie już, na zakończenie zbiorów, zorganizowaliśmy w ramach dożynek organizowanych przez Gminy Członkowskie, konkursy dożynkowe. Ocenialiśmy najpiękniej przystrojone obejścia przydomowe oraz pojazdy w korowodzie dożynkowym

Zwiedzanie Gminy Suchy Las

W ramach akcji “cudze chwalicie, swego nie znacie”, Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek zorganizowała 2 września zwiedzanie kolejnej Gminy Członkowskiej. Tym razem zawitaliśmy w gościnne progi Gminy Suchy Las. 

Za udostępnienie niektórych zdjęć dziękujemy podmiotom realizującym projekty: Gmina Oborniki, Gmina Murowana Goślina, Gmina Ryczywół, Gmina Suchy Las, OSP Ocieszyn, KGW Skrzetusz, Stowarzyszenie Aktywni Razem, Stowarzyszenie Alebabki, Stowarzyszenie Czynni Rodzinni, Stowarzyszenie miłośników Orkiestry Dętej z Murowanej Gośliny, Fundacja Centrum Inicjatyw Naturalnych, Stowarzyszenie NW Włóczykije, SPDiMN Przyjaciel.

Opublikuj na Facebooku Opublikuj na Facebooku Przekaż email Przekaż email

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

ul. M. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, tel.: 791 222 764, 535 978 545, 883 777 918.

biuro@kraina3rzek.pl, www.kraina3rzek.pl

MailerLite