Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej

Dnia 12. września 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Członkowie samorządu debatowali na temat m.in. wysyłkowej sprzedaży leków na receptę, techników farmaceutycznych, ich protestu przed Sejmem a także na temat zawodu zastępczego. Poruszono także kwestie prac nad ustawą o zawodzie, opiece farmaceutycznej a także prac Fundacji KOWAL. Gościem specjalnym była Samia Al-Hameri prezes Polish Institute of Medical Cannabis, która przedstawiła strategię i proces wprowadzania na rynek polski medycznej marihuany. Wzorem dla Polaków ma być Kanada i Niemcy, które z powodzeniem wprowadziły surowiec do obrotu. PIMC ma być podmiotem odpowiedzialnym za szkolenia dla lekarzy i farmaceutów. Rejestracja surowca farmaceutycznego przewidywana jest w najbliższych miesiącach. Posiedzenie Rady swoją obecnością zaszczycił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, który zapewnił, że z jego strony zawsze jest wola i chęci, aby rozmawiać ze środowiskiem farmaceutów. Celem tego spotkania, jak twierdzi Janusz Cieszyński, było zinwentaryzowanie i spisanie wątpliwości, które mają farmaceuci. Kluczowymi tematami w dyskusji była wysyłkowa sprzedaż leków, zakup sprzętu komputerowego oraz dostosowanie się do e-recepty. 

Czy "Apteka dla aptekarza" była dobrym rozwiązaniem?

Nieco ponad rok obowiązuje ustawa zwana "Ada", która - przypomnijmy - wprowadziła zasadę, że właścicielem apteki może być wyłącznie farmaceuta. Jak oceniane jest to rozwiązanie - sprawdzała w radiowej Jedynce Aleksandra Tycner. Aby odsłuchać materiał kliknij tu

Trzy ważne daty dla aptekarzy – wdrożenie elementów eZdrowia coraz bliżej

31 grudnia 2018 roku – eRecepta, czyli recepta elektroniczna w aptekach

Do dnia 31 grudnia 2018 roku wszystkie apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne powinny założyć konto na platformie P1 do realizacji recepty elektronicznej co wypełni obowiązek zgłoszenia gotowości. Od dnia 1 stycznia 2019 roku wszystkie apteki podłączone do Systemu P1 zobowiązane są do generowanie nowego dokumentu taksacji tzw. Dokumentu Realizacji Recepty (DRR) dla wszystkich recept, zarówno w postaci papierowej jaki i elektronicznej. Dane jakie muszą być zawarte w DRR określone są w § 5 rozporządzenia w sprawie recept z 13 kwietnia 2018 r. z późniejszymi zmianami.

9 lutego 2019 roku – Serializacja – dyrektywa antyfałszywkowa

Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z aktów delegowanych do dyrektywy antyfałszywkowej opublikowanymi w dniu 9 lutego 2016 r., obowiązek weryfikacji unikalnych kodów leków wchodzi z dniem 9 lutego 2019 roku.

1 kwietnia 2019 roku – Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Znowelizowana ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 20 lipca 2018 r. przesunęła obowiązek raportowania do ZSMOPL na dzień 1 kwietnia 2019 roku. Przypominamy, że do zakładania konta na Platformie P2, która obsługuje ZSMOPL oraz do autoryzacji raportów wysyłanych do systemu nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego kwalifikowanego, a jedynie profil zaufany ePUAP. Więcej na www.nia.org.pl

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza już za kilka dni

Oficjalne 14. obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza w 2018 roku odbędą się 27. września, dzień po kalendarzowym święcie Kosmy i Damiana, prekursorów farmacji klinicznej, patronów aptekarzy i farmaceutów. Naczelna Izba Aptekarska, która co roku organizuje uroczystą galę z tej okazji, w tym roku zaprasza do Teatru Palladium w Warszawie. Obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza będą połączone z międzynarodową konferencją V4 PharmForum w ramach Grupy Wyszehradzkiej, która odbędzie się 28. września w tym samym miejscu.

Ogólnopolski Dzień Aptekarza, obchodzony przez samorząd aptekarski od wielu lat, stał się świętem całego środowiska farmaceutycznego. Co roku w uroczystościach w Warszawie biorą udział nie tylko aptekarze z całej Polski, ale także parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, instytucji państwowych i środowisk akademickich, duchowni z Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia oraz działacze samorządów zawodów zaufania publicznego.

Stanowisko CSIOZ w kwestii skanerów dla aptek

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie  internetowej: http://www.nmvo.pl/ Fundacja KOWAL (Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków), która podjęła się obowiązku utworzenia w Polsce Krajowego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków ( System Krajowy) określiła, iż niepowtarzalnym identyfikatorem Systemu będzie kod w formacie 2D Data Matrix, w którym zawarte będą informacje takie jak kod produktu, numer seryjny, numer partii oraz data ważności. Więcej na stronie nia.org.pl

Komunikat w sprawie wydawania z apteki szczepionki VaxigripTetra

VaxigripTetra (czterowalenta szczepionka przeciw grypie, zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce 0.5ml, EAN 5909991302108) od dnia 1 lipca 2018 rokuzostała zamieszczona w załączniku do Obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych.

Preparat ten uzyskał decyzję refundacyjną na okres 2 lat w zakresie wskazań: czynne uodpornienie osoby powyżej 65 roku życia w zapobieganiu grypy wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa podtypy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce. Poziom odpłatności za ten preparat wynosi 50%. Czytaj więcej na www.nia.org.pl

Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka Lekowa Państwa 2018”

We wtorek Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022”. Dokument określa priorytety działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-2022.

Jak informuje resort zdrowia dokument powstał w oparciu o założenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące tworzenia i wdrażania polityki lekowej z 2016 roku. Zgodnie z wytycznymi, wyznacza on średnio- i długoterminowe cele stawiane uczestnikom i decydentom rynku farmaceutycznego oraz identyfikuje główne narzędzia ich osiągnięcia.

Celem Polityki Lekowej Państwa jest zapewnienie pacjentom szerokiego dostępu do skutecznych i bezpiecznych leków oraz przejrzystego i racjonalnie działającego systemu refundacji leków, który wspiera aktywności inwestycyjne na terenie Polski oraz rozwój polskiej gospodarki. Czytaj więcej na www.medexpress.pl

Spór o apteczną franczyzę. Farmaceuci stracą zezwolenia i staną przed sądem aptekarskim?

Samorząd aptekarski dał aptekarzom jasny sygnał, że zawieranie umów opartych na franczyzie twardej jest co najmniej niepożądane i najprawdopodobniej nielegalne. A farmaceuci, którzy się na to decydują, ryzykują cofnięciem zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Analizę zagadnienia i opinie ekspertów na ten temat można przeczytać w dzisiejszym wydaniu Tygodnika Gazety Prawnej.

Fachowcy mówią, że franczyzę można podzielić na miękką i twardą. Miękka forma najczęściej równa się dość luźnej współpracy, w której głównymi świadczeniami są z jednej strony prawo do wykorzystywania nazwy handlowej i znaku towarowego, a z drugiej – określona zapłata za tę możliwość...

... Rzecz w tym, że na rynku aptecznym w ostatnich miesiącach dominuje model franczyzy twardej. Więcej na www.mgr.farm

Wykonanie procedury zwrotu Produktów Milukante – pismo podmiotu odpowiedzialnego Adamed Pharma S.A.

Szanowni Państwo,

W dniu 3 września 2018 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu 2 serii produktów zawierających w swoim składzie substancję czynną montelukastum wyprodukowaną przez Saneca Pharmaceutical a.s., dla których podmiotem odpowiedzialnym jest Adamed Pharma S.A. (dalej zwanym: „Adamed Pharma”) tj:

Milukante (montelukastum) 4 mg., 28 tabletek do rozgryzania i żucia, numer serii 41750660

Milukante (montelukastum) 5 mg., 28 tabletek do rozgryzania i żucia, numer serii 41775734 (dalej zwane: “Produktami”).

Wskazać w tym miejscu należy, że od momentu wydania przez GIF decyzji z klauzulą wykonalności, wycofane Produkty podlegają wyłącznie utylizacji. Decyzja o wycofaniu została podjęta niezwłocznie po potwierdzeniu informacji o zastosowaniu przez dostawcę innego typu aromatu, niż wskazany w dokumentacji rejestracyjnej. Informujemy, że nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów, jednak ocena
toksykologiczna wskazuje na konieczność unikania przez dzieci w wieku do 3 lat kontaktu z tą substancją. Natomiast dzieci powyżej 3 roku życia mogą już spożywać produkty zawierające tę substancję, która jest stosowana jako dodatek do żywności. Więcej informacji oraz materiały do pobrania na stronie www.nia.org.pl

Projekt - Farmaceuci bez granic

W ostatnich latach, rola farmaceutów w Kanadzie wzrosła do tego stopnia, że są na pierwszym miejscu w rankingu zawodów zaufania publicznego.

Farmaceuci są coraz częściej angażowani w świadczenie szerokiego wachlarza usług, z których wiele finansowanych jest przez rząd. Obejmują one rzucanie palenia, kontrolę masy ciała, „MedsChecks” (podobne do przeglądu stosowania leków, przychodnie prowadzące leczenie przeciwzakrzepowe oraz opiekę paliatywną. Po przeprowadzeniu oceny kształcenia w Polsce, nasz zespół zagranicznych ekspertów utwierdził nas w przekonaniu, że trzeba podać wiedzę dla farmaceutów inaczej. Więcej na www.zzpf.org.pl

Od 2013r. średnia długość życia europejczyków wydłużyła się o rok - raport WHO

Wykonane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) badania wskazują, że średnia długość życia Europejczyków jest o rok dłuższa niż 5 lat temu. Ponadto z naszych deklaracji wynika, że jesteśmy „najbardziej zadowolonym” społeczeństwem na świecie. Jakie zmiany zaszły od wdrożenia w życie nowej polityki zdrowotnej przez państwa starego kontynentu?

-Najnowszy raport zdrowia Europy wskazuje, że kraje starego kontynentu poczyniły znaczące kroki do zrealizowania celu założonego przez WHO określonych w Agendzie Zrównoważonego Rozwoju – mówi dyrektor regionu Europy WHO, dr Zuzsanna Jakab.

Po 5 latach średnia długość życia wydłużona o rok

Wyniki badań wskazują, że w porównaniu do danych sprzed 5 lat, średnia długoś życia Europejczyków wydłużyła się o rok. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że różnica średniego wieku życia między krajami z najdłuższą i najkrótszą przeżywalnością wynosi aż 11,5 lat. Więcej na www.politykazdrowotna.com

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

Do pobrania tutaj

Facebook Twitter

Naczelna Izba Aptekarska

Długa 16, Warsaw
Poland

MailerLite