Läs på webben
EN ENAD KYRKA FÖR EN HELAD STAD
Nyhetsbrev från Hjärta Göteborg

Hjärta Göteborg är de kristna kyrkornas gåva till Göteborg när staden fyller 400 år. Hjärta Göteborg tar de utmaningar staden står inför på allvar. Ambitionen är att tillsammans medverka till en rättvisare stad med minskade klyftor. Hjärta Göteborg vill också visa på en stor kyrkofamilj som har en önskan om att gemensamt få fira Göteborg, och också visa på det som förenar de kristna kyrkorna: tron som en positiv samhällsomvandlande kraft i staden. Med detta initiativ riktar kyrkorna strålkastarljuset på det som förenar: att med evangeliet som centrum få bidra till stadens positiva utveckling.

Läs mer på webben
Blogg av Urban Ringbäck

Något stort ligger i luften

Några få gånger i livet infinner sig en känsla av att nu händer det något stort som man inte riktigt har ord för. Något som går utanför ens ramar, där inte minnen och tidigare erfarenheter räcker till som referenser. Det som sker är något som inte går att kontrollera, man vet inte riktigt var det tar vägen och det känns som att det är så det ska vara.

Läs mer på webben

Stadens jubileumssatsningar vill tillföra värden till staden som både visar på en mångfald och en bredd och som bedöms ha potential att göra ett bestående avtryck för framtiden.

Läs om stadens firande
Hjärta Göteborg

info@hjartagoteborg.se

www.hjartagoteborg.se

facebook twitter instagram

Hjärta Göteborgs nyhetsbrev kommer ut
regelbundet. Brevet innehåller information
om kyrkornas satsning på Göteborgs
stads 400-årsjubileum. 

Avsluta prenumerationen