view_in_browser
AktualnościFarmacjaSamorządPrawo
Newsletter NIA
Aktualnie, Regularnie, Przystępnie
Naczelna Izba Aptekarska na Forum Rynku Zdrowia

www.nia.org.pl

Ponad 1500 uczestników, 21 sesji tematycznych, ponad 150 prelegentów wśród których znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych oraz pacjentów i przedstawicieli zawodów medycznych. W dniach 21-22 października 2019 r. w Warszawie odbyła się jubileuszowa XV edycja Forum Rynku Zdrowia. W wydarzeniu wzięła udział prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

E-zdrowie w Polsce

Podczas sesji poświęconej e-zdrowiu o problemach aptek związanych e-receptą mówiła prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej - Elżbieta Piotrowska - Rutkowska. W trakcie debaty podkreśliła, zaangażowanie aptek, które pomimo bardzo krótkiego czasu i dużych nakładów finansowych związanych z zakupem oprogramowania i sprzętu wywiązały się o czasie z nałożonego prawnie obowiązku podłączenia się do systemu P1.  

- Idea wprowadzenia e-recepty jest jak najbardziej słuszna, ponieważ eliminuje problemy związane z brakiem czytelności recepty, a więc i pomyłki w wydaniu leków, a także zgubienie druku przez pacjenta - podkreśliła Prezes NRA.

Niestety system nie jest wciąż w pełni sprawny, co skutkuje błędami uniemożliwiającymi prawidłową realizację e-recept. Jak zauważyła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska przyczyna wynika z błędów oprogramowania gabinetowego. Brak danych pacjenta, błędna odpłatność, brak numeru PESEL, nieprawidłowy kod EAN to tylko niektóre z przykładów nieprawidłowości z którymi spotykają się codziennie farmaceuci w aptekach. Zdaniem Prezes NRA problem można rozwiązać inwestując choćby w te programy gabinetowe, które nie generują podobnych błędów.

Według najnowszych szacunków opublikowanych przez CSIOZ lekarze wystawili już ponad 20 mln e-recept, co w przeliczeniu wynosi ponad 500 tys. e-recept dziennie. Zdaniem Elżbiety Piotrowskiej Rutkowskiej priorytetem wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces informatyzacji systemu ochrony zdrowia powinna być jakość, a więc poprawność wystawianych e-recept, a nie jedynie ich liczba, co z pewnością przełoży się na komfort pracy farmaceutów oraz zadowolenie pacjentów z wprowadzonych zmian.

Zawody medyczne – opieka zdrowotna to nie tylko lekarze i pielęgniarki

W trakcie drugiego dnia konferencji przedstawiciele ministerstwa zdrowia, lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych, a także diagnostów laboratoryjnych podjęli dyskusję na temat aktualnej sytuacji kadr medycznych i problemów z którymi się borykają. Głos w debacie zabrała także Prezes NRA.

Zdaniem Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej przez wiele lat zawód farmaceuty został zmarginalizowany zarówno w obszarze pracy w aptekach ogólnodostępnych jak i szpitalnych.

- Jeśli nie podejmiemy działań i nie zatrzymamy emigracji młodych absolwentów farmacji - co roku z Polski wyjeżdża jeden pełen rocznik- to nie będzie w najbliższym czasie osób, które będą podejmować kształcenie w zawodzie, a Ci którzy ukończą farmację wyjadą z kraju - podsumowała prezes NRA.

Wypowiedź prezes NRA w trakcie drugiego dnia konferencji dostępna jest poniżej.

Serdecznie zapraszamy.

NIA o ustawie o zawodzie
www.zdrowie.dziennik.pl

Nawet 13 proc. hospitalizacji wynika z nieprawidłowego zażywania leków

Dlatego konieczne jest wprowadzenie rozwiązań systemowych - uważa rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej Tomasz Leleno.

Rzecznik w rozmowie z PAP podkreślił, że regulacje dotyczące zawodu farmaceuty są jednymi z najbardziej wyczekiwanych. Farmaceuci, których jest w Polsce 27 tysięcy, czekali na przepisy od wielu lat. Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty trafił kilka dni temu do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Gdyby obecny rząd nie zdążył zająć się projektem, to nie ma przeszkód, aby rozpatrzył go nowo powołany gabinet. Leleno zaznaczył, że Naczelna Izba Aptekarska zapoznała się z projektem na etapie konsultacji publicznych i oceniła go pozytywnie, choć w kilku miejscach wymaga on korekty.

Przede wszystkim farmaceuci będą mogli prowadzić dodatkowe usługi na rzecz pacjentów: przeglądy lekowe czy obsługę urządzeń medycznych, a za zgodą lekarza, kontynuować realizację recept dla tzw. pacjentów stabilnych, a więc tych, którzy od lat leczą się tymi samymi lekami. W ten sposób można będzie wykorzystać potencjał farmaceutów i aptek, które w przyszłości mają stać się lokalnymi centrami zdrowotnymi. 

Jest to szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę pacjentów w wieku senioralnym oraz stopniowo malejącą liczbę lekarzy i pielęgniarek - wyjaśnił rzecznik.

Podobne rozwiązania funkcjonują w wielu krajach. Przykładowo we Włoszech, Danii, Belgi, Wielkiej Brytanii i Kanadzie w ramach przeglądów lekowych skierowanych do pacjentów z przewlekłymi chorobami np. astmą, to właśnie farmaceuci przyczyniają się do znacznej poprawy zaleceń lekarskich i podnoszą efektywność kosztownych farmakoterapii.

Francja np. wprowadzając w 2013 r. wsparcie terapeutyczne dla pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe zrealizowała w ciągu pierwszego roku funkcjonowania opieki ponad 161 tys. konsultacji farmaceutycznych w 63 proc. aptek. Podobnie jest w Portugalii, gdzie wiele świadczeń zdrowotnych - pomiar ciśnienia tętniczego czy sezonowe szczepienia przeciwko grypie pacjent może wykonać w autoryzowanych aptekach. Jak podkreślił Leleno nie bez znaczenia są również czas i koszty podróży, jakie oszczędzają chorzy mogący odwiedzić najbliższą aptekę, aby skorzystać z dodatkowych świadczeń.

Z raportu Deloitte z czerwca 2018 r. wynika, że Narodowy Fundusz Zdrowia, wprowadzając dodatkową usługę porady farmaceutycznej mógłby zaoszczędzić blisko 470 mln.

Ponadto proponowane zapisy - zdaniem rzecznika Izby - gwarantują farmaceutom niezależność. - Farmaceuci (dzięki nowym przepisom - PAP) będą mogli odmówić wykonania poleceń służbowych, które – w ich przekonaniu – mogą naruszać obowiązujące przepisy np. polecanie pacjentom preparatów wątpliwej jakości czy zamknięcie apteki, która nie dysponuje wymaganą obsadą fachowego personelu - uważa Leleno.

Dodatkowo Naczelna Izba Aptekarska uważa, że samorząd aptekarski nadal powinien opiniować kandydata na kierownika apteki. Taka opinia jest składową wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie nowej placówki. Sporządza ją okręgowa izba aptekarska na wniosek wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Zawiera ona informacje o przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej farmaceuty- czy był karany dyscyplinarnie, czy brał udział w nielegalnym wywozie leków, czy regularnie uczestniczy w obowiązkowych szkoleniach uzupełniających jego wiedzę - wyjaśnił rzecznik

Wydanie opinii, jak stwierdził dalej, nie jest wiążące dla organu nadzorczego. Na utrzymaniu tej regulacji powinno zależeć również pracodawcom, którzy będą mieć pewność, że zatrudniony przez nich farmaceuta – kierownik apteki posiada niezbędne kompetencje oraz spełnia najwyższe standardy etyczne.

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty wymaga pewnych uzupełnień. Obszarem wymagającym doprecyzowania jest kwestia sprawowania przez apteki opieki farmaceutycznej. Projekt nie określa warunków lokalowych, procedur wyboru przez pacjenta farmaceuty sprawującego taką usługę, czy zasad przetwarzania danych zawartych w indywidualnej dokumentacji. Czytaj więcej tutaj.

Ustawa o wyrobach medycznych

www.rzeczpospolita.pl
Coraz częściej wyroby medyczne upodabniają się do leków. 
Gościem red.Karoliny Kowalskiej w programie RZECZoPRAWIE był farmaceuta Marcin Piątek.

Odpowiednik a zamiennik
www.wprost.pl

Czym są zamienniki leków i kiedy farmaceuta może je wydać?

W aptekach całej Polce brakuje leków. Na liście niedostępnych produktów znalazły się m.in. krople do oczu, metformina czy leki na nadciśnienie. Co zrobić, w takiej sytuacji? 

O brakach i odpowiednikach leków w studiu Dzień Dobry TVN opowiedziała Katarzyna Sabiłło z fundacji Lege Pharmaciae. Rozmowa ta była szeroko komentowana w środowisku farmaceutycznym.

– To nie jest sytuacja, która w bezpośredni sposób zagraża naszemu zdrowiu i życiu. Dlaczego? Ponieważ istnieją odpowiedniki leków i zamienniki leków. Te dwa pojęcia używa się niestety zamiennie, a one nie do końca to samo znaczą - mówiła ekspert z fundacji Lege Pharmaciae w studiu Dzień Dobry TVN

O komentarz poprosiliśmy rzecznika prasowego Naczelnej Izby Aptekarskiej.

– Problem z brakiem dostępności leków ma charakter globalny. Dotyczy praktycznie całej Europy. Jedną z jego przyczyn jest zamknięcie przez Chiny części fabryk produkujących substancje czynne (tzw. API). To trudna sytuacja dla pewnej grupy producentów, którzy nie mają z czego wytwarzać części leków. Problemem może być również Brexit. Brytyjczycy aktywnie przygotowują się do tego procesu – robiąc zapasy leków oraz skupując deficyty z Europy. Zapasy robią również Francuzi i Niemcy – tłumaczy Tomasz Leleno, rzecznik.
– Jak widać, Polska w dużej mierze jest „lustrzanym odbiciem” kryzysu lekowego. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na nierówny model dystrybucji leków przyjęty przez część hurtowni. Faworyzuje on przede wszystkim większe apteki sieciowe, które zaopatrują głównie mieszkańców dużych miast. Dla nich leki pojawiają się w pierwszej kolejności. Cierpią na tym pacjenci z mniejszych miejscowości i terenów wiejskich, dla których istnieje realny problem z zamówieniem leków. W wyniku tych działań leki dla mieszkańców dużych miast są łatwiej dostępne niż dla pacjentów z terenów wiejskich. Apteki nie mogą zamówić ich w hurtowni. W naszym przekonaniu należy skończyć z „grą deficytami”. Nie może być tak, że dla jednych pacjentów lek jest, natomiast nie ma go dla innych tylko dlatego, że mieszkają w mniejszej miejscowości, a nie w dużej aglomeracji. Zasadne i konieczne jest zatem przeprowadzenie przez inspekcję farmaceutyczną odpowiednich kontroli w tym zakresie – mówi Tomasz Leleno.
– Część brakujących leków oryginalnych posiada swoje odpowiedniki (potoczna nazwa - zamienniki), mające tę samą substancję czynną i dawkę. Farmaceuci skupiają się więc na polecaniu odpowiedników brakujących leków, jak również informowaniu i edukowaniu pacjentów, aby nie obawiali się ich przyjmowania. Zachowanie ciągłości terapii jest dla nich najważniejsze – mówi rzecznik NIA.

Wiele mówi się o zamiennikach leków, a w obliczu stale rosnących cen farmaceutyków ludzie mogą chcieć uciekać się do tej alternatywy, by ostatecznie nie zrezygnować z leczenia. Wielu z nas ma jednak obawy, czy będą to tak samo skuteczne środki. Czytaj dalej tutaj.

Zasady zwrotu leków do aptek
www.medonet.pl

Jak wygląda proces zwracania leków do aptek i czy w ogóle można to robić? Załóżmy, że wykupiliśmy receptę na kilka opakowań leku, który przyjmujemy. W trakcie leczenia nasz lekarz prowadzący decyduje się na zmianę dawki leku albo proponuje leczenie inną substancją czynną. Co zrobić z opakowaniami leków, których nie zużyliśmy?

- Co do zasady, przepisy ograniczają możliwość zwrotu leków do aptek, przede wszystkim z uwagi na brak gwarancji, że warunki, w jakich pacjent przechowywał produkt leczniczy, były odpowiednie - tłumaczy Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Farmaceuta nie ma możliwości sprawdzenia, w jakich warunkach były przechowywane leki i nie może przyjąć zwrotu, nawet gdy produkty jest oryginalnie zapakowany i nie przekroczył daty ważności. Podobnie sytuacja wygląda, gdy chcemy zwrócić inny preparat, bo się rozmyśliliśmy albo kupiliśmy nie ten, który chcieliśmy.
Warto jednak wiedzieć, że zgodnie z art. 96 ust. 8 Prawa Farmaceutycznego, przepis mówiący o niemożliwości zwrotów nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego. Czytaj cały artykuł tutaj.

Farmaceuta w procesie digitalizacji

-Umiejętnie wykorzystanie potencjału jaki tkwi w nowoczesnych technologiach, zdecydowanie przyczynia się również do poprawy adherencji terapeutycznej. Przykładem mogą być aplikacje mobilne dedykowane sprawnej i szybkiej konsultacji farmaceuty z osobą chorą przewlekle, funkcjonujące w europejskich krajach np. Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii.
W najnowszym magazynie tematycznym Lideo ukazał się  komentarz prezes NRA Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej przedstawiający rolę farmaceuty w procesie digitalizacji medycyny (str.8-9). Czytaj tutaj.

64. Kongres Hiszpańskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych (SEFH)

www.nia.org.pl

3 dni, ponad 2000 uczestników, 1343 odczyty naukowe i 71 przypadków klinicznych. W dniach 17-19 października w Sewilli odbyło się największe i najbardziej prestiżowe spotkanie farmaceutów szpitalnych w Hiszpanii w którym uczestniczyła koordynator programu Staży dla Farmaceutów – Katarzyna Gancarz

SEFH jest hiszpańskim stowarzyszeniem naukowym, które wśród swoich celów i funkcji ma promocję, rozwój i zachęcanie do realizacji różnorodnych akcji formacyjnych i projektów naukowych, jak i badań oraz innowacji w zakresie farmacji szpitalnej. 

Od 2016 r. SEFH jest partnerem Naczelnej Izby Aptekarskiej w projekcie umożliwiającym polskim farmaceutom doskonalenie umiejętności zawodowych w hiszpańskich aptekach szpitalnych.

 • Humanizacja – to nie jest zbyt wiele

W tym roku hasłem przewodnim kongresu stało się pojęcie humanizacji – skierowania uwagi farmaceuty w szpitalu w stronę pacjenta- człowieka, jego odczuć i potrzeb. Tematyka, której poświęcone zostały trzy intensywne pod względem edukacyjnym dni nie została wybrana przypadkowo. W ciągu ostatnich kilkunastu lat farmacja szpitalna na Półwyspie Iberyjskim uległa wielu przeobrażeniom. Dotyczą one przede wszystkim postrzegania zadań jakie wykonuje farmaceuta oraz przechylenia punktu jego zainteresowań z produktu leczniczego (przyjęcia, przechowania, wydania) właśnie w kierunku pacjenta. Trend rozwija się bardzo intensywnie i coraz śmielej wkracza razem z farmaceutą i lekarzem na szpitalne oddziały.

 • Nowe technologie a humanizacja

W trakcie kongresu duża część debat i tematycznych warsztatów poświęcona została nowym technologiom, które mają coraz szersze zastosowanie w ochronie zdrowia.  Komunikacja pacjenta z farmaceutą poprzez aplikację mobilną lub telekonferencję jest coraz bardziej popularnym sposobem na poprawę adherencji terapeutycznej. Pacjenci chętnie korzystają z porady on-line zwracając jednak uwagę na możliwość osobistej interakcji z farmaceutą, która w ich ocenie jest ważnym filarem farmakoterapii w szpitalu i podczas wizyt w ambulatorium.

-Zawsze jesteśmy zafascynowani technologią, a wielkie postępy wydają nam się spektakularne, ale jeśli nie skonfigurujemy systemów technologicznych tak aby móc spędzać więcej czasu z pacjentami to prawdopodobnie popełniamy błędy- powiedział podczas wykładu Dr. Luis Poveda kierownik działu farmacji szpitalnej Szpitala Uniwersyteckiego La Fe w Walencji.

 • Zastosowanie farmakoterapii indywidualizowanej - najlepszym case study

Jak co roku komitet naukowy kongresu z pośród 71 nadesłanych przypadków klinicznych wybrał 7, które zostały zaprezentowane uczestnikom wydarzenia. Każdy z nich został rozwiązany przez farmaceutów w oparciu o analizę dostępnej literatury, własne doświadczenia oraz współpracę w ramach interdyscyplinarnych zespołów medycznych działających w szpitalu. Zwycięzcami konkursu zostali farmaceuci szpitala Hospital General La Mancha-Centro, a nagroda została przyznana za zastosowanie farmakokinetyki klinicznej w multidyscyplinarnym postępowaniu terapeutycznym pacjenta z chorobą Crohna i subterapeutycznymi dawkami Adalilmubabu.  Czytaj więcej tutaj

  Staże dla farmaceutów w Hiszpanii
  www.nia.org.pl

  Indywidualizacja terapii pacjenta jest kluczem skuteczności leczenia, za które wspólnie odpowiadają lekarz i farmaceuta

  Minął 2 tydzień pobytu p. Joasi - kierownika apteki szpitalnej w Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona) w ramach programu staży dla farmaceutów organizawanego przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z SEFH. 

  Cotygodniowe notatki z pobytu stażowego p. Joanny dostępne są tutaj

  Serdecznie zapraszamy.

  Informacje
  www.nia.org.pl
  Komunikat NFZ w sprawie sprawdzeń weryfikacyjnych dla komunikatu elektronicznego LEK

  Komunikat jest przypomnieniem, że sprawdzenie weryfikacyjne któremu przypisano status „ostrzeżenie” nie wpływa na uzyskanie refundacji za recepty ujęte w komunikacie o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikające ze zrealizowanych recept wystawionych przez osobę uprawnioną.

  Komunikat dostępny jest tutaj.

  www.prawo.pl
  Prof. Rogalski: Przepisy antykoncentracyjne dotyczą też przejmowania aptek

  Nie do przyjęcia jest interpretacja, że przepisy zabraniające wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeżeli wnioskodawca lub podmioty przez niego kontrolowane prowadzą co najmniej 4 apteki, obowiązują tylko w chwili wydawania zezwolenia – twierdzi prof. Maciej Rogalski, radca prawny, wykładowca na Uczelni Łazarskiego. I dodaje, że zasada ta dotyczy np. rozwoju sieci i przejęć placówek.

  Czytaj więcej na: prawo.pl

  www.urpl.gov.pl

  Ryzyko błędu medycznego z powodu zmiany zapisu mocy oraz obliczenia dawki produktu leczniczego Onivyde (irynotekan liposomowy)

  Podmiot odpowiedzialny leku Les Laboratoires Servier wskazuje, że należy być świadomym ryzyka błędu medycznego oraz sprawdzić, czy dawka leku została prawidłowo obliczona.
  Obecnie moc produktu leczniczego jest wyrażona w odniesieniu do bezwodnego irynotekanu, wolnej zasady (4,3 mg/ml). Nie jest natomiast wyrażona w odniesieniu do trójwodnego chlorowodorku irynotekanu (5 mg/ml).

  W związku z tym zalecana dawka początkowa leku obecnie jest obliczona na podstawie ilości wodnej zasady – 70 mg/m2 pc. Ilość czynnika składnika produktu leczniczego w fiolce nie zmieniła się.

  Pełna treść komunikatu dostępna tutaj.

  Share to Facebook Share to Facebook Share to Twitter Share to Twitter Forward email Forward email
  Naczelna Izba Aptekarska

  ul. Długa 16, Warsaw
  Poland

  tel. 226350670
  nia@nia.org.pl
  Anulowanie subskrypcji
  MailerLite