Nyhetsbrev 42. September 2020
Nyhetsplanket i Fyrbodal

Som medlem i Centerpartiet, CK, CS eller CUF får du detta nyhetsbrev från Centerpartiet i Fyrbodal

Distriktsstämman 2020

Distriktsstämman för Centerpartiet i Fyrbodal genomförs i år digitalt den 10 oktober klockan 09.00 - 12.00 med ombudsanmälan från 08.30. 

Ombud till stämman kommer att få en personlig kallelse. 

Vi kommer också att genomföra ett testtillfälle inför stämman den 5 oktober klockan 18.00. 

Anmäl dig till stämman och testtillfället här
Höstens aktiviteter

Vi ser fram emot en höst med många spännande aktiviteter. På grund av Coronapandemin kommer det mesta av verksamheten vara digital. 

Se höstens aktiviteter här
Utbildningar

Centerpartiet erbjuder utbildningar i hela organisationen för att du som medlem ska kunna lära dig mer, öka engagemanget och få känna andra i organisationen.

Steg 1:

I höst bjuder Centerpartiet i Västra Götaland in till två stycken digitala steg1-utbildningar.

30 september - Politik

6 oktober - Ledarskap

Läs mer och anmäl dig här

Steg 2:

I höst kommer steg2-utbildningarna att genomföras digitalt för första gången någonsin.

För att bli antagen till en utbildning behöver du göra en ansökan. Du behöver ha förkunskaper från respektive steg1-utbildning eller motsvarande kunskaper. Därför är det väldigt viktigt att ansökan till steg2-utbildningarna fylls i utförligt så att det går att göra en bedömning av om dina förkunskaper är tillräckliga.

Läs mer och ansök här
Kyrkovalet 2021

Söndagen den 19 september 2021 är det kyrkoval. Rätt att rösta har alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år på valdagen.

Valet gäller hur Svenska kyrkan ska ledas lokalt, regionalt och lokalt. Partistyrelsen har beslutat att Centerpartiet ställer upp som nomineringsgrupp i valen till stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Centerpartiet ställer också upp som nomineringsgrupp i en del pastorat och församlingar i val till kyrkofullmäktige.

Distriktsstyrelsen har tillsatt en kyrkovalsgrupp i Fyrbodal. Gruppen ansvarar för stifts- och kyrkomötesvalet. 

Kyrkovalsgruppen består av följande personer: 

Anne Sörqvist, distriktsordförande, annesorqvist@gmail.com

Karlstads stift: 
Rune Stenén, rune.stenen@hotmail.com
Carina Håkansson, slommenhagen@hotmail.se 

Göteborgs stift: 
Anna-Lena Carlsson, anna-lena.carlsson@centerpartiet.se
Henry Bäckström, henry@backstom.name

Skara stift: 
Christer Wennerberg, cwhaga@gmail.com
Mats Andersson, mats.andersson@centerpartiet.se

Förnominering av kandidater till kyrkovalet görs senast den 1 december till  respektive kretsstyrelse. 

Om du är osäker på vem du ska kontakta kan du höra av dig till Mats Andersson så hjälper han dig. 

Mats Andersson
Verksamhetsutveklare
mats.andersson@centerpartiet.se
Centerpartiet i Fyrbodal

Anne Sörqvist 
Distriktsordförande
annesorqvist@gmail.com

Mats Andersson
Verksamhetsutvecklare
mats.andersson@centerpartiet.se

Du får det här mejlet eftersom du är medlem i centerrörelsen och har registrerat din epost i vårat medlemsregister

Avsluta prenumerationen