DNEVNI NEWSLETTER

15.04.2022.

Prof. dr Ana Đorđević Dikić je na drugom danu Prolećne kardiološke radionice govorila o novom ABCDE protokolu neinvazivne funkcionalne dijagnostike - ONE STOP SHOP.

Prof. dr Vladimir Miloradović bio je moderator sesije koja se bavila pitanjem imaju li kardiolozi i neurolozi zajednički imenilac.

Dr Ivana Veljić predstavljala je novine u lečenju srčane insuficijencije.

PKR 2022 – Dan 2

Posle dve “Virtuelne kardiološke radionice”, zadovoljstvo nam je da se ponovo okupimo uživo na osmoj po redu Prolećnoj kardiološkoj radionici (PKR) koja se održava na Kopaoniku i traje do nedelje, 17. aprila 2022. godine. Preko 200 predavača u 56 sesija sa aktuelnim temama fokusiranim na sticanje praktičnih znanja i interaktivnost sa publikom, daju prepoznatljiv kvalitet Radionici koja iz godine u godinu okuplja sve više učesnika.

Nakon jučerašnjeg svečanog otvaranja PKR, bilo je reči o srčanoj insuficijenciji uz poseban osvrt na prošlogodišnje preporuke za lečenje ovih bolesnika, uz nove koncepte klasifikacije i lečenja srčane slabosti.

Drugi dan Radionice počeo je sesijom interesantnog naziva - “Omnibus o hipertenziji”. Kako i samo ime govori, ovaj omnibus sadržao je nekoliko interesantnih “epizoda” o hipertenziji mladih i starijih osoba, uz poseban osvrt na hipertenziju kod muškaraca i žena, hipertenziju tokom noći i varijacijama u vrednosti arterijskog pritiska.

U sesiji pod nazivom “Imaju li kardiolozi i neurolozi zajednički imenilac?” predstavljeni su izazovni slučajevi koji zahtevaju saradnju kardiologa i neurologa, slučajevi za koje ne možemo naći jasne terapijske smernice i koje ponekad prate nepredvidivi ishodi lečenja. Sa COVID-19 pandemijom značajno je porasla potreba za uvođenjem novih tehnologija za kritično obolele pacijente. Ovo je slučaj sa ECMO, a o iskustvima jedne COVID-bolnice, antimikrobnoj terapiji i monitoringu ECMO pacijenata bilo je reči u sesiji “ECMO forum u eri COVID-a”.

Pogledajte šta vas sve čeka sutra na www.medicinskaradionica.rs

MEDUPDATE