Rydbo Saltsjöbads nyhetsbrev

Nyhetsbrev # 1 - 17 februari 2017

Från ett till fyra hushåll på en fastighet - går det?

Fastighetsägaren av tre tomter på Svavelsövägen 37, planerar att ansöka om lov för en huvudbyggnad med två hushåll och en komplementbyggnad. Sen kan tillkomma ett Attefallshus. Godkänns ett sådant bygglov av byggnadsnämnden kommer det vara möjligt att utöka varje fastighet med ytterligare tre hushåll. Förvaltningen menar att denna typ av byggnation ligger i linje med detaljplanen. Styrelsen anser att det inte gör det och att ett sådant beslut medför allvarliga konsekvenser i form av fler fordon och ökad belastning av våra vägar, för att inte nämna förändringen av miljön. Den nyfikne kan ta en tur till Svinningeuddsvägen 6. Här finns en motsvarighet till vad styrelsen befarar kan bli verklighet i vårt område. Styrelsen förbereder därför ett överklagande av byggnadsnämndens beslut. Datum för detta beslut är ännu inte bestämt. Detaljplanen förespeglar inte alls denna typ av förtätning. Styrelsen diskuterar hur frågan kan drivas politiskt och återkommer om det inom kort. 

Ett tips att börja med är att möta Michaela Fletcher i nästa vecka då kommunen bjuder in invånarna till diskussion.

Städdag lördag 22 april

Årets städdag ska i första hand ägnas åt att rensa upp kring föreningens stränder. Bojar, bockar och annat löst skräp samt även båtar och jollar som lämnats, ska transporteras bort.

Detta sker på städdagen genom att man går till det närmaste strandområde där man bor och hjälps där åt att städa längs stränderna och områden intill.

Det som samlas upp placeras på lämpligt ställe, vid vändplaner eller körbara vägar för borttransport. Områdesansvariga kommer att kunna lämna mer information. Om tiden räcker till kan vi även hinna rensa sly, kvistar, löv etc.

Jollar, kanoter eller båtar som, trots uppmaning att förvara dessa på den egna tomten, ligger kvar kommer att bortforslas om inte EN TYDLIG MÄRKNING finns som visar vem som är ägare.

Vi börjar städningen kl 10:00 och träffas vid Stora Badet kl 12.00 som vanligt för korvgrillning.

Motion & styrelse

Sista dag för motioner inför årsmötet den 23 april är den 28 februari. Motioner kan skickas till styrelsen@rydbosaltsjobad.se.


Valberedningen tar även tacksamt emot förslag på kandidater till styrelsen, i år eftersöks en kassör och nån som vill jobba med föreningens kommunikation, nyhetsbrev, hemsida mm. Förslag kan skickas till valberedningens ordförande Göran Sjöstedt.

Slitageavgifter vid byggnation

Debitering kring vägslitageavgifter vid byggnationer har ändrats och är nu mer förutsägbar. Avgiften tar hänsyn till byggets storlek, mängd transporter (till ex sprängsten till/från) och var i området bygget sker (till ex nära Svinningevägen eller i slutet av Svavelsövägen).

Kom ihåg att alltid kontakta våra vägansvariga i god tid innan ni inleder ett bygge.

Påfyllning av sand

I år fyller vi på med mer sant på våra gemensamma badstränder, datum när det sker kommer senare, så kanske vi får hjälpas åt att skyffla lite sand.

Datum i kalendern

28 februari - Sista dag för motioner

22 april - Städdag

23 april - Årsmöte

23 juni - Midsommarfirande (Lillsundsvägen arrangerar)

Styrelsen i februari genom Marianne Lidbrink

Rydbo Saltsjöbads Väg & Fastighetsägareförening

Mer information finns alltid på www.rydbosaltsjobad.se eller på vår Facebooksida