Latvijas Universitātes fonds –

ar lepnumu par izcilību!

Priecīgus un mierpilnus Ziemassvētkus!

Lepojamies!

2021./2022. akad. gada stipendiāti

Par šī gada LU fonda un mecenātu vārdu nesējiem kļuvuši 120 studenti no  LU un citām Latvijas augstskolām, pārstāvot visdažādākos studiju virzienus. Šogad kopumā piešķirtas 35 stipendiju kopas, pateicoties gan jau ilggadējiem un uzticīgiem, gan jauniem mecenātiem.

Pirmo Alfrēda M. Zoltnera izcilības stipendiju matemātikā saņem Sergejs Smirnovs

2021./2022. akadēmiskā gada sākumā Sergejs Smirnovs kļuvis par pirmo jaunizveidotās A. M. Zoltnera izcilības stipendiju matemātikā saņēmēju. Stipendijas mērķis ir atbalstīt izcilus matemātiķus, lai tie varētu veicināt augstākā līmeņa pētniecisko darbu Latvijas Universitātē.

Amerikas latviešu uzņēmējs un profesors Andris Zoltners ziedoja 120 000,- ASV dolāru, lai atbalstītu matemātikas nozares attīstību Latvijas Universitātē, iedibinot “Alfreds M. Zoltners Scholars” programmu.

Stipendiāts Sergejs Smirnovs ir ne vien LU FMOF Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu katedras vadītājs un docents, bet arī vadošais pētnieks LU Matemātikas un informātikas institūta Parasto diferenciālvienādojumu laboratorijā. Līdz šim jaunais zinātnieks ir  publicējis 19 zinātniskos rakstus. 

Panākumi, kas iedvesmo

Studenti izveido šķirkļus Nacionālajā enciklopēdijā

Pateicoties mecenātu atbalstiem, studentiem ir dota iespēja plašāk veikt savus pētījumus. Šo pētījumu apraksti  ir iekļauti Nacionālās enciklopēdjias šķirkļos. Šķirkļus brīvprātīgi sagatavoja 4 Latvijas Universitātes (LU) fonda stipendiāti, ievietojot 6 dažādus šķirkļus.

Izveidotie šķirkļi tematiski ir visai atšķirīgi – melleņu ģints, sarkanais milzis, zvaigžņu spektroskopija, iestāšanās Eiropas Savienībā, izstāšanās no Eiropas Savienības un zooarheoloģija.

Covid–19 laikā Latvijas Universitātei pievienojas vairākas jaunas studiju programmas un paplašinās to atbalstītāju loks

Pandēmijas laiks Latvijas Universitātei (LU) nav atņēmis un apturējis jaunu virsotņu sasniegšanu. 2021. akad. gadā LU piedāvā 12 jaunas studiju programmas, LU fonda esošajam mecenātu pulkam pievienojās vēl 5 jauni mecenāti un atsaucība no studentiem bija lielāka kā jebkad – kopumā tika saņemti 456 pieteikumi stipendijām.

LU fondu atbalsta jau ilggadēji mecenāti, kā arī tiem ik gadu pievienojas jauni atbalstītāji. 2021. akad. gadā fondam pievienojās 5 jauni mecenāti, kas atbalsta centīgus studentus. Savukārt stipendijām kopumā tika saņemti 456 studentu stipendiju pieteikumi. 

Piesakies konkursam

Izsludināts Gustava Zemgala eseju konkurss

Lai mūsdienu skolu jauniešos veicinātu interesi par Valsts prezidentu Gustavu Zemgalu un viņa laikabiedriem, aicinātu domāt par vērtībām, ko tie sava mūža laikā aizstāvēja un apliecināja, Gustava Zemgala 150. jubilejas gadā tiek izsludināts eseju konkurss “Gustavs Zemgals un laikabiedri: vēsturiskais devums un vērtības nākotnei” ar balvu fondu 1000 EUR apmērā. 

Paldies!

Paldies ziedotājiem no 30.09. - 13.12. 

Alunāns Pēteris, Auziņa Aija, Bērziņš Ingus, Biosan, SIA, Blehmanis Dāvids Andris, Bogdanovs Arnolds, Borisa un Ināras Teterevu fonds, SIA, Česle Eva Emīlija, Dzirkalis Jānis, Galeniece Vallija, Galenieks Modris, Galvāns Roberts, K.Ozoliņa - E.Medņa trasta fonds, Kostjukova Lolita, Krēsliņš Kaspars, Laimiņš Laimonis, Latvijas Mobilais Telefons, SIA, Līcīte Aira, Lisjonoks Igors, Muižniece Māra, Mundheims Roberts, O-SANDS, SIA, Orlovska Diāna, Pallo Uģis, Pāvils Toms, Pudelis Dainis, Puķītis Kārlis, Ragaušs Pēters, Rollins Čakste Anna, Birzniece Māra, Rūsis Dagnija, Rūsis Roberts, Selga Māris, Sorainen, zvērinātu advokātu birojs, SIA, Ūdre-Bleka Ilze, Vilimantikas latviešu drauidze ev. lut., Zariņš Kristaps, Žagata Mikus un anonīmie ziedotāji.

ZIEDOT IR PATĪKAMI!

Sniedz ieguldījumu Latvijas nākotnē jau tagad!

“Ceļamaize” – labākais, ko paņemt līdzi studiju pirmajā gadā!

ZIEDO JAU TAGAD!

Vivat, crescat, floreat Universitas Latviensis in aeternum!

"Latvijas Universitātes fonds", nodibinājums

Adrese: Vaļņu iela 10-2, LV - 1050

Telefons: +371 20127040

E-pasts: fonds@fonds.lv

 

fonds.lv | ziedot.lu.lv | friendslu.com 

Email Website Facebook Youtube Instagram
MailerLite