Nieuwsbrief MGO

Maasland Gilde Oss e.o.

Nieuwsbrief maarti 2017

Het Maasland Gilde is een vrijwilligersorganisatie die bemiddelt tussen mensen die hun ervaringen en bekwaamheden willen delen en zij die daar gebruik van willen maken.
Velen hebben via studie, hobby of werk heel wat waardevolle kennis, ervaringen en bekwaamheden opgedaan die zij niet verloren willen laten gaan en daarom graag willen delen. Anderen zijn juist op zoek om hun kennis en kunde uit te breiden. Het Maasland Gilde probeert ze samen te brengen. Op de website vind u meer informatie.

Vacatures bij het bestuur van het Maasland Gilde

Vrijwilligers delen belangeloos hun kennis, kunde en ervaring
Het Maasland Gilde heeft een uitvoerend bestuur en zoekt daarvoor aanvulling met nieuwe bestuursleden, te weten een secretaris en een algemeen bestuurslid met als aandachtsgebied het organiseren van bijeenkomsten voor de eigen vrijwilligers en voorts ook een algemeen bestuurslid met als extra taak data verwerken.

Gevraagd wordt personen, hbo niveau, met brede interesse en communicatieve vaardigheid.
Geboden wordt een groep bestuursleden om mee samen te werken en boeiende projecten om mede verder te ontwikkelen.
Werktijden zijn in overleg te regelen en behelzen gemiddeld een dagdeel per week.
Belangstellenden worden uitgenodigd voor een gesprek met het dagelijks bestuur.
Aanmelden via e-mail: maaslandgildeoss@hetnet.nl
Voor verdere informatie kunt u bellen met het telefoonnummer: 0412 647 140.

De vacatures zijn gemeld bij het Vrijwilligerspunt en gestuurd naar de redacties van de wijkbladen en verder naar de wijk- en dorpsraden.

Vrijwilligerscafé Maasland Gilde

Om bekendheid met de vele activiteiten en de onderlinge contacten tussen de personen te verstevigen hebben we het Vrijwilligerscafé. Jaarlijks vinden daarbij een drietal bijeenkomsten plaats. Dat kan zijn in het Talentcentrum, maar ook op een speciale locatie.
Twee van de drie bijeenkomsten staan al vast: Op maandagmiddag 22 mei in zaal Meteoor kan men uitgebreid kennismaken met alle facetten van het Maasland Gilde. Het idee is geopperd om deze bijeenkomst van het Vrijwilligerscafé ook eens open te stellen voor niet alleen de vrijwilligers maar ook voor de deelnemers aan activiteiten of projecten van het Maasland Gilde. Er zaal is voor Metoor in de oude Litherweg gekozen vanwege de gratis parkeermogelijkheden en de moderne faciliteiten die de zaal biedt.
Begin september is de tweede bijeenkomst van het Vrijwilligerscafé en op vrijdag 3 november is reeds de jaarlijkse vrijwilligersavond met jeu de boules voor ons gereserveerd in het Boules de Boeuf gebouw.
Noteer dus al maandagmiddag 22 mei voor de kennismakingsmiddag in zaal Meteoor, Oude Litherweg en vrijdagavond 3 november als vrijwilligersavond in de Macharenseweg.

Workshops voor vrijwilligers

Op 28 maart is op De Leijgraaf in Veghel een workshopdag voor vrijwilligers die we van harte aanbevelen.

Meer informatie

Laaggeletterden

Dinsdag 21 februari was in de bibliotheek een bijeenkomst voor laaggeletterden NT2. Dat is voor personen die het Nederlands niet als eerste taal hebben. Als Maasland Gilde zijn we bezig met het opzetten van conversatie Nederlands NT1. Dat is speciaal bedoeld voor laaggeletterden die het Nederlands wel als eerste taal hebben.

De gemeente Oss en het Stadsarchief Oss organiseren een interessante en inspirerende avond over het erfgoed in de gemeente Oss. Wij bevelen die avond van harte aan.

Details over het programma volgen, maar houd de datum alvast vrij in uw drukbezette agenda:
woensdagavond 22 maart 2017 vanaf 19.30 uur
in het Stadsarchief Oss, Raadhuislaan 10 te Oss.

Maasland Gilde Oss afd. PR

maaslandgildeoss@hetnet.nl

0412-653249

www.maaslandgildeoss.nl

MailerLite