Zpravodaj pro obce a MČ Prahy v okolí Letiště Václava Havla Praha

Prosinec 2018

VEDENÍ LETIŠTĚ SE SETKALO SE ZASTUPITELI OKOLNÍCH OBCÍ A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Vedení letiště pozvalo nově zvolené zastupitele okolních obcí a městských částí ke společnému jednání. Otevřená komunikace je základem dobře fungujících sousedských vztahů, které chce budovat letiště i nadále. S ohledem na proběhlé volby a výměnu vedení v některých lokalitách se tentokrát jednalo spíše o schůzku seznamovací. Starostové se dozvěděli základní údaje o fungování letiště, plány na budoucí rozvoj i různé formy nastavené spolupráce. Předseda představenstva Václav Řehoř představil akční plán včetně konkrétních kroků na snižování hluku, a to zvláště v nočních hodinách.

LETIŠTĚ PRAHA ROZDĚLILO 13 MILIONŮ KORUN

Letiště Praha ve velké míře podporuje komunitní život v blízkém okolí, které svou činností ovlivňuje. Vždy koncem roku jsou rozdělovány finance na veřejně prospěšné aktivity v rámci grantu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ. Předvánoční dárek na činnost či konkrétní projekt získaly sportovní oddíly, dobrovolní hasiči, základní a mateřské školy, rodinné kluby a další zájmová sdružení. V letošním roce bylo podpořeno celkem 65 žádostí. Více informací o grantových programech Letiště Praha a celkový přehled podpořených projektů je k dispozici na webových stránkách www.prg.aero v sekci Odpovědná firma.

NEJTIŠŠÍM DOPRAVCEM ROKU 2018 JE BRITISH AIRWAYS

V letošním ročníku soutěže NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE, kterou pořádá Letiště Praha ve spolupráci s Městskou částí Praha 6, zvítězila britská letecká společnost British Airways. Křišťálovou trofej vítězi předali předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř a starosta Městské části Praha 6 Ondřej Kolář během setkání zástupců letiště se starosty okolních obcí a městských částí. Letiště Praha je dlouhodobě aktivní v oblasti ochrany životního prostředí a na základě pravidelných diskuzí se zastupiteli okolních lokalit se snaží hledat řešení ke spokojenému soužití. Také tato soutěž je jedním z efektivních nástrojů vedoucí ke společnému cíli.

CESTUJÍCÍ NA PRAŽSKÉM LETIŠTI MOHOU NOVĚ VYUŽÍT VIRTUÁLNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBU

Cestujícím na Letišti Václava Havla Praha je k dispozici další technologická novinka. Do zkušebního provozu byla uvedena virtuální informační služba v odletové hale Terminálu 1. Ta cestujícím poskytuje například aktuální informace o odletech a příletech, poskytovaných službách nebo dopravě z letiště. Poradí rovněž s orientací na letišti, nasměruje ke správné odbavovací přepážce nebo odletové čekárně. Pokud se nová technologie osvědčí, plánuje Letiště Praha její rozšíření a zavedení do běžného provozu také na dalších místech.

PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA - LISTOPAD 2018

MĚSÍČNÍ EKVIVALENTNÍ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU LAEQ PRO DENNÍ A NOČNÍ DOBU − LISTOPAD 2018

Facebook Twitter Linkedin Youtube Instagram

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6
DIČ: CZ699003361

Telefon: +420 220 111 888
E-mail: komunikace@prg.aero
WWW: www.prg.aero

Pokud se chcete odhlásit z přijímání Newsletteru od Letiště Praha, klikněte

zde.