11/10/2017

Dzimumu līdztiesības indekss 2017. gadam: ļoti lēns progress

 

A nemek közötti egyenlőség frissített mutatója megmutatja, hogy napjainkban hol tart Európa. Van előrelépés, de az általános előrehaladás igen lassú. Az EU a tíz évvel ezelőttihez képest csak négy ponttal magasabb pontszámot, vagyis jelenleg a 100-ból 66,2 pontot ért el. A legjobban 82,6 ponttal Svédország teljesít, míg Görögország 50 ponttal a rangsor legaljára került. A legnagyobb fejlődést Olaszország érte el, amely hatalmas lépést tett és további 12,9 pontot szerzett, amellyel a listán a 14. helyet foglalja el.

„Csigaléptékben haladunk előre. Még hosszú utat kell megtennünk a nemek közötti egyenlőséget megvalósító társadalom megteremtéséig és az Európai Unió valamennyi tagállamának van még mit fejlődnie. Egyes területeken a hiányosságok még a tíz évvel ezelőttiekhez képest is nőttek. A nemek közötti egyenlőség általunk alkalmazott mutatója azt mutatja meg, hogy a kormányzati politikák megfelelnek-e a nők és férfiak speciális igényeinek és hogy azok működnek-e” – nyilatkozta Virginija Langbakk, A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) igazgatója.

„A nemek közötti egyenlőség mutatójának új eredményei azt mutatják, hogy az egyenlőtlenség az élet minden területén érvényesül. Ez azt jelenti, hogy Európának cselekednie kell. Idén a nők pozíciójának erősítésére és az egyenlő munkáért egyenlő bér megvalósítása céljából további intézkedéseket fogok javasolni. Az egyenlőség nem arról szól, hogy a nőket a férfiakhoz hasonlatosabbakká kell tenni, hanem olyan környezet létrehozásáról, amelyben mindkét nem egyenlő választási lehetőségekkel rendelkezik és teljeskörűen részt vesznek a társadalmi életben, a munka világában és a családi életben” – nyilatkozta Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos.

A döntéshozatal terén a legnagyobb a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos előrelépés

 

A nemek közötti egyenlőség az elmúlt tíz évben a legnagyobb fejlődést a döntéshozatal, különösen pedig a magánszférabeli döntéshozatal terén érte el. Ez azt mutatja, hogy a politika és a közvélemény által gyakorolt nyomás működhet és a magántulajdonú vállalkozások igazgatóságaiban változást hozott. Bár a döntéshozatalban a nemek közötti egyenlőség az elmúlt évtizedben közel 10 ponttal javult és 48,5 pontot ért el, még mindig a legalacsonyabb pontszámot képviseli. Ez nagyban tükrözi a nők és a férfiak politikában való egyenlőtlen képviseletét és az uniós kormányzás terén demokratikus deficitet jelez.

Idén a nemek közötti egyenlőség mutatója a hatalomról új és átfogóbb képet nyújt. A politikai és gazdasági döntéshozatalon felül az eredmények azt is megmutatják, hogy ki irányít a média, a kutatás és a sport terén. A médiában egyértelműen több, (a diplomások kétharmada esetében) újságírást tanuló nő van jelen, de csak keveseknek sikerül a csúcsra törni. A médiaágazat döntéshozói nagyrészt férfiak (az EU-ban a közszolgálati műsorszolgáltatók elnökségi tanácsaiban a nők 22%-ban képviseltek). A kutatás finanszírozása területén a nők a kutatás-finanszírozási szervezetek vezetőinek kevesebb, mint egyharmadát (27%) teszik ki. A sportágazatban még rosszabb a helyzet, ugyanis a nők EU-szerte a sportszövetségekben pusztán 14%-ban töltenek be vezetői posztot.

A haladás megtorpant – még mindig a nőkre hárul a házimunka nagy része


A nők és férfiak időbeosztását illetően 12 országban visszaesés következett be. A férfiaknak csupán egyharmada, míg szinte minden nő (79%) főz és végez házimunkát napi rendszerességgel. A férfiaknak a sportolásra, kulturális és szabadidős tevékenységekre is több ideje van. Az EU-ban született nőkhöz képest a migráns nőkre különösen nagy teher hárul a családtagokról való gondoskodás terén (46%, illetve 38%).

Nemeken átívelő vizsgálat


A mutató mostani kiadása először mutatja be a nők és férfiak különböző csoportjai közötti eltéréseket. Az adott személy élete életkorától, végzettségétől, születési országától, fogyatékosságától és családtípusától függően teljes mértékben eltérhet a népesség többi tagjának életétől. Például a migráns háttérrel rendelkező személyek az EU-ban született nőkhöz és férfiakhoz képest kétszeresen ki vannak téve a szegénység kockázatának. A fiatal férfiak a fiatal nőkhöz képest oktatási lehetőségeket hagynak ki, míg az egyedülálló anyák a gyermekkel rendelkező párokhoz képest az egészségügyi és fogászati szolgáltatásokhoz nehezebben férnek hozzá.

A nemek közötti egyenlőség 2017. évi mutatója megjelent ma!

A nemek közötti egyenlőség 2017. évi mutatója megjelent ma! Nézze meg az eredmények élő közvetítését Brüsszelből, amely közép európai idő szerint 9 órakor kezdődik. Kövessen minket a FaceBookon és a Twitteren napközben tweetekért és friss hírekért az #EIGEIndex hashtag használatával.

A nemek közötti egyenlőség mutatója a nemek közötti egyenlőség EU-ban történő megvalósításával kapcsolatos előrehaladást mérő eszköz, amelyet A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) fejlesztett ki. A mutató hat fő területe – munka, pénz, tudás, idő, hatalom és egészség –, ezenkívül két különálló területet is mér: a nőkkel szembeni erőszakot és az egyenlőtlenségek kölcsönhatását. Jobban láthatóvá teszi a fejlesztésre szoruló területeket, végül pedig támogatja a döntéshozókat abban, hogy a nemek közötti egyenlőség elérésére hatékonyabb intézkedéseket alakítsanak ki.

További részletekért keresse Živilė Macijauskienė munkatársunkat a zivile.macijauskiene@eige.europa.eu címen vagy a következő telefonszámon: +370 5 2157 416

Nézze meg a nemek közötti egyenlőség 2017. évi mutatóját a weboldalunkon, ahol láthatja azt is, hogy az ön országa milyen pontszámot kapott.
A jelentést itt töltheti le
Read the press release in English
Facebook Twitter Youtube Linkedin

This press release was sent to you by European Institute for Gender Equality. If you wish to stop receiving our press releases

Unsubscribe