PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS 2019 Nr. 9

Per artėjančius Seimo rinkimus užsienio lietuviai turės atskirą apygardą

Spalio 8 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)  bendru sutarimu priėmė sprendimą 2020 metų Seimo rinkimams sudaryti Pasaulio lietuvių  venmandatę rinkimų apygardą. VRK sprendimą steigti atskirą apygardą užsienio lietuviams priėmė atsižvelgusi į aktyvų jų dalyvavimą praėjusiuose prezidento ir Europos Parlamento (EP) rinkimuose. Gegužės 12 ir 26 dienomis vykusiuose LR Prezidento rinkimuose, referendume dėl pilietybės išsaugojimo ir Lietuvos atstovų rinkimuose į EP buvo sulaukta rekordinio užsienyje gyvenančių LR piliečių aktyvumo. Prie balsadėžių Lietuvos diplomatinėse atstovybėse atėjo virš trijų kartų daugiau rinkėjų palyginti su 2016 m. Seimo rinkimais.

 

Lietuvių dienų renginys JAV

Spalio 5–6 dienomis Los Andžele (JAV) vyko vienas didžiausių JAV lietuvius ir svečius suburiančių renginių – JAV lietuvių dienos.

PLB pirmininkė Dalia Henke ir Valdybos narys Laurynas R. Misevičius sveikino 33-ųjų lietuvių dienų Los Andžele organizacinio komiteto vadovus (nuotraukoje).

Plačiau apie renginį: https://www.lietuviudienos.com/

Spalio 5 d. tradiciškai vyko ir JAV Lietuvių Bendruomenės Vakarų apygardos susitikimas, kurį sukvietė apygardos pirmininkė Ingrida Misevičienė. Susitikime dalyvavo ir PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB valdybos narys Laurynas R. Misevičius, kurie padėkojo visiems apylinkių pirmininkams už svarbų indėlį skatinant Lietuvos piliečių dalyvavimą 2019 m. gegužę vykusiuose rinkimuose ir referendume, kalbėjo apie pasirengimą 2020 m. vyksiantiems Seimo rinkimams. Susitikimo metu  buvo aptarti JAV lietuviams aktualūs klausimai, pasidalinta veiklos planais. 

Prezidentas susitiko su lietuvių bendruomene JAV

LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos atstovai iš JAV Rimvydas Baltaduonis (taip pat PLB valdybos narys, atsakingas už Ekonominio bendradarbiavimo komisijos veiklą) ir Laura Vidžiūnaitė dalyvavo Prezidento Gitano Nausėdos ir pirmosios ponios Dianos Nausėdienės susitikime su JAV lietuvių bendruomenės nariais, kurie į susitikimą LR generalinio konsulato Niujorke salėje suvažiavo net iš kelių aplinkinių valstijų: Niudžersio, Konektikuto, Masačusetso, Pensilvanijos ir paties Niujorko. Susitikimo dalyviai aptarė bendruomenės iššūkius, jaunimo indėlį į lietuvių bendruomenių veiklą, domėjosi tolimesniais žingsniais siekiant pilietybės išsaugojimo sprendimų. Prezidentas pasisakė, kad remia pilietybės išsaugojimo idėją bei sprendimų paieškas. Šiais metais išrinktas Prezidentas oficialių vizitų į užsienį metu nuosekliai susitinka su vietos lietuvių bendruomenėmis. Tai puiki proga užmegzti glaudžius tarpusavio ryšius ir susidaryti pilnesnį vaizdą apie tautiečių situaciją ir poreikius įvairiose pasaulio dalyse.  

Diasporos įsitraukimas į Lietuvos įvaizdžio kūrimą

Vyriausybės kanceliarijos užsakymu buvo atliktas Lietuvos žinomumo ir reputacijos tyrimas užsienio šalyse, kurį vykdė KOG institutas kartu su partneriais Socialinių inovacijų institutu ir Norstat LT. Tyrimas apėmė 14 šalių: Lenkiją, Švediją, Daniją, Norvegiją, Jungtinę Karalystę, Prancūziją, Vokietiją, JAE, Kiniją, Japoniją, Izraelį, Latviją, Estiją, JAV.

Baigiamajame etape rugsėjo–spalio mėnesiais vyko trys ekspertų diskusijos. Jų metu su aukščiausio lygio rinkodaros, ryšių su visuomene, verslo, turizmo, kultūros, mokslo bei kitų sričių ekspertais buvo diskutuojama ir ieškoma rekomendacijų Lietuvos įvaizdžio strategijai kurti. Šių grupių darbe dalyvavo PLB valdybos narys, Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas bei Estijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Vaidas Matulaitis, kuris dalinosi estiškąja patirtimi ir pristatė aktyvaus diasporos įsitraukimo į Lietuvos įvaizdžio kūrimą argumentus.

Nuotraukoje Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorijos 2019 m. nariai: (iš kairės) Arūnas Damijonaitis, Virginija Rinkevičienė, Rasa Weiss, Jūratė Caspersen, Mindaugas Jacinevičius, Edita Razmėnaitė, Irena Sattler ir Martynas Lipšys.

Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje Kuratorijos narių susirinkimas

Rugsėjo 21–22 dienomis vyko eilinis Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje Kuratorijos narių susirinkimas, kuriame buvo išklausytas gimnazijos Kuratorijos valdybos pranešimas, l.e. direktorės pareigas gimnazijos vadovės informacija apie prasidėjusius naujuosius mokslo metus, patvirtinta sąmata, apsvarstyti darbo grupės pasiūlymai dėl tėvų savivaldos organizavimo bei gimnazijos bendradarbiavimo su Jaunimo reikalų tarnyba klausimai. Taip pat buvo peržiūrėtos mokytojų tarifikacijos ir darbo valandų krūviai bei diskutuota dėl gimnazijos prisidėjimo prie mokytojų pensijos kaupimo.

Be einamųjų gimnazijos valdymo klausimų svarstymo, šio posėdžio metu buvo renkamas naujas Vasario 16-osios gimnazijos direktorius (-ė).

Šių metų balandžio viduryje paskelbtame konkurse gimnazijos direktoriaus (-ės) pareigoms užimti dalyvavo 13 kandidatų, keturi iš jų buvo pakviesti į pokalbį. Po įvykusio konkurso eiti gimnazijos direktoriaus pareigas nuspręsta siūlyti Rasai Weiss. Šiuo metu vyksta sutarties derinimo procesas.

2019 mokslo metus gimnazija pradėjo su 217 mokinių, iš jų – 77 lietuviai, 90 vokiečių ir 50 kitų tautybių vaikų. Gimnazijoje dirba 33 mokytojai ir 10 ūkio darbuotojų. Vasario 16-osios gimnazijos aukščiausias valdymo organas – 12 narių Kuratorija, susidedanti iš įvairių organizacijų deleguotų atstovų. PLB atstovė nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio yra Jūratė Caspersen.

Vasario 16-osios gimnazijos archyvo nuotrauka

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkai džiaugiasi vieningo darbo vaisiais

Rugsėjo 11 d. PLB valdybos narys, Seimo ir PLB komisijos (toliau – Komisija) pirmininkas (nuo PLB) Rimvydas Baltaduonis susitiko su Komisijos pirmininku, Seimo nariu Antanu Vinkumi. Komisijos pirmininkai aptarė artėjančių komisijos posėdžių, vyksiančių 2019 m. lapkričio 18–21 dienomis, metu numatomus svarstyti klausimus.

Vienas aktualiausių klausimų išlieka kitais metais vyksiančių Seimo rinkimų organizavimas užsienyje. Beveik kiekviename komisijos posėdyje svarstytas klausimas dėl vienmandatės rinkimų apygardos, skirtos tik užsienyje gyvenantiems lietuviams, sudarymo, tapo realybe: rugpjūčio 20 d. Seimo posėdyje didele balsų persvara buvo pritarta tokiam siūlymui, o rugsėjo 2 d. Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė šį Seimo priimtą įstatymą.

„Labai ačiū Prezidentui ir Seimui, kurie įvertino užsienio lietuvių rekordinį susitelkimą bei balsavimą ir nedelsdami suteikė diasporos pilietiškumo bangai naują jėgą,“ – sakė Rimvydas Baltaduonis ir pabrėžė, kad „dabar yra verčiamas naujas Lietuvos valstybės pilietiškumo lapas, kurį mūsų visų pareiga kuo prasmingiau užpildyti vardan tos Lietuvos“.

Nuotr. Džojos Barysaitės

Pasaulio lietuvių tautinių šokių kolektyvai dalyvavo festivalyje Palangoje

Rugsėjo 20–21 dienomis Palangoje vyko tarptautinis folkloro festivalis „Palangos miestely“, skirtas Pasaulio lietuvių metams.

Pagrindinis festivalio tikslas – išsaugoti ir puoselėti lietuvišką tapatybę bei skatinti jauną kartą nepamiršti savo šaknų, ugdyti ir išlaikyti lietuvybės dvasią. Festivalyje dalyvavo ir penki pasaulio lietuvių tautinių šokių kolektyvai iš Latvijos, Lenkijos ir Rusijos. Iš viso festivalyje dalyvavo apie 400 šokėjų iš Lietuvos ir užsienio.

Festivalio dalyvius ir svečius pasveikino PLB pirmininkė Dalia Henke. Festivaliui ruoštasi visus metus. PLB visuomeninių ir specialiųjų projektų komisija, pirmininkas Rolandas Žalnierius bendradarbiavo su festivalio organizatoriais komunikuodamas su užsienio lietuvių šokių kolektyvais. Užsienio lietuvių kolektyvai noriai atsiliepė į kvietimą dalyvauti festivalyje. Kolektyvų vadovai užmezgė glaudžius ryšius, džiaugėsi naujomis pažintimis, suplanavo naujų švenčių ir projektų.

PLB ruošiasi ateičiai – kuriamas fondas

Lietuvių diasporos profesionalų klubų susitikimas

Rugsėjo 14–15 dienomis Briuselyje, Belgijoje, vyko trečiasis Lietuvių diasporos profesionalų klubų susitikimas, kuriame dalyvavo PLB valdybos narys, pilietinės akcijos „Mūsų metas DABAR“  vadovas Rimvydas Baltaduonis. Susitikime dalyvavo 80 narių iš 15 įvairių pasaulio miestų klubų – Berlyno, Kopenhagos, Dublino, Londono, Maskvos, Briuselio, Los Andželo, San Francisko, Vašingtono, Čikagos, Talino ir kt. Rimvydas Baltaduonis apžvelgė referendumo dėl pilietybės išsaugojimo rezultatus ir pamokas, gautas siekiant kelis kartus padidinti pasaulio lietuvių aktyvumą šių metų rinkimuose. Taip pat supažindino su pasaulio lietuvių apygardos ateinantiems Seimo rinkimams steigimu ir akcentavo kad 2020-ieji bus didieji pasaulio lietuvių pilietiškumo patikrinimo metai, kai teks burti tautiečius balsuoti Seimo rinkimuose ir įrodyti, kad esame verti atskiro atstovo parlamente.

„Vaižgantas ir jo išugdyta karta“

2019 m. rugsėjo 27–28 d. LR Seime vyko Lietuvos ir užsienio lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija „Vaižgantas ir jo išugdyta karta“, skirta Juozo Tumo-Vaižganto 150-ųjų gimimo metinių ir Alfonso Nykos-Niliūno (Alfonso Čipkaus) 100-ųjų gimimo metinių minėjimui. Konferencijoje pranešimą perskaitė ir konferencijos dalyvius Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vardu pasveikino PLB vicepirmininkas Rolandas Žalnierius.

Konferencijos vaizdo įrašas:

Mokslo ir kūrybos simpoziumas. Iniciatyvos ir bendro tikslo galia

Šių metų lapkričio 14–16 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete vyks XVI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas (MKS). Šiais metais švenčiant MKS 50-ies metų sukaktį užsibrėžta ne tik ir paminėti jubiliejų, bet ir subūrus pasaulio lietuvių mokslininkus ir kūrėjus kurti Lietuvos protų tinklą, pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos veikėjų bendrabūvį bei pristatyti idėjas ateities Lietuvai.

Šių metų simpoziumas nuo ankstesnių skirsis tuo, kad bus labiau orientuotas ne į mokslines diskusijas, bet į konkrečias Lietuvai ir lietuviams aktualias sritis, pasitelkiant pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos veikėjų išmintį, profesines žinias ir patirtis.

Simpoziumo programoje numatytos keturios viena po kitos išdėstytos plenarinės sesijos su jas lydinčiomis diskusijomis, skirtomis išplėtoti sesijose aptartoms temoms:

  • Universitetų ir mokslo žmonių misijos
  • Kas manome esantys? Kuo norime būti?
  • Geopolitiniai iššūkiai ir Lietuvos mokslai
  • Žiniasklaida, intelektas, kūryba
Plačiau skaitykite:

Pasaulio lietuvių metams skirtas konkursas „Lietuva ir pasaulis mano akimis“

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Vilniaus lietuvių namais kviečia užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų mokinius, mokytojus, auklėtojus, popamokinių veiklų organizatorius ir visus aktyvius užsienio lietuvių bendruomenių narius dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Lietuva ir pasaulis mano akimis“.

Plačiau skaitykite:

Žurnalas „Pasaulio lietuvis“ tampa metraščiu

Mieli „Pasaulio lietuvio“  skaitytojai!

Nuoširdžiai dėkojame Jums už ilgametę paramą ir draugystę. Drauge informuojame, kad nuo ateinančių metų „Pasaulio lietuvis“ iš žurnalo virsta metraščiu ir bus leidžiamas kartą per metus. Viliamės, kad nors ir tapęs retesniu svečiu Jūsų namuose ar bendruomenėje, jis bus dar labiau laukiamas. Ir tam tikrai bus priežasčių – jis taps didesnės apimties, įgaus dar aiškesnę struktūrą ir bus sudaromas remiantis dar labiau išgryninta paskirtimi – būti aktualiu ir ilgalaikę vertę kuriančiu metraščiu lietuvybės aktyvistams išeivijoje.

„Pasaulio lietuvis“ laikui bėgant ne kartą keitėsi. Jo pirmas numeris 1963 metais buvo išleistas kaip 8 lapų laikraštis, o 1976 metais lapų skaičius padidėjo iki 16. 1977 metais atsirado viršelis ir „Pasaulio lietuvis“ tapo žurnalu. Įdomus faktas, kad nuo 1963 iki 1979 metų kiekvieno atskiro leidinuko puslapių skaičiaus numeracija buvo tęstinė (nuo 1 iki 1372) ir tik nuo 1979 metų kiekvieno numerio puslapius prasidėta numeruoti iš naujo (nuo 1), o puslapių skaičius skyrėsi, pvz., 1979 m. sausio mėnesio numerį sudarė 56 puslapiai, vasario – 60, kovo – 48 ir t. t. Per visus tuos metus keitėsi ir žurnalo turinys. Taigi „Pasaulio lietuvis“, kokį mes žinome šiandien, yra išgyvenęs ne vieną transformaciją.

PLB valdybos sprendimas pakeisti „Pasaulio lietuvio“ koncepciją ir formatą yra padiktuotas sparčiai besikeičiančių informacijos vartojimo būdų bei siekio kuo efektyviau vykdyti informacinę sklaidą skaitmeninėje erdvėje. Paskutiniais metais žurnalo prenumeratorių skaičius nenumaldomai mažėjo ir pasiekė kritinę ribą. Tai suprantama, nes aktualiomis naujienomis mes dalinamės interneto erdvėje ir socialiniuose tinkluose. Kaip tik informacijos sklaidai internete bus skiriamas didesnis dėmesys. Kaip dabar, taip ir ateityje kviečiame skaityti su diasporos gyvenimu susijusius straipsnius žinių portale www.pasauliolietuvis.lt, taip pat kviečiame jungtis prie PLB facebook paskyros https://www.facebook.com/worldLTcomm/. Dar šiemet bus iš pagrindų atnaujinta PLB internetinė svetainė, kurioje taip pat rasite aktualių naujienų skirsnį. Kas mėnesį ir toliau leisime PLB valdybos naujienlaiškį, pristatantį aktualiausius ir svarbiausius įvykius. Apibendrinant, vykdomas resursų ir prioritetų perskirstymas, suteikiant aiškų ir svarų vaidmenį spausdintai „Pasaulio lietuvio“, kaip metraščio, versijai ir skiriant daugiau dėmesio kasdienės informacijos sklaidai internete.

Kviečiame ir toliau prenumeruoti „Pasaulio lietuvį“ bei pakviesti savo bendražygius, šeimos narius bei draugus tapti šio legendinio leidinio prenumeratoriais. Nuo 2020 metų didesnės apimties metraštis „Pasaulio lietuvis“ bus leidžiamas birželio mėnesį, o prenumeratos kaina 9 EUR (10 USD).

Su nuoširdžiausiais linkėjimais,

PLB valdyba ir „Pasaulio lietuvio“ redakcija

„Pasaulio lietuvio“ spalio numeryje skaitykite:

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite