Klubmail fra Danmarks Skiforbund

Nyt fra sekretariatet

Danmarks Skiforbunds ordinære repræsentantskabsmøde 22. maj 2016

Som tidligere annonceret på forbundets hjemmeside, afholdes det ordinære repræsentantskabsmøde søndag den 22. maj.

Tid: 13.00 og forventes afsluttet kl. 16.00. Registrering af delegerede begynder kl. 12.30.

Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby i mødesal Gunnar Nu.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DSkiF i hænde senest 1 måned før mødets afholdelse (22. april) (jf. §12). Forslag bedes indsendt til kb@skiforbund.dk.

Dagsorden, det reviderede regnskab, indkomne forslag samt liste over opstillede personer til bestyrelse udsendes senest 2 uger før  repræsentantskabsmødet, jf. §12.

Danmarks Skiforbunds vedtægter.

Af hensyn til bestilling af forplejning bedes du tilmelde dig

Dato            Emne
22-03-2016 Offentliggørelse på hjemmeside.
22-04-2016 Deadline for indkomne forslag. 
07-05-2016 Seneste dato for udsendelse af dagsorden mm.
18-05-2016 Tilmeldingsfrist – forplejning (ikke vedtægtsbestemt).

Referater

Referat fra bestyrelsesmøde 15. marts 2016

Ændringer på kontoret

Med udgangen af april måned stopper Morten Agersnap som udviklingskonsulent for forbundet.

Henrik Oksholm er pr. 1. marts blevet ansat som sportslig udviklingskonsulent med ansvar for sportslig udvikling i forbundets klubber og sportslige aktiviteter i forbundet. Henrik træffes på mobiltelefon: +45 26 82 50 99, e-mail: ho@skiforbund.dk

I forlængelse af den tidligere udmeldte organisering, herunder arbejdende udvalg vil bestyrelsen frem til repræsentantskabsmødet indhente udvalgsmedlemmer til de udvalg der måtte blive oprettet.

Udvalgsoversigt og tilknyttede kommissorier samt nærmere detaljer følger.

Kalender

Klubmail arkiv

Du finder tidligere klubmail her...

Du finder Skiavisen her...

Danmarks Skiforbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20 
DK-2605 Brøndby

info@skiforbund.dk

Facebook Youtube Instagram
MailerLite