Klubmail fra Danmarks Skiforbund

Nyt fra sekretariatet

Kort resume fra Danmarks Skiforbunds bestyrelsesmøde lørdag den 9. november 2019:
I lørdags var Danmarks Skiforbunds bestyrelse samlet til heldagsbestyrelsesmøde i Danmarks Skiforbunds lokaler.

På mødet arbejdede bestyrelsen på den fortsatte strategiimplementering, hvor primært rekruttering og fastholdelse fyldte timerne. Bestyrelsens ønske og ambition er at dansk skisport skal udvikles via klubbernes aktiviteter, og derved gøre skiklub fællesskabet endnu mere interessant for alle skiløbere og af den vej sikre fastholdelse af eksisterende medlemmer og rekruttering af nye medlemmer. Skiforbundets primær indsats er at understøtte klubberne i deres arbejde, så klubberne fortsat udvikles så klubbernes eksisterende aktiviteter styrkes og synliggøres.

Danmarks Skiforbunds elitearbejde blev diskuteret på mødet, med fokus på den overordnede strategi og tilhørende elitepolitik som trænger til en opdatering, så elitearbejdet gøres endnu mere transparent, dels for atleter og klubber, men også for de nedsatte kraftcentre.

DSkiF budget 2020 blev anden behandlet og godkendt, så budget 2020 nu er færdig behandlet. I budget 2020 er der sat endnu mere fart på strategiimplementeringen, via en styrket indsats ud mod klubberne.

Udover de strategiske forhold blev DSkiF samlede samværs- & ernærings politikker godkendt, så at Danmarks Skiforbund nu, dels opfylder alle nationale og internationale standarder på området, men også så Skiforbundet er klar i kommunikationen omkring hvad er acceptabel adfærd og hvad er uacceptabel adfærd, samt hvordan skal en atlet eller leder forholde sig, hvis kritiske situationer opstår. Politikkerne vil blive formidlet på Danmarks Skiforbunds hjemmeside.

Bestyrelsen blev også opdateret på arbejdet med udvikling af Danmarks Skiforbunds Gameplan, som forventes afsluttet ultimo december 2019.

Pbv./ Kenneth Bøggild

Medlemsundersøgelse i skiklubberne

Vi har rundsendt en spørgeundersøgelse, hvor vi undersøger, hvad der fik medlemmet til at melde sig ind i klubben, hvor man så information om klubben henne samt hvorfor man stadig er medlem af klubben.

Vi sætter stor pris på de besvarelser vi modtager.

Kontakt Lene Svanebjerg, hvis din klub ikke har modtaget link til undersøgelsen. Skriv til ls@skiforbund.dk

Husk at opdatere bestyrelsens kontaktinfo

Hvis I vælger ny formand eller kasserer skal I huske at indsende kontaktoplysningerne til sekretariatet, så vi har de korrekte oplysninger.

Info bedes sendt til Lene Svanebjerg ls@skiforbund.dk

Datatilsynet har ændret praksis for brug af billeder

Det er blevet lettere at navigere i reglerne for brug af billeder på nettet. Fremover er samtykke ikke længere obligatorisk ved brug af portræt- og holdbilleder.

Du skal altid have et gyldigt behandlingsgrundlag for at behandle persondata, og offentliggørelse af billeder er behandling af persondata. Men der kræves ikke længere automatisk samtykke for at offentliggøre portrætter og holdbilleder.

Fremover kan offentliggørelse af billeder som hovedregel baseres på den almindelige interesseafvejningsregel, som I som forening benytter ved meget anden behandling af persondata. Se eventuelt mere i Foreningsvejledningen her.  

Det gælder dog stadigvæk, at situationsbilleder ikke må udstille de pågældende personer, f.eks. på billeder fra klubfesten. Man skal også være forsigtig med at bringe billeder fra omklædningsrummet, billeder af børn i svømmehallen eller billeder af en skadet udøver. I disse situationer er samtykke ofte nødvendigt.  

Oplysningspligten 
Al behandling af persondata skal være oplyst i privatlivspolitikken eller på anden måde. Det gælder også for behandling af billeder. Så husk at omtale dette. For nogle foreninger kan det sikkert være en god idé også at omtale forholdet specifikt i velkomstbreve til nye trænere, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige.

Nyt fra Sporten

Indbydelse til åbne alpine Nordkredsmesterskaber i Trysil, uge 50, d. 13. og d. 14. december 2019

Der indbydes herved til NKM 2019/20 i Trysil i uge 50.

Der køres officielle konkurrencer i storslalom fredag og slalom lørdag. Tidsplaner for disse vil blive offentliggjort i uge 50, når vi er i Trysil.

Læs mere her

DM langrend 2020 nyhedsbrev 2

Vi nærmer os stille og roligt vinteren, temperaturen i lille Danmark er de seneste uger faldet og der er nu til tider is på ruden når man kommer ud til bilen om morgenen. Det samme gælder i Norge, hvor en første sne allerede er ankommet – spycam-meldingerne fra Gaustablik området beretter om op mod 100 cm samt temperaturer lige under frysepunktet i de kommende uger. Vinteren er ankommet tidligt til Norge (Danskere i Norge kan berette at der i Tromsø, Nordnorge, som ellers typisk først får rigtig sne meget tæt på juleaften, den sidste uge er faldet mere end 100 cm og ligeledes er der i Hesså i Sørlandet også faldet snemængder som sikre daglig træning på ski) – vi håber dette er gode tegn mod den kommende vinters DM.

Læs nyhedsbrev nr. 2 fra DM langrend 2020 her

Sociale medier

Like os på Facebook og følg os på Instagram

Facebook Instagram

Kalender

Se aktivitetskalenderen på Danmarks Skiforbunds hjemmeside

Klubmailen

Har du indlæg til Klubmailen bedes du sende det til klub@skiforbund.dk

Danmarks Skiforbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20 
DK-2605 Brøndby

info@skiforbund.dk

Facebook Youtube Instagram
MailerLite