Nematote paveikslėlių? Spauskite čia...

RI Apygardos 1462 Valdytojo Algimanto Lukoševičiaus NAUJIENLAIŠKIS

2017/18 Rotary metai, gruodis

Sesės ir Broliai, 

Nepastebimai greit bėga laikas. Jau  praėjo pusė Rotary metų ir galvojame, kad daug ko nespėjome, daug gerų idėjų dar neįgyvendinome. Ramina tai, kad Rotary metai baigiasi birželio 30 dieną. Nenusiminkime - spėsime.

Ar dažnai susimąstote, kodėl Jūs rotarietis(-ė)?

Manau, visi pritarsite, kad Rotary tai:

 1. Draugystė
 2. Verslo ryšiai
 3. Asmenybės augimas ir vystymasis
 4. Galimybė tapti lyderiu
 5. Pagalba bendruomenei
 6. Galimybė būti naujienų sūkuryje ir nuolat mokytis
 7. Bendros pramogos: kartu būti smagu - projektai, sportas
 8. Viešojo kalbėjimo įgūdžiai
 9. Tarptautiniai ryšiai: galimybė bendrauti su viso pasaulio rotariečiais, turinčiais tų pačių pomėgių - keliautojai, baikeriai, alaus mėgėjai ir t.t.
 10. Pagalba keliaujant - visur rasite rotariečių gydytojų, teisininkų ir kitų bendruomenės narių
 11. Rotary renginiai: Konvencijos, Institutai ir t.t.
 12. Socialiniai ryšiai: Rotary yra organizacija, kuri gerbia ir padeda kitiems
 13. Šeimos ir jaunimo programos
 14. Įgūdžių lavinimas
 15. Galimybė bendrauti su žmonėmis, kurie pripažįsta tas pačias etikos vertybes
 16. Kultūrinis sąmoningumas: aš gerbiu kitų šalių religijas ir kultūras, o jie gerbia mano
 17. Prestižas: Rotary yra seniausias ir prestižiškiausias klubas pasaulyje
 18. Geri žmonės
 19. Atrvirumas: Rotary - atvira organizacija, neturinti slaptų ritualų, slapto rankos paspaudimo
 20. Galimybė tarnauti: mūsų verslas - žmonija - produktas - paslauga

    Būdamas Valdytoju, turiu puikią galimybę pažinti daug mūsų bendruomenės narių. Jeigu manęs paklaustų „Kokie žmonės – Lietuvos rotariečiai?“, nesusimąstęs atsakyčiau - PUIKŪS.

Lankydamas klubus ar renginius kiekvieną kartą iš naujo džiaugiuosi. Esate tokie draugiški, išradingi, organizuoti. Važiuodamas į klubus galvoju, kuo šį kartą būsiu nustebintas. Ačiū Jums visiems už geranoriškumą ir supratimą. Mes kartu  augame ir stiprėjame.

Apygardą labai gerai vertina tarptautinė Rotary organizacija. Tai didelis mūsų visų nuopelnas. Džiaukimės tuo ir nesustokime kelyje.

Apygardos Pareigūnų mokymai

Birštone įvyko mūsų Apygardos 1462 streteginė sesija ir Pareigūnų mokymai, kuriuose dalyvavo Apygardos pareigūnai iš visos Lietuvos - kraštų asistentai, Komitetų pirmininkai, buvę ir būsimi Valdytojai.  Mokymus moderavo Apygardos treneris bei buvęs Valdytojas Antanas Čepys. Jis pristatė Apygardos dabartinę situaciją ir turimą strateginį planą. Buvo sudarytos darbo grupės, kurios atliko Apygardos SSGG analizę - išskyrė Apygardos stiprybes, silnybes, galimybes ir grėsmes. Analizės dėka "gimė" pasiūlymai tolimesnei Apygardos strategijai.

Klubų lankymas

Gruodį, lankydamas klubus, patyriau daug gražių šventinių akimirkų. Juk artėjo Šv. Kalėdos.

Klaipėdos RK (Prezidentas - Sigitas Kriaučiūnas)

Dalyvavau gražioje šventėje - klubo atkūrimo 25-metyje. Renginys vyko Dramos teatre. Visi klubo broliai scenoje traukė „Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom...“. Daug svečių, sveikinimų ir linkėjimų.

Mažeikių RK  (Prezidentas - Remigijus Jurkus) ir Mažeikių  „Liberta“ (Prezidentė - Alma Zagorskienė)

Šie klubai susirinko pietums kartu. Buvau sužavėtas Mažeikių RK parama broliui, kurį  ištiko netikėta liga. Tai puikus pavyzdys mums visiems. Ne veltui vadiname vienas kitą sesėmis ir broliais. Prezidentas Remigijus supažindino su klubo veikla, perspektyvomis. Puikūs darbai ir ateities sumanymai.

Prezidentė  Alma pasidžiaugė „Liberta“ vykdomais projektais:

 • „Gerumo valia“ - projektas skirtas  Dauno liga sergantiems  vaikams.
 • Bendrystė su Plinkšių globos namų gyventojais (tęstinis projektas nuo 2016m).
 • Tęstinis projektas „Piliakalniai“. Dirbama kartu su vietos bendruomene.
 • Įsimintinas  darbas kartu su  Interact - “Nusipelniusių vaikų įamžinimas“. Miesto centre grindinio plytelėse bus įamžinti miestą  ir rajoną garsinantys vaikai.

Tą dieną susitikime  lankėsi vienas iš REM organizatorių - Lukas Puidokas. Jis supažindino dalyvaujančius  su renginio organizaciniais darbais. Juk sausis jau čia pat.

Klaipėdos RK „Maris“ (Prezidentas Gražvydas Šimkus)

Sužavėjo posėdžio pradžia. Visi vyrai atsistoję sugiedojo savo klubo himną. Malonus pojūtis, bandžiau ir aš pritarti.

Klubo pietuose dalyvavo parolimpinė pasaulio čempionė šuoliuose į tolį ir rutulio stūmime Ramunė Adomaitienė. Klubas remia sportininkę mėnesine stipendija. Tai ne vienintelė klubo remiama parolimpinė sportininkė. Paramą gauna ir irkluotojas Augustas.

Klubas taip pat vykdo tęstinį Jaunimo pilietiškumo ir tautinio ugdymo projektą. Vasarą organizuojamos stovyklas autizmo problemas turintiems vaikams.

 

Šilutės RK (Prezidentas - Alfredas Markvaldas)

Šilutę pasiekiau prieš susitikimą ir turėjau laiko  pamatyti, kad tai miestas turintis savitą architektūrą ir turtingą istoriją. Vėliau sužinojau, kad prie miesto tvarkymo ir istorijos įamžinimo  dideliu indėliu prisidėjo ir rotariečiai.

Klubas padeda tvarkyti Nepriklausomybės Namus, Vidūno šeimos kapus. Dalyvauja savižudybių prevencijos projekte. Puiki tradicija -  kasmet apdovanoti asmenį ar įmonę daugiausia per metus prisidėjusius prie Šilutės puoselėjimo Hugo Šojaus statulėle.

 

Vilniaus RK (Prezidentas Rimantas, Povilas Jogėla)

Klubas lapkričio mėnesį  šventė  25 metų atkūrimo Jubiliejų. Garbė šiam klubui įteikti RI Prezidento Ian Riseley Padėką. Klubas pagerbė  brolius  daugiausiai prisidėjusius prie klubo veiklos. Brolis Romualdas Bartaška priminė klubo įstoriją.  Tai vienas iš trijų ilgiausiai veikiančių klubų mūsų Apygardoje. Vykdomi projektai ir ateities planai įspūdingi.

Marijampolės RK (Prezidentas - Henrikas Kelpša)

Prieš posėdį Prezidentas su broliais Algirdu ir Valentinu supažindino mane su Marijampolės miestu (kas nebuvote, būtinai aplankykite - būsite sužavėti miesto architektūra ir tvarkymu) bei su rotariečių kuruojamais projektais:

 • parkas ligoninės teritorijoje
 • 2 projektai ligoninės įrangai pirkti (vertė - 116 000 eur ir 220 000 lt)
 • MALONNY projektas kartu su Londono ir Niujorko klubais
 • Pasirašytas ICC su Lenkija
 • Klubas kartu su trimis  Lenkijos RK dalyvauja savižudybių prevencijos projekte
 • Ateityje Marijampolės RK planuoja įkurti muziejų elektroninėje erdvėje. Tai būtų UAB "Mantinga" ir klubo bendras projektas.

Vilkaviškio RK (Prezidentas - Jonas Bendoraitis)

Klube taip gražiai bendravome, kad nepastebėjau, kaip gilus vakaras atėjo. Klubas kartu su Lenkijos Rotary klubais iš Bartašicų ir Gyžicko dalyvauja savižudybių prevencijos programoje. Įspūdingas remiamų renginių ir organizacijų sąrašas: dvaro organizuojamas festivalis „Viva la musica“,  „Alvitos“ vaikų globos namai, organizuojamas Kalėdinės eglės paštas.

 

Šiaulių „Saulės“ RK (Prezidentė - Rima Žurauskaitė)

Susitikimas vyko kartu su Kairių šeimyna, kuri globoja 11 vaikų nuo metukų iki 18 m. Kartu laukėme Kalėdų Senelio, o jis papuolė į „avariją“ - buvo slidu, tad Senelio pareigas netikėtai teko atlikti man ir jo dovanėles vaikams išdalinti. Šį projektą klubas vykdo jau 14 metų. Taip gražiai ir prasmingai ir pabaigiau 2017 metų Klubų lankymą.

 

Metus užbaigiau su savo Panevėžio Rotary klubu, dovanodami koncertą miesto bendruomenei. Tai jau darome 20 kartą. 

GIMTADIENIAI

Gruodžio mėnesį chartiją yra gavę Jurbarko, Kauno Romuvos, Panevėžio Nevėžio, Šiaulių Harmonijos, Šiaulių Vykinto, Utenos, Vilniaus Lietuvos Tūkstantmečio Rotary klubai.

Sveikinu!

Mielos sesės ir broliai, ir Jums linkiu pabaigti šiuos metus dalinant dovanas savo šeimoms ir visiems sutiktiems žmonėms. Buvo toks  Rotary metų šūkis „Rotary - būk dovana Pasauliui“. Linkiu, kad Pokyčiai, kuriuos šiais Metais  skatiname,   tą dovaną darytų  prasminga ir ilgalaike.

Iki pasimatymo kitais metais!

 

RI Apygardos 1462 Valdytojas

Algimantas Lukoševičius

Facebook Instagram

Rotary International Apygarda 1462

www.rotary.lt

www.rotariada.lt

www.facebook.com/rotarylithuania

SHARE TWEET FORWARD

Jūs gavote šį laišką, nes esate Rotary bendruomenės nariai.

Atsisakyti

MailerLite