PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
VALDYBOS

Naujienlaiškis 2020/05

Pirmasis nuotolinis lietuvių bendruomenių pirmininkų, jų atstovų ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos susitikimas

2020 m. gegužės 23 d. įvyko pirmasis nuotolinis pasaulio lietuvių bendruomenių pirmininkų, jų atstovų ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (toliau – PLB) valdybos susitikimas, kuriame dalyvavo užsienio lietuvių bendruomenių atstovai net iš 34 valstybių. 

Šio, pirmojo, globalaus, susitikimo tikslas – aptarti, kokiomis aktualijomis užsienio lietuviai gyvena Covid-19 pandemijos metu, įvertinti globalios krizės poveikį lietuvių diasporai ir ateities vystymo(si) scenarijus bei idėjas Lietuvai remiantis diasporos patirtimi užsienyje.

„Šiandien susirinkome tam, kad, būdami vienos globalios –Lietuvos dalimi, pasidalintume realijomis ir suprastume, kokias problemas ir iššūkius galėtume spręsti kartu. Dėkojame visiems, kad ypač neramiu pasauliui ir lietuvių diasporai metu liekate budrūs ir ištikimi pilietiškumo, bendruomeniškumo idėjoms ir puoselėjate tautines vertybes, telkiatės teikdami savalaikę tarpusavio pagalbą. Plūstelėjusi savanorystės ir solidarumo banga įrodė, kokia sutelkta ir stipri yra užsienio lietuvių diaspora. Dabar, kai pasaulis ima atsitiesti ir žvelgti pirmyn, itin svarbu visiems drauge telktis įgyvendinant prasmingas idėjas Lietuvos labui“, – teigia Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke.

Plačiau skaitykite čia:

Apie susitikimą LRT laidos „Labas rytas, Lietuva“ vaizdo įraše:

PLB.LT – nauja Pasaulio Lietuvių Bendruomenės interneto svetainė

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) kviečia aplankyti iš pagrindų atnaujintą interneto svetainę nauju adresu www.plb.lt. Pagrindiniai šio pokyčio siekiai – glaudesnis ryšys su užsienio lietuvių bendruomenėmis ir efektyvesnė naujienų sklaida.

Pasak PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininko Vaido Matulaičio, šis atnaujinimas padarytas dėl kelių priežasčių: „Pirmoji ir svarbiausia – įgyvendinome XVI PLB Seimo rezoliuciją, įpareigojusią subendrinti PLB informacinius kanalus „po vienu stogu“. Taip pat siekėme, kad PLB.LT svetainė taptų dinamiška naujienų sklaidos platforma, kurioje ypatingas dėmesys būtų skiriamas užsienio kraštų lietuvių bendruomenių naujienoms bei aktualijoms. Todėl tikimės, kad šis žingsnis padės ženkliai pagerinti ryšį su plačiai po pasaulį pasklidusiomis bendruomenėmis. Na o pastaruoju metu atsirado papildoma priežastis – COVID-19 pandemija. Viena iš jos pasekmių yra ta, kad beveik visa komunikacija persikėlė į virtualią erdvę. Tokiu būdu moderni ir techniškai pažangi PLB svetainė tampa puikiu ir savalaikiu įrankiu bendrauti bei tiesti informacinius tiltus tarp Lietuvos ir jos diasporos.“

PLB valdyba dėkoja Lietuvių fondui už paramą šio projekto įgyvendinimui.

www.plb.lt

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos kreipimasis į Lietuvos politines partijas

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) remiasi etnokultūriniu, o ne pasaulėžiūriniu pagrindu ir siekia dviejų pagrindinių tikslų: tautinės tapatybės išlaikymo ir galimybės įsitraukti į Lietuvos gerovės kūrimą.

PLB Konstitucijoje yra skelbiama: „Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas nesieja savęs nei su kokia nors viena politine partija, grupe ar judėjimu, nei su kokia nors viena idėja bei pasaulėžiūra, nei su kokia nors viena religija. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo pagrindinis tikslas ir darbų atrama yra Nepriklausomos Lietuvos valstybė ir už jos ribų gyvenančių tautiečių lietuvybė.“

Vienas tikslas lemia kitą. Jei susilpnės lietuvio tapatybė diasporoje, negalėsime tikėtis jos sėkmingo įsitraukimo į Lietuvos gerovės kūrimą. Tad, siekiant sėkmingai įgyvendinti šiuos tikslus, būtina palaikyti glaudų ryšį su Lietuvos valstybinėmis ir vyriausybinėmis institucijomis, politinėmis partijomis ir plataus spektro nevyriausybinėmis organizacijomis.

Kreipiamės į Lietuvos politinių partijų valdybas ir prašome į savo partijų programas įtraukti šiuos PLB, kaip diasporos telkėjos, prioritetus:

  • tautinės tapatybės puoselėjimas diasporoje; lietuvių kalbos išlaikymas, dėmesys ir parama lituanistiniam švietimui, kultūros, tradicijų ir istorinės atminties puoselėjimas;
  • prigimtinės pilietybės išlaikymas, priėmus kitos šalies pilietybę;
  • abiejų dabar veikiančių bendrų komisijų išlaikymas: LRS ir PLB bei Užsienio lietuvių reikalų koordinacinės komisijos (ULRKK su LRV);
  • Lietuvos valstybės pažangos strategijoje ryšio su diaspora išlaikymas ir stiprinimas kaip prioritetinė nuostata ir uždavinys;
  • po pasaulį migruojančių LR piliečių dalyvavimo LR rinkimuose ir referendumuose supaprastinimas, kad piliečiai ir būdami užsienyje galėtų balsuoti lengvai, patogiai ir saugiai, įskaitant ir galimybę balsuoti internetu.

Prezidento pokalbyje su Pasaulio Lietuvių Bendruomene – dėmesys lituanistiniam švietimui užsienyje

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda konferenciniu skambučiu bendravo su Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Valdybos bei Jaunimo sąjungos nariais. Pokalbio metu aptartos užsienio lietuvių aktualijos, šalims stengiantis suvaldyti pandemijos sukeltos krizės padarinius. Prie pokalbio prisijungė lietuvių diasporos atstovai iš viso pasaulio – Europos, Amerikos, Australijos.

Prezidentas padėkojo užsienio lietuviams už jų aktyvumą, prisidedant prie kovos su koronavirusu įvairiose pasaulio valstybėse, paramą Lietuvai bei įsitraukimą, organizuojant Lietuvos piliečių grįžimą į Tėvynę. „Daugiau nei keturiasdešimtyje šalių visame pasaulyje lietuviai padėjo vieni kitiems grįžti į Tėvynę, prasidėjus koronaviruso krizei, – vieni ėmėsi organizuoti keliones, kiti prisidėjo pagalba vertėjaujant, treti svečiose šalyse strigusiems lietuviams pasiūlė apsistoti savo namuose. Tai – unikalus pasaulio lietuvių vienybės pavyzdys. Susidūrę su negandomis, mes nepamirštame esantys vienos Lietuvos vaikais, pabirusiais po visą pasaulį, tačiau nepalaužiamais savo dvasia ir ryžtu“, – teigė Prezidentas.

Plačiau skaitykite čia:

Posėdžiavo Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija

Gegužės 13 d. nuotoliniu būdu posėdžiavo Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija.

Komisija vienbalsiai priėmė 2 rezoliucijas:

„Dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) sukeltos pandemijos pasekmių mažinimo“

„Dėl pasirengimo artėjantiems Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams“.

PLB pirmininkė Dalia Henke dalyvavo posėdyje ir pasisakė tema „Pandemijos krizės pasekmės ir migracijos iššūkiai pasaulio lietuvių bendruomenėms ir Lietuvai“.

Komisijos posėdžių vaizdo įrašai:

Gegužės 13 d. posėdis

Gegužės 27 d. posėdis

 

Gegužės 27 d. nuotoliniu būdu posėdžiavusi Komisija priėmė rezoliuciją „Dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo“.

PLB valdybos narys, Komisijos kopirmininkas dr. Rimvydas Baltaduonis sako: „Pandemijos akivaizdoje pilietybės klausimas tapo dar aktualesnis“, ir pabrėžia, kad „užsidarius valstybių sienoms, tik piliečiai galėjo grįžti į savo šalį, ir tokiomis ekstremaliomis sąlygomis Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimas arba ne, gali reikšti net gyvybės ar mirties klausimą“. Jo nuomone, Lietuvos valstybei turi būti svarbu, kad lietuviai, atsidūrę sunkiose situacijose, galėtų tikėtis savo ar Europos Sąjungos valstybių pagalbos.

Pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė. Roberto Dačkaus nuotr.

Lietuvos pirmoji ponia globos lituanistinio švietimo veiklą

Lituanistinio švietimo bendruomenė sulaukė džiugios naujienos – pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė priėmė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) kvietimą ir sutiko globoti po visą pasaulį pasklidusios diasporos lituanistinio švietimo veiklą. PLB Švietimo reikalų komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė pabrėžia, kad tai ypač drąsinanti žinia būtent dabar, kai pasaulinė pandemija kausto ir šiaip iššūkių pilną lituanistinių mokyklų veiklą. PLB Švietimo reikalų komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė puikiai prisimena 2019 metų dieną, kuomet poniai Dianai Nausėdienei lankantis Londono lietuvių mokykloje buvo pirmą kartą aptarta ši idėja: „Labai džiaugiuosi, kad pirmoji ponia priėmė mūsų pasiūlymą būti lituanistinio ugdymo šviesos nešėja ir skirti savo dėmesį bei palaikymą išeivijos ugdymo institucijoms. Tikiuosi, kad ši iniciatyva įpūs naujos ugnies ir suteiks daugiau motyvacijos mokyklų ir darželių bendruomenėms bei paskatins gausesnį mokinių būrį.“

Plačiau skaitykite čia:

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė akcentuoja organizacijos politinį nešališkumą ir kviečia aktyviai dalyvauti būsimuosiuose LR Seimo rinkimuose rudenį

Prasidėjus aktyviai rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą agitacijai, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė kreipiasi į visuomenę, lietuvių bendruomenes užsienyje ir kviečia aktyviai dalyvauti būsimuose rinkimuose akcentuodama organizacijos politinį nešališkumą, įtvirtintą Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konstitucijos 4 straipsnyje:

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas nesieja savęs nei su kokia nors viena politine partija, grupe ar judėjimu, nei su kokia nors viena idėja bei pasaulėžiūra, nei su kokia nors viena religija.

„Pabrėžiame, kad esame nepolitinė organizacija, tad narių organizacijos vardu nedeleguojame ir rinkimuose dalyvauti neįpareigojame“, – teigia Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke.

Pasak D. Henke, šiuo metu ir toliau visi drauge turime puoselėti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vertybes, likti neabejingi gausiai ir aktyviai lietuvių diasporai pasaulyje, būti pilietiški bei atsakingi ir susitelkę stiprinti užsienyje gyvenančių lietuvių balsą Lietuvos valstybės gyvenime.

„Akcentuojame, jog jau šiais metais, šį rudenį, Lietuvos piliečiai, gyvenantys ir balsuojantys užsienyje, pirmą kartą turės galimybę rinkti vieną kandidatą iš 141 į LR Seimą pasaulio lietuviams skirtoje vienmandatėje apygardoje. Tai iš tiesų nepaprasta proga ir galimybė, „vienos Lietuvos idėjos“ simbolis ir užsienio lietuvių balso stiprinimas Lietuvos politinėje arenoje“, – sako PLB pirmininkė.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė kviečia visus Lietuvos piliečius, turinčius balsavimo teisę, būti pilietiškus ir aktyviai reikšti savo pilietinę valią artėjančiuose LR Seimo rinkimuose. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra pasirengusi ir viliasi glaudžiai bendradarbiauti su visais demokratiškuose rinkimuose išrinktais LR Seimo nariais ir partijomis.

Užsienio reikalų komitetas ragina Vyriausybę užtikrinti „Globalios Lietuvos“ programos veiklų tęstinumą

Gegužės 27 d. PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis ir Valdybos narė Eglė Garrick dalyvavo Seimo Užsienio reikalų komiteto posėdyje, vykusiame nuotoliniu būdu. PLB pirmininkė   informavo posėdžio dalyvius apie priemones ir veiksmus, kurių buvo imtasi teikiant pagalbą užsienyje įstrigusiems lietuviams COVID-19 pandemijos pradžioje.

Posėdžio metu buvo išklausyta Užsienio reikalų ministerijos (URM) informacija apie 2019 m. „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimo ir užsienio lietuvių apklausos, vykdytos tais pačiais metais, rezultatus. Užsienio reikalų komitetas priėmė sprendimą, kuriame pasiūlė Vyriausybei išlaikyti dėmesį „Globalios Lietuvos“ programos veiklų tęstinumui ir papildomam finansavimui, paragino „Globalios Lietuvos“ programą įgyvendinančias institucijas peržiūrėti 2020 m. suplanuotas vykdyti veiklas, pritaikant jas prie susidariusių COVID-19 pandemijos sąlygų. Komitetas, pritardamas „Globalios Lietuvos“ programos rezultatams, priėmė sprendimą, kuriame pasiūlė Vyriausybei išlaikyti dėmesį „Globalios Lietuvos“ programos veiklų tęstinumui ir papildomam finansavimui, kuriant strateginio planavimo reformą. Komitetas taip pat paragino „Globalios Lietuvos“ programą įgyvendinančias institucijas ir įstaigas peržiūrėti 2020 m. suplanuotas vykdyti veiklas, pritaikant jas prie susidariusių COVID-19 pandemijos sąlygų. Šių institucijų veikloje komitetas paskatino numatyti priemones, įtraukiančias Lietuvos diasporą į šalies ekonomikos atstatymą. Komitetas kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją, kad būtų supaprastinta rinkėjų, balsuojančių užsienyje, registracijos procedūra.

Užsienio reikalų komiteto nuotrauka

Plačiau skaitykite čia:

Užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių balsavimas Pasaulio lietuvių vienmandatėje rinkimų apygardoje

Gegužės 28 d. Italijos Lietuvių Bendruomenės valdyba pakvietė PLB pirmininkę Dalią Henke ir PLB atstovę Lietuvoje Vidą Bandis pasidalinti su Bendruomenės valdyba ir regionų bendruomenių pirmininkais savo mintimis, įžvalgomis apie artėjančius Seimo rinkimus, balsavimo organizavimą naujoje Pasaulio lietuvių vienmandatėje rinkimų apygardoje.

Kviečiame žiūrėti diskusijos vaizdo įrašą:

Lietuvių problematika kovoje su prekyba žmonėmis pasauliniame kontekste

Gegužės 27 d. nuotoliniu būdu vyko susitikimas, skirtas aptarti lietuvių problematikai kovoje su prekybą žmonėmis pasauliniame kontekste. Susitikime dalyvavo PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB valdybos narys prelatas Edmundas Putrimas, Policijos departamento prie LR VRM kapelionas Algirdas Toliatas, LR VRM vyresnioji patarėja Sonata Mickutė, Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis vadovas dr. Alvydas Šakočius, Viešosios policijos valdybos Veiklos ir prevencijos skyriaus vyriausiasis tyrėjas Darius Joneikis.

Susitikime buvo aptartos naujausios lietuvių įtraukimo į nusikalstamų veiklų vykdymą tendencijos ir lietuvių įkalinimas užsienio šalių kalėjimuose Šiaurės ir Pietų Amerikos žemynuose. Buvo pasidalinta įžvalgomis apie COVID-19 pandemijos poveikį šios rūšies nusikaltimams. Baigiantis pandemijai gali padaugėti darbo paieškų užsienyje. Prevencijos sumetimais svarbu užtikrinti savalaikį informacijos skleidimą. Būtina parengti informacinių priemonių skleidimo srautą Lietuvoje ir užsienyje, siekiant informuoti tautiečius apie galimas grėsmes ir pavojus. Nutarta parengti informaciją, kurią galėtų skleisti lietuvių bendruomenės. Susitikime buvo aptartos galimybės per užsienio šalyse veikiančias LR ambasadas skleisti informaciją lietuviams, kuriems reikalinga pagalba, apie kontaktus Lietuvoje ir užsienyje. Pasidalinta gerąja praktika, kaip sumažinti asmenų, patekusių į prekybos žmonėmis pinkles, skaičių. Siekiama naudotis įvairiomis, ir novatoriškomis, prevencinėmis priemonėmis, kurios padėtų gauti informacijos apie prekybą žmonėmis, kai kurią informaciją perkeliant į virtualią erdvę. Susitikimo metu buvo pristatytas VRM skelbiamas konkursas pasaulio lietuvių bendruomenėms, kuriame suteikiama 10 000 eurų parama informacinėms priemonėms vykdyti užsienio šalyse. Susitikimo pabaigoje buvo nutarta aktyviau dirbti kartu sprendžiant šią problemą, įtraukti ir Lietuvos Respublikos ambasadas užsienyje.

Padėk Lietuvai, pakviesk draugą į Lietuvą

PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas Vaidas Matulaitis sako: „Padėti Lietuvai – misija įmanoma ir tai nieko nekainuoja. Tereikia geros valios ir šiek tiek pastangų.“  COVID-19 pandemijai kaustant Lietuvą ir pasaulį, mažai kas abejoja, kad Lietuvos laukia sunkmetis. Jau dabar ypač stipriai smogta sektoriams, susijusiems su atvykstamuoju turizmu: viešbučių, maitinimo įstaigų, renginių organizavimo veikla apmirusi, šimtai žmonių netenka pajamų ir darbo. Stebuklingos lazdelės neturime, tačiau pasekmes sušvelninti galime. Tu gali. Tereikia pakviesti į Lietuvą savo draugus ir draugų draugus.

Nuotraukoje PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas Vaidas Matulaitis. Reio Aare nuotr.

Plačiau skaitykite čia:

„Pasaulio lietuviai ir Lietuva“

Skaitykite naujus PLB atstovybės vykdomo projekto „Pasaulio lietuviai ir Lietuva“ straipsnius svetainėje www.pasauliolietuvis.lt

https://pasauliolietuvis.lt/gyvenimas-paskirtas-lietuvos-islaisvinimo-darbui/

https://pasauliolietuvis.lt/lietuviu-kulturiniai-pedsakai-brazilijoje/

https://pasauliolietuvis.lt/maza-bendruomene-stipri-vienybe/

https://pasauliolietuvis.lt/ohana-ir-aloha-dvasia-lietuvybes-daigai-ir-gyvenimas-havajuose/

https://pasauliolietuvis.lt/cikagos-aidas-ikurtas-finansines-krizes-metu-savaitrastis-issilaike-ir-vis-dar-informuoja-jav-lietuvius/

Daugiau skaitykite čia:

Projektą remia:

Viso pasaulio lietuviai Olimpinę dieną švęs bėgdami

Vilniuje, Kaune, Skuode ar Raseiniuose, Londone, Melburne ar Čikagoje – nesvarbu, kur būsite 2020 m. birželio 23 dieną, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) kartu su LTeam – Lietuvos olimpine komanda – kviečia vieningai paminėti Tarptautinę olimpinę dieną, bėgte įveikiant lietuvišką olimpinę mylią. „Palaikome šią puikią LTOK iniciatyvą rengti virtualų lietuviškos olimpinės mylios bėgimą ir taip paminėti Olimpinę dieną ne tik Lietuvoje, bet ir kituose mūsų planetos kraštuose, kuriuose gyvena daug aktyvių tautiečių, – džiaugiasi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) sporto reikalų komisijos pirmininkas Laurynas Misevičius.

Plačiau skaitykite čia:

Skelbiamas 2020 metų Kalbos premijos konkursas

Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, atsižvelgdama į šalyje paskelbtą karantiną, kiek vėliau nei įprasta skelbia tradicinį Felicijos Bortkevičienės Kalbos premijos konkursą. Žodžio laisvės gynėjos, labdaros organizatorės F. Bortkevičienės (1873–1945) atminimą įamžinanti premija kasmet skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams, organizacijoms ar institucijoms.

Plačiau skaitykite čia:
Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: Dalia.Henke@plb.lt

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plb.lt

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite