view_in_browser
Organizační opatření zdravotních pojišťoven ve stavu nouze

Vážení členové SPGE, milé kolegyně a kolegové,

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci vydaly zdravotní pojišťovny některá organizační opatření platná pro ambulantní specialisty.

Opatření VZP:

  • Pro účely vykazování distančního kontaktu s pacienty, kteří se nemohou fyzicky dostavit do ordinace, umožněno vykazovat níže uvedený výkon: 09614 – (VZP) – Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou v hodnotě 117 bodů. Podrobné informace zde.
  • umožňuje (obdobně jako na jaře) předepisovat léčivé přípravky a PZT na základě telefonické/elektronické konzultace lékaře s pacientem. Podmínkou je řádný záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

Přehled aktuálních opatření VZP

Opatření ČPZP:

  • umožňuje (obdobně jako na jaře) předepisovat léčivé přípravky a PZT na základě telefonické/elektronické konzultace lékaře s pacientem. Podmínkou je řádný záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

Přehled aktuálních opatření ČPZP.

Připomínáme, že SZP připravil výkon distanční péče o pacienta - 09557 - Telemedicína - videokonzultace vzdáleným přístupem v hodnotě 176 bodů o který je zapotřebí požádat. Detailní informace k výkonu zde.

S pozdravem

Výbor SPGE

Partneři SPGE
SPGE, z.s.

V sadech 1081/4A, Bubeneč
160 00 Praha

Tento e-mail jste obdrželi, protože jste se zaregistrovali na našich webových stránkách.

Odhlásit se