RI Apygardos 1462 Valdytojo Algimanto Lukoševičiaus NAUJIENLAIŠKIS

2017/18 Rotary metai, vasaris

Mieli sesės ir broliai, 

Praėjęs vasaris -  švenčių mėnuo. Visi  sutikome naują Lietuvos šimtmetį. Šventėme Rotary gimtadienį. Aš septintą kartą tapau seneliu. Kiekvienam iš mūsų svarbios ir asmeninės, ir visos aplinkos datos.

2018 dar ne kartą grįšime prie svarbiausių  Lietuvos Respublikos kūrimo įvykių.

Šimtmetis

Didžiuojuosi, kad buvau pakviestas kaip ROTARY atstovas, dalyvauti Vasario 16 dieną prie Prezidentūros vykusioje vėliavų pakėlimo ceremonijoje.

Teko garbė ištarti vieno iš dvidešimties nepriklausomybės Akto Signatarų pavardę. Tai Donatas Malinauskas. Žmogus, rėmęs Knygnešius, dalyvavęs kuriant Lietuvos valstybę. 1942 metais miręs tremtyje.

Šiomis dienomis turėtume pagalvoti apie savo santykį su Lietuvą. Man įsiminė Poeto žodžiai : "Tu nori gauti sau Tėvynę, bet reikia ją savy sutvert"  Mano giliu įsitikinimu, mes - rotariečiai , taip ir suprantame savo paskirtį.

Rotary International gimtadienis

Rotary gimtadienį švenčiau kartu su Klaipėdos krašto klubais. Buvo puiki, šilta šventė lydima liaudies muzikos ir šokių. Renginio metu buvo inauguruotas tarptautinis Klaipėdos Rotaract klubas. Ar gali būti prasmingesnė dovana visai organizacijai,  negu priimti į savo būrį jaunus žmonės, kurie, tikiuosi, ateityje taps mūsų broliais ir sesėmis.

Renginio video

Vienos pokylis Šiauliuose

Vasario mėnesį tradiciškai jau  septintą kartą Šiaulių Harmonijos RK organizavo Vienos pokylį. Vakaro metu surinktos lėšos bus skirtos Šv. Teresės namams. Plačiau apie renginį čia.

Man sukėlė dvejopus jausmus sekančią dieną rodytas TV3 reportažas. Malonu, kad renginys paminėtas visoje šalyje matomoje laidoje. Bet nuliūdino po Prezidentės Živilės pasakojimo sekę gatvėje kalbintų žmonių pasisakymai, kuriuose buvo abejojama surinktų lėšų panaudojimo skaidrumu ir pačia labdaros idėja Tai dar kartą įrodo, kad reikia šviesti žmones, kas tai yra Rotary. Sunku diskutuoti labdaros klausimu, kai nesi tam tinkamai pasiruošęs. Gal reikėtų  mūsų žurnale dar kartą panagrinėti visus Vienos pokylio rengimo aspektus, kad galėtume tinkamai apginti savo idėją.

Rotary International Prezidento žodis

Ian H.S. Riseley

2017- 2018 RI Prezidentas

Prieš 113 metų pirmą kartą įvyko Rotary susirinkimas, kuris šiandien visiškai neatitiktų Rotary klubų susirinkimams keliamų reikalavimų ir taikomų standartų. Ir vis tik tai buvo pats produktyviausias kada nors įvykęs Rotary susirinkimas. Nuo pirmojo Rotary susirinkimo praėjo daugiau kaip šimtas metų. Per šį laikotarpį mūsų organizacija labai pasikeitė. Rotary tapo gerokai didesne ir įvairesne organizacija nei galėjo įsivaizduoti jos įkūrėjai. Nuo organizacijos, kurios nariais buvo išskirtinai baltaodžiai vyrai, šiandien Rotary tapo organizacija, vienijančia ir apjungiančia įvairių rasių ir tautybių žmones, o taip pat mielai į savo gretas kviečiančia ir moteris. Mes tapome organizacija, ne tik galinčia, bet ir keičiančia  pasaulį. Mes tai įrodėme išnaikindami poliomielitą.  Niekas iš mūsų nežino, kas nutiks dar po 100 metų. Bet mes ir toliau turime stiprinti pamatus, kuriuos mums padėjo Pauld Harris ir 4 jo bičiuliai, kad Rotary stiprintų tarnystės idėjas ir puoselėtų draugystę. Rotary: Skatinkime Pokyčius.

Klubų lankymas

Šį mėnesį lankiausi „Perkūno“ R (Prezidentas Sigitas Žutautas)

Visi susitikimai teminiai. Kviečiami įdomūs žmonės. Lankymosi klube dieną lektoriai buvo gydytojai iš Paliesiaus dvaro klinikos. Išklausėme paskaitą apie sveikatos ir kūno svorio priklausomybę.

Klubas turi moterų, įkurtas 2000 m.

Pagrindinės klubo veiklos:

  - vaikų su negalia darbų aukcionai (jau 13 metų)

  - stipendijų mokėjimas gabiems studentams.

Išvyka į Ukrainą

Didelį įspūdį paliko Rotariečių išvyka į Ukrainą. Iš Lietuvos dalyvavo 98 rotariečiai. Vykome skirtingu laiku, skirtingomis priemonėmis, bet visi susitikom.

Vasario 17-21 d. teko dalyvauti Bukavelyje surengtame Rotariečių klubų susitikime, naujojo klubo inauguracijoje ir Apygardos Valdytojo (Apygardoje 50 RK iš Ukrainos ir 3 RK iš Baltarusijos) slidinėjimo taurės įteikime.

Vasario 16-ją, 12 val. visi rotariečiai, kartu su kitais 900 lietuvių, rotarietiškomis ir lietuviškomis vėliavomis ant kalno traukė Tautišką giesmę (aš tuo metu ją traukiau Daukanto aikštėje).

Ukrainiečiai labai svetingai mus priėmė ir globojo. Daugelis iš nuvykusių klubų jau turėjo partnerius, kiti susirado. Ukrainos Rotary organizacija laukia mūsų bendrų projektų kartu su jų klubais.

Rotaract jubiliejus

Rataract gimimo diena. 50 metų. Kovo 13 diena. Pasveikinkim vieni kitus. Tikiu, kad Rotary klubai, kurie yra kaimynystėje, pasikvies jaunimą į savo posėdžius ir pagerbs jų indėlį į mūsų bendruomenę. Rotaract tai busimieji Rotary nariai.

Jaunieji mūsų broliai ir sesės organizuoja 50-mečio Šventę, kuri vyks kovo 17 dieną Vilniaus Planetariume. Kviečiu dalyvauti!

Apygardos komitetų rubrika

Viktorija Trimbel

Rotary International Apygardos 1462

Jaunimo mainų komiteto pirmininkė

 

Sužinok didžiausią Rotary programų paslaptį ir iškelk Lietuvos vėliavą pasaulyje!

Nors Rotary Mainų programos vyksta nuo 1929 metų, dažnai, lankant klubus, susiduriame su situacija, kad Rotariečiai labai mažai arba nieko nežino apie šios programos galimybes, todėl trumpai atskleisime paslaptį. 

Visų pirma, daugumoje programų gali dalyvauti ir Rotariečiai, ir jų vaikai, draugai ar pažįstami, todėl esu tikra, kad mūsų Rotary narių įsitraukimas į šias programas išaugs tiek tiesiogiai, tiek paskleidžiant žinią aplinkinėse bendruomenėse. 

Vis dar turime daugiau vietų nei žinančių apie programas, todėl drąsiai dalinkitės informacija.

Mūsų apygarda vykdo kelias mainų programas:

  1. Ilgalaikiai jaunimo mainai (LTEP), 15-19 metų, pilni mokslo metai, EUR 1030+kelionė, gaunama stipendija užsienyje, kalbą išmoksta nuvykę
  2. Trumpalaikiai Šeima-į-Šeimą Mainai (F2F STEP), 15-19 metų, nuo 2 iki 6 savaičių, EUR 100+kelionė
  3. Trumpalaikės stovyklos užsienyje (STEP), 13-25 metai, 1-2 savaitės, EUR 100-150+kelionė.
  4. Profesiniai Mainai (NGSE), 18-30 metų, studijų ar profesinės stažuotės, EUR 100-150+kelionė
  5. Draugystės Mainai (Friendship Exchange, buvusi GSE) – Rotariečiams ir jų draugams, ~1-4 savaitės

 

2018-2019 mokslo metams dar turime vietų išvykti į mainus JAV, Braziliją, Taivaną ir Meksiką – 10 jau išvyksta ir atvyksta. Skelbiame Rotarietišką iššūkį – suraskime greitai dar 3 jaunuolius išvykti ar bent priimkime dar 3 norinčius atvykti į Lietuvą.

Dar turime šiek tiek vietų ir į stovyklas užsienyje. Tai vienintelė programa, kuri paprastai užsipildo itin sparčiai, todėl kviečiame apsispręsti greitai.

Išsamią informaciją rasite dedikuotoje programos interneto svetainėje www.youthexchange.lt, kur galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį svarbiausiems pranešimams ir kvietimams gauti, greičiausiai ir gausiausiai informacija skelbiama programos Facebook puslapyje – skaitykite ir dalyvaukite.

 

Veliavos ir laisvos vietos 

Svarbiausia info klubams 

Valdytojo rinkimai

Primenu, kad visi klubai yra kviečiami siūlyti kandidatus eiti Apygardos Valdytojo pareigas 2020-2021 Rotary metais. Visa informacija apie kandidatui keliamus reikalavimus ir kitus svarbius formalumus yra išsiųsta Apygardos Rotary klubams. Tad kviečiu visus būti aktyviais ir išsirinkti geriausią būsimąjį Lietuvos Rotariečių lyderį/-ę 2020-2021 metams

GIMTADIENIAI

Vasarį chartijas yra gavę šie klubai - Klaipėdos Aditės ir Zarasų RK!

Sveikinu!

Pagaliau sulaukėme tikros žiemos. Kai iš ryto negali užvesti automobilio, pagalvoji, gal jau ir užteks to šalčio. Iš tikro tegul šąla. Tam juk ir žiema. Mes sušylame bendraudami ir matydami bendraminčius šalia. Draugystė šildo. Tegul taip ir būna.

 

RI Apygardos 1462 Valdytojas Algimantas Lukoševičius

 

Rotary International Apygarda 1462

www.rotary.lt

www.rotariada.lt

www.facebook.com/rotarylithuania

SHARE TWEET FORWARD
MailerLite